KPPSP Chełmno: Dzień Strażaka

W dniu 12 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Na uroczystość przybyli:
– Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– st.bryg. Artur Przybylski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
– druh Janusz Gerke – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko – pomorskiego,
– druh Sławomir Stachewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
– Zdzisłąw Gamański – Starosta Chełmiński
– Mariusz Kędzierski – Burmistrz Miasta Chełmna
– Wójtowie Gmin powiatu chełmińskiego
– nadinsp. Andrzej Szczepański – Komendant Powiatowy Policji,
– Komendanci Miejscy i Powiatowi z sąsiednich powiatów,
– przedstawiciele jednostek organizacyjnych i służb z terenu powiatu chełmińskiego,
– Prezesi Zarządów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP,
– Komendanci Gminni ZOSP RP,
– przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.

Podczas uroczystego apelu zostali awansowani i odznaczeni funkcjonariusze oraz osoby cywilne zasłużone dla Straży Pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazami personalnymi nr 138/17 oraz 134/17 z dnia 28 kwietnia br. nadał z dniem 4 maja 2017r. wyższy stopień dla funkcjonariuszy w korpusie oficerskim.
mł.bryg. Jakub Grzywacz – do stopnia brygadier
st.kpt. Sławomir Leśniak – do stopnia młodszy brygadier

Komendant Główny Rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 17 kwietnia 2017r. nadał z dniam 4 maja br. wyższy stopień dla funkcjonariusza w korpusie aspiranckim.
mł.asp. Gracjan Pilarski – do stopnia aspirant

Kujawsko -Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi z dnia 15 kwietnia 2015 r., nadał z dniem 4 maja 2015r. wyższy stopień podoficerski dla niżej wymienionych funkcjonariuszy:
1/mł. ogn. Piotrowski Wojciech – do stopnia ogniomistrz
2/mł. ogn. Piórkowski Karol – do stopnia ogniomistrz
3/st. sekc. Gross Piotr – do stopnia młodszy ogniomistrz
4/st. sekc. Śniadecki Damian – do stopnia młodszy ogniomistrz
5/st. sekc. Wojnowski Paweł – do stopnia młodszy ogniomistrz
6/st. sekc. Zieliński Bartłomiej – do stopnia młodszy ogniomistrz
7/sekc. Cesarz Maciej – do stopnia starszy sekcyjny
8/sekc. Stafiej Eliasz – do stopnia starszy sekcyjny
9/sekc. Szczutkowski Rafał – do stopnia starszy sekcyjny
10/sekc. Korczak Kasper – do stopnia starszy sekcyjny
11/st.str. Klinger Paweł – do stopnia sekcyjny
12/ st.str. Milaszewski Mateusz – do stopnia sekcyjny
13/st.str. Skorupski Błażej – do stopnia sekcyjny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami nr 7/OP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. odznaczył „Brązową Odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” następujących funkcjonariuszy i druhów OSP:
1/ asp.sztab. Brzozowski Szymon
2/ ogn. Klemiński Michał
3/ druh Mariusz Kalkiewicz

Uchwałą nr 147/2017 z dnia 2 marca br. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”
następujących funkcjonariuszy i druhów:
Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
1/ dh Stelmachowicz Mariusz
2/ dh Zarembski Rafał
3/ dh Ziółkowski Marcin
4/ druhna Maria Morgaś – OSP Robakowo
5/ druh Grzegorz Płócinik – OSP Kokocko

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
1/ dh. Zdzisław Jantoń – OSP Brzozowo

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
1/ dh Milaszewski Mateusz
2/ dh Skorupski Błażej
3/ dh. Tomasz Drążkowski – OSP Chełmno

Uchwałą nr 147/29/2017 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
1/ dh Bobin Edmund
2/ dh Kędzierski Mariusz

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
3/ druhna Śmigielska Janina
4/ dh Szczepański Andrzej

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
5/dh. Rutkowski Piotr
6/ dh. Jabłczyński Grzegorz
7/ dh. Milanowski Zdzisław
Medale przyznano za bardzo dobrą współpracę pomiędzy KP PSP w Chełmnie, a firmami i instytucjami oraz stawianie spraw ochrony przeciwpożarowej na bardzo wysokim poziomie.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Decyzjami z dnia 29 kwietnia bieżącego roku przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych następującym funkcjonariuszom:
1/ st. asp. Kozłowski Marcin
2/ ogn. Rohde Zenon
3/ st. sekc. Korczak Kasper

Starosta Chełmiński przyznał z okazji DNIA STRAŻAKA nagrody pieniężne dla niżej wymienionych funkcjonariuszy oraz druhów z poszczególnych gmin powiatu chełmińskiego:
1/ mł. bryg. Leśniak Sławomir
2/ asp. Pilarski Gracjan
3/ ogn. Piórkowski Karol
4/ dh Rafał Wolski – OSP Firlus
5/ dh Krzysztof Chruściel – OSP Rybieniec
6/ dh Ireneusz Kuzioła – OSP Trzebcz Szlachecki

Nagrody zostały przyznane za długoletnią służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu chełmińskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka decyzjami personalnymi przyznał nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych KP PSP w Chełmnie za zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych.

Z okazji DNIA STRAŻAKA Zarząd Powiatu chełmińskiego zakupił dla jednostki OSP
w Papowie Biskupim automatyczny defibrylator do działań medycznych przy zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego. Sprzęt ten poprawi możliwości ratowników podczas działań medycznych przy likwidacji zagrożeń na terenie powiatu chełmińskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka wyróżnił druha ochotnika z terenu powiatu chełmińskiego, który wziął udział w roku 2016 w największej ilości działań ratowniczych. Druh Dariusz Traczyk – naczelnik OSP Unisław 80 razy brał udział w działaniach.

źródło: Tomasz Guzek
KPPSP Chełmno

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u