KPP Chełmno: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie uzależnieniom

W ubiegłym tygodniu w dniach 6-7 kwietnia 2017r w „Pałacu Jastrzębie” w Jastrzębiu k. Drzycimia odbyła się III Powiatowa Konferencja Szkoleniowa.

Współorganizatorami spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie , Stowarzyszenie Ludzie -Ludziom w Chełmnie oraz Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie. Patronat nad konferencją sprawował Starosta Chełmiński.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji z terenu powiatu chełmińskiego współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom.

Podczas konferencji mówiono na temat procedur prawnych w ochronie osób doznających przemocy w rodzinie. Na podanych przykładach omówiono zakres współpracy z pedagogami, pracownikami socjalnymi czy kuratorami. Ważnym elementem spotkania było omówienie metod pracy z osobami doznającymi przemocy czy postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka związanego z wystąpieniem przemocy.

Wśród osób , które przybliżyły poszczególne tematy znaleźli się zaproszeni prelegenci w osobie mecenasa Grzegorza Wrony pani Renaty Durda ,która pełni funkcję kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , pani Beaty Sulima – Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy podkom. Moniki Hermann z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Nie zabrakło również dyskusji na temat uzależnień dzieci i młodzieży. Gościem spotkania w kwestii tematów dotyczących e-uzależnień był autor książki „ Komputerowy Ćpun” – Krzysztof Piersa.

Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie zadawali pytania co świadczy o wątpliwościach w sprawie realizacji procedur prawnych i rozwiązywaniu problemów. Mamy nadzieje , że osoby uczestniczące w konferencji uzyskały odpowiedź na nurtujące ich problemy a zaprezentowane rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w praktyce.

asp. szt. Gabriela Andrzejczyk
p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u