2019.01.18 – Festiwal Piosenki Miłosnej

Organizatorzy:
Chełmiński Dom Kultury
Gmina Miasto Chełmno

Cele festiwalu:
– popularyzacja muzyki rozrywkowej i utworów nawiązujących do tematyki miłosnej;
– prezentacja aktualnych osiągnięć wokalistów w różnych grupach wiekowych;
– wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej, promocja debiutów artystycznych.

Termin przesłuchań finałowych:
14.02.2019 r. /czwartek/ Chełmno; Rynek Miejski.

Szczegóły zostaną przekazane finalistom po przesłuchaniu przez komisję zgłoszonych nagrań demo, jednak nie później niż do 28.01.2019.

Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne w składzie do 6 osób (powyżej 12 roku życia).

Kwalifikacji uczestników festiwalu dokona komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrania demo, zawierającego co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku „muzyka rozrywkowa” na nośniku dźwięku – płyta cd, dvd lub drogą elektroniczną w formacie mp3.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników do festiwalu wykona jeden lub dwa utwory w ramach „XVIII Walentynek Chełmińskich” w terminie ustalonym przez organizatorów.

Nagrania demo oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r. z dopiskiem „Festiwal Piosenki Miłosnej” na adres organizatora:
Chełmiński dom kultury; /Kamila Cieślewicz/,
ul. Dworcowa 40a;
86 – 200 Chełmno;
tel.(56) 686 48 08; e-mail: kamila.art@chdk.pl

O wynikach przesłuchań materiałów demo, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W sprawach spornych – ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.

Organizator przewiduje następujące nagrody, zastrzegając sobie prawo do innego ich podziału:
I – 1000 zł
II – 700 zł
III – 500 zł

Organizator zapewnia: Kompetentne jury, które zwróci szczególną uwagę na oryginalność wykonania i ogólny poziom artystyczny; Profesjonalną aparaturę nagłaśniającą; Sprzęt odtwarzający.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Placówka zgłaszająca uczestników, a w przypadku wykonawców niepełnoletnich – opiekunowie, zapewniają im opiekę na czas podróży i pobytu
w Chełmnie.

Wykonawcy (opiekunowie w przypadku osób nieletnich) przystępując do festiwalu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu. Wszystkie materiały – regulamin oraz zasady ochrony danych osobowych dostępne pod adresem: www.chdk.pl/pliki.html

Regulamin do pobrania w wersji pdf 1 i 2

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u