Uroczystość obchodów Dnia Strażaka w KP PSP Chełmno

Uroczystość obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powaitowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie w dniu 10.05.2014 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2014r. wyższy stopień dla funkcjonariusza w korpusie aspirantów:
asp. Marcin Kozłowski – do stopnia starszy aspirant
asp. Grzegorz Olkusz – do stopnia starszy aspirant

Kujawsko -Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2014r. wyższy stopień podoficerski dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:
1/ st.sekc. Karol Piórkowski do stopnia młodszy ogniomistrz
2/ st.sekc Wojciech Piotrowski do stopnia młodszy ogniomistrz

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie Rozkazem Personalnym nadał z dniem 4 maja 2014 r. wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych dla niżej wymienionego funkcjonariusza:
1/str. Robert Borowiński do stopnia starszy strażak

Minister Spraw Wewnętrznych przyznał brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” następującym funkcjonariuszom:
1/ st.kpt. Robert Kamiński
2/mł.kpt. Tomasz Guzek
3/ mł.kpt. Paweł Sum
4/ asp. Tomasz Klemiński
5/ st.ogn. Robert Buchholz

Uchwałą prezydium zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku Złotym znakiem Związku odznaczono druha Piotra Brzozowskiego – Komendanta Gminnego OSP Gminy Unisław

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” następujących funkcjonariuszy i druhów:

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
1/st.kpt. Sławomir Leśniak
2/st.ogn. Robert Buchholz
3/dh Zbigniew Jagielski (Kokocko)
4/dh Józef Mietła (Grzybno)
5/dh Józef Rajkowski (Unisław)

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
1/st.asp. Jacek Chyliński
2/mł.asp. Marcin Ziółkowski
3/st.ogn. Krzysztof Jakubowski
4/mł.ogn. Paweł Adamczyk
5/dh Tadeusz Gubernak (Starogród)
5/dh Grzegorz Mietła (Grzybno)
6/ dh Andrzej Prowadzisz (Grzybno)
7/dh Paweł Wnęk (Kokocko)
8/dh Michał Wójtowicz (NowaW)
9/dh Hubert Sierociński (NowaW)

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
1/ mł.kpt Paweł Sum
2/ mł.ogn. Przemysław Zieliński
3/ sekc. Paweł Wojnowski
4/ sekc. Bartłomiej Zieliński
5/ sekc. Szymon Morański
6/ dh Kazimierz Madeja (Brzozowo)
7/dh Dariusz Mądrzejewski (Kokocko)
8/dh Adam Bielicki (Grzybno)
9/dh Miłosz Lewandowski (Grzybno)
10/dh Mateusz Poznański (Grzybno)
11/ dh Jakub Danielewicz
12/dh Stefan Moroz (Starogród)
13/dh Wiesław Szczutkowski

Za szczególne zasługi w dziedzinie umacniania ochrony przeciwpożarowej na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” następujące osoby:

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostaną:
1/Pan Leszek Pluciński Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2/Pan ppłk. Kazimierz Wołowiec Dowódca 3 Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie
3/ dh Mariusz Kalkiewicz – Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą prezydium uhonorował odznakami wzorowego strażaka następujących druhów ochotników:
1/ dh Zdzisław Jantoń
2/ dh Paweł Kozłowski
3/ dh Adam Góra
4/dh Dariusz Buliński
5/ dh Piotr Ingram
6/dh Piotr Adamczyk
7/ dh Kamila Zielińska

Starosta Chełmiński przyznał z okazji DNIA STRAŻAKA nagrody pieniężne dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:
1/ ogn. Mariusz Stelmachowicz
2/ ogn. Rafał Zarębski
3/sekc Damian Śniadecki
Nagrody zostały przyznane za długoletnią służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu chełmińskiego.

Decyzjami personalnymi z dnia 6 maja 2014 roku Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie przenosi na wyższe stanowisko służbowe z dniem 1 czerwca 2014r. niżej wymienionych funkcjonariuszy:
1/ sekc. Damian Śniadecki ze stanowiska młodszy ratownik na stanowisko ratownik-kierowca
2/ sekc. Bartłomiej Zieliński ze stanowiska młodszy ratownik na stanowisko ratownik-kierowca
3/ sekc. Szymon Morański ze stanowiska młodszy ratownik na stanowisko ratownik-kierowca
4/ sekc. Piotr Gross ze stanowiska młodszy ratownik na stanowisko ratownik-kierowca
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Decyzjami nr z dnia 29 kwietnia bieżącego roku przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych następującym funkcjonariuszom:
1/ st.kpt. Sławomir Lesniak
2/ mł.asp. Marcin Ziółkowski
3/st.str. Dominika Buller

Na wniosek Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmnie Franciszka Trzcińskiego kapituła Zarządu Głównego WOPR w Warszawie uhonorowała medalami za wkład w rozwój ratownictwa wodnego następujące osoby:

Medal za zasługi dla WOPR
1/ Pan Mariusz Kędzierski Burmistrz Miasta Chełmna
2/ Pani Janina Śmigielska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie
3/ Pani Monika Wilma – współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej Campus

Medal 50 lecia WOPR
1/ Pan Wojciech Bińczyk – Starosta Powiatu Chełmińskiego

Awanse w stanowiskach

Awanse w stanowiskach

Awanse w stopniach - Kom.Utrata gratuluje st.str Robertowi Borowińskiemu

Awanse w stopniach – Kom.Utrata gratuluje st.str Robertowi Borowińskiemu

Nagrody finansowe KW PSP

Nagrody finansowe KW PSP

Odznaki Brązowe  Ministra

Odznaki Brązowe Ministra

złoty medal za zasługi dla poż. odbiera Leśniak i Rajkowski

złoty medal za zasługi dla poż. odbiera Leśniak i Rajkowski

Złoty Znak Związku - Piotr Brzozowski-gratulacje składa st.bryg. Bogdan Sowiński zastępca kom. woj

Złoty Znak Związku – Piotr Brzozowski-gratulacje składa st.bryg. Bogdan Sowiński zastępca kom. woj

źródło: KPPSP Chełmno

 

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u