KP PSP w Chełmnie informuje!

Obecny okres jest wzmożonym pod katem występowania zdarzeń z udziałem owadów błonkoskrzydłych. Nasze postępowanie dokładnie określa przygotowana przez Komendę Główną PSP procedura z 2009 roku. Wdrożenie jej było konieczne ponieważ uznano że usuwanie rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych może stanowić poważnie osłabienie sił Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego w okresie letnim charakteryzującym sie wzmożona liczbą innych interwencji. Dlatego też procedura określa iż w przypadku braku dodatkowych zagrożeń właściwym jest odesłanie w myśl art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane do właściciela lub zarządcy obiektu celem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu. Jeżeli jednak w obiekcie w których zlokalizowano rój lub gniazdo owadów występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności dziećmi lub osobami o ograniczonej zdolności poruszania się podejmujemy wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda. W przypadkach innych w tym często spotykanych zgłoszeniach o rojach lub gniazdach w budynkach produkcyjnych, gospodarczych, drzewach itp. nasze działania polegają na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tego miejsca i poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem zgodnie z Prawem budowlanym bezpiecznego użytkowania obiektu. W przypadku nie stwierdzenia dodatkowych zagrożeń osoba zgłaszająca otrzyma od nas informacje o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczna firmę dezynsekcyjną.

Jeśli zauważymy zagrażające gniazdo os, szerszeni lub rój pszczół zgłaszamy do stanowisk kierowania PSP. Postarajmy się podać następujące informacje: rodzaj owadów o ile to możliwe, miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju, gniazda, obiekt którego zdarzenie dotyczy, czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególnościczy przebywają w nim grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

W przypadku użądlenia:
Na ogół kiedy użądli nas owad pomoc medyczna nie jest potrzebna. Można jednak zastosować środki redukujące do minimum objawy, zwłaszcza w przypadku użądlenia w miejscu wrażliwym np. okolice oczu. W takim wypadku należy jak najszybciej podać lek przeciwzapalny. W miejscu użądlenia można także przykładać zimne okłady. Jeżeli użądlenie nastąpiło w jamie ustnej lub gardłowej, co zdarza się niezwykle rzadko, wymagane jest przewiezienie poszkodowanego do szpitala, gdyż może wystąpić zablokowanie dróg oddechowych.

kpt. mgr Tomasz Guzek

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u