Kronika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 20-26.03.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

21-03-2017 11:30
Chełmno – Powiśle, na miejscu zastano straż miejską udzielającą p.pomocy kobiecie leżącej na drodze, strażacy udzielili Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i przekazali kobietę ZRM Chełmno. MZ/L 0,00 2
22-03-2017 11:16 Chełmno ul. Studzienna , kot na drzewie na wysokości 5m. Zabezpieczono miejsce działania, przy pomocy drabiny przystawnej ratownik dostał się do kota i zdjął z drzewa.
MZ/L 0,00 1
22-03-2017 18:48 Kokocko, trawa na nieużytkach. Na miejscu zastano pożar trawy przy drodze gminnej na pow. około 0,5 ha. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono teren działania. Podano dwa prądy wody na źródło pożaru jednocześnie dogaszając za pomocą tłumic. Pożar ugaszono. P/M 0,00 1
23-03-2017 16:15

Brzozowo, drzewo pochylone nad budynkiem. Nad budynkiem kaplicy zastano pochylone drzewo zagrażające budynku i osób postronnych. Z drabiny przystawnej ratownik przy pomocy piły do cięcia drewna usunął konary drzewa a następnie jego pień. Zagrożenie usunięto.

MZ/L 0,00 1
23-03-2017 17:18

Unisław ul. Toruńska, kot na drzewie. Kot na drzewie na wysokości około 4m. Ratownik z drabiny przystawnej zdjął kota.

MZ/L 0,00 1
25-03-2017 08:34

Papowo Biskupie, Wypadek drogowy.
Samochód osobowy po uderzeniu w przydrożne drzewo, stwierdzono dwie osoby poszkodowane, dziecko lat około 9 (dziewczynka) poza pojazdem, kobieta – kierowca lat około 35 uwięziona w pojeździe. Na miejsu straż pożarna , policja, pogotowie ratunkowe. Dziecku udzielano Kwalifikowanej pierwszej pomocy a kierowcę za pomocą specjalistycznego sprzętu hydraulicznego uwolniono z pojazdu i przekazano ZRM z Chełmna. Na miejscu wylondowało LPR kóre zabrało poszkodowane dziecko do szpitala. Kobietę – kierowcę zabrała karetka ZRM do szpitala.

MZ/L 20,00 4
25-03-2017 20:17

Chełmno ul. Dworcowa, wyczuwalny zapach gazu w kamienicy. Ustalono przypuszczalny wyciek gazu podczas wymiany butli propan-butan. Bez zagrożenia. Pomieszczenia przewietrzono, zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
26-03-2017 14:19

Chełmno, ul. Nad Browiną, pożar trawy na nieużytkach. Pożar trawy na pow. około 300m2. Podano jeden prąd wody, ugaszono pożar.

P/M 0,00 1
26-03-2017 18:55

Lisewo ul. gen. Józefa Hallera, palący się kontener śmieci. Ugaszono, uprzątnięto.

P/M 0,00 2

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 13-19.03.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

13-03-2017 10:32
Strucfoń, zalana piwnica w budynku jednorodzinnym z powodu awarii instalacji drenażowej. Przy pomocy pompy szlamowej wypompowano wodę. Zakończono działania. MZ/L 0,00 1
13-03-2017 14:48 Chełmno, ul. 22 Stycznia, pożar elementów lodówki na zewnątrz budynku. Brak dodatkowych zagrożeń. Pożar ugaszono jednym prądem wody. P/M 0,00 1
14-03-2017 13:23 Dubielno, pożar traw na nieużytkach rolniczych na powierzchni ok. 200 m/kw. Pożar ugaszono przy pomocy dwóch prądów wody, dogaszono przy pomocy tłumic i łopat. P/M 0,00 4
16-03-2017 12:01 Krusin, pożar traw na poboczu drogi na powierzchni ok. 50m/kw. Trawy ugaszono za pomocą tłumic. P/M 0,00 1
16-03-2017 19:21 Bruki Unisławskie, pożar traw na nieużytkach rolniczych na powierzchni ok. 350 m/kw. Pożar ugaszono przy pomocy jednego prądu wody, dogaszono przy pomocy tłumic i łopat. P/M 0,00 2
17-03-2017 03:28

Klęczkowo DK55, rozsypana pasza na prawym pasie jezdni od granicy powiatu grudziądzkiego do Storlusa przy DK91. Przy pomocy łopat oraz mioteł paszę usunięto na pobocze jezdni.

MZ/L 5,00 4
17-03-2017 18:22

Chełmno, pomoc Policji w poszukiwaniu zaginionej osoby w rzece Wiśle. Przy pomocy łodzi ratowniczej spenetrowano brzegi rzeki. W trakcie poszukiwać Policja przekazała informację, iż poszukiwana osoba odnalazła się w Chełmnie. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
17-03-2017 22:46

Chełmno, ul. 22 Stycznia, budynek wielorodzinny – zadymienie w mieszkaniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, z mieszkania ewakuowano trójkę osób w tym dwoje dzieci. Powodem zadymienia był piec kaflowy. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko i wynieśli żar na zewnątrz budynku. Mieszkanie przewietrzono, sprawdzono urządzeniami pomiarowymi temperaturę ścian i przekazano właścicielce z zaleceniem nie użytkowania pieca do czasu kontroli przez uprawnioną osobę.

P/M 1,00 2
19-03-2017 18:19

Robakowo, kot na drzewie na wysokości ok. 8 metrów. Kot od kilku godzin nie może zejść. Ratownik przy użyciu drabiny przystawnej zdjął kota z drzewa.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 6-12.03.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

06-03-2017 22:21
Chełmno, pomoc Policji w poszukiwaniach mężczyzny. Poszukiwania prowadzono w wyznaczonym terenie. W trakcie poszukiwań otrzymano informację o odnalezieniu poszukiwanego przez Policję. Zakończono działania. MZ/L 0,00 3
09-03-2017 14:54 Unisław ul. Chełmińska, pożar drzewa, w którym znajdowały się śmieci. Pożar ugaszono jednym prądem wody. P/M 0,00 1
09-03-2017 17:54 Grzybno, pożar traw na nasypie kolejowym na powierzchni ok. 300 m/kw. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i łopat. P/M 0,00 1
10-03-2017 10:49

Chełmno, ul. Św. Ducha, w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym czujka zasygnalizowała obecność tlenku węgla. Ewakuowano z mieszkania dwie osoby dorosłe. detektorem sprawdzono pomieszczenia w których nie wskazało obecności tlenku węgla. Przewietrzono profilaktycznie wszystkie pomieszczenia. Mieszkanie przekazano właścicielowi.

MZ/L 0,00 1
12-03-2017 13:43

Chełmno, ul. Łunawska, plama oleju na jezdni na powierzchni ok. 15 m/kw. Przy pomocy sorbentu plamę usunięto.

MZ/L 0,00 1
12-03-2017 19:08

Unisław, pożar śmieci w rowie przy drodze gminnej. Podano jeden prąd wody którym ugaszono śmieci.

P/M 0,00 1
12-03-2017 20:11

Bągart, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Sadze ugaszono przy pomocy soli i piasku.

P/M 0,00 1
12-03-2017 20:32

Watorowo, DP 1604, potrącenie dwóch mężczyzn przez samochód osobowy marki Opel Astra. Pogotowie na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe oraz zakręcono dopływ gazu LPG. U jednego z poszkodowanych lekarz stwierdził zgon, drugi został zabranyprzez karetkę do szpitala w Świeciu. Miejsce zdarzenia oświetlono, po zakończeniu czynności dochodzeniowych miejsce zdarzenia w tym pojazd przekazano Policji. Po usunięciu samochodu miejsce działań uprzątnięto, rozlane płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Działania zakończono.

MZ/L 8,00 3
12-03-2017 21:50

Chełmno, ul. Św. Ducha, zwarcie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono zasilanie w energię do mieszkania, sprawdzono urządzeniem pomiarowym temperaturę ścian. Nie stwierdzono zagrożeń. Zalecono nie użytkowanie instalacji elektrycznej do czasu kontroli przez uprawnioną osobę.

 

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 27.02-5.03.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

27-02-2017 09:57
Chełmno, ul. Chociszewskiego, pomoc Policji w otarciu mieszkania. Wewnątrz znajduje się prawdopodobnie starsza kobieta nie reagująca na wezwania do otwarcia. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy narzędzi do wyważania drzwi otwarto mieszkanie. Wewnątrz znajdowała się kobieta. Lekarz stwierdził zgon. Miejsce działań przekazano Policji. MZ/L 0,00 2
27-02-2017 15:27

Chełmno, ul. Aleje 3 Maja, plama oleju na jezdni po kolizji na powierzchni ok. 2 m/kw. Przy pomocy sorbentu plamę usunięto.

MZ/L 0,00 1
28-02-2017 12:08

Chełmno, ul. Krótka, pożar pojemników na śmieci oraz części dachu garażu. Podano jeden prąd wody na palące się elementy, wykonano dostęp do wnętrza garażu, który oddymiono. Miejsce działań przekazano właścicielowi.

P/M 2,00 5
28-02-2017 17:51

Chełmno, ul. Danielewskiego, przewrócony słup telekomunikacyjny wraz z linią napowietrzną zagrażające użytkownikom drogi. Zerwaną linię przycięto i zawieszono na pobliskich słupach, słup ułożono w bezpieczne miejsce i powiadomiono operatora sieci.

MZ/L 0,00 1
28-02-2017 20:25

Wichorze, karetka pogotowia z pacjentem uwięziona w błotnistej drodze. Przy pomocy samochodu specjalnego GBA pojazd wyciągnięto na utwardzoną drogę.

MZ/L 0,00 1
01-03-2017 10:12

Grubno, DK91, śmieci na jezdni zagrażające użytkownikom. Śmieci uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
01-03-2017 19:40

Chełmno, ul. Fiałka, pomoc Policji w otarciu mieszkania. Wewnątrz znajduje się prawdopodobnie kobieta nie reagująca na wezwania do otwarcia. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy drabiny przystawnej ratownik przez balkon podjął negocjacje z kobietą by otworzyła okno, lecz ta odmówiła. Ratownik przy pomocy narzędzi do wyważania otworzył drzwi balkonowe, wszedł do mieszkania po czym otworzył drzwi wejściowe. Miejsce działań przekazano rodzinie.

MZ/L 0,00 1
02-03-2017 11:03

Brzozowo, DW550, plama oleju na jezdni na powierzchni ok. 200 m/kw. Przy pomocy sorbentu plamę usunięto.

MZ/L 0,00 2
02-03-2017 16:40

Drzonowo, zalany teren przy budynku mieszkalnym w tym oczyszczalnia ścieków przez deszczówkę. Przy pomocy pompy pływającej wodę wypompowano do przydrożnego rowu.

 

MZ/L 0,00 1
02-03-2017 17:21

Unisław, ul. Podgórna, przewrócone drzewo na drodze wojewódzkiej. Przy pomocy pił drzewo pocięto na mniejsze elementy i usunięto z jezdni.

MZ/L 0,00 1
03-03-2017 18:36

Chełmno, ul. 22 Stycznia, na miejscu zastano kobietę z dwójką dzieci przed budynkiem, wewnątrz mieszkania załączona akustyczna czujka tlenku węgla. Sprawdzono pomieszczenia detektorem, który wykazał we wszystkich pomieszczeniach 20 ppm tlenku węgla. Wyłączono piec gazowy, przewietrzono mieszkanie, zadysponowano karetkę na miejsce, lekarz po przebadaniu mieszkańców nie stwierdził potrzeby hospitalizacji. Zalecono nie używanie pieca gazowego do czasu kontroli przez uprawnioną osobę.

MZ/L 0,00 2
04-03-2017 12:21

Kosowizna, pochylone drzewo nad placem zabaw stwarzające zagrożenie dla użytkowników. Przy pomocy piły spalinowej z kosza podnośnika SH21 ratownik usunął konary a następnie pień drzewa.

MZ/L 0,00 2
04-03-2017 16:41

Chełmno ,ul. Tarasowa, konar drzewa zwisający nad drogą stwarzający zagrożenie. Przy pomocy piły spalinowej z kosza podnośnika SH21 ratownik usunął konar.

MZ/L 0,00 1
05-03-2017 14:37

Chełmno, ul. Toruńska, w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym czujka zasygnalizowała obecność tlenku węgla. Ewakuowano z mieszkania dwie osoby dorosłe i pięcioro dzieci, detektorem sprawdzono pomieszczenia w których urządzenie wskazało stężenie 70 ppm tlenku węgla. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia. Zalecono kontrole kuchenki gazowej przed ponownym uruchomieniem oraz kanałów wentylacyjnych w mieszkaniu.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 20-26.02.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

20-02-2017 14:20
Papowo Biskupie, zderzenie dwóch samochodów, osobowego marki Ford Cmax z dostawczym VW LT. Trzy osoby poszkodowane po za pojazdami pod opieką lekarza. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach. Na miejsce zdarzenia lekarz zadysponował śmigłowiec LPR, który zabrał jedną poszkodowaną osobę. Dwie pozostałe osoby zabrano do szpitala w Chełmży na dalsze badania. Rozlane płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. MZ/L 10,00 2
22-02-2017 02:03

Bruki Kokocka, DW550, na miejscu zastano powalone drzewo na jezdnię oraz lekko uszkodzony samochód dostawczy Citroen Jumper. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy pił drzewo pocięto na mniejsze elementy i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto i przywrócono ruch drogowy.

MZ/L 0,00 2
22-02-2017 14:04

Ostrów Świecki, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym, duże zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli kotłownie. Sadze ugaszono przy pomocy gaśnicy proszkowej.

P/M 0,00 2
22-02-2017 20:00

Wierzbowo, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Ratownicy wygasili palenisko w piecu CO. Sadze ugaszono przy pomocy piasku i soli.

P/M 0,00 1
23-02-2017 11:13

Chełmno ,ul. 22 Stycznia, zgłoszenie o alarmie czujki gazu w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Mieszkanie sprawdzono urządzeniami pomiarowymi. Nie stwierdzono zagrożeń.

MZ/L 0,00 1
24-02-2017 10:47

Nowe Dobra, pochylone drzewo nad budynkiem mieszkalnym stwarzające zagrożenie. Ratownik z kosza podnośnika SH21 usunął konary a następnie pień drzewa.

MZ/L 0,00 1
24-02-2017 17:06

Dubielno, kolizja dwóch samochodów osobowych marki Audi. W zdarzeniu udział wzięły 4 osoby w tym dwójka dzieci. Przybyły na miejsce lekarz podjął decyzję o pozostaniu uczestników zdarzenia na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, zneutralizowano wyciekłe płyny eksploatacyjne. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 12,00 3
25-02-2017 19:40

Chełmno, ul. Powiśle, pożar sadz w kominie w altanie działkowej. Zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli kotłownie. Sadze ugaszono przy pomocy gaśnicy proszkowej.

P/M 0,00 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 13-19.02.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

14-02-2017 13:35
Unisław, ul. Wiślana, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono palenisko w piecu C.O. Przy użyciu soli i piasku ugaszono sadze. Zalecono przegląd instalacji kominowej. P/M 0,00 2
15-02-2017 02:03

Mgoszcz, pożar ciągnika rolniczego marki Case, brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano prąd piany ciężkiej, którą ugaszono ciągnik. Zakończono działania.

P/M 150,00 3
16-02-2017 09:55

Klamry, pożar pojemnika na śmieci na posesji prywatnej. Zagrożony budynek mieszkalny. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano jeden prąd wody na źródło ognia. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce.

P/M 0,00 1
17-02-2017 10:50

Kokocko, konar drzewa nad budynkiem szkoły zagrażający użytkownikom. Ratownik z drabiny przystawnej za pomocą piły do cięcia drewna usunął zwisający konar.

MZ/L 0,00 1
18-02-2017 13:14

Lisewo, ul. Witosa, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono palenisko w piecu C.O. Przy użyciu soli i piasku ugaszono sadze. Zalecono przegląd instalacji kominowej.

P/M 0,00 1
18-02-2017 15:44

Chełmno, ul. Kamionka, pożar samochodu osobowego marki VW Golf. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano jeden prąd piany ciężkiej na palący się pojazd. Następnie dogaszono i przekazano właścicielowi.

P/M 2,50 3
19-02-2017 13:33

Chełmno, ul. Rycerska, zadymienie w mieszkaniu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dwie kobiety poszkodowane, udzielono im pierwszej pomocy poprzez zastosowanie tlenoterapii. Po dojeździe załogi PRM przekazano lekarzowi, który podjął decyzję o transporcie do szpitala w celu dalszych badań. Przyczyną zadymienia był nieszczelny przewód kominowy od pieca stojącego typu „koza”. Mieszkanie przewietrzono, sprawdzono urządzeniami pomiarowymi. Nie stwierdzono zagrożeń. Zalecono kontrolę kominiarską.

MZ/L 0,00 1
19-02-2017 18:32

Kolno, zakopana w błocie karetka pogotowia. Przy pomocy samochodu specjalnego i liny wyciągnięto pojazd na utwardzoną drogę. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
19-02-2017 18:42

Chełmno, ul. Toruńska, zadymienie w pomieszczeniu kotłowni przy kuchni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wygaszono palenisko w piecu CO, sprawdzono pomieszczenia mieszkalne detektorem wielogazowym. Stwierdzono niski przekroczenie poziomu tlenku węgla w powietrzu. Ewakuowano mieszkańców, przewietrzono mieszkanie. Przy ponownym rozpaleniu pieca nie stwierdzono obecności tlenku węgla. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 06 – 12.02.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

06-02-2017 04:07

Bieńkówka, sprawdzenie zawartości tlenku węgla w budynku mieszkalnym na prośbę Pogotowia. Dwie osoby z objawami zatrucia zabrane na obserwację do szpitala. Piec wygaszony. Pomieszczenia sprawdzono z użyciem detektora wielogazowego. Urządzenie wykazało po wcześniejszym przewietrzeniu mieszkania zawartość 32 ppm tlenku węgla. Właścicielowi zalecono kontrolę instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynku.

MZ/L 0,00 1
06-02-2017 14:01

Bruki Unisławskie, pożar sadz w kominie w budynku jednorodzinnym, duże zadymienie w kotłowni. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli kotłownie. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 1
06-02-2017 15:40

Chełmno, ul. Toruńska, zadymienie w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym z powodu zwarcia instalacji elektrycznej. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono zasilanie w energię do budynku, przewietrzono pomieszczenia, następnie sprawdzono detektorami pod kątem zagrożeń, których nie stwierdzono. Zalecono przegląd instalacji elektrycznej w budynku.

P/M 1,00 3
06-02-2017 17:40

Chełmno, ul. Wodna, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli pomieszczenia. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 1
07-02-2017 08:38

Unisław, ul. Chełmińska, plama oleju na jezdni o powierzchni ok. 5 m/kw. Przy pomocy sorbentu zneutralizowano olej, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
07-02-2017 17:14

Unisław, ul. Osiedlowa, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli pomieszczenia. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 1
09-02-2017 11:22

Unisław, DW551, kolizja dwóch samochodów, osobowego Volvo oraz dostawczego Renault Master. Renault dodatkowo uderzyło w drzewo. Trzy osoby poszkodowane znajdują się po za pojazdami, Pogotowie i Policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, lekarz przebadał poszkodowanych, osoby te na własną prośbę pozostały na miejscu zdarzenia. Rozlane płyny eksploatacyjne zneutralizowano. Pojazdy wraz z miejscem zdarzenia przekazano Policji.

MZ/L 20,00 3
10-02-2017 07:12

Niemczyk, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli pomieszczenia. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 1
11-02-2017 09:56

Kokocko, zadymienie poddasza w budynku wielorodzinnym. Mieszkańcy opuścili budynek przed dojazdem zastępów, pożar zlokalizowano przy pomocy kamery termowizyjnej i po usunięciu części sufitu podano jeden prąd wody na palące się elementy konstrukcji dachu. Pożar ugaszono, przewietrzono pomieszczenia, sprawdzono budynek detektorami. Nie stwierdzono zagrożeń. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.

P/M 1,00 5
11-02-2017 13:04

Papowo Biskupie, plama oleju na drodze powiatowej na jezdni o powierzchni ok. 20 m/kw. Przy pomocy sorbentu zneutralizowano olej, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
12-02-2017 05:04

Małe Łunawy, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli pomieszczenia. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 3
12-02-2017 09:46

Chełmno, ul. Gołębia, zalana piwnica w budynku jednorodzinnym z powodu awarii rury wodociągowej. Przy pomocy pompy pływającej wypompowano wodę z budynku.

MZ/L 0,00 1
12-02-2017 18:51

Robakowo, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownicy wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli pomieszczenia. Sadze w kominie ugaszono za pomocą soli z piaskiem.

P/M 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 30.01.2017 – 05.02.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

30-01-2017 15:07
Chełmno, DK91, Ford Scorpio po uderzeniu w barierę energochłonną. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazd usunięto na pobliski parking. MZ/L 1,00 1
30-01-2017 18:24

Gorzuchowo, wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Przy użyciu detektora wielogazowego ustalono, że gaz ulatnia się z nieszczelności pomiędzy butlą gazową a kuchenką gazową. Przy pomocy klucza dokręcono przewód doprowadzający gaz do kuchenki. Sprawdzono szczelność. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
31-01-2017 09:54

Chełmno, ul. Curi-Skłodowskiej, pomoc pogotowiu w zniesieniu pacjenta do karetki z III piętra budynku mieszkalnego. Chorego zniesiono do karetki, zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
31-01-2017 13:24

Dubielno DP1637, plama oleju na jezdni o powierzchni ok. 10 m/kw. Przy pomocy sorbentu zneutralizowano olej, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
31-01-2017 20:35

Unisław ul. Dworcowa, pożar sadz w kominie w budynku jednorodzinnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono palenisko w piecu C.O. Przy użyciu soli i piasku ugaszono sadze. Zalecono przegląd instalacji kominowej.

P/M 0,00 1
01-02-2017 09:02

Paparzyn, DK55, zderzenie samochodu osobowego marki VW Polo z dostawczym VW LT. Pojazd dostawczy na boku w przydrożnym rowie, VW Polo na jednym z pasów ruchu z uszkodzonym bokiem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy VWLT. Po dojeździe pogotowia ratunkowego poszkodowanego przekazano lekarzowi. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto i udrożniono ruch.

MZ/L 10,00 3
01-02-2017 19:38

Chełmno, ul. Łunawska, pożar śmieci w pustostanie. Podano jeden prąd wody, przegarnięto pozostałości, zakończono działania.

P/M 0,00 1
01-02-2017 20:10

Chełmno, ZOZ, ul. Plac Rydygiera, pomoc w usunięciu obrączki z palca. Obrączkę rozcięto przy pomocy obcinacza do przewodów. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
01-02-2017 20:46

Unisław, ul. Wiślana, plama oleju na drodze gminnej o powierzchni ok. 100 m/kw. Przy pomocy sorbentu zneutralizowano olej, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
03-02-2017 12:05

Lipienek, pożar w wiacie garażowej w gospodarstwie rolnym, palą się czyściwa i odpady wewnątrz wiaty. Zagrożone maszyny rolnicze. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano jeden prąd wody w natarciu. Wyprowadzono sprzęt z wiaty. Pożar ugaszono i przewietrzono pomieszczenia. Zakończono działania.

P/M 2,50 2
03-02-2017 12:34

Podwiesk, samochód osobowy marki Ford Focus po uderzeniu w przydrożny przystanek. Brak osób poszkodowanych, elementy uszkodzonego przystanku usunięto by nie zagrażały osobom postronnym. Pojazd zepchnięto na pobocze w bezpieczne miejsce i przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 3
04-02-2017 09:25

Grzybno, ul. Szkolna, konary drzew na skutek silnych wiatrów stwarzają zagrożenie dla budynku szkoły. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej z drabiny przystawnej usunęli konary.

MZ/L 0,00 1
05-02-2017 10:52

Klęczkowo, DK 55, samochód osobowy marki Peugeot Partner w przydrożnym rowie. Brak poszkodowanych. Pojazd stwarza niebezpieczeństwo dla innych pojazdów. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazd usunięto i udrożniono ruch.

MZ/L 1,00 1
05-02-2017 18:06

Storlus, pożar trzcin przy zbiorniku wodnym na powierzchni ok. 50 m/kw. Pożar ugaszono przy pomocy jednego prądu wody oraz tłumic.

P/M 0,00 1
05-02-2017 22:18

Chełmno, ul. Franciszkańska, pomoc pogotowiu w transporcie poszkodowanego do karetki.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 16.01.2017 – 22.01.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

16-01-2017 18:14

Papowo Biskupie, auto ciężarowe Mercedes Actros tarasujące drogę gminną, bez osób poszkodowanych. Działania zastępu z Papowa Biskupiego polegały na usunięciu pojazdu z drogi w celu jej udrożnienia.

MZ/L 0,00 1
16-01-2017 19:41

Falęcin, tlenek węgla w budynku wielorodzinnym. Przed przyjazdem zastępów dwoje dzieci zostało zabrane przez ZRM do szpitala w Chełmży. Ewakuowano dwoje dorosłych lokatorów z mieszkania. Właścicielka mieszkania zaczęła uskarżać się na ból oraz zawroty głowy. Udzielono KPP oraz zadysponowano ZRM. Poszkodowaną zabrano do szpitala w Chełmży. Przy pomocy detektora wielogazowego dokonano pomiaru stężenia tlenku węgla. Pomiar wykazał obecność tlenku węgla w mieszkaniu o stężeniu 80 ppm.

MZ/L 0,00 2
17-01-2017 19:06

Chełmno ul. 22 Stycznia, pożar sadzy w kominie. Ratownicy wygasili palenisko w kominku i przewietrzyli wszystkie pomieszczenia. Dokonano pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą urządzenia wielogazowego. Nie stwierdzono przekroczeń. Sprawdzono temperaturę przewodów kominowych przy pomocy pirometru. Zalecono nie korzystanie z kominka do czasu przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenie szczelności komina.

P/M 0,00 1
18-01-2017 17:23

Paparzyn DK55, Ratownicy z OSP Robakowo usuwali z jezdni uszkodzony znak drogowy stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym.

MZ/L 0,00 1
18-01-2017 22:28

Cepno, zastępy z OSP Rybieniec i JRG Chełmno gasiły pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego.

P/M 0,00
2
19-01-2017 16:55

Chełmno ul. Łunawska, pod budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie podjechał autokar z palącą się komorą silnika. Dyżurny Stanowiska Kierowania widząc zaistniałą sytuację zadysponował dwa zastępy z JRG Chełmno. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu. Ewakuowano jedna osobę znajdującą się wewnątrz autobusu. Przy użyciu gaśnicy proszkowej 6kg, ugaszono komorę silnika. Przewietrzono autobus. Przy użyciu pirometru sprawdzono komorę silnika oraz instalację elektryczną. Zagrożenia nie stwierdzono.

P/M 2,00 2
19-01-2017 18:28

Kokocko, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Miejsce akcji zabezpieczono. Żar z paleniska w kotle CO wyniesiono na zewnątrz, po czym zasypano śniegiem. Przy pomocy drabiny przystawnej dostano się do komina. Na komin założono sito kominowe, przystąpiono do gaszenia palących się sadzy. Pożar sadzy gaszono za pomocą piachu z solą. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
21-01-2017 12:19

Chełmno ul. Toruńska. Na miejscu zdarzenia zastano lokatorkę mieszkania uskarżającą się na wyczuwalny zapach dymu. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy urządzenia pomiarowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczeń. Dokonano penetracji wraz z pomiarem wszystkich pomieszczeń. Prawdopodobne źródło dymu – czynniki zewnętrzne (dym z sąsiednich kominów). Zakończono działania.

MZ/M 0,00 1
21-01-2017 13:30

Drzonowo A1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Hyundai po uderzeniu w barierę ochronną na 116 km A1 w kierunku Gdańska. Osoba poszkodowana (kierująca pojazdem) zaopatrywana w karetce pogotowia. Policja oraz obsługa autostrady na miejscu. Zablokowany jeden pas ruchu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Lekarz podjął decyzję o transporcie osoby poszkodowanej do szpitala w Chełmży. Po dokonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję, samochód zabrał holownik a miejsce zdarzenia uprzątnięto. Zakończono działania. Na miejscu działały zastępy z OSP Lisewo i OSP Lipienek.

MZ/L 10,00 2
22-01-2017 19:40

Unisław ul. Lipowa. Kot na drzewie na wysokości około 12m. Zabezpieczono miejsce działań, z kasza SH 21 ratownik zdjął kota z drzewa. Kot spłoszony oddalił się w nieznanym kierunku. Zakończono działania. W działaniach brały udział: zastęp z JRG Chełmno oraz zastęp z OSP Unisław.

MZ/L 0,00 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 09.01.2017 – 15.01.2017 r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

11-01-2017 12:42
Żygląd, po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano rozsypane cegły ( pow. ok 50m2 ) na jezdni DK91 z nieustalonego pojazdu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Wstrzymano na chwile ruch drogowy. Za pomocą mioteł i łopat uprzątnięto jezdnie. Ruch drogowy przywrócono. MZ/L 0,00 1
11-01-2017 12:44

Chełmno ul. Polna, pomoc Policji, na miejscu zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie i patrol Policji. Wewnątrz mieszkania starszy mężczyzna niereagująca na pukanie do drzwi nie widziana przez sąsiadów od 01.01.2017r. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownicy przy pomocy hydraulicznych narzędzi do wyważania drzwi otworzyli mieszkanie, w którym znaleziono martwego właściciela mieszkania( widoczne znamiona śmierci). Miejsce zdarzenia przekazano Policji.

MZ/L 0,00 1
11-01-2017 16:50

Zegartowice, po dojeździe na miejsce zdarzenia w miejscowości Zegartowice zastano obwieszoną linię telekomunikacyjną nad DP1628 stwarzającą zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Zabezpieczono teren działań. Ratownik przy pomocy drabiny przystawnej i sprzętu oświetleniowego podwiesił przewód telekomunikacyjny do słupa. Powiadomiono operatora sieci o awarii.

MZ/L 0,00 1
11-01-2017 17:50

Storlus, rozgrzany piec centralnego ogrzewania w kotłowni (budynek wielorodzinny). Mieszkanie na parterze. Właścicielka mieszkania na zewnątrz budynku. Pomieszczenie kotłowni wypełnione częściowo parą wodną. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy pirometru zbadali temperaturę pieca – 270°C. Wygaszono piec. Zawartość pieca wyniesiono na zewnątrz budynku i przelano wodą. Dokonano ponownego pomiaru pirometrem kotła centralnego ogrzewania – temperatura spadła do 90°C. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce z zakazem użytkowania pieca do czasu zlokalizowania i usunięcia usterki

MZ/L 2,00 2
11-01-2017 18:36

Kornatowo, zadymiona klatka schodowa i alarm z czujki dymu w jednym z mieszkań. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Przystąpiono do sprawdzenia pomieszczeń przy użyciu detektora wielogazowego. Stwierdzono obecność tlenku węgla o wartości 150ppm w miejscu gdzie była czujka dymu. Natomiast w piwnicy budynku gdzie znajdują się kotłownia stwierdzono wartość na urządzeniu 200ppm. Przewietrzono klatkę schodową ( użyto agregatu oddymiającego ) oraz 5 mieszkań które znajdowały się w budynku. Podczas działań ratownicy udzielili KPP ( wparcie psychiczne, tlenoterapia ) dziewczynce ( lat 6,5 ) która źle się czuła. Na prośbę KDR zadysponowano ZRM. Po przyjeździe karetki pogotowia dziewczynkę przekazano zespołowi pogotowia. Ratownik medyczny podjął decyzje o zabraniu dziecka do szpitala w Grudziądzu. Właścicieli kotłowni powiadomiono o zakazie użytkowania pieców do czasu przeglądów kominiarskich. Po przewietrzeniu mieszkań i kotłowni detektor wielogazowy nie stwierdził obecności tlenku węgla.

MZ/L 0,00 1
11-01-2017 19:19

Unisław, pomoc Policji w poszukiwaniu osoby. Działania zastępów OSP polegały na przeszukaniu terenu wskazanego przez Policję, gdzie ewentualnie mogła znajdować się poszukiwana osoba. Teren przeszukano. Nie znaleziono poszukiwanej kobiety. Z ustaleń Policji osoba poszukiwana oddaliła się z miejsca zamieszkania poza rejon działań.

MZ/L 0,00 2
13-01-2017 07:29

Papowo Biskupie, samochód osobowy częściowo w rowie, tył pojazdu tarasuje pas jezdni. Bez osób poszkodowanych. Pojazd zabezpieczono linami przed przewróceniem. Przy pomocy wyciągarki samochodu GBA wyciągnięto samochód na drogę. Samochód przekazano właścicielowi.

MZ/L 0,00 1

,

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 02.01.2017 – 08.01.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

02-01-2017 13:56

Klamry, zadymienie w kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono piec. Detektorem tlenku węgla sprawdzono pomieszczenia, nie stwierdzono zagrożeń. Mieszkanie przewietrzono i przekazano administratorowi z zaleceniem wykonania przeglądu kominiarskiego.

MZ/L 0,00 1
04-01-2017 15:26

Grubno, DW550, kolizja dwóch samochodów osobowych marki VW Golf oraz Skoda Octavia. Jedna osoba, kierowca Skody poszkodowana zaopatrywana przez załogę PRM. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach. Pojazdy przekazano Policji.

MZ/L 5,00 3
04-01-2017 20:17

Kokocko, pożar sadz w kominie budynku mieszkalnego. Wygaszono palenisko, sadze ugaszono za pomocą soli.

P/M 0,00 1
05-01-2017 07:53

Bartlewo, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Przy pomocy piły spalinowej z drabiny przystawnej usunięto konar, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
05-01-2017 08:02

Papowo Biskupie, zerwana linia telekomunikacyjna stwarzająca zagrożenie. Linię zwinięto i przywiązano do słupa, poinformowano operatora o awarii.

MZ/L 0,00 1
05-01-2017 10:55

Chełmno, ul. Dominikańska, tlenek węgla w mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Pomiar detektorem wykazał poziom 100 ppm. Ewakuowano przebywające w mieszkaniu osoby, zadysponowano pogotowie ratunkowe. Ratownik medyczny podjął decyzję o przewiezieniu trzech osób do szpitala na badania. Mieszkanie przewietrzono, i przekazano właścicielowi za zaleceniem przeglądu instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

MZ/L 0,00 1
05-01-2017 11:24

Nowe Dobra, samochód dostawczy marki Citroen Jumper w przydrożnym rowie. Częściowo tarasuje przejazd jednym z pasów drogi powiatowej. Brak poszkodowanych. Przy pomocy wyciągarki samochód ustawiono na jezdni i przekazano właścicielowi.

MZ/L 0,00 2
05-01-2017 14:54

Trzebiełuch, kolizja czterech samochodów osobowych marki Renault Scenic, Audi A4, BMW 3, VW Golf. Jedna osoba uskarżająca się na ból w klatce piersiowej. Zastosowano procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy następnie poszkodowaną przekazano lekarzowi. Dwa pojazdy znajdujące się w przydrożnym rowie wyciągnięto na jezdnię. Pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 20,00 3
05-01-2017 18:03

Kolno, samochód ciężarowy marki DAF tarasuje przejazd drogą gminną. Pojazd przy pomocy pojazdu gaśniczego ustawiono na jezdni i udrożniono ruch.

MZ/L 0,00 1
06-01-2017 04:08

Klamry, pomoc Policji w poszukiwaniach mężczyzny. Ok. godz. 7:00 odnaleziono go i przekazano załodze PRM.

MZ/L 0,00 3
06-01-2017 22:54

Chełmno, ul. Biskupia, wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Budynek sprawdzono urządzeniami pomiarowymi, nie stwierdzono zagrożeń.

MZ/L 0,00 1
07-01-2017 17:04

Dworzyska, pomoc Policji w otwarciu mieszkania, wewnątrz podejrzenie obecności mężczyzny niereagującego na wezwania do otwarcia. Przy pomocy sprzętu wywarzono drzwi, wewnątrz stwierdzono zwłoki mężczyzny, miejsce działań przekazano Policji.

MZ/L 0,00 1
08-01-2017 00:36

Chełmno, ul. Brzozowa, pożar sadz w kominie budynku mieszkalnego. Wygaszono palenisko, sadze ugaszono za pomocą soli.

P/M 0,00 1
08-01-2017 11:29

Unisław, ul. Wiślana, pożar w kotłowni w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Palą się kartony i inne materiały składowane w pomieszczeniu. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych podali na źródło ognia prąd wody w natarciu. Pozostałości wygaszono i dogaszono na zewnątrz. Pomieszczenia przewietrzono, budynek przekazano właścicielowi.

P/M 1,00 1
08-01-2017 14:23

Chełmno, ul. Kwiatowa, pożar samochodu osobowego marki VW Turan, brak poszkodowanych, pojazd na posesji. Podano jeden prąd piany ciężkiej w komorę silnika, która ugaszono pojazd.

P/M 10,00 2
08-01-2017 18:33

Szymborno, pożar sadz w kominie budynku mieszkalnego. Uszkodzeniu uległa izolacja komina. Wygaszono palenisko, sadze ugaszono za pomocą soli.

P/M 1,00 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 26.12.2016 – 01.01.2017r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

29-12-2016 09:50

Kornatowo, DW 548, dachowanie samochodu osobowego marki Seat Alhambra. Pojazd po za drogą, poszkodowany kierowca samodzielnie opuścił samochód.Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy Seata, po dojeździe załogi PRM przekazano go ratownikowi medycznemu. Pojazd przekazano Policji.

MZ/L 2,00 2
29-12-2016 18:43

Płutowo, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy piły spalinowej z drabiny przystawnej ratownik ściął konar. Jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
30-12-2016 17:19

Dubielno, reakcja czujnika tlenku węgla w mieszkaniu w budynku jednorodzinnym. Sprawdzono detektorem wielogazowym pomieszczenia, nie stwierdzono zagrożenia.

 

MZ/L 0,00 1
30-12-2016 20:35

Chełmno, ul. Biskupia, zadymienie w mieszkaniu na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wewnątrz mieszkania niepełnosprawny mężczyzna, przytomny. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono piec, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie, następnie przekazano załodze PRM. Mieszkanie przewietrzono i przekazano administratorowi z zaleceniem wykonania przeglądu kominiarskiego.

 

MZ/L 0,00 1
30-12-2016 21:29

Głażewo, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Wygaszono palenisko w piecu CO, przy pomocy piasku i soli ugaszono sadze. Zalecono przegląd instalacji kominowej.

P/M 0,00 1
31-12-2016 10:49

Górne Wymiary, pożar śmieci w kontenerze. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano prąd wody w natarciu na palące się śmieci. Pożar ugaszono.

P/M 0,10 2
31-12-2016 18:13

Chełmno, ul. Kamionka, kot w komorze silnika samochodu osobowego. Ratownik przy pomocy narzędzi uwolnił kota.

MZ/L 0,00 1
01-01-2017 13:22

Brzozowo, owczarek niemiecki uwięziony pojazdem na prywatnej posesji. Przy pomocy podnośnika uniesiono pojazd i uwolniono psa.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 19-25.12.2016 r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

20-12-2016 19:18

Chełmno, ul. Św. Ducha, Zadymienie w mieszkaniu. Nieszczelny piec kaflowy. Ratownicy wygasili piec, następnie przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzono pomieszczenia. Nie wykryto zagrożeń.

MZ/L 0,00 1
20-12-2016 21:34

Nowawieś Chełmińska, dachowanie samochodu osobowego Audi A4. Kierowca poza pojazdem bez obrażeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator oraz dopływ gazu. Postawiono pojazd na kołach. Zakończono działania.

 

MZ/L 8,00 3
21-12-2016 16:09

Chełmno, ul. gen. Józefa Hallera, Budynek wielorodzinny – otwarcie mieszkania. W środku prawdopodobnie ma się znajdować właściciel mieszkania. Ratownik przy pomocy drabiny przystawnej dostał się do mieszkania przez uchylone okno. W mieszkaniu zastano starszą kobietę z ograniczoną świadomością. Ratownicy udzielili pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki pogotowia. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
21-12-2016 13:35

Ostrów Świecki, Budynek jednorodzinny – pożar sadzy w kominie. Duże zadymienie w kotłowni oraz na poddaszu. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu i przewietrzyli kotłownie przy użyciu agregatu oddymiającego. Założono sito kominowe na komin. Pożar ugaszono przy użyciu soli. Dokonano pomiaru stężeń substancji niebezpiecznych (przekroczeń nie stwierdzono). Zakończono działania.

P/M 0,00 1
21-12-2016 11:55

Kijewo Królewskie, ul. Św. Wawrzyńca. Budynek mieszkalny – zapach gazu. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia w budynku przy użyciu detektora wielogazowego oraz detektora gazu CGS – zagrożeń nie stwierdzono. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
22-12-2016 19:32

Klamry , budynek jednorodzinny- pożar sadzy w kominie. Zadymienie w kotłowni. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Dokonano pomiaru urządzeniem wielogazowym celem wykluczenia zagrożeń (nie stwierdzono). Zakończono działania.

P/M 0,00 1
23-12-2016 17:16

Stablewice, budynek mieszkalny pożar sadzy w kominie. Miejsce akcji zabezpieczono. Palenisko w kotle CO wygaszono. Na komin założono sito kominowe. Pożar sadzy gaszono za pomocą piasku z solą. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
24-12-2016 11:11

Stolno. Plama oleju na jezdni DK55 o szerokości około 1 metra na długości około 8 kilometrów z przerwami, powstała w wyniku wycieku płynów eksploatacyjnych z nieustalonego pojazdu stwarzająca zagrożenie w ruchu drogowym. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym a następnie uprzątnięto jezdnię. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 4
25-12-2016 17:46

Chełmno ul Toruńska, Lejąca się woda z sufitu w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działania. Ustalono, iż doszło do usterki w mieszkaniu powyżej, w którym nie zastano lokatorów. Zakręcono główny zawór doprowadzający wodę do budynku, o czym poinformowano właściciela. Zakończono działania.

MZ/L 12,00 3

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 12-18.12.2016r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

12-12-2016 07:17

Falęcin, DK91, kolizja trzech samochodów osobowych marki Audi A6, Citroen Jumper, VW Golf, dwa samochody blokują jeden pas jezdni, jeden po za drogą. Jedna osoba poszkodowana. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, zastosowano procedurę kwalifikowanej pierwszej pomocy wobec kierującej VW. Następnie przekazano ją lekarzowi. Pojazdy usunięto z drogi i przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 5,00 3
12-12-2016 08:27

Chełmno, ul. Touńska, kolizja dwóch samochodów osobowych marki Fiat Cincuecento o raz Opel Insignia. Jeden pojazd na pasie ruchu, drugi na poboczu. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w Fiacie, rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym, samochody przekazano właścicielom i zakończono działania.

MZ/L 10,00 1
12-12-2016 10:00

Unisław, ul. Wiślana, plama oleju na jezdni po kolizji dwóch samochodów osobowych marki Audi A4 i Renault Scenic. Brak poszkodowanych. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 3,00 1
12-12-2016 15:59

Dubielno, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Przy pomocy drabiny przystawnej oraz piły spalinowej konar usunięto.

MZ/L 0,00 1
13-12-2016 08:29

Zegartowice, DK91, kolizja dwóch samochodów osobowych marki Opel Vectra oraz Ford C-max. Pojazdy po za drogą. Brak poszkodowanych. odłączono akumulatory w pojazdach, rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym, samochody przekazano właścicielom i zakończono działania. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 10,00 1
13-12-2016 15:18

Klęczkowo, zadymienie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z powodu nieprawidłowej eksploatacji pieca. Mieszkanie przewietrzono, sprawdzono detektorem wielogazowym, nie stwierdzono zagrożeń. Zalecono przegląd instalacji kominowej i CO przez uprawnioną osobę.

P/M 0,00 2
13-12-2016 21:43

Trzebcz Szlachecki, zadymienie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Stwierdzono, że zadymienie spowodowane jest nieszczelnością pieca CO w kotłowni. Wygaszono palenisko, przewietrzono budynek, zalecono przegląd instalacji CO przez uprawnioną osobę.

P/M 0,00 2
14-12-2016 11:11

Brzozowo, drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym stwarzające zagrożenie. Przy pomocy piły spalinowej drzewo usunięto.

MZ/L 0,00 1
15-12-2016 17:46

Gołoty, DP1607, dachowanie samochodu osobowego marki Opel Vectra. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe. Pojazd zabrała pomoc drogowa, zakończono działania.

MZ/L 12,00 3
17-12-2016 13:45

Wielkie Łunawy, DP1622, samochód osobowy marki Honda Civic po za drogą, po dachowaniu oparty o drzewo. Kierowca przytomny, po za pojazdem w pozycji leżącej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, następnie przekazano przybyłemu lekarzowi. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo-śledczych pojazd przekazano Policji.

MZ/L 5,00 4
17-12-2016 16:08

Chełmno, ul. Łunawska, kolizja dwóch samochodów osobowych marki Opel Astra oraz Ford Focus. Brak poszkodowanych, ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, po zakończeniu czynności dochodzeniowo – śledczych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 2,00 1
17-12-2016 19:03

Górne Wymiary, samochód marki VW Passat po uderzeniu w przydrożne drzewo. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, rozlane płyny eksploatacyjne posypano sorbentem, odłączono akumulator w pojeździe. Pojazd przekazano Policji.

MZ/L 10,00 1
18-12-2016 05:08

Podwiesk, DP1621, samochód marki Ford Mondeo w przydrożnym rowie, trzy osoby poszkodowane przekazano lekarzowi. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe, pojazd przekazano właścicielowi.

MZ/L 4,00 4

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 5-11.12.2016r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

07-12-2016 10:25

Grzybno, plama oleju na jezdni drogi wojewódzkiej na powierzchni ok. 5 m/kw. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
07-12-2016 09:20

Chełmno, ul. Plac Rydygiera, pochylone drzewo nad rozdzielnią gazu na terenie szpitala stwarzające zagrożenie. Przy pomocy podnośnika SH21 oraz pił spalinowych drzewo powalono i pocięto na mniejsze elementy.

MZ/L 0,00 2
08-12-2016 08:59

Chełmno, ul. Szosa Grudziądzka, obwieszona linia telekomunikacyjna nad drogą. Linie zabezpieczono i zgłoszono do operatora.

MZ/L 0,00 1
09-12-2016 13:30

Raciniewo, plama oleju na jezdni drogi wojewódzkiej na powierzchni ok. 3 m/kw. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie jezdnię uprzątnięto..

 

MZ/L 0,00 1
09-12-2016 17:09

Jeleniec, wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu. Ustalono że źródłem wydobywającego się dymu jest nieszczelny komin. Wygaszono palenisko w piecu, przewietrzono pomieszczenia, nie stwierdzono przekroczeń stężeń niebezpiecznych gazów. Zalecono nie użytkowanie pieca do czasu kontroli przez uprawnioną osobę.

MZ/L 0,00 1
10-12-2016 00:35

Chełmno, DK91, kolizja samochodu osobowego marki Renault Megane z ciężarowym marki Scania. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, rozlane płyny eksploatacyjne z samochodu osobowego posypano sorbentem. Następnie jezdnię uprzątnięto, pojazdy usunięto z jezdni i przekazano właścicielom.

MZ/L 0,00 8
10-12-2016 09:57

Dorposz Szlachecki, plama oleju na jezdni na powierzchni ok. 1000 m/kw. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 2
10-12-2016 13:35

Lipienek, zadymienie w budynku mieszkalnym. Brak poszkodowanych. Wygaszono palenisko w piecu CO. Przewietrzono pomieszczenia, zalecono kontrolę kanałów spalinowych CO.

MZ/L 0,00 2
11-12-2016 15:57

Lipienek, zalana piwnica w budynku mieszkalnym z powodu obfitych opadów deszczu. Przy pomocy pompy szlamowej wypompowano wodę.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 28.11-04.12.2016r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

28-11-2016 09:51

Klęczkowo DK55, samochód ciężarowy w rowie blokujący jeden pas ruchu, przy pomocy samochodu pożarniczego wyciągnięto pojazd z rowu, przywrócono ruch na drodze.

MZ/L 0,00 1
28-11-2016 10:22

Drzonowo DP1619, kobieta podczas wyprzedzania samochodem Opel Vivaro samochód ciężarowy Scania uderzyła bokiem w drzewo. Samochód ciężarowy wjechał do rowu blokując jeden pas ruchu. Kierującą pojazdem osobowym karetka zabrała do szpitala. Przy pomocy samochodu gaśniczego wyciągnięto z rowu samochód ciężarowy, który mógł kontynuować jazdę.

MZ/L 5,00 2
28-11-2016 15:06

Nowawieś Chełmińska DP1622, kolizja dwóch samochodów osobowych Opel Astra i VW Passat (zderzenie czołowo boczne). Zablokowany pas ruchu w stronę Grudziądza przez samochód Opel Astra, drugi uszkodzony pojazd VW Pasat w rowie po drugiej stronie jezdni. Brak osób poszkodowanych. Wprowadzono ruch wahadłowy. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 10,00 2
29-11-2016 19:39

Chełmno ul. Wodna, Pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, duże zadymienie w mieszkaniu na parterze. Ratownicy wygasili palenisko w piecu. Ewakuowano troje lokatorów przebywających w mieszkaniu. Pożar ugaszono przy użyciu soli oraz gaśnicy proszkowej 6kg. Wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono wszystkie pomieszczenia oraz klatkę schodową. Dokonano pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą PHD – Lite. Nie stwierdzono przekroczeń. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenie szczelności komina.

P/M 0,00 1
30-11-2016 07:04

Chełmno ul. Toruńska, wyczuwalny zapach gazu w budynku wielorodzinnym. Obiekt sprawdzono przy pomocy detektora gazu CGS-20DN. Nie stwierdzono obecności gazu w budynku. Mieszkanie przekazano właścicielce.

MZ/M 0,00 1
30-11-2016 09:18

Kijewo Królewskie ul. Chełmińska, samochód ciężarowy marki IVECO zawieszony na chodniku, blokujący chodnik dla ruchu pieszych i częściowo wystający na jezdnię. Ruch na drodze powiatowej utrudniony. Za pomocą liny stalowej i samochodu gaśniczego pojazd usunięto z chodnika.

MZ/L 0,00 1
30-11-2016 15:10

Osnowo, Zderzenie dwóch samochodów dostawczych na skrzyżowaniu DW550 i drogi gminnej (Hyundai i Ford Transit). Po zbadaniu kierowcy Forda lekarz podjął decyzję o przewiezieniu poszkodowanego mężczyzny do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Ratownicy przy pomocy sprzętu burzącego uprzątnęli miejsce zdarzenia. Pojazdy przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 3
01-12-2016 09:59

Grubno, internat przy Zespole Szkół, na miejscu zdarzenia zastano oberwaną, zwisającą nad chodnikiem rynnę stwarzającą zagrożenie dla osób postronnych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z kosza SH-21D usunął zwisającą rynnę likwidując zagrożenie.

MZ/L 0,00 1
03-12-2016 11:53

Wabcz, na miejscu zdarzenia zastano oderwaną i zwisającą rynnę budynku kościoła na skutek silnych wiatrów dnia poprzedniego, stwarzającą zagrożenie dla osób postronnych. Ratownik z drabiny przystawnej usunął zwisającą rynnę likwidując zagrożenie.

MZ/L 0,10 1
04-12-2016 13:24

Chełmno ul. Powstańców Wielkopolskich, na miejscu zdarzenia zastano nieprzytomnego mężczyznę (58l) na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Osobę poszkodowaną przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Dokonano pomiarów stężenia tlenku węgla w mieszkaniu, w łazience stwierdzono wartość 38ppm. Zamknięto dopływ gazu do piecyka gazowego. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia w lokalu. Wydano zakaz użytkowania urządzenia do czasu przeglądu przez uprawnione osoby.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 21-27.11.2016 r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

21-11-2016 08:01

Podwiesk, uwięziony kot na drzewie. Przy pomocy drabiny ratownik zdjął kota z drzewa.

MZ/L 0,00 1
22-11-2016 01:02

Klamry, pochylone drzewo nad jezdnią drogi powiatowej stwarzające zagrożenie. Przy pomocy pił drzewo powalono i pocięto na mniejsze elementy następnie jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 2
23-11-2016 09:44

Chełmno, ul. Curie-Skłodowskiej, pomoc Policji w wyciągnięciu skutera zrzuconego ze skarpy. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy sprzętu wysokościowego wyciągnięto skuter i przekazano Policji.

MZ/L 0,00 1
24-11-2016 09:30

Grubno, DK91, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownik z kosza podnośnika SH21 usunął konar.

MZ/L 0,00 2
24-11-2016 17:15

Wabcz, zabezpieczenie niewybuchu na polu do czasu dojazdu patrolu saperskiego.

MZ/L 0,00 1
25-11-2016 14:23

Firlus, awaria zespołu trakcyjnego (pociąg) na przystanku, zadymienie w wagonie. Maszynista ewakuował 26 podróżnych na zewnątrz. Sprawdzono urządzeniami pomiarowymi temperaturę elementów napędowych, nie stwierdzono zagrożeń. Operator dla oczekujących podstawił zastępczy zestaw oraz busa.

P/M 0,00 3
26-11-2016 02:22

Wabcz, samochód marki Renault 19 w przydrożnym rowie. Dwie osoby poszkodowane, jedna samodzielnie opuściła pojazd, druga wewnątrz. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe oraz zakręcono instalacje gazową. Osobę poszkodowaną z pojazdu ewakuowano i przekazano załodze PRM. Pojazd przekazano Policji.

MZ/L 4,00 2
26-11-2016 15:28

Papowo Biskupie, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Ratownicy wygasili palenisko w piecu, pożar ugaszono przy pomocy soli i gaśnicy proszkowej. Przewietrzono pomieszczenia, zalecono kontrolę przewodów kominowych przez uprawnioną osobę.

P/M 0,00 1
27-11-2016 19:28

Chełmno, ul. Grudziądzka, pomoc w otwarciu mieszkania. Wewnątrz znajduje się niewidomy właściciel, który uszkodził zamek przy próbie otwarcia żonie. Przy pomocy narzędzi do wywarzania ratownik otworzył drzwi. Miejsce działań przekazano właścicielom.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 14-20.11.2016 r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

14-11-2016 09:45

Chełmno, ul. Kościelna, pomoc pogotowiu w transporcie pacjenta z drugiego piętra budynku mieszkalnego do karetki.

MZ/L 0,00 1
15-11-2016 20:55

Głażewo, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym. Wygaszono piec CO, z drabiny przystawnej ratownik przy pomocy soli ugasił sadze.

P/M 0,00 2
16-11-2016 09:06

Unisław, samochód osobowy marki Fiat Panda po za jezdnią na torowisku kolejowym po kolizji z rogatką kolejową. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe, przy użyciu narządzi hydraulicznych podniesiono pojazd i podłożono podkłady drewniane w celu usunięcia z torów. Pojazd usunięto i przekazano właścicielowi.

MZ/L 10,00 1
16-11-2016 12:29

Bągart, plama oleju na jezdni drogi powiatowej na długości ok. 150 metrów. Rozlany olej posypano sorbentem. Jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
18-11-2016 15:27

Lisewo, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie dla użytkowników drogi. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownik z kosza podnośnika SH21 za pomocą piły spalinowej usunął konar. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
18-11-2016 16:32

Chełmno, ul. Powiśle, przewrócone drzewo na jezdnię. Droga całkowicie zablokowana. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy pił pocięto drzewo na mniejsze elementy i usunięto z jezdni.

MZ/L 0,00 2
18-11-2016 17:37

Kamlarki, plama oleju na jezdni drogi powiatowej na powierzchni ok. 40m/kw. Rozlany olej posypano sorbentem. Jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
18-11-2016 19:21

Kornatowo, zgłoszenie o wydobywających się kłębach dymu z pod poszycia dachowego budynku mieszkalnego. Dokonano zawartości tlenku węgla z pomieszczeniach gdzie stwierdzono niebezpieczne stężenie. Wygaszono piec CO, zastosowano wentylację mechaniczną w celu przewietrzenia pomieszczeń. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono strych oraz poszycie dachu. Nie stwierdzono zagrożenia. Zalecono kontrolę komina oraz przewodów wentylacyjnych przez uprawnioną osobę.

MZ/L 0,00 2
19-11-2016 14:11

Lisewo, droga powiatowa DP 1619, samochód osobowy marki Renault Megane po dachowaniu po za jezdnią. Jedna osoba poszkodowana – kierowca zaopatrywana przez PRM. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulator w pojeździe, pojazd postawiono na koła i przekazano Policji.

MZ/L 3,00 4
19-11-2016 22:42

Chełmno, ul. Rycerska, pomoc Policji w otwarciu mieszkania. Istnieje podejrzenie, że wewnątrz znajdują się dwie osoby w tym jedna o ograniczonej zdolności poruszania się. Przy pomocy sprzętu hydraulicznego otwarto drzwi. W mieszkaniu nie stwierdzono obecności żadnych osób. Pomieszczenia sprawdzono urządzeniem do pomiaru stężenia tlenku węgla. Nie stwierdzono zagrożeń. Mieszkanie przekazano Policji.

MZ/L 0,50 1
20-11-2016 13:02

Lipienek, plama oleju na powierzchni ok. 6 m/kw. Olej posypano sorbentem, jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
20-11-2016 16:58

Chełmno, ul. Świętojerska, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu w zadymionej kotłowni, pożar ugaszono przy pomocy soli i gaśnicy proszkowej. Przewietrzono pomieszczenia, zalecono kontrolę przewodów kominowych przez uprawnioną osobę.

P/M 0,00 1
20-11-2016 18:23

Stolno, DK91, zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych marki Audi oraz Opel Astra. Audi znajduje się w przydrożnym rowie, Opel na środku jezdni. Ruch całkowicie wstrzymany. Audi podróżowały dwie osoby, pasażerka opuściła pojazd samodzielnie, kierowca zakleszczony. Oplem podróżował kierowca, który znajduje się w pojeździe. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach. Oświetlono teren działań, przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonano dostęp do poszkodowanego kierowcy Audi oraz ewakuowano go z pojazdu na noszach i przekazano lekarzowi. Równocześnie z Opla ewakuowano kierowcę. Wobec obydwu kierowców zastosowano procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podano prąd piany ciężkiej na wyciekające paliwo z Audi w celu zabezpieczenia przed pożarem. Kierowcę Audi przetransportowano do szpitala w Toruniu, natomiast pasażerkę Audi oraz kierowcę Opla do szpitala w Grudziądzu. Wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem, następnie jezdnię uprzątnięto. Uszkodzone pojazdy przekazano Policji.

MZ/L 15,00 4

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 7-13.11.2016r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

07-11-2016 06:46

Paparzyn DW543, kolizja dwóch samochodów osobowych marki VW Passat oraz Mazda Premacy. Brak poszkodowanych, zablokowany jeden pas ruchu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem, pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 10,00 1
07-11-2016 11:11

Chełmno, ul. Młyńska, plama oleju na jezdni na długości ok. 100 metrów. Olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie uprzątnięto jezdnię.

MZ/L 0,00 1
10-11-2016 16:45

Nowy Dwór Królewski, rozsypana kukurydza na drodze powiatowej na powierzchni ok. 60 m/kw. Przy pomocy łopat i mioteł kukurydzę usunięto z jezdni.

MZ/L 0,00 1
10-11-2016 20:11

Brzozowo, pomoc Policji w otwarciu mieszkania. Wewnątrz prawdopodobnie znajdują się osoby nie reagujące na wezwania. Przy pomocy sprzętu do wyważania drzwi otwarto mieszkanie. Wewnątrz zastano śpiących mężczyznę oraz kobietę. Obecny na miejscu ratownik medyczny podjął decyzję o transporcie kobiety do szpitala.

MZ/L 0,00 1
10-11-2016 22:55

Chełmno, ul. Zakole, zabezpieczenie działań Policji wobec samochodu osobowego pod którym właściciel stwierdził obecność podejrzanego urządzenia. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, rozwinięto linię gaśniczą. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
11-11-2016 15:31

Wielkie Łunawy, DP1611, samochód osobowy marki Opel Astra w przydrożnym rowie po dachowaniu. Kierowcę przekazano lekarzowi PRM. Po przebadaniu pozostał na miejscu zdarzenia. Pojazd przekazano właścicielowi.

MZ/L 2,00 2
12-11-2016 13:24

Chełmno ,ul. Poprzeczna, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Sadze ugaszono za pomocą gaśnicy proszkowej. Przewietrzono pomieszczenia. Budynek przekazano właścicielowi.

P/M 0,00 1
13-11-2016 06:57

Chełmno, ul. Podgórna, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Sadze ugaszono za pomocą soli i piasku. Budynek przekazano właścicielowi.

P/M 0,00 1
13-11-2016 22:22

Unisław, poszukiwania zaginionej osoby na wniosek Policji. Przeszukano teren wskazany przez Policję. Poszukiwania nie przyniosły skutku. Akcję
poszukiwawczą przerwano do dnia następnego. W kolejnym dniu kontynuowano poszukiwania. Policja odnalazła martwą poszukiwaną
osobę.

MZ/L 0,00 2
13-11-2016 16:18

Chełmno, ul. Wojska Polskiego, podejrzenie obecności tlenku węgla na klatce schodowej budynku mieszkalnego. Przy użyciu urządzenia pomiarowego sprawdzono budynek pod kątem zagrożenia tlenkiem węgla. Nie stwierdzono zagrożeń.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 31.10-06.11.2016r.

Data i godzina przyjęcia
zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty (tys. zł)

Zastępy

31-10-2016 13:29

Chełmno, ul. Toruńska, plama oleju na jezdni na powierzchni ok. 6 m/kw. Olej posypano sorbentem, następnie jezdnię uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
01-11-2016 10:23

Wielkie Czyste, DK91, kolizja dwóch samochodów osobowych marki Opel Corsa. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem, pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 6,00 1
02-11-2016 10:50

Linowiec, pomoc Policji w otwarciu mieszkania. Podejrzenie, iż wewnątrz znajduje się właściciel nie reagujący na wezwania. Przy pomocy sprzętu do wyważania drzwi otwarto mieszkanie. Wewnątrz nie stwierdzono obecności żadnych osób. Podjęto decyzję o sprawdzeniu pobliskiego pustostanu. Na pierwszym piętrze budynku znaleziono zwłoki mężczyzny. Miejsce zdarzenia przekazano Policji.

MZ/L 0,00 1
02-11-2016 13:39

Lipienek, nadłamany konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Konar usunięto z drabiny przystawnej przy pomocy piły spalinowej.

MZ/L 0,00 1
05-11-2016 18:42

Bągart, rozsypana ziemia na drodze powiatowej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy pomocy łopat i mioteł ziemię usunięto na pobocze.

MZ/L 0,00 1
06-11-2016 20:33

Chełmno, ul. Toruńska, pożar tylnej opony samochodu ciężarowego marki Iveco. Pożar ugaszono przed dojazdem zastępu gaśnicami. Sprawdzono pirometrem, czy nie ma zagrożenia. Pojazd przekazano właścicielowi.

P/M 1,00 2
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u