KPP Chełmno: Zajęcia profilaktyczne z gimnazjalistami

W szkolnym spotkaniu, pogadance na temat „ Odpowiedzialności karnej nieletnich oraz konsekwencjach zażywania środków odurzających” uczestniczył policjant do spraw profilaktyki społecznej. Ważne słowa profilaktyczne zostały skierowane do młodych słuchaczy.

Przedsięwzięcie, które odbyło się w Gimnazjum w klasach I-III w Papowie Biskupim było idealną okazją do poruszenia po raz kolejny tematu odpowiedzialności karnej nieletnich oraz tematu dopalaczy. Funkcjonariusz zapoznał młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania wyjaśniono, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomiono również zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Policjantka omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Omówiła również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd..

Gimnazjaliści wysłuchując i oglądając tego co miał do zademonstrowania mówca mogli dowiedzieć się o skutkach fizycznych, psychicznych zażywania dopalaczy, mieli okazję obejrzeć krótki, tematyczny film, który w wymowny sposób pokazywał niekorzystne reakcje człowieka, będącego pod wpływem dopalaczy, człowieka, który nie ma kontroli nad swoim zachowaniem.

Funkcjonariusz uświadamiał o tym, że dopalacze to narkotyki. Ich niekorzystne skutki mogą oddziaływać na przyszłościowe plany.
Irracjonalne zachowanie po zażyciu dopalaczy, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i osób otaczających, a nawet śmierć, konsekwencje prawne, które pozostawiają ślad – to główne przesłania wypływające ze spotkania.

Na koniec spotkania funkcjonariusz przypomniał o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego, również podlega postępowaniu przed sądem.

143-152473 143-152474

źródło: sierż.szt. Anita Zielińska
KPP Chełmno

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u