2018.06.09-10 – XVIII Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych

W imieniu organizatorów „XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych z Paradą Mażoretek” zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie. Koncerty zespołów zaplanowano na 9 i 10 czerwca.  Niedzielne prezentacje festiwalowe poprzedzi sobotni koncert o godz. 18.00 na chełmińskim rynku dwóch zaproszonych gości: Orkiestry „TUTTA FORZA” z Budapesztu /Węgry/ i Orkiestry Dętej Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki w Kaniowie /Ukraina/.

 

W niedzielnych paradach ulicami miasta (od godz. 10.00 od Bramy Grudziądzkiej do rynku) i koncertach konkursowych na scenie (od godz. 10.45 na płycie rynku), weźmie udział dziewięć zespołów:
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie
– Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. w Inowrocławiu,
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka przy SP w Rzęczkowie
– Orkiestra Dęta OSP ,,SEMPER FIDELIS’’ z Osięcin
– Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie
– Orkiestra Dęta Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki z Kaniowa /Ukraina/,
– Młodzieżowa Orkiestra Kameralna TUTTA FORZA z Budapesztu /Węgry/
– Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury

Zespoły orkiestrowe i tańczące „Mażoretki” rywalizować będą w marszu i na scenie o tytuły: “ORKIESTRA ROKU MIASTA ZAKOCHANYCH” i „GRAND PRIX MUSZTRY PARADNEJ”. Wręczenie pucharów i nagród nastąpi w niedzielę – 10 czerwca ok. godz. 18.00 na scenie głównej.

 


 

Orkiestry, biorące udział w XVIII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP Waganiec.
Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminy OSP w Wagańcu powstała w 1997 roku z inicjatywy nieżyjącego już Komendanta Gminnego OSP Pawła Pakuły, byłego Wójta Gminy w Wagańcu Piotra Marciniaka oraz Kapelmistrza Romana Organiściaka. Grupa koncertowa liczy 40 członków w tym 10 uczennic jako grupa taneczna. Składa się ona z dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, uczniów szkół średnich oraz studentów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec. Ozdobą orkiestry jest grupa taneczna dziewcząt – mażoretek, prowadzona przez p. Renatę Gozdan – Mańkowską, która swoim poświęceniem i ciężką pracą mobilizuje dziewczęta do uświetnienia występów. Orkiestra zadebiutowała w 1999 roku w Topólce i Ciechocinku na I Wojewódzkim Przeglądzie Dętych Orkiestr Strażackich Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Brała także udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Strażackich zajmując I miejsce. Wystąpiła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Niemczech. W 2014 roku brała udział w regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Ciechocinku klasując się w pierwszej 20 najlepszych Orkiestr w Polsce. Orkiestra brała udział w konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, zdobywając 3 miejsce w Aleksandrowie Kujawskim. W 2016 roku grała na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Chełmnie, zdobywając puchar Dyrektora Szkoły Muzycznej. Brała udział w XXIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Częstochowie. Orkiestra w 2017 roku obchodziła swoje dwudziestolecie powstania. Zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie. Orkiestra swoimi występami wzbogaca imprezy lokalne, kościelne jak również zapraszana jest na imprezy i uroczystości do innych miejscowości. Repertuar wykonywanych utworów jest systematycznie wzbogacony i obejmuje kilkadziesiąt pozycji.

2. Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A
Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” powstała 20 października 1968 r. W 1973 r. rozpoczęła koncertowanie w różnych miastach Polski i w tym samym roku zdobyła Puchar Wojewody Wrocławskiego w Przeglądzie Orkiestr Dętych we Wrocławiu. W 1980 r. na Przeglądzie Górniczych Orkiestr Dętych w Kłodawie zdobyła 3 miejsce, w 1986 r. w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świeciu II miejsce, natomiast rok później specjalne wyróżnienie. W 2006 r. orkiestra uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Feropolis – Niemcy i zdobyła IV miejsce. W 2008 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie grupa zdobyła główną nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jak również dodatkowo Puchar Starosty Powiatu Chełmińskiego. W 2011 r. na Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Marszałka Woj. Kuj. – Pom. w Wagańcu zdobyła I miejsce i Puchar Marszałka, jak również Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu za najlepsze wykonanie „Marsza”. W 2013 r. zespół obchodził 45 – lecie działalności. Obecnie liczy 36 osób. Kapelmistrzem orkiestry jest Edward Piorek.

3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie
Orkiestra powstała w 1986 roku. Kapelmistrzem został i jest do chwili obecnej Tadeusz Kostański. Prezesem od 2014 roku jest Marian Chruszczewski. Członkami zespołu są głównie studenci, licealiści, gimnazjaliści oraz uczniowie szkoły podstawowej w Świekatowie. Orkiestra uczestniczyła w wielu festiwalach i przeglądach. W 2000 roku nagrała program dla TVP Bydgoszcz. W marcu 2015 roku nagrała swoją pierwszą płytę. Obecnie w zespole jest 30 muzyków i 12 uczniów.  Zespół „Mażoretek” przy orkiestrze istnieje od czerwca 2016 roku. Swoje układy taneczne prezentował na i imprezach kulturalnych w gminie i w powiecie.

4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Zawieś Wielka Działająca przy SP w Rzęczkowie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka powstała w 2004 roku. Działa przy Szkole podstawowej w Rzęczkowie pod kierownictwem kapelmistrza p. Krzysztofa Kędzierskiego. Grają w niej absolwenci i uczniowie szkół z terenu gminy Zawieś Wielka. Mimo, że jest bardzo młodą orkiestrą zarówno stażem jak i wiekiem grających to na stałe wpisała się w życie kulturalne gminy Zawieś Wielka, Powiatu Toruńskiego i Województwa. Orkiestra występuje na wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych, patriotycznych oraz przemarszach. Doskonale sprawdza się na wielkich koncertach jak i występach kameralnych. Bierze udział w konkursach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Orkiestra w swoim repertuarze ma utwory dla słuchaczy w każdym wieku.

 

5. Orkiestra Dęta OSP ,,SEMPER FIDELIS’’ z Osięcin
Orkiestra Dęta OSP Sempre Fidelis została powołana na posiedzeniu zarządu OSP w dniu 3 marca 1923 roku i działała do II wojny światowej. Po wyzwoleniu w dniu 19 sierpnia 1949 roku zarząd OSP podjął decyzję o ponownym zorganizowaniu i szkoleniu orkiestry, która po pewnym czasie przestała działać. Ponownie reaktywowana została 4 lipca 1984 roku dzięki Józefowi Zielińskiemu, który został jej Kapelmistrzem i prowadził ją do swojej śmierci do 4 grudnia 2008 roku. Obecnie kapelmistrzem jest jego syn Piotr Zieliński. Orkiestra bierze udział w licznych przeglądach, jak również zabezpiecza muzycznie wszelkie uroczystości kościelno-parafialne na terenie gminy Osięciny. Szkoleniem i podwyższaniem umiejętności zajmuje się druh Zdzisław Wiśniewski. Orkiestra w swych szeregach posiada dwie grupy mażoretek prowadzonych przez Jerzego Ferchowa. Biblioteką i doborem repertuaru zajmuje się Tomasz Zieliński.

6. Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie
Orkiestra Dęta w Sławnie powstała we wrześniu 1966 roku pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniu jubileuszu dziesięciolecia istnienia orkiestra otrzymała imię Ziemi Sławieńskiej. Przez cały okres działalności uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, powiatu, regionu i kraju. Orkiestra brała udział w wielu festiwalach, konkursach i spotkaniach orkiestr w kraju i poza granicami, zajmując wysokie miejsca. Wielokrotnie uczestniczyła także w regionalnych i ogólnopolskich przeglądach orkiestr dętych OSP. Od kilku lat orkiestra jest stowarzyszeniem. Od miasta zespół otrzymał w użytkowanie budynek, w którym mieści się jego siedziba, natomiast środki finansowe na swoje utrzymanie zdobywa samodzielnie. W bieżącym roku orkiestra realizuje zadanie wspierane finansowo przez Burmistrza Miasta Sławna. Od wielu lat zespół przyjaźni się z Orkiestrą Chełmińskiego Domu Kultury. Kapelmistrzem orkiestry jest Maciej Poprawski, Prezesem Adam Poprawski, choreografem mażoretek – Izabela Michalska-Błach.

7. Orkiestra Dęta Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki z Kaniowa /Ukraina/
Orkiestrę Dętą Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki utworzono w 1960 r. Jej pierwszymi członkami byli studenci, nauczyciele i mieszkańcy miasta. Orkiestra dęta jest stałym uczestnikiem imprez miejskich i wydarzeń rangi państwowej. Odnosi sukcesy w międzynarodowych, regionalnych i miejskich konkursach i festiwalach. Liczy 40 osób. Od 2001 r. dyrektorem artystycznym i dyrygentem orkiestry jest Rostysław Błyzniuk.

8. Młodzieżowa Orkiestra Kameralna TUTTA FORZA z Budapesztu /Węgry/
Orkiestra Tutta Forza została założona w 2005 roku przez uczniów Bako Rolland (trąbka) i Krisztina David (wiolonczela) w szkole muzycznej Kobanya w Budapeszcie. Pierwszy koncert został zagrany jako zamknięcie letniego obozu muzycznego, który odniósł taki sukces, że pomysł rozbudowy orkiestry został natychmiast podchwycony. Do zespołu dołączyli instrumentaliści: klarnet, skrzypce, flet, perkusja i fortepian. Ponieważ skład zespołu jest całkowicie unikalny, utwory muszą być indywidualnie dobrane do muzyków. W 2008 roku powstał pierwszy album zespołu a następnie kilka albumów studyjnych, nagrań na żywo i DVD. Bazując na pierwszym albumie, muzycy zostali zaproszeni do Bartko Radio, gdzie mogli zagrać na żywo w styczniu i we wrześniu 2009 roku. W 2010 roku powstało tzw. Uzupełnienie zespołu – grupa Nel Forza Piccola, która gra także własny repertuar. Zespół Tutta Forza został kilkakrotnie zapraszany za granicę. Muzycy grali we Włoszech, Transylwanii, Serbii, Austrii, Słowacji, Czechach, uczestniczyli w konkursach m.in. w 2010 roku z orkiestrą Parafony otrzymali specjalną nagrodę na Festiwalu Fringe w Peczu oraz pierwszą nagrodę w Word Federation of Windsor Orchestra w 2013 i 2014 roku.  Od 2010 roku orkiestra gra na gali noworocznej w reżyserii Tamasa Gala, laureata Liszta Meriting Artist, która stała się jedną z największych produkcji zespołu i najbardziej prestiżową imprezą kulturalną Kobanya. W 2011 roku członkowie wraz ze starszymi nauczycielami i entuzjastycznymi rodzicami utworzyli stowarzyszenie Muzsikalo Kobanya. Ta organizacja stanowi obecnie zaplecze zespołów, ściśle współpracując z dziesiątą i szóstą szkołą muzyczną. Głównymi zwolennikami Stowarzyszenia są Samorząd lokalny Kobanya, firmy i osoby prywatne. Tajemnicą sukcesu Tutta Forza jest wyjątkowe brzmienie, kolorowy repertuar i atmosfera, którą zespół może stworzyć z publicznością i które można podziwiać każdy – od przedszkola po ludzi starszych, od festiwali plenerowych po sale koncertowe i granice państw. Muzycy zespołu wierzą, że ich misją jest przybliżanie i docenianie muzyki klasycznej wśród odbiorców oraz szkolenie i pomoc młodym talentom.

9. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury
Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury powstała z inicjatywy władz miejskich i dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w 1972 r. Od chwili powstania, aż do 1990 roku dyrygentem i duszą zespołu był Czesław Roszyk. W 1992 roku batutę objął Józef Lica, któremu pomagali: Wiktor Dąbrowski i Leszek Witek. Duże zmiany w działalności zespołu zaszły w 1996 r. Od tego czasu ozdobą orkiestry jest dziewczęca grupa taneczna “Mażoretek”, towarzysząca jej podczas przemarszów i koncertów. Dziewczęta już trzykrotnie zdobyły pierwsze miejsce w kategorii „Show Parada” na Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie, a w 2014 roku „wytańczyły” wyróżnienie. W roku bieżącym tancerki zdobyły również I miejsce na Turnieju Mażoretek Polski Północnej w Chełmnie. Grupę obecnie prowadzi Natalia Chachowska. W trakcie swojej ponad 45-letniej działalności orkiestra odniosła wiele sukcesów. Nabyte umiejętności muzycy z Chełmna prezentowali wielokrotnie również poza granicami kraju, m.in. na Węgrzech, Litwie, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Niemczech. Na Festiwalach Orkiestr Dętych Pomorza Środkowego w Sławnie zespół zdobył Złotą i trzykrotnie Srebrną Buławę oraz kilkakrotnie nagrodę publiczności a w 1981 roku Szarfę Tambourmajora. W 1996 roku jako jedyna orkiestra z Polski, otrzymała zaproszenie na II Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Szehestehervar /Węgry/. Po zdobyciu Grand Prix w Konkursie Amatorskich Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 1999 r., w roku 2000 grupa brała udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki w Decinie /Czechy/. W 2001 roku zespół nawiązał kontakty partnerskie z bliźniaczą orkiestrą w Unlingen /Niemcy/, czego wynikiem był udział naszej grupy w Festiwalu “Muzyka nie zna granic”. W roku 2002 podobny festiwal odbył się w Chełmnie, a gościem honorowym był zespół z Unlingen. Również w tym roku orkiestra uroczyście obchodziła XXX rocznicę powstania. W maju 2003 roku zespół uczestniczył w międzynarodowym festiwalu na Litwie pt. “PIEŚŃ ZNAD SOLCZY” w Solecznikach. W roku 2004 orkiestra ChDK gościła zespół z partnerskiego miasta Hann Munden. Rewizyta miała miejsce już w sierpniu 2005 roku. Także w tym roku zespół nasz potwierdził, że zasługuje na najwyższe wyróżnienia, zdobywając Nagrodę Główną i GRAND PRIX na VII Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko Pomorskiego w Lipnie oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na VIII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie. W 2013 r. odbył się IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych, gdzie ponownie chełmińscy muzycy zdobyli Grand Prix. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. Swoimi występami urozmaica imprezy miejskie, uroczystości państwowe, lokalne i kościelne. W ostatnich latach mocno rozwija się stała współpraca i partnerstwo z czeską orkiestrą z miasta Letovice, niemiecką orkiestrą z Unlingen oraz z orkiestrą z Kaniowa na Ukrainie. Od 1997 roku Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury jest gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych. W ubiegłym roku zespół świętował 45 – lecie swojej działalności. Kapelmistrzem Orkiestry jest Józef Lica, któremu pomagają Wiktor Dąbrowski i Leszek Krawczyk. Choreografem „Mażoretek” jest Natalia Chachowska.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kulturalne PUZON; Chełmiński Dom Kultury

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Chełmna, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży, Muzeum Ziemi Chełmińskiej,

Zadanie dofinansowane ze środków: Gminy Miasto Chełmno, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. K. Schumachera w Chełmnie

Patronat medialny: TVP Bydgoszcz, Radio PiK, Gazeta Pomorska, Gazeta Chełmińska, MMS Studio, portale internetowe: e-chelmno.pl, www.chelmno.com.pl, www.chelmno.pl

źródło: ChDK

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u