20.000 na konserwację dawnych widoków Chełmna

W bieżącym roku Muzeum Ziemi Chełmińskiej otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 tysięcy złotych na konserwację źródeł ikonograficznych do dziejów Chełmna XIX-XX w. Są wśród nich piękne panoramy oraz widoki niektórych kamienic w mieście, które nie zachowały się do naszych czasów.  Często widoki te trafiały do muzeum przebywszy dlugą drogę w nie odpowiednich dla siebie warunkach co sprawiło, że wymagają obecnie żmudnych zabiegów konserwatorskich. Przeprowadzi je Piotr Kulczyk – doświadczony specjalista w dziedzinie konserwacji papieru i skóry.

Większość prac została wykonana przez renomowanych artystów. Dwie akwarele, które zostaną poddane konserwacji ze względu na liczne przedarcia oraz zakwaszenie papieru wykonał nauczyciel w Korpusie Kadetów Nr 2 w Chełmnie Stanisław Findanza.  Doskonalił się w dziedzinie malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Kijowie, a następnie w l. 1907-1911 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Pankiewicza i Wojciecha Weissa. Swoje prace wystawiał w  warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.
Wśród konserwowanych widoków są także dwa drzeworyty z I poł. XIX w. wykonane przez Karola Neya przedstawiające “Chełmno  w roku 1833 ”  i “Kościół Śgo Franciszka w Chełmnie w roku 1833”. Prace te zostały zamieszczone na łamach “Przyjaciela Ludu” wydawanego w Lesznie. Postać autora tych drzeworytów to niezwykła osobowość. Karol Ney urodził się w Toruniu 9 lutego 1809 r. Studiował filologię na uniwersytecie berlińskim. Po powrocie osiadł w Toruniu a następnie w Gnieźnie gdzie objął stanowisko rektora  szkoły katolickiej św. Jana . W 1838 r. w Getyndze otrzymał tytuł doktora za pracę o azylu w starożytności. Współpracował z wydawnictwem Ernesta Wilhelma Günthera, który prowadził w Lesznie drukarnię. Pełen nadziei na odzyskanie niepodległości Ojczyzny wziął w 1848 r. udział w  powstaniu narodowowyzwoleńczym.  Ranny trafił do więzienia w Poznaniu do cytadeli na Winiarach. Po zwolnieniu utracił prawo do nauczania. Z pomocą przyszedł mu Tytus Działyński, który zaproponował mu posadę bibliotekarza w Bibliotece Kórnickiej. Niestety nie objął jej. Schorowany i osłabiony,   zarówno trudami więzienia jak i niedostatkiem zmarł 13 czerwca 1850 r. na tyfus.
Nauczycielem, który także zasłynął z wysokich umiejętności rysunkowych był Franciszek Długosz, który wykładał w gimnazjum chełmińskim. To zapewnego jego poprosił autor monografii o chełmińskiej farze dr Johannes Seemann o wykonanie litografii przedstawiającej kościoł parafialny oraz jego rzut z oznaczonymi ołtarzami. Ten piękny rysunek wydano drukiem w toruńskim zakładzie litograficznym Conrada Antona Manna. W Muzeum Ziemi Chełmińskiej znajduje się  monografia kościoła wraz z rysunkiem, które niestety z powodu silnego zakwaszenia papieru, wynikającego ze zmiany techniki produkcji papieru w XIX w.  wymagały pilnej interwencji konserwatoskiej.  To tylko niektóre z pośród 13 obiektów, które zostaną poddane konserwacji. Po jej zakończeniu zapraszamy w listopadzie do ratusza na otwarcie wystawy, gdzie zostaną zaprezentowane owe ciekawe i tak ważne dla historii naszego miasta widoki.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
źródło: Anna Soborska-Zielińska
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u