Miejska Biblioteka Publiczna podsumowała rok

Informacja o działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka w Chełmnie za 2015 rok. Tradycyjniew styczniu (22.01.2016 r.) Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie nagrodziła swoich najaktywniejszych czytelników. Łącznie wytypowano 17 osób, które wypożyczyły najwięcej książek w poszczególnych działach:

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Katarzyna Irena Szczepanowska
Maria Magdalena Karaś
RomanLipski

ODDZIAŁDLA DZIECI
Michalina Kozikowska
Martyna Gibicka
Artur Szymański
Anna Szymańska
Dominika Dyl

PUNKT NA OS. M. KOPERNIKA
Maria Motylewska
Danuta Karulska
Ewa Sakiewicz

CZYTELNIA
Maria Sadowska
Barbara Nowacka
Leszek Banaś

POWIAT
Waleria Małek
Ryszard Morawiec
Grażyna Kurkowska

015 czytelnik2016.001 czytelnik2016.003 czytelnik2016.004 janko muzykant003

Na spotkaniu podsumowano działalność Biblioteki w 2015 roku. Na ogólną statystykę funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku sprawozdawczym złożyła się działalność wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci, czytelni oraz 2 punktów bibliotecznych: książek na os. M. Kopernika oraz „książki mówionej” w Klasztorze Sióstr Miłosierdzia. Księgozbiór udostępniano czytelnikom poprzez komputerowe wypożyczenia w programie SOWA a bibliografię regionalną w programie SOWA2. Od 2012 roku bazy te są tworzone w formacie MAC21. Na osiedlu wypożyczamy w ręcznym zapisie „krzyżowym”. Na dzień 31 grudnia do dyspozycji czytelników pozostawało 11 terminali z dostępem do bazy katalogowej, w tym 10 umożliwiających bezpłatne korzystanie z Internetu (dzięki uczestnictwu w programie „ORANGE dla bibliotek”).

W grudniu 2013 roku MBP po raz pierwszy przystąpiła do konsorcjum bibliotek tworzącym Kujawsko-Pomorski Elektroniczny Zasób Biblioteczny. Podpisano umowę na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. W 2015 roku podpisaliśmy trzecią umowę i za kwotę 2.081,76 zł wykupiono dostęp do 46 książek. Czytelnicy bibliotek należących do konsorcjum mieli oczywiście dostęp do zbiorów wykupionych prze całe konsorcjum. Na miejscu istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do wybranych tytułów, poza biblioteką po otrzymaniu kodu dostępu.

Od grudniu 2013 roku Biblioteka na podstawie umowy z firmą Sokrates IT z Poznania w ramach już opłacanej kwoty za hosting programu SOWA (Sokrates-software), należymy do Internetowego Portalu Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL, tworzonego przez Producenta w celu zapewnienia
publicznie dostępnej, możliwie pełnej informacji o zbiorach polskich bibliotek. Pr
zedmiotem umowy jest uczestnictwo Biblioteki w Portalu w zakresie:
– prezentowania własnych zbiorów Biblioteki w Portalu wszystkim jego użytkownikom,
– prezentowanie informacji o lokalizacji egzemplarzy.

Poza tym posiadamy profil (konto) Biblioteki w portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, co jest bezpłatne.

Portalciągle się rozwija. Nowa wersja katalogu internetowego systemu SOWA2/MARC21 dostarcza ważne unowocześnienia w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych.

Integracja zasobów IBUK Libra – obecnie integracja zasobów informacyjnych IBUK Libra w systemie SOWA2/MARC21 jest w pełni automatyczna (zbiory aktualizują się samoczynnie raz dziennie). System biblioteczny pobiera informacje bibliograficzne z bazy IBUK wraz z miniaturą okładki i za pomocą specjalnego
konwertera przenosi je do katalogu OPAC oraz odpowiednio indeksuje (m.in. słowa kluczowe z opisów ebooków mapowane są do haseł przedmiotowych MARC21, które można zmodyfikować). Niektóre książki posiadające rozbudowane opisy bibliograficzne (streszczenia) są prezentowane w formie skróconych opisów, dynamicznie rozwijanych po kliknięciu.

Nauwagę zasługuje fakt, że dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym pomiędzy systemem SOWA2/MARC21 a portalem w.bibliotece.pl, opracowano relacje między wydaniami tych samych tytułów książek w jednej bibliotece. Dla czytelnika oznacza to możliwość swobodnego wyboru pomiędzy wypożyczeniem książki fizycznej a dostępem do książki elektronicznej z serwisu IBUK Libra, a nawet „Wolnych Lektur”.

Samoobsługa: zamówienia, rezerwacje, prolongaty poprzez zdalne logowanie się w katalogu bibliotecznym – to najnowsze udogodnienia dla czytelników. Poza tym powiadomienia wysyłan na elektroniczną pocztę czytelników o zbliżającym się terminie zwrotu zbiorów a w przypadku
niezwrócenia – ponaglenia z określeniem kary za przetrzymanie (0,10 zł za dobę przetrzymania 1 egzemplarza).

Bookcrossingczyli tzw. „uwalnianie książek”– w maju na dwóch regałach: w Urzędzie Miasta oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Twój Lekarz” umieściliśmy książki, które po przeczytaniu powinny wracać na regał bądź zastępowane własnymi.

 

I Pracownicy
Ilość osób zatrudnionych uległa zmianie. W związku z przedłużającą się niezdolnością do pracy bibliotekarza w Wypożyczalni dla Dorosłych na dalszy okres zwolnienia zatrudniono osobę „na zastępstwo”. W przeliczeniu na etaty: 10 pełnych i 0,33. W 
porozumieniu z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Powiatowym Urzędem Pracy 1 osoby realizowała staż zawodowy.

 

II Udostępnianie zbiorów

Statystyki za 2015 rok przedstawiają się następująco: Zarejestrowano 3 458 czytelników (było 3 576), co stanowi 18,59% liczby mieszkańców Chełmna, którzy łącznie wypożyczyli 69 828 zbiorów (było 66.211).

Wypożyczenia na zewnątrz za 2015 roku to: książki – 59 112, czasopisma nieoprawne – 688 oraz zbiory specjalne – 1.377.
Wypożyczeniana miejscu za 2015 rok to:
książki – 2 804, czasopisma nieoprawne – 5 798 oraz zbiory specjalne – 737.

W Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, którą w roku sprawozdawczym odwiedziło 4 970 osób.
Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystały 22 osoby, dla których sprowadzono 69 książek (przede wszystkim z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Ogólnie odwiedziny (MBP, 2 punkty i korzystający z różnych form promocji) wyniosły 32 108 (było 29.271).
Od 1 stycznia 2005 roku bibliotekarze prowadzą na bieżąco uzupełnianie bibliografii regionalnej w programie komputerowym “SOWA 2”. Powstały w ten sposób katalog umożliwia dotarcie do najważniejszych artykułów zawartych w lokalnej prasie (wyszukiwanie m. in. wg autora artykułu, hasła: osobowego, przedmiotowego, geograficznego, tytułu artykułu bądź czasopisma, itd.)

 

III Zbiory, finanse
Dodatkowe środki pozyskane dla Biblioteki poza dotacją od organizatora (557.900,00 zł) to kwota 49.928,97 (Starostwo Powiatowe 10.000,00 zł, Biblioteka Narodowa 9.819,00 zł, „Orange dla Bibliotek 562,76 zł, Instytut Książki –Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 27.968,00, wypracowane 1.579,21 zł).

W 2015 roku Bibliotece łącznie przybyły 3.191 książek (2.095 z zakupu) , 125 zbiorów nieelektronicznych (w tym 15 audiobooków). Poza tym Biblioteka wykupiła dostęp do 46 książek elektronicznych na wspomnianym portalu IBUK LIBRA.
Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł. Kalkulacja ilościowo – kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo

Biblioteka Narodowa

Budżet

Razem

Zbiory

Kwota

Zbiory

Kwota

Zbiory

Kwota

Zbiory

Kwota

425

8.800 zł

371

9.819 zł

1.314

30.300 zł

2.110

48.919 zł

Biblioteka dysponowała 50 tytułami czasopism, z czego 32 pochodziły z zakupu za kwotę  7.098,72 zł. Na  dzień 31 grudnia 2015 roku stan zbiorów to: 81.892 książek 5.259 jednostek zbiorów specjalnych.

 

IV Promocja książek i czytelnictwa

Spośród przygotowanych wystaw na szczególną uwagę zasługują wystawy z cyklu „Chełmnianie i ich pasje”, na których prace plastyczne przedstawiały uczestniczki zajęć plastycznych UTW działającego przy Chełmińskim Domu Kultury, „Gusta czytelnicze na przestrzeni lat”, „Fotografie z prywatnych zbiorów Krzysztofa Turzyńskiego”, prezentowaliśmy dwie wystawy pokonkursowe z Chełmińskiego Domu Kultury: „Chełmno komiksem Malowane” i „Chełmno
w jesiennej szacie”, nasze pokonkursowe na zakładkę do książki i ozdobę świąteczną.

Konkursy
miały formę plastyczną (towarzyszyły im wystawy pokonkursowe) oraz sprawdzającą wiedzę w zadanym temacie (m. in. z okazji “Tygodnia Bibliotek”).

Wycieczkii lekcje
biblioteczne: systematycznie prowadzone są lekcje biblioteczne organizowane przez bibliotekarza Oddziału dla Dzieci kierowane dla najmłodszych czytelników. W 2015 roku skorzystało z nich 956 uczniów. W roku sprawozdawczym odwiedziło Bibliotekę w ramach wycieczek 310 osób. Byli to m. in. niecodzienni goście:

– Biskup 
Polowy Wojska Polowego Józefa Guzdek – spotkanie z Radą Parafialną a przy okazji zwiedzenie Biblioteki.
– Dziecięca Szkoła Sztuki w Guriewsku i Centrum Kultury (obwód Kaliningradzki)
– członkowie Polskiego Związku Bibliotek w ramach międzynarodowej Konferencji „Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie” – Lwów, Kijów, Mińsk, członkowie z obszaru całej Polski.

Do bardzo ciekawych należały Warsztaty literacko-ilustratorskie dla klas V przeprowadzone przez p. Izę Niewiadomską-Labiak – pisarkę, ilustratorkę książek dla dorosłych i dla dzieci.

Spotkania autorskie/z ciekawymi ludźmi: spektakl
Sławomira Hollanda pt.: „Nic nowego pod Słońcem”, prelekcja
Tomasza Marciniaka, spotkanie z Jackiem Dehnelem prowadzone przez
Paulinę Błaszkiewicz – redaktora „Dziennika Toruńskiego” i
„Nowości” (w ramach działającego Dyskusyjnego Klubu Książki).

Poza tym na uwagę zasługuje spektakl pt.: „Skradzione mądrości” w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. Uczestniczyliśmy w akcji Fundacji Zbigniewa Herberta -“Czytam w podroży Herberta”, „Narodowym Czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa, „Tygodniu Bibliotek”, wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Odmienną formą działalności było po raz trzeci „Czytanie Żywych książek” zorganizowane przy współudziale Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cztery osoby w tym 2 uzależnione i 2 współuzależnione mówiły o problemach związanych z alkoholizmem. 76 osób skorzystało z możliwości spotkania-czytania grupowo i indywidualnie.

W Bibliotece 10 razy spotkali się członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki. Koordynator z ramienia MBP po każdym spotkaniu przesyła wspólnie formułowaną recenzję do koordynatora regionalnego. Dzięki działalności wspomnianego klubu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu realizując projekt, organizuje nieodpłatne spotkania autorskie.

Pracownicy opiekują się grobem patrona Biblioteki – Walentego Fiałka. Kontynuowano współpracę z pozostałymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Warsztatami Terapii Zajęciowej.


źródło: Dyrektor Marzanna Pieniążek
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Walentego Fiałka w Chełmnie

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u