Droga nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna dalej w proszku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oświadcza, że 5. kwietnia 2019 roku odstąpił od umowy z firmą Trakcja PRKiI, która była odpowiedzialna za przebudowę drogi nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Wykonawca nie realizował robót zgodnie z harmonogramem, przerwał prace i mimo kilkukrotnych wezwań nie wznowił ich po zimie. Ponadto firma wystąpiła o wydłużenia terminu zakończenia prac o kolejne dwa lata.

Firma Trakcja od maja 2017 roku, a więc przez prawie dwa lata, zrealizowała zaledwie 31% zakresu robót. Zaawansowanie finansowe oceniamy na poziomie 22 procent. Jesteśmy zarządcą otwartym na dialog, ale naszym głównym celem jest budowa dróg. Nie akceptujemy nieuzasadnionych działań wykonawców skutkujących znacznym wydłużeniem czasu utrudnień dla kierowców i mieszkańców. Umowny termin zakończenia zadania określony w umowie to 28 czerwca 2019 roku. Terminem zakończenia zadania deklarowanym przez wykonawcę był grudzień 2018 roku.

Firma Trakcja PRKiI nie była w stanie dokończyć zadania lub w sposób celowy przerwała pracę. Wszystkie rozwiązania projektowe były znane wykonawcy na etapie postępowania przetargowego i nie były wówczas kwestionowane. Przez cały okres trwania umowy współpracowaliśmy z wykonawcą akceptując rozwiązania proponowane przez wykonawcę mające przyspieszyć prace i obniżyć koszty.

Na dzień odstąpienia od umowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wobec wykonawcy. Wykonawca nie potrafi doprowadzić do prawidłowego odbioru części wykonanych prac. ZDW w Bydgoszczy jest jednostką publiczną, samorządową i reguluje wszystkie zobowiązania wobec wykonawców wynikające z zawartych umów. Warunkiem każdej płatności, jest realizacja robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną oraz przedstawienie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru oraz wystawienie faktur.

Wobec powyższego wezwaliśmy firmę Trakcja PRKiI do zinwentaryzowania placu budowy, przekazania go Zamawiającemu i naprawy wszystkich szkód wyrządzonych innym podmiotom, w tym zarządcom dróg niższego rzędu. Oczekujemy, że proces inwentaryzacyjny zakończony zostanie do końca maja.

źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u