KPPSP: Odśnieżanie dachów

Śnieg w okresie zimowym jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachów. Jeden metr kwadratowy śniegu o średniej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg.
„Zwykłe odśnieżanie dachów i usuwanie sopli nie należy do zadań Państwowej Straży Pożarnej. Gdyby straż pożarna realizowała wszystkie zgłoszenia, nie tylko zabrakłoby czasu i ludzi, ale w przypadku wystąpienia innego często tragiczniejszego w skutkach zdarzenia (wypadek komunikacyjny, pożar), mogłoby dojść do sporego opóźnienia czasu interwencji. Strażacy najpierw musieliby zejść z dachu, złożyć sprzęt, zmienić pojazdy w zależności od charakteru zdarzenia i dopiero wtedy będą mogli wyjechać do innej interwencji”. Jednak gdy w grę wchodzi budynek użyteczności publicznej sprawa wygląda nieco inaczej, pod warunkiem, że zaistniałe warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego a administrator obiektu w chwili powstania zagrożenia nie dysponuje możliwościami technicznymi do jego usunięcia. Zdać sobie należy również sprawę z faktu, iż w warunkach zimowych strażacy interweniują częściej, pracując w szczególnie trudnych warunkach i to nie do nich zgodnie z prawem budowlanym należy usuwanie z dachów śniegu i lodu lecz do właścicieli, zarządców i administratorów budynków .
Należy także pamiętać, że zalegający na dachach śnieg może stać się przyczyną tragedii, szczególnie w przypadkach kiedy zalega na płaskich i dużych dachach.
Administratorzy, którzy nie wywiążą się z obowiązku odśnieżania mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Dodatkowo należy wiedzieć, że właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego swoich obiektów.
Zgodnie z art. 61 pkt2 prawa budowlanego:
„Art. 61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
2)   zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”;
Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy. Je również należy usuwać na bieżąco, aby nie stanowiły zagrożenia dla przechodzących osób.

2006-01-01 14-40-01

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u