Kronika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 15.10- 21.10.2018 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

 

W okresie od 15.10-21.10.2018 r. łącznie interweniowano 9 razy, interwencje dotyczyły;

     

17.10.2018
04:26

Kokocko Zastana sytuacja : Pożar całego budynku mieszkalnego (pustostan). Właściciel na miejscu.

Działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania ustalono, że w budynku nie ma podłączenia instalacji elektrycznej ani gazowej. Podano dwa prądy wody w natarciu na front pożaru, dwa prądy wody w natarciu na skrzydła pożaru, jeden prąd wody na tył pożaru. Zorganizowano zasilanie wodne z hydrantu oddalonego ok 200m. Zorganizowano dodatkowe zaopatrzenie wodne przez dowożenie z hydrantów oddalonych ok 1km. W momencie opanowania sytuacji stworzono możliwość wprowadzenia roty w sprzęcie ODO do wewnątrz budynku celem przeszukania pomieszczeń. Nie stwierdzono obecności osób, ani dodatkowych zagrożeń. Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ratowników na strop 1 pietra, zadysponowano SH 21D w celu podania dodatkowego prądu wody i ugaszeniu zarzewi ognisk pożaru. Przelano wodą, przegarnięto, zakończono działania.

P/D

200,00

10

17.10.2018 08:43

Głażewo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, zastano palące się śmieci w pomieszczeniu gospodarczym w stodole.  

Miejsce akcji zabezpieczono. Podano jeden prąd wody do wnętrza pomieszczenia w natarciu na palące się śmieci. Po ugaszeniu przewietrzono budynek. Przekazano protokolarnie miejsce zdarzenia właścicielowi. Budynek parterowy murowany z cegły, dach o konstrukcji drewnianej kryty eternitem.

P/M 0,00 8
18.10.2018 11:49 Małe Czyste. Konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie opadnięciem na jezdnię. Bez osób poszkodowanych.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą SH21D oraz piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.
MZ/L 0,00 2

18.10.2018 14:34

Stolno. Pożar trawy na poboczu drogi krajowej na pow. około 10 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
18.10.2018 18:45

Paparzyn. Paląca się sterta śmieci na prywatnym polu o powierzchni około 70m2. Bez dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia. Śmieci przegarnięto po czym ponownie przelano miejsce pożaru. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1

19.10.2018
10:24

Żygląd. Ciągnik siodłowy MAN w rowie, naczepą blokuje pas jezdni. Bez osób poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy pojazdu GBA wyciągnięto pojazd z rowu na jezdnię. Pojazd odholowano w bezpieczne miejsce gdzie oczekiwał na pomoc drogową. Przywrócono ruch na jezdni. Zakończono działania.

MZ/L 3,00 1
19.10.2018 18:08

Chełmno, ul. Aleja 3 Maja. Pożar pozostałości roślinnych i liści.

Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Po ugaszeniu miejsce pożaru dokładnie przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 1

20.10.2018 06:17

Chełmno ul. Polna. Pożar piwnicy budynku wielorodzinnego. Silne zadymienie piwnicy, dym wydobywa się na zewnątrz.

Zabezpieczono miejsce akcji. Ewakuowano ludzi z mieszkań klatki nr 23 (20 osób ewakuowanych na zewnątrz ). Odłączono dopływ prądu do budynku. Ratownicy w sprzęcie ODO weszli do strefy zadymienia (piwnica ) z linią gaśniczą . Odnaleziono źródło pożaru. Podano prąd wody w natarciu. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń piwnicznych, klatki schodowej i mieszkań. Miejsce pożaru przegarnięto i dogaszono pozostałości. Po dogaszeniu spenetrowano pozostałe pomieszczenia w piwnicy. Nie stwierdzono innych zagrożeń. Przy pomocy urządzenia pomiarowego sprawdzono wszystkie mieszkania w budynku celem wykluczenia ewentualnych zagrożeń. Pomiar nie wykazał nieprawidłowości. Na miejsce przybył zespół pogotowia energetycznego. Zakończono działania.

P/M 2,00 4

20.10.2018 09:20

Chełmno ul. Parowa. Na miejscu zastano palący się wewnątrz pień drzewa, brak zagrożenia dla innych obiektów. Zabezpieczono miejsce działań. Ze względu na utrudniony dojazd do miejsca zdarzenia pożar ugaszono za pomocą gaśnicy proszkowej. Wygarnięto palące się resztki ze środka pnia i zasypano piaskiem. Zakończono działania. P/M 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 1-7.10.2018 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

 

W okresie od 01.10-07.10.2018r. druhowie z powiatu chełmińskiego 3 razy interweniowali w usuwaniu gniazd os i szerszeni.

     

01.10.2018
16:02

Gołoty, Po dojeździe na miejsce zastano samochód osobowy leżący na dachu częściowo na drodze oraz ciągnik rolniczy z przyczepą na poboczu.   Osoby poza pojazdami nie wymagają opieki medycznej. Policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ruch odbywa się wahadłowo. Odłączono akumulatory w pojazdach. Za pomocą proszku pumeksowego usunięto płyny eksploatacyjne z drogi.  Laweta po chwili także na miejscu zdarzenia. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez policję pojazdy zostały usunięte z drogi. Droga została uprzątnięta. Ruch został przywrócony.

MZ/L

35,00

1

02.10.2018
17:49

Drzonowo A1, Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy z uszkodzoną przednią szybą i wyrwaną maską komory silnika. Pojazd znajdował się na awaryjnym pasie autostrady. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Ruch drogowy odbywał się bez utrudnień. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Po przybyciu Policji na miejsce odholowano uszkodzony pojazd na pobliski parking i przekazano właścicielowi po czym zakończono działania.

MZ/L

20,00

1

03.10.2018
09:08

Unisław, Zwisające dwa konary drzewa nad wejściem do posesji i linią energetyczną. Stwarzający zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z kosza podnośnika SHD21 przy pomocy piły spalinowej do cięcia drewna usunął zwisający konar. Zakończono działania. MZ/L 0,00 2
03.10.2018 11:09

Stolno DK55, po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano leżący na boku poza drogą samochód dostawczy volkswagen LT. Dwie podróżujące osoby poza pojazdem. Kierowca samochodu odmówił udzielenia pomocy medycznej. W części bagażowej przewożona niewielka ilość drobiu. Policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Udzielono KPP (opatrunek osłaniający ranę głowy) pasażerowi auta. Przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM przekazano osoby poszkodowane. Kierowca odmówił ratownikowi ZRM pomocy medycznej i zabrania do szpitala. Odłączono akumulator. Zrobiono dostęp do części ładunkowej. Samochód przekazano użytkownikowi. Zakończono działania.

MZ/L 20,00 3

03.10.2018 11:12

Dubielno, rozlany olej na drodze powiatowej 1641 na odcinku 6km (brak sprawcy na miejscu). Brak dodatkowych zagrożeń.  Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00 3

03.10.2018 18:30

Falęcin, na miejscu zdarzenia właścicielka mieszkania zgłasza wyczuwalny zapach dymu w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzono pomieszczenia mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze- pomiar wskazał (0 ppm). Sprawdzono również pomieszczenia piwnicy wskazane przez właściciela. Również pomiar nie wskazał przekroczeń. W piwnicy znajdował się nowo zamontowany piec CO. Zalecono nie korzystanie z pieca do przeprowadzenia odbioru kominiarskiego. Mieszkania przewietrzono. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

1

04.10.2018 21:28

Bajerze, rozlany olej na jezdni na pow. 80m2. Na miejscu samochód osobowy który wpadł w poślizg. Kierowca poza pojazdem. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Kierowca pojazdu nie wymaga opieki medycznej. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

05.10.2018
04:16

Małe Czyste DK91. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano patrol Policji oczekujący na pomoc przy uprzątnięciu drogi po kolizji prowadzący czynności dochodzeniowe. Leżące elementy na jednym pasie ruchu stwarzają zagrożenie. Samochód ciężarowy oraz osobowy biorący udział w zdarzeniu na poboczu drogi. Kierowca ciężarówki poza pojazdem. Kierowca Samochodu osobowego zbiegł z miejsca zdarzenia. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w pojazdach. Po dokonanych czynnościach dochodzeniowych przez policję jezdnię uprzątnięto przy pomocy mioteł. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 3,00 1

05.10.2018 14:46

Brzozowo, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano niezabezpieczony pożar śmieci oraz pozostałości roślinnych na nieużytkach. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano dwa prądy wody na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano. Ustalono właściciela ternu, któremu przekazano pogorzelisko. Zakończono działania.

P/M 0,00 3

05.10.2018 17:02

Chełmno ul. Rynek 8, Na miejscu zdarzenia zastano luźne elementy komina, który znajdował się na wewnętrznej ścianie kamienicy, która uległa spaleniu, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców oraz przechodniów. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Ratownicy wyposażeni w sprzęt wysokościowy (szelki ratownicze, linki) z dachu budynku usunęli luźne elementy komina likwidując zagrożenie. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2

05.10.2018 18:31

Trzebczyk, Na miejscu zdarzenia zastano zwisający konar drzewa nad jezdnią drogi gminnej stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym. Brak dodatkowych zagrożeń.  Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Z drabiny przystawnej przy pomocy piły do drewna usunięto konar likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
06.10.2018 05:53

Chełmno ul Rynek 28, Włączony alarm pożarowy w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Ratuszu. Zabezpieczono teren działań. Centralka sygnalizacji monitoringu pożarowego wskazywała uruchomienie alarmu drugiego stopnia na wieży ratusza. Przy użyciu urządzeń pomiarowych (kamery termowizyjnej, pirometru), sprawdzono wierzę, nie stwierdzono zagrożenia pożarowego. Sprawdzono pozostałe pomieszczenia zagrożeń nie stwierdzono. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 3

06.10.2018 14:58

Unisław ul. Dworcowa, Rozlany olej na jezdni na długości 700 m. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

06.10.2018 15:39

Dorposz Szlachecki, samochód osobowy Mitsubishi Space Star po dachowaniu, znajdujący się na lewym boku poza drogą na terenie gospodarstwa. Dwie osoby dorosłe oraz jedno dziecko w wieku ok 1 roku znajdowały się w karetce. OSP Kijewo Królewskie, OSP Brzozowo, Policja i ZRM na miejscu. Ruch odbywał się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator. Ze względu na występujące niebezpieczeństwo (samochód znajdował się na boku) pojazd ustabilizowano na kołach. Sorbentem zneutralizowano rozlany olej. Lekarz po przebadaniu poszkodowanych zdecydował o przetransportowaniu dziecka do szpitala w Toruniu. Zakończono działania.

MZ/L

15,00

4

06.10.2018 19:11

Chełmno ul. Osnowska, Zadymiony budynek mieszkalny. Zadymienie spowodowane brakiem możliwości odprowadzenia spalin z pieca na paliwo stałe (zapchany komin). Dwie osoby zamieszkujące budynek znajdują na zewnątrz. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu w pomieszczeniu piwnicy. Materiał palny został wyniesiony na zewnątrz. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia mieszkalne oraz piwnice. Dokonano pomiaru wszystkich pomieszczeń detektorem wielogazowym, stwierdzono obecność tlenku węgla o stężeniu 150 PPM. Przewietrzono ponownie wszystkie pomieszczenia oraz piwnice. Dokonano ponownego pomiaru detektorem wielogazowym, które nie wykazało stężeń tlenku węgla. Wykonano pomiar komina pirometrem, który nie wskazał przekroczeń temperatury. Zalecono przegląd zarówno pieca jak i przewodu kominowego przez osoby uprawnione. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi. Zakończono działania. MZ/L 0,00

1

06.10.2018 20:07

Raciniewo, na miejscu zdarzenia zastano pożar śmieci i pozostałości roślinnych na terenie ogródków działkowych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 24.09- 30.09.2018 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

24-30.09.2018

3 interwencje dotyczących usuwania błonkoskrzydłych (osy, szerszenie)

24.09.2018
09:18

Klamry Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano unoszące się ciało na wodzie między ostrogami. Na miejscu Policja, OSP Nowa Wieś oraz ojciec poszukiwanej osoby. Brak dodatkowych zagrożeń.
Działania polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
– wodowaniu łodzi (zastęp SLRt wraz z pontonem udał się na ul. Powiśle),
– wydobyciu ciała na brzeg
– przekazaniu miejsca zdarzenia Policji.

MZ/L 0,00 5
24.09.2018
13:58
Chełmno ul. Rynek – Zwisające elementy elewacji budynku mieszkalnego stwarzającą zagrożenie opadnięciem na chodnik. Przy użyciu SH21 z kosza podnośnika ratownik zdemontował zwisające elementy. Zagrożenie usunięto i zakończono działania. MZ/L 0,00 1
25.09.2018 10:23

Chełmno DK91 – Kolizja dwóch samochodów osobowych na DK91, osoby poszkodowane w karetce. Policja na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję. Samochód osobowy Skoda Roomster został przekazany patrolowi policji, drugi samochód osobowy również Skoda Roomster został przekazany właścicielowi. Po zabraniu pojazdów przez pomoc drogową, uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L 10,00 2
25.09.2018 22:09

Grubno DW550 – Rozsypane zboże kukurydzy na odcinku 200 metrów, zagrożenie dla ruchu drogowego. Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono. Przy pomocy łopat zgarnięto zboże kukurydzy z drogi, następnie zamieciono drogę. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
26.09.2018 12:18

Chełmno ul. Marii Curie – Skłodowskiej Z CPR wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnej próbie samobójczej. Nauczycielka z pobliskiej szkoły zgłosiła informację o mężczyźnie siedzącym na skraju dachu budynku. Po dojeździe ustalono, że na budynku trwają prace dekarskie i znajdują się na nim pracownicy firmy budowlanej. Zagrożenia nie stwierdzono.

AF/DW 0,00 3
26.09.2018 13:21

Linowiec Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu C.O. na parterze w budynku. Pożar sadzy ugaszono z dachu za pomocą piasku i soli, następnie przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Wykonano analizę detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla – pomiary bez uwag. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
26.09.2018 17:54

Bągart Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego występuje niewielkie zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu centralnego ogrzewania i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Do komina dostano się przy pomocy drabiny przenośnej. Założono sito kominowe na komin i przystąpiono do gaszenia. Pożar ugaszono przy użyciu soli z piachem. Miejsce działania przekazano właścicielce, której zalecono ponowne wykonanie przeglądu przewodu kominowego przez osobę uprawnioną. Do czasu przeprowadzenia przeglądu właścicielce zalecono również nie użytkować urządzenia grzewczego. Zakończono działania

P/M 0,00 1
27.09.2018 00:05

Kijewo Królewskie ul. Szeroka – Na miejscu zastano trzy osoby dorosłe (mężczyźni oraz kobieta) w budynku jednorodzinnym, przytomne. Mężczyźni informują, że kobieta zasłabła dlatego wezwano pomoc. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ewakuowano mieszkańców z budynku. Ratownicy w aparatach OUO dokonali w budynku pomiarów stężenia gazów w tym tlenku węgla. Nie stwierdzono zagrożenia. Kobiecie ratownicy OSP udzielili wsparcia psychicznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, którą przekazano lekarzowi. Mieszkańcy wrócili do budynku. Lekarz zalecił konieczność dalszych badań kobiety w gminnej przychodni. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
27.09.2018 11:00

Lisewo ul. Toruńska Konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie opadnięciem na jezdnię. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna z kosza SH21 konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
28.09.2018 21:17

Chełmno ul. Młyńska – Rozlany olej na parkingu osiedlowym z nieustalonego pojazdu na pow. ok.6 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Patrol Policji na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
29.09.2018 10:22

Stolno DK55 Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po uderzeniu w przepust betonowy, znajdujący się na lewym pasie jezdni. Kierowca w pojeździe, nie chce współpracować ani opuścić pojazdu, ruch na drodze całkowicie wstrzymany, brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Kierowcy udzielono KPP (założono kołnierz ortopedyczny, wprowadzono wstępne postępowanie przeciwwstrząsowe). Po dojeździe na miejsce zdarzenia Zespołu Karetki Pogotowia, osobę poszkodowaną przekazano lekarzowi. Po wstępnych badaniach okazało się że kierowca ma hipoglikemie. W obecności lekarza, kierowcę ewakuowano z pojazdu, po czym przetransportowano do Szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych, pojazd przekazano Policji. Po przyjeździe lawety pomoc w załadunku. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano, przy pomocy łopat i mioteł uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L 6,00 4
29.09.2018 22:26

Rybieniec Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy na zewnątrz domu. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce akcji. Ratownicy wyposażeni w ODO wygasili palenisko w piecu CO w kotłowni budynku w piwnicy. Pożar sadzy ugaszono za pomocą proszku. Przeczyszczono komin z dachu za pomocą szczotki kominiarskiej. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni oraz zadymionych pomieszczeń w domu. Zmierzono temperaturę komina pirometrem oraz kamerą termowizyjną- temperatura zmniejszała sie. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania. Zagrożenia i utrudnienia, w tym dostęp lub dojazd do miejsca zdarzenia: praca na wysokości.

P/M 0,00 2
29.09.2018 11:53 Chełmno ul. Dworcowa – Peugeot 2008 po uderzeniu w tył VW Polo. Kierowcy po za pojazdami. Brak osób poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ( przy pomocy pachołów ostrzegawczych),
-po sprawdzeniu stanu pojazdów, samochody zjechały na pobliski parking
– przekazaniu pojazdów właścicielom.
MZ/L 2,00 1
30.09.2018 21:39 Klęczkowo DK55 – Plama oleju na drodze krajowej DK55 na długości około 500m i szerokości 0,3m na jednym pasie ruchu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono oraz wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania. MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 10- 17.09.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

10-17.09.2018 12 interwencji dotyczących usuwania błonkoskrzydłych (osy, szerszenie),
3 interwencje związane z zabezpieczaniem imprez okolicznościowych,
1 pożar śmieci na nieużytkach rolnych, Dorposz Chełmiński,
1 alarm fałszywy, zgłoszenie dot. zadymienia na posesji w miejscowości Jeleniec.
MZ/L 0,00
12.09.2018
23:46
Kijewo Królewskie, budynek mieszkalny, pożar w pomieszczeniu kotłowni. Spaleniu i zniszczeniu uległa rura kanalizacyjna, bojler na ciepłą wodę, okno do kotłowni. Przyczyna nieustalona. P/M 6,00 4

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 03.09- 09.09.2018 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

03-09.09.2018 20 interwencji dotyczących usuwania błonkoskrzydłych (osy, szerszenie),
3 interwencje związane z pompowaniem wody, przyczyną były awarie instalacji,
5 interwencji dotyczących usuwania konarów i drzew z dróg,
2 interwencje dot. usuwania plam oleju
MZ/L 0,00  
03.09.2018
21:18
Papowo Biskupie, droga powiatowa, pożar balotu słomy. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano dwa prądy wody, którymi ugaszono balot. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. P/M 0,00 1
07.09.2018
18:55

Chełmno, ul. 22 Stycznia, wrona uwięziona na wysokości 13 m. zaplątana w żyłkę. Z kosza podnośnika SH21 ratownik uwolnił ptaka.

MZ/L
0,00
1
08.09.2018 20:13 Trzebcz Szlachecki, pożar słomy w stogu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano dwa prądy wody, którymi ugaszono balot. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. P/M 0,50 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 27.08- 02.09.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

27.08.2018
13:47

Chełmno ul. Grudziądzka, Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmietnika. Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
28.08.2018 07:04 Chełmno ul. Panieńska, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar sterty śmieci w pobliżu ogródków działkowych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano. Zakończono działania. P/M 0.00 2
28.08.2018
14:33

Chełmno ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Po dojeździe zastępu JRG Chełmno zastano mieszkańca na klatce schodowej zgłaszającego wyczuwalny zapach gazu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą urządzeń pomiarowych sprawdzili klatkę schodową oraz piwnicę a także mieszkania na parterze. Pomiary nie wykazały obecności gazu ani innych substancji. Miejsce zdarzenia przekazano zgłaszającemu mieszkańcowi

MZ/M 0,00 1
29.08.2018
16:31
Falęcin, Pożar trawy na poboczu drogi gminnej na powierzchni ok. 50m2, pożar podchodzi pod drzewo.  Podano jeden prąd wody na źródło pożaru, oraz użyto tłumic do gaszenia. Pożar ugaszono, zakończono działania. P/M 0,00 1
29.08.2018
19:08
Starogród, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano: suche drzewo przed wejściem głównym do kościoła. Miejsce akcji zabezpieczono, przy użyciu pilarki spalinowej do cięcia drewna oraz sprzętu burzącego ścięto drzewo, następnie pocięto na mniejsze kawałki i przekazano do uprzątnięcia przez zarządcę. Zakończono działania. MZ/L 0,00 1
30.08.2018 16:23

Bruki Unisławskie, Całkowity pożar stogu słomy o wymiarach (dł. szer. wys.) 10m*5m*4m. Zagrożony pobliski las. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano 1 prąd wody na palącą się wokoło stogu trawę oraz 2 prądy wody na palący się stóg słomy. Zorganizowano punkty czerpania wody ze zbiornika naturalnego poprzez dowożenie. Przy użyciu sprzętu rolniczego słomę przegarnięto i przelano wodą. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.

P/M 0,50 6
02.09.2018 08:38

Lisewo ul. Chełmińska, Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę przygniecionego na wysokości klatki piersiowej przez pień drzewa o długości ok. 2m. Na miejscu zdarzenia OSP Lisewo oraz Pogotowie ratunkowe. Poszkodowany przytomny. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy z OSP Lisewo podnosząc pień uwolnili poszkodowanego, udzielili KPP- Założono kołnierz ortopedyczny, unieruchomiono na desce, zaopatrzono rany. Poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejsce ZRM. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
 

W okresie od 27.08 – 02.09.2018r. strażacy z powiatu chełmińskiego 16 razy usuwali gniazda os i szerszeni.

     

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 27.08- 02.09.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

27.08.2018
13:47

Chełmno ul. Grudziądzka, Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmietnika. Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
28.08.2018 07:04 Chełmno ul. Panieńska, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar sterty śmieci w pobliżu ogródków działkowych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano. Zakończono działania. P/M 0.00 2
28.08.2018
14:33

Chełmno ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Po dojeździe zastępu JRG Chełmno zastano mieszkańca na klatce schodowej zgłaszającego wyczuwalny zapach gazu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą urządzeń pomiarowych sprawdzili klatkę schodową oraz piwnicę a także mieszkania na parterze. Pomiary nie wykazały obecności gazu ani innych substancji. Miejsce zdarzenia przekazano zgłaszającemu mieszkańcowi

MZ/M 0,00 1
29.08.2018
16:31
Falęcin, Pożar trawy na poboczu drogi gminnej na powierzchni ok. 50m2, pożar podchodzi pod drzewo.  Podano jeden prąd wody na źródło pożaru, oraz użyto tłumic do gaszenia. Pożar ugaszono, zakończono działania. P/M 0,00 1
29.08.2018
19:08

Starogród, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano: suche drzewo przed wejściem głównym do kościoła. Miejsce akcji zabezpieczono, przy użyciu pilarki spalinowej do cięcia drewna oraz sprzętu burzącego ścięto drzewo, następnie pocięto na mniejsze kawałki i przekazano do uprzątnięcia przez zarządcę. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
30.08.2018 16:23

Bruki Unisławskie, Całkowity pożar stogu słomy o wymiarach (dł. szer. wys.) 10m*5m*4m. Zagrożony pobliski las. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano 1 prąd wody na palącą się wokoło stogu trawę oraz 2 prądy wody na palący się stóg słomy. Zorganizowano punkty czerpania wody ze zbiornika naturalnego poprzez dowożenie. Przy użyciu sprzętu rolniczego słomę przegarnięto i przelano wodą. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.

P/M 0,50 6
02.09.2018 08:38

Lisewo ul. Chełmińska, Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę przygniecionego na wysokości klatki piersiowej przez pień drzewa o długości ok. 2m. Na miejscu zdarzenia OSP Lisewo oraz Pogotowie ratunkowe. Poszkodowany przytomny. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy z OSP Lisewo podnosząc pień uwolnili poszkodowanego, udzielili KPP- Założono kołnierz ortopedyczny, unieruchomiono na desce, zaopatrzono rany. Poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejsce ZRM. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
 

W okresie od 27.08 – 02.09.2018r. strażacy z powiatu chełmińskiego 16 razy usuwali gniazda os i szerszeni.

     

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 20.08- 26.08.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

20.08.2018
15:45

Paparzyn, kolizja dwóch pojazdów. Samochód osobowy VW Bora i ciągnik siodłowy VOLVO z naczepą (przód pojazdu w rowie tylne osie na jezdni naczepa pojazdu częściowo blokuje ruch na DK55, kierowca poza pojazdem). Brak osób poszkodowanych. Ruch wahadłowy. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono prąd w samochodzie osobowym (użyto sprzętu hydraulicznego). Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję samochód VW BORA odholowano z drogi na pobliski parking. Samochód ciężarowy samodzielnie zjechał z drogi.

MZ/L 20,00 2
22.08.2018 03:42

Piątkowo, po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar trzech balotów słomy obok budynku inwentarskiego.  Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło ognia, drugi w obronie na budynek inwentarski. Pożar ugaszono a następnie słomę rozgarnięto i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0.10 5
22.08.2018
15:48

Kolno, pożar poszycia lasu (około 30 metrów kwadratowych). Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody na palące się poszycie lasu. Pożar ugaszono, następnie przelano miejsce pożaru. Zakończono działania.

P/M 0,00 4
22.08.2018 19:33

Bajerze, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano przewrócony motocykl na środku drogi po uderzeniu w drzewo. Jedna osoba poszkodowana zaopatrywana przez ZRM.  Policja, OSP Papowo Biskupie i LPR na miejscu. Ruch na drodze całkowicie zablokowany. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pomoc w przetransportowaniu poszkodowanego z karetki do LPR-u, który zabrał osobę poszkodowaną do szpitala w Bydgoszczy.  Motocykl przekazano Policji. Po skończonych czynnościach dochodzeniowych motocykl został zabrany przez lawetę. Miejsce zdarzenia uprzątnięto. Wyciek z motocykla zneutralizowano za pomocą sorbentu.

MZ/L 0,00 4
22.08.2018 21:24

Paparzyn, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar kanapy na prywatnej posesji. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar zlokalizowano i ugaszono.

P/M 0,00 2
23.08.2018 08:41

Małe Czyste, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Peugeot na lewym pasie (uszkodzony przód i prawy bok) po zderzeniu bocznym z ciągnikiem rolniczym John Deer ( brak zewnętrznych uszkodzeń). Osoby poszkodowane z samochodu Peugeot poza pojazdem (dwoje dzieci i kobieta). Policja i ZRM w drodze. Ruch na skrzyżowaniu zablokowany. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w samochodzie osobowym oraz posypano sorbentem na rozlane płyny. Do przyjazdu ZRM osobom poszkodowanym udzielono przez strażaków KPP ( wsparcie psychiczne, tlenoterapia, zaopatrywanie ran, stabilizacja odcinka szyjnego).Po przybyciu ZRM osoby poszkodowane przekazano lekarzowi, który podjął decyzję o transporcie poszkodowanego ( chłopiec lat 11) do szpitala w Grudziądzu. Pozostałe osoby (kobieta i dziewczynka) zostały przetransportowane przez drugi zespół ZRM do szpitala w Chełmnie. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez zespół dochodzeniowo-śledczy pojazdy usunięto ze skrzyżowania, uprzątnięto jezdnię i przywrócono ruch na drodze.

MZ/L 15,00 3
26.08.2018 13:42

Raciniewo, na miejscu zastano palący się wewnątrz pień drzewa, brak zagrożenia dla innych obiektów. Zabezpieczono miejsce działań, podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na palący się pień, wygarnięto palące się resztki ze środka pnia i ponownie przelano wodą, pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M
0,00
1
26.08.2018 14:21

Unisław ul. Chełmińska, na miejscu zastano palący się wewnątrz pień drzewa, brak zagrożenia dla innych obiektów. Powiadomiono Policje o zaistniałej sytuacji ponieważ jest to drugi pożar pnia drzewa w odległości 3 km od siebie. zabezpieczono miejsce działań, podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na palący się pień, wygarnięto palące się resztki ze środka pnia i ponownie przelano wodą, pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M
0,00
1
 

W okresie od 20-26.08.2018r. strażacy z powiatu chełmińskiego 21 razy usuwali gniazda os i szerszeni.

     

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 13.08- 19.08.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

 

W dniach od 13.08.2018 do 19.08.2018 Jednostki Straży Pożarnej w Chełmnie brały udział w 42 zdarzeniach w tym interweniowały 32 razy usuwając gniazda szerszeni oraz os.

   
13.08.2018 10:07

Klęczkowo A1 103 km, Toyota Corolla po uderzeniu w barierki oddzielające pasy ruchu. Pojazd blokuje pas szybkiego ruchu w kierunku Łodzi. Osoby poza samochodem, bez widocznych obrażeń. Na miejscu dwa zastępy JRG Grudziądz, OSP Ruda, OSP Szynych, patrol Policji i Służba Obsługi Autostrady. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięto ruch na drodze
– posypaniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych sorbentem
– przekazaniu miejsca zdarzenia obsłudze autostrady
– przekazaniu pojazdu właścicielowi
– do zakończenie czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję i przyjazdu pomocy drogowej na miejscu pozostał zastęp OSP Robakowo
– po załadowaniu samochodu na lawetę, miejsce zdarzenia uprzątnięto i przywrócono ruch

MZ/L 6,00 6
14.08.2018 06:16

Lisewo A1 113 km, samochód dostawczy Iveco po uderzeniu w bariery i latarnie znajduje się na pasie oddzielającym jezdnie autostrady (113km kierunek Gdańsk). Częściowo prawa strona pojazdu znajduje się na linach odgradzających. VW Passat i Peugeot 301 znajdują się na pasie w kierunku Gdańska. Seat i Ford na pasie awaryjnym w kierunku Łodzi uszkodzone po uderzeniu w odłamki latarni i pojazdów uczestniczących w zdarzeniu na przeciwnym pasie. Ruch całkowicie zablokowany. Na miejscu ZRM (zaopatruje poszkodowanego kierowcę Iveco) oraz zastęp OSP Lisewo. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięto ruch na autostradzie z powodu stojących uszkodzonych pojazdów na pasie w kierunku Gdańska oraz elementów latarni, barierek i pojazdów leżących na pasie w kierunku Łodzi

– odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach
– posypaniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych sorbentem
– przekazaniu miejsca zdarzenia obsłudze autostrady (po usunięciu rozrzuconych elementów został przywrócony ruch w kierunku Łodzi, następnie po przestawieniu VW Pasat na zblokowany pas szybkiego ruchu otwarto ruch pasem awaryjnym w kierunku Gdańska), która będzie zabezpieczać samochód dostawczy do czasu przyjazdu specjalistycznego holownika wezwanego przez właściciela
– przekazaniu pojazdów właścicielowi
– do zakończenie czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję i przyjazdu pomocy drogowej po samochody osobowe na miejscu pozostał zastęp OSP Lisewo

MZ/L 150,00 3
14.08.2018 09:19

Łęg. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar pnia drzewa (wierzby) przy drodze gminnej. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wstrzymano ruch na drodze. Podano jeden prąd wody na źródło pożaru. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M 0,00 1
14.08.2018 20:40

Kornatowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy po uderzeniu czołowym w drzewo. Na miejscu dwa zastępy OSP i ZRM. Droga całkowicie zablokowana.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania ustalono, że osobę poszkodowaną ratownicy OSP ewakuowali na zewnątrz pojazdu i przekazali ZRM. Odłączono akumulator w uszkodzonym pojeździe. Ratownicy medyczni odstąpili od prowadzenia RKO ze względu na rozległe obrażenia ciała i widoczne znamiona śmierci kierującego pojazdem. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję samochód usunięto z drogi. Zakończono działania.

MZ/L 7,00 3
14.08.2018 21:12

Chełmno, św. Ducha. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy (Opel Astra) po uderzeniu w tylny lewy bok autobusu (Autosan H10). Uczestnicy zdarzenia poza pojazdami. Ruch na drodze całkowicie wstrzymany. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Kobiecie kierującej Oplem Astrą przed przybyciem ZRM udzielono KPP (wsparcie psychiczne, tlenoterapia). Po przybyciu karetki, poszkodowaną przekazano ratownikowi medycznemu, który podjął decyzję o transporcie kobiety do szpitala w Chełmnie w celu dalszych badań. Odłączono dopływ prądu w pojazdach, wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym. Usunięto pojazdy z jezdni, uprzątnięto miejsce zdarzenia, przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 20,00 2
15.08.2018 15:11 Stolno. Zderzenie trzech samochodów osobowych Opel Astra, Opel Zafira oraz Skoda Fabia. Droga DK 91 całkowicie zablokowana. Pięć osób uczestniczyło w zdarzeniu w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 10 lat, które samodzielnie opuściły pojazdy.

Podjęte działania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory oraz gaz w uszkodzonych pojazdach. Udzielono kwalifikowanej I pomocy przed medycznej (kobiecie ze Skody Fabia założono kołnierz ortopedyczny). Trzy letniemu chłopczykowi zaopatrzono ranę głowy, oraz udzielono wsparcia psychicznego. Kierowcy samochodu osobowego Opel Astra założono kołnierz ortopedyczny. Kierowcę Opla Zafiry i 10 letniemu pasażerowi nie stwierdzono żadnych urazów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Pogotowia Ratunkowego z Chełmna osoby poszkodowane przekazano lekarzowi. Zorganizowano objazd przez Małe Czyste. Po przybyciu na miejsce zdarzenia członka rodziny jednej z poszkodowanych, pod wpływem zaistniałej sytuacji stwierdzono u niego duszności w klatce piersiowej. Lekarz będący na miejscu zdarzenia, po zbadaniu podjął decyzję o transporcie do szpitala w Chełmnie. Pozostałe osoby poszkodowane przetransportowano do Szpitala w Grudziądzu. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem typu PUMEX oraz neutralizatorem aquaquick 2000. Ze względu na bardzo śliską nawierzchnię i małe ilości neutralizatora na miejscu zdarzenia, poinformowano Centralę GDDKiA oraz Zarządcę Drogi w Bydgoszczy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia o godz.18:40. Pojazdy oraz miejsce zdarzenia przekazano Policji. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję zakończono działania. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zarządcę drogi, który zneutralizował płyny eksploatacyjne przywrócono ruch na drodze.

MZ/L20,003

16.08.2018 02:09

Bajerze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Audi A3 po uderzeniu w drzewo, całkowicie w rowie pochylony na prawą stronę. Jedna osoba-kierowca poszkodowany, zakleszczony w pojeździe, przytomny. Ruch na drodze powiatowej 1627 całkowicie zablokowany. Policja na miejscu.

Podjęte działania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w uszkodzonym samochodzie. Oświetlono teren działań. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Założono kołnierz ortopedyczny. Przy użyciu noszy typu deska, ewakuowano osobę z pojazdu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Karetki Pogotowia z Chełmży osobę poszkodowaną przekazano ratownikowi medycznemu, którą przetransportowano do Szpitala w Toruniu w celu dalszych badań. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policje pojazd został zabrany, uprzątnięto jezdnię. Miejsce działań oraz pojazd przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L8,00416.08.2018 18:22

Nowe Dobra. Mężczyzna siedzący przy maszynie rolniczej z obciętymi palcami prawej kończyny górnej owiniętej w koszulę. Kończyna była wcześniej wciągnięta przez maszynę. ZRM z Chełmna przybył na miejsce działania około minuty po zastępach straży. 

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce działania. Ratownicy udzielili KPP osobie poszkodowanej (założono opatrunek osłaniający i prowadzono wsparcie psychiczne). Po przybyciu ZRM osobę poszkodowaną przekazano ratownikowi medycznemu. Na miejsce dojechał patrol policji. Znalezione resztki obciętych palców zabezpieczono i zapakowano do worka następnie przekazano ZRM. Zakończono działania.

MZ/L0,00317.08.2018 15:19

Lisewo ul. Chełmińska

MZ/L20,003 Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy oraz samochód osobowy w przydrożnym rowie. Dwie osoby poszkodowane (kobieta i mężczyzna ) wewnątrz samochodu osobowego. Na miejscu dwa zastępy OSP oraz Policja. Droga całkowicie zablokowana.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania ustalono, że ratownicy OSP wykonali dostęp do poszkodowanych za pomocą sprzętu hydraulicznego. Ewakuowano osoby poszkodowane na zewnątrz samochodu. Osoba kierująca samochodem dostawczym opuściła samochód o własnych siłach – bez obrażeń. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec LPR. Osoby poszkodowane przekazano zespołowi LPR. Na miejsce przybył ZRM. Po zbadaniu poszkodowanych decyzją lekarza kobieta zostaje przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Grudziądzu celem badań profilaktycznych. Mężczyzna pozostał na miejscu. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję samochody usunięto z drogi. Zakończono działania.

   18.08.2018 14:20

Papowo Biskupie. Rozlany olej na jezdni na pow. ok.10 m2. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L0,001

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 30.07- 06.08.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

 

W dniach od 30.07.2018 do 06.08.2018 Jednostki Straży Pożarnej w Chełmnie brały udział w 77 zdarzeniach w tym interweniowały 39 razy usuwając gniazda szerszeni, 22 razy podejmowali działania związane z usuwaniem wiatrołomów oraz 3 razy interweniowali przy zalanych piwnicach.

   
30.07.2018 21:38

Chełmno, ul.Gołębia Na miejscu zastano pożar opony i zarośli na nieużytkach miejskich. Podano jeden prąd wody na palącą się oponę samochodu osobowego i zarośli. Pożar dogaszono łopatami i przysypano piaskiem. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie.

P/M 0,00 2
31.07.2018 11:00

Nowe Dobra Pożar lasu (poszycia gleby na obszarze około 0.0150h). Przed przybyciem JOP okoliczni mieszkańcy przy użyciu łopat, zabezpieczyli przed dalszym rozprzestrzenianiem się ognia. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Podano prąd wody na teren pożaru. Po lokalizacji, przy pomocy łopat przegarnięto glebę i przelano wodą. Pożar został ugaszony. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce lasu. Uratowano mienie wartości ok. 100 tys.zł.

P/M 0,00 1
01.08.2018 08:34

Chełmno, ul. Rydygiera Na miejscu zdarzenia zastano oberwaną i zwisającą rynnę budynku szpitala. Oberwana rynna nad wejściem dla pracowników, która stwarzała zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownik pracujący w koszu drabiny mechanicznej usunął zwisającą rynnę. Po likwidacji zagrożenia zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
04.08.2018 19:35

Kolno Samochód osobowy Opel Corsa po uderzeniu czołowym w przydrożne drzewo. Kierowca i pasażer poza pojazdem. Przytomni z lekkimi otarciami. Brak dodatkowych zagrożeń.

MZ/L 2,00 3
04.08.2018 20:212

Dorposz Szlachecki Kolizja samochodu osobowego Kia Ceed z autobusem Autosan. Jedna osoba poszkodowana. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w pojazdach. Wezwano ZRM który po chwili pojawił się na miejscu. Policja na miejscu. Osoba poszkodowana przekazana ZRM. Osoba poszkodowana na miejscu nie wymagała dalszej diagnostyki. Pojazdy poza drogą przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L 40,00 1
04.08.2018 23:25 Wrocławki Na miejscu zastano samochód osobowy VW Golf stojący w poprzek drogi po uderzeniu w drzewo kierowca poza pojazdem twierdzi że nie potrzebuje pomocy medycznej.  Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. korzystano z sorbentu w celu zebrania wycieków płynów eksploatacyjnych. Samochód usunięto z drogi oraz przekazano właścicielowi. Teren uprzątnięto. Zakończono działania. MZ/L 7,00 1
05.08.2018 21:34

Łęg Rozlany olej na jezdni na pow. ok.100 m2. Brak pojazdu na miejscu zdarzenia. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 3

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 16.07- 22.07.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

16-07-2018 00:33

Kamlarki Sytuacja: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zakopany samochód osobowy Nissan Qashqai na terenie budowy drogi. W pojeździe podróżowały cztery osoby (jedna z pasażerek 84 lata z utrudnioną możliwością poruszania się). Brak możliwości wyjścia z pojazdu. Bez osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Brak możliwości dojazdu auto lawety. Działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Dalsze działania polegały na wyciągnięciu pojazdu na utwardzony grunt a tym samym uwolnieniu osób z pojazdu. Pojazd przekazano właścicielowi. Bez uszkodzeń w pojeździe.  Zagrożenia i utrudnienia: Trudne warunki terenowe.

MZ/L 0,00 1
16-07-2018 12:51

Robakowo Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar śmieci (meble, kartony, folie)oraz duże zadymienie na prywatnej posesji. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano. Teren przekazano właścicielowi posesji i pouczono o zagrożeniu jakie niesie wypalanie śmieci. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
17-07-2018 11:00

Grubno Zastana sytuacja: Samochód ciężarowy marki DAF przewożący mleko podczas wyjeżdżania z posesji uderzył w ogrodzenie. ZRM na miejscu. Kierowca poza pojazdem w karetce pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Kierowca ze względu na stan zagrażający życiu przetransportowany został na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Samochód przekazano patrolowi Policji. Zakończono działania.

MZ/M 5,00 3
17-07-2018 19:40

Unisław Zastana sytuacja: Kolizja dwóch samochodów: osobowy ROVER 25 i ciężarowy IVECO 35 na DP1627, brak osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z drogi i przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L 10,00 1
18-07-2018 15:02

Gorzuchowo Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano uszkodzony samochód osobowy marki Volvo blokuje ruch na lewym pasie autostrady A1 w kierunku Łodzi. Na miejscu działa OSP Lisewo. Na miejscu ZRM. Ruch całkowicie zablokowany.  Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Kierowca pojazdu nie wymaga hospitalizacji- decyzja ZRM. Po zabraniu uszkodzonego pojazdu przez pomoc drogową uprzątnięto jezdnie z pozostałości po kolizyjnych. Zakończono działania. Zagrożenia i utrudnienia, w tym dostęp lub dojazd do miejsca zdarzenia: w wyniku ulewnego deszczu bardzo słaba widoczność.

MZ/L 20,00 3
18-07-2018 22:57

Chełmno, ul. Podgórna Zastana sytuacja: Błoto na jezdni po intensywnych opadach deszczu (osunięcie gruntu z pobliskiej skarpy) na długości ok. 400m. Uszkodzony chodnik przy jezdni podmyty wodą . Podjęte działania: Zabezpieczono teren działania. W toku rozpoznania ustalono, że błoto zalegające na jezdni stwarza zagrożenie i jezdnia wraz z chodnikiem nie nadaje się do ruchu. Zamknięto i zabezpieczono drogę. Policja na miejscu. Podjęto decyzję o konieczności poinformowania odpowiednich podmiotów. SKKP poinformował telefonicznie burmistrza Miasta Chełmno o zaistniałej sytuacji.  Zagrożenia i utrudnienia, w tym dostęp lub dojazd do miejsca zdarzenia: błoto na jezdni na długości ok.400m – brak możliwości przejazdu.

MZ/M 30,00 3
19-07-2018 06:00

Osnowo Zastana sytuacja: Budynek mieszkalny jednorodzinny. Uszkodzona instalacja gazu ziemnego. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Ewakuowano z budynku mieszkańców (4 osoby). Zamknięto główny zawór gazu. Przy użyciu urządzenia pomiarowego(detektora wielogazowego CGS 20DN) dokonano pomiaru stężenia na poziomie piwnicy i parteru budynku. W pomieszczeniach piwnicy pomiar wykazał podwyższone stężenie gazu. Ratownicy przewietrzyli pomieszczenia. Kolejne pomiary nie wykazały przekroczeń. Poinformowano Pogotowie Gazowe o zaistniałej sytuacji. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
20-07-2018 06:15

Unisław Zastana sytuacja: Kolizja dwóch samochodów osobowych (Fiat Seicento i Iveco), brak osób poszkodowanych, Policja na miejscu, droga zablokowana.  Podjęte działania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z drogi i przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L 6,00 1
20-07-2018 10:21

Chełmno, ul. Dworcowa Sytuacja: Wyczuwalny zapach gazu w sklepie znajdującym się na parterze kamienicy wielorodzinnej. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenie

– zbadaniu pomieszczeń w całej kamienicy przy pomocy detektora wielogazowego CGN-20DN, obecność gazu ziemnego (metanu) stwierdzono w sklepie na parterze oraz w piwnicy znajdującej się pod sklepem

– przewietrzeniu pomieszczeń

– KDR podjął decyzje o zadysponowaniu Pogotowia Gazowego na miejsce zdarzenia, którzy po przybyciu na miejsce (godz. 10:52) zlokalizowali nieszczelność instalacji gazowej w budynku

– przekazaniu miejsca zdarzenia pracownikom gazowni

MZ/L 0,00 1
20-07-2018 11:55

Strucfoń Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano pojazd ciężarowy, który zsunął się do rowu po zapadnięciu drogi gminnej nieutwardzonej, przyczyna zapadnięcia drogi, opady deszczu. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą lin stalowych i pojazdu pożarniczego, a także pomocy 2 gospodarzy z ciągnikami rolniczymi, wyciągnięto pojazd na utwardzony odcinek drogi i zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
20-07-2018 22:11

Stablewice Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Seat Altea poza jezdnią, po kolizji z sarną, brak osób poszkodowanych. Sarna oddaliła się o własnych siłach w stronę pobliskich pól. Policja na miejscu. Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono. Uprzątnięto jezdnie z plastików i szkieł po kolizyjnych. Zakończono działania.

MZ/L 1,00 1
20-07-2018 23:18

Gołoty Zastana sytuacja: Samochód osobowy VW Passat po uderzeniu czołowym w przydrożne drzewo. Kierowca w pojeździe, przytomny, bez widocznych obrażeń, pod opieką zastępu OSP Unisław, który zbadał podstawowe funkcję życiowe, wykonał stabilizację odcinka szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego. Ruch odbywa się wahadłowo. Na miejscu patrol Policji. ZRM typu ,,P” dojechał na miejsce razem z zastępem JRG Chełmno. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia( oznakowanie flarami, pachołkami)

– oświetleniu miejsca zdarzenia

– udzieleni KPP osobie poszkodowanej

– pomocy przy ewakuacji poszkodowanego z pojazdu do karetki ( po zbadaniu kierownik ZRM podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanego na SOR w Szpitalu Miejskim w Toruniu)’

– przekazaniu miejsca zdarzenia i pojazdu Policji

– do zakończenia czynności dochodzeniowo-śledczych prze Policję, na miejscu pozostał zastęp OSP Unisław

– po załadowaniu samochodu na lawetę, miejsce zdarzenia uprzątnięto i przywrócono ruch. Zużyty i uszkodzony sprzęt: Podczas trwania działań skradziono dwie flary świetlne druhom z OSP Unisław, które rozstawione były ok 100m od miejsca zdarzenia oświetlając ostry zakręt.

MZ/L 5,00 3
21-07-2018 10:39

Starogród Dolny Zastana sytuacja: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano motocykl w przydrożnym rowie, Policja na miejscu, ZRM zaopatruje poszkodowanego w karetce. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ruch na miejscu zdarzenia odbywał się wahadłowo. Koordynator działań medycznych podjął decyzję o wezwaniu LPR. Po przybyciu śmigłowca LPR poszkodowanego zabrano do szpitala w Grudziądzu. Po zakończeniu działań motocykl przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 6,00 2
21-07-2018 12:34

Malankowo Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano motorower oraz samochód osobowy po kolizji, patrol Policji na miejscu. Jedna osoba poszkodowana – kierowca motoroweru. Brak dodatkowych zagrożeń.  Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Osobie poszkodowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, zaopatrzono rany oraz udzielono wsparcia psychicznego. Zadysponowano ZRM. Po dojeździe na miejsce ZRM poszkodowanego przekazano, po przebadaniu poszkodowany pozostał na miejscu zdarzenia. Po zakończeniu czynności przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem, pozostałości z pojazdów uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
22-07-2018 15:27

Pniewite Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano pożar słomy po kombajnie na pow. około 1ha. Zagrożone sąsiednie uprawy rolne (zboże na pniu). Podjęte działania: Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru, drugi zaś prąd wody podano w obronie zboża na pniu. Pożar został ugaszony. Miejsce zdarzenia dokładnie przelano wodą i przekazano właścicielowi gruntu. Zakończono działania.

P/M 1,00 2
 

Ponadto strażacy z powiatu chełmińskiego brali udział w następujących] działaniach:

– 24 razy pompowanie wody z zalanych budynków mieszkalnych, gospodarczych, dróg w miejscowościach: Brzozowo, Unisław, Rybieniec, Bieńkówka, Raciniewo, Watorowo, Bartlewo, Dubielno x 3, Chełmno x 9, Lisewo x 5.

– usuwali plamy oleju na jezdni w miejscowościach: Stolno.

-usuwali błoto z jezdni w miejscowościach: Bajerze.

– usuwali zwisające lub leżące na jezdni konary drzew w miejscowościach: Gołoty, Kałdus, Chełmno x 2.

– 14 razy suwali owady błonkoskrzydłe w miejscowościach: Podwiesk, Pniewite, Grubno, Lisewo, Grzybno, Raciniewo, Brzozowo, Trzebcz Szlachecki, Ostrów Świecki, Chełmno x 3, Krusin, Stolno.

     

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 09.07- 15.07.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

09-07-2018 10:41

Brzozowo – kolizja dwóch samochodów ( osobowy BMW z ciężarówką KIA ) na skrzyżowaniu dróg DP1604 i DP1623, brak osób poszkodowanych. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazd BMW usunięto na pobocze drogi, następnie auta przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię i zakończono działania.

MZ/L 30,00 3
10-07-2018 18:10

Dorposz Szlachecki – zderzenie dwóch samochodów osobowych (volvo oraz opel). Jedna osoba poszkodowana, którą przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prze Policję, uszkodzone pojazdy usunięto z jezdni i przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnie z pozostałości po kolizyjnych. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 8,00 3
11-07-2018 09:48

Jeleniec – po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Opel Meriva, który leżał na dachu poza pasem drogi w przydrożnym polu. Kierowca i pasażerka opuścili pojazd samodzielnie i znajdowali się pod opieką załogi karetki transportowej z ZOZ Chełmno, która przejeżdżała obok zdarzenia. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji samochodu na kołach, odłączeniu akumulatora (odłączenie akumulatora możliwe było dopiero po stabilizacji samochodu na kołach). Kierowcę z uszkodzonego pojazdu przebadał ratownik medyczny z ZRM, który nie stwierdził żadnych obrażeń.

MZ/L 15,00 4
11-07-2018 17:18

Chełmno ul. M.C. Skłodowskiej – Dym wydobywający się z okna mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego. Brak dodatkowych zagrożeń.

2. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– rozwinięciu linii głównej i przygotowaniu linii gaśniczej,
– rota w aparatach ODO weszła do mieszkania (mieszkanie otworzył właściciel), zlokalizowała źródło zadymienia (garnek z ziemniakami pozostawiony na kuchence elektrycznej),
– mieszkanie przewietrzono otwierając okna
– dodatkowo pomieszczenia sprawdzono przy pomocy detektora wielogazowego, nie stwierdzono obecności gazów szkodliwych – miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.

P/M 0,10 2
12-07-2018 21:46

Grubno – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VOLVO S40 (poza jezdnią) na dachu w rowie. Kierowca ( bez obrażeń )opuścił pojazd przed przybyciem służb. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Oświetlono teren działań. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulator w pojeździe oraz zakręcono instalację LPG. Po przyjeździe patrolu Policji i przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych samochód przekazano właścicielowi pojazdu. Jezdnię uprzątnięto i udrożniono ruch na drodze. Na miejscu pozostał patrol Policji.

MZ/L 20,00 2
13-07-2018 08:01

Wabcz – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano motocykl Policji marki Honda częściowo na pasie drogi w stronę Grudziądza, kierowca – Policjant w rowie ok. 70m od motocykla. Karetka pogotowia na miejscu zdarzenia wraz z lekarzem, który stwierdził zgon Policjanta. Miejsce akcji zabezpieczono. W trakcie prowadzenia czynności dochodzeniowych przez Policję zabezpieczano miejsce zdarzenia. Po zakończeniu działań przez Policję i prokuratora usunięto pojazd z drogi, jezdnię uprzątnięto i przywrócono ruch na drodze.

MZ/L 3,00 7
13-07-2018 08:07

Górne Wymiary – zalana piwnica w budynku mieszkalnym na wys. ok. 0,2m na skutek gwałtownych opadów deszczu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działania. Odłączono dopływ prądu do budynku. Za pomocą pompy szlamowej wypompowano wodę z piwnicy.

MZ/L 0,00 1
13-07-2018 09:13

Chełmno, ul. Powstańców Wielkopolskich – Na miejscu zdarzenia lokatorka mieszkania zgłaszająca wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu. Zabezpieczono teren działań. Stwierdzono nieszczelność przewodu kominowego w mieszkaniu na drugim piętrze. Ustalono, że źródłem dymu jest piec kaflowy w mieszkaniu poniżej. Wygaszono ogień w piecu. Mieszkanie przewietrzono, następnie sprawdzono pomieszczenia przy pomocy detektora wielogazowego. Nie stwierdzono zagrożenia.

MZ/L 0,00 1
13-07-2018 09:41

Jeleniec – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar w budynku gospodarczym na skutek zwarcia instalacji elektrycznej po wyładowaniu atmosferycznym. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu głównego wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego budynek, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych podali prąd wody w natarciu na źródło ognia. W pomieszczeniu paliły się składowane kartony, drewno oraz wyposażenie. Po ugaszeniu uprzątnięto spalone pozostałości, które następnie na zewnątrz zostały przelane wodą. Pomieszczenie oddymiono za pomocą agregatu oddymiającego. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej.

P/M 3,00 5
13-07-2018 10:40

W. Łunawy – Na miejscu zdarzenia zastano samochód ciężarowy w rowie, częściowo blokujący jeden pas ruchu, Policja na miejscu. Brak osób poszkodowanych, brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wprowadzono ruch wahadłowy. Przy pomocy liny oraz samochodu gaśniczego GCBA wyciągnięto pojazd z rowu.

MZ/L 0,00 2
13-07-2018 18:39

Dubielno – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano tlące się elementy konstrukcji oraz pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Strażacy z drabiny przystawnej, przy pomocy pilarki do drewna wykonali otwór w poszyciu dachowym. Podano jeden prąd wody na tlącą się konstrukcję dachu, pożar ugaszono. Udzielono KPP (wsparcie psychiczne) lokatorce jednego z mieszkań, która pod wpływem zdarzenia źle się poczuła, następnie zadysponowano na miejsce ZRM. Po przebadaniu przez ratownika medycznego kobieta pozostała w miejscu zamieszkania. Dokonano pomiarów temperatury ścian i stropów za pomocą pirometru. Nie stwierdzono ukrytych ognisk pożaru w przestrzeni pomiędzy drewnianym stropem a poddaszem.

P/M 1,00 3
14-07-2018 10:39

Paparzyn – zastano dwa samochody osobowe na DK55 po zderzeniu czołowym. Kierowcy i pasażerowie w pojazdach pod wpływem zdarzenia zgłaszają bóle w okolicy klatki piersiowej, kręgosłupa i kończyn. (Honda Accord – 2 osoby, Toyota Avensis – 3 osoby dorosłe i 7 letni chłopiec). Równocześnie z zastępami JRG Chełmno na miejsce zdarzenia dotarł ZRM typu ,,S’ z Grudziądza. Na miejscu dwa patrole Policji. Ruch na DK55 na 111 km całkowicie zablokowany. Brak dodatkowych zagrożeń. Po zbadaniu poszkodowanych i ustaleniu kolejności ewakuacji przez lekarza koordynującego działania medyczne, ratownicy udzielali wsparci psychicznego, pomagali przy ewakuacji osób z uszkodzonych pojazdów do karetek oraz dwóch śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Ratownik 2 z Bydgoszczy i Ratownik 3 z Gdańska), Osoby poszkodowane przetransportowano karetkami i śmigłowcami na Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Świeciu,

MZ/Ś 200,00 5
14-07-2018 11:11

Stolno – Samochód osobowy w przydrożnym rowie, częściowo blokujący pas ruchu, bez osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Samochód osobowy wyciągnięto na jezdnie, przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
14-07-2018 12:30

Małe Czyste – Kolizja dwóch samochodów osobowych, Policja na miejscu, jedna osoba poszkodowana skarżąca się ból klatki piersiowej, na miejsce zadysponowano ZRM. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach, wprowadzono ruch wahadłowy. Ratownicy osobie poszkodowanej udzielali wsparcia psychicznego do czasu przekazania do ZRM, po przebadaniu przez ZRM osoba została na miejscu zdarzenia. Następnie wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom.

MZ/L 15,00 2
14-07-2018 13:37

Bruki Unisławskie – maszyna rolnicza wciągnęła dłoń 6 letniego chłopca. Poszkodowany chłopiec pod opieką załogi karetki pogotowia. Jego dłoń została uwolniona z maszyny przed przybyciem JOP przez świadków zdarzenia.

MZ/L 0,00 3
14-07-2018 19:50

Unisław ul. Lipowa, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano swa samochody osobowe 9Hiundai i BMW) po kolizji, na miejscu patrol Policji, kierujący znajdują się poza pojazdami, brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Po zakończeniu prowadzenia czynności przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Po zabraniu pojazdów miejsce zdarzenia uprzątnięto a rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym.

MZ/L 10,00 1
15-07-2018 11:18

Wabcz – Na miejscu zdarzenia patrol policji, zespół dochodzeniowy i prokurator. Zabezpieczono teren działań. Zabezpieczono miejsce prowadzenia oględzin prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji. Na polecenie Policji wycięto przy pomocy piły spalinowej do stali znak drogowy. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
 

Ponadto strażacy z powiatu chełmińskiego brali udział w następujących działaniach:
– usuwali plamy oleju na jezdni w miejscowościach: Chełmno i Grubno.
– usuwali błoto z jezdni w miejscowościach: Bajerze i Zakrzewo.
– usuwali zwisające lub leżące na jezdni konary drzew w miejscowościach: Gorzuchowo, Podwiesk, Trzebcz Szlachecki oraz Chełmno.
– 22 razy suwali owady błonkoskrzydłe w miejscowościach: Dolne Wymiary, Górne Wymiary, Chełmno, Unisław, Krusin, Firlus, Klamry, Kolno, Nowe Dobra, Kokocko, Stolno oraz Szymborno.

     

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 2.07- 8.07.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

02-07-2018 15:00

Chełmno, ul. Biskupia, dym wydobywający się z okna mieszkania na parterze. Na miejscu patrol Policji. Właściciel mieszkania na zewnątrz budynku. Z jego relacji wynika, ze zadymienie spowodowała petarda, którą wrzucono mu do mieszkania. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Mieszkanie przewietrzono przy pomocy wentylatora odymiającego. Dodatkowo sprawdzono przy pomocy detektora wielogazowego – nie stwierdzono obecności substancji szkodliwych. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi. Zakończono działania.

P/M 0,50 3
02-07-2018 15:50

Lisewo A1, 116km. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG Chełmno zastano samochód osobowy Volvo V40 po uderzeniu w barierki, na pasie wyjazdowym z MOP Drzonowo w kierunku Gdańska. Na miejscu zastępy OSP Lipienek i Lisewo, służba obsługi autostrady (zabezpieczyła pas i rozlane płyny eksploatacyjne), Zespół Ratownictwa Medycznego ( żadna z osób podróżujących Volvo nie wymagała hospitalizacji i po zbadaniu pozostały na miejscu zdarzenia. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora.

MZ/Laa 6,00 3
3-07-2018 09:20

Chełmno, ul. Dominikańska. Gniazdo os na ścianie budynku gospodarczego, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń.  Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu ochronnym przy pomocy drabiny przystawnej usunął gniazdo, miejsce działania przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
3-07-2018 18:24

Nowawieś Chełmińska, gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Miejsce akcji zabezpieczono, ratownik w ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej usunął gniazdo, następnie spryskał miejsce środkiem owadobójczym, gdzie znajdowało się gniazdo. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L 0,00 1
3-07-2018 18:37

Trzebcz Szlachecki, gniazdo szerszeni w wejściu do budynku inwentarskiego w słomie na parterze, stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Miejsce akcji zabezpieczono, ratownik w ubraniu ochronnym zlokalizował gniazdo, następnie usunął gniazdo i spryskał miejsce środkiem owadobójczym. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L 0,00 1
3-07-2018 19:02

Chełmno, ul. Gołębia, gniazdo os w budynku mieszkalnym na poddaszu, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Miejsce akcji zabezpieczono, ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo z poddasza, następnie spryskał miejsce środkiem owadobójczym. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L 0,00 1
3-07-2018 20:28

Chełmno, ul. Polna, wyczuwalny zapach gazu na korytarzu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Na miejscu osoba zgłaszająca która twierdzi , że w jednym z mieszkań ulatnia się gaz. Mieszkanie zamknięte. Zabezpieczono teren działań. Poproszono użytkownika o otwarcie mieszkania. W pomieszczeniu znajdowała się butla gazowa ( propan – butan ), którą sprawdzono detektorem gazu CGS-20DN. Detektor stwierdził obecność gazu przy reduktorze butli ( 15% – DGW ). Zakręcono butle i poinstruowano właściciela o konieczności wymiany reduktora oraz przewodu bez którego nie można dalej użytkować butli. Przewietrzono pomieszczenia lokalu. Detektor nie stwierdził obecności gazu. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
4-07-2018 05:25

Chełmno, ul. Brzoskwiniowa. Po dojeździe na miejsce określone w zgłoszeniu nie stwierdzono pożaru na terenie działek, widoczny dym wydobywa się zza linii drzew z kierunku ulicy Brzoskwiniowej, po drugiej stronie działek, zastępy przegrupowano i udano się na określoną ulicę. Po dojeździe stwierdzono dwie palące się sterty pozostałości roślinnych na terenie prywatnym, właściciel na miejscu, bez zagrożeń dla innych obiektów. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano prąd wody w natarciu na źródło ognia, przegarnięto przy pomocy wideł i przelano sterty. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
4-07-2018 16:45

Chełmno, ul. Wojska Polskiego. Na miejscu zdarzenia zastano zadymione pomieszczenia piwnicy w bloku wielorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Odcięto dopływ prądu do budynku. Ratownicy w aparatach ODO po wejściu do pomieszczeń piwnicy nie zlokalizowali źródła ognia. Otworzono okna, przy użyciu agregatu oddymiającego przewietrzono wszystkie pomieszczenia oraz klatkę schodową. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia, zagrożenia nie stwierdzono. Sprawdzono instalację elektryczną w której nie stwierdzono żadnego zwarcia. Prawdopodobnie przyczyną zdarzenia było wrzucenie świecy dymnej. Przy pomocy detektora wielogazowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu, nie stwierdzono przekroczeń. Miejsce zdarzenia przekazano członkowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
4-07-2018 17:56

Klamry, gniazdo os w budynku gospodarczym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo os. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
4-07-2018 18:35

Bruki Unisławskie, gniazdo os w budynku gospodarczym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo os. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
4-07-2018 19:02

Bajerze, gniazdo os w drzewie znajdującym się przy budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo a miejsce, w którym się ono znajdowało zalano wodą. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
4-07-2018 22:18

Wierzbowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano niezabezpieczony pożar śmieci (pożar sterty opon, elementów plastikowych) o wymiarach 10×10 na terenie prywatnej posesji stwarzające zagrożenie dla pobliskich budynków gospodarczych oraz upraw rolnych (zboże na pniu około 30 h). Duże zadymienie oraz ogień widoczny z dużej odległości. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w aparatach ODO podali jeden prąd wody na źródło ognia. Przy użyciu koparko-ładowarki zasypano stertę śmieci żwirem. Pożar ugaszono. Na miejsce wezwano Policję. Teren przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 5
4-07-2018 22:20

Jeleniec, zalana piwnica wielkości 4m.kw budynku mieszkalnym. Wysokość wody sięga ok 2m. Przyczyną zalania było pęknięcie rury doprowadzającej wodę. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy pływającej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielce. Zagrożenie usunięto i zakończono działania

MZ/L 0,00 1
5-07-2018 19:14

Grzybno. Szerszenie gromadzące się na ścianie budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działań. W ubraniu ochronnym z drabiny przenośnej spryskano miejsce gromadzenia się owadów, gniazdo nie zostało usunięte z przyczyn technicznych (gniazdo w szczelinie). Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
5-07-2018 19:21

Górne Wymiary. Gniazdo szerszeni na strychu budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działań. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Miejsce zagnieżdżenia się owadów spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania

MZ/L 0,00 1
5-07-2018 20:06

Starogród. Gniazdo szerszeni na ścianie budynku mieszkalnego pod kalenicą dachu. Stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Ratownik w ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej usunął gniazdo i miejsce spryskał środkiem odstraszającym owady. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
5-07-2018 21:14

Bajerze. Gniazdo szerszeni w budynku gospodarczym w bliskiej odległości od wejścia do budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
6-07-2018 17:39

Kijewo Królewskie, ul. św. Rocha, gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stwarzające zagrożenie dla pracującej ekipy remontowej oraz mieszkańców. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo. Miejsce, gdzie znajdowało się gniazdo spryskano środkiem owadobójczym. Przekazano teren działań właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
6-07-2018 18:26

Kijewo Królewskie, ul. Szeroka. Gniazdo szerszeni w styropianie przy krokwi pod okapem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej usunął gniazdo. Miejsce, gdzie znajdowało się gniazdo spryskano środkiem owadobójczym. Przekazano teren działań właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
6-07-2018 19:17

Wierzbowo. Dwa gniazda szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego jednorodzinnego stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo. Miejsce, gdzie znajdowało się gniazdo spryskano środkiem owadobójczym. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
6-07-2018 19:45

Bruki Unisławskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano silny huk z przewodu wentylacyjnego w budynku wielorodzinnym. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Przystąpiono do lokalizacji miejsca i przyczyny, z którego powstaje huk, sprawdzono kanał wentylacyjny- bez uwag. Przy użyciu miernika napięciowego Fire Craft sprawdzono napięcie w obwodzie elektrycznym, który to według mieszkańców powinien być odłączony ponieważ zasilał zdemontowaną już lampę oświetleniową zewnętrzną. Ratownik z drabiny przystawnej wykonał pomiar wystającego kabla od odłączonej lampy na zewnątrz, stwierdzono napięcie, oraz przeskok łuku elektrycznego z uszkodzonego kabla, odłączono uszkodzony kabel od instalacji wewnątrz pomieszczenia w puszce elektrycznej. Po odłączeniu, huki powodowane przeskokiem łuku elektrycznego przestały występować. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
6-07-2018 20:45

 Raciniewo [wieś], ul. Bydgoska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano gniazdo szerszeni w szczelinie ściany budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Szerszenie stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownik w ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej usunął część gniazda, resztę spryskał środkiem owadobójczym. Zaklejono szczelinę w ścianie zaprawą murarską. Miejsce akcji przekazano użytkownikowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
7-07-2018 09:18

Chełmno, ul. Brzozowa. Zalana piwnica w budynku mieszkalnym. Przyczyną zalania było pęknięcie rury doprowadzającej wodę. Innych zagrożeń nie  stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy szlamowej i pompy pływającej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
8-07-2018 15:47

Malankowo A1, 106KM, kolizja dwóch samochodów osobowych VW Fox i Audi A6 w wyniku, której zapalił się VW. Samochód stoi na lewym pasie autostrady (passzybki). Ruch całkowicie wstrzymany. Przed przybyciem JOP podjęto próba ugaszenia pożaru przez świadków zdarzenia (zużyto ok.20 gaśnic samochodowych). Przed przybyciem zastępów JRG Chełmno na miejscu były zastępy OSP Lisewo i zastęp OSP Robakowo, pracownik Utrzymania Ruchu autostrady oraz dwa patrole Policji. Dodatkowo zadysponowano ZRM. Osoby (dwie kobiety) podróżujące VW Fox poza pojazdem. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania straży polegały na;
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

– podaniu prądu gaśniczego na palący się pojazd,

– udzielania KPP kobiecie kierującej VW Fox

– pojazdy biorące udział w zdarzeniu przekazano właścicielom,

– miejsce zdarzenia przekazano pracownikowi Utrzymania Ruchu autostrady,

– po zabraniu samochodu przez lawetę przywrócono ruch.

MZ/L 20,00 6

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 25.06-01.07.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

W dniach od 25.06.2018 do 21.06.2018 jednostki straży pożarnej brały udział:

-7 razy usuwanie owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie)

MZ/L 0,00 7
25-06-2018 12:27

Dubielno. Pożar w budynku gospodarczym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar w budynku gospodarczym. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu głównego wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego budynek, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych podali prąd wody w natarciu na źródło ognia. W pomieszczeniu kotłowni paliły się składowane kartony oraz wyposażenie. Po ugaszeniu uprzątnięto spalone pozostałości, które następnie na zewnątrz zostały przelane wodą. Wszystkie pomieszczenia oddymiono za pomocą agregatu oddymiającego. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej. Miejsca w których stwierdzono podwyższoną temperaturę schłodzono prądem wody. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 50,00 7
25-06-2018 17:36

Chełmno, ul. Nad Groblą/DK91. Plama oleju. Rozlany olej na jezdni na pow. ok. 100 m2 skrzyżowaniu ulicy DK91 z ulicą Nad Groblą (DW245) z nieustalonego pojazdu. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem odbywał się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano sorbentem typu PUMEX. Przywrócono ruch na drodze. W trakcie działań OSP Chełmno neutralizowało kolejną plamę na skrzyżowaniu ulic Nad Groblą z ulicą Kamionką na powierzchni około 200 m2. Po rozpoznaniu zauważono kolejną plamę na skrzyżowaniu ulicy Kamionką z ulicą Kilińskiego na powierzchni około 200 m2. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
26-06-2018 08:09

Klamry – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano przewrócony słup telekomunikacyjny i zwisające kable telefoniczne na poboczu drogi DP 1622. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Usunięto przewrócony słup a zwisające kable zabezpieczono i oznakowano taśmą ostrzegawczą. Zakończono działania.

MZ/L 3,00 2
26-06-2018 8:30

Chełmno ul. Jana Pawła II, pomoc w schwytaniu lisa. Chory lis leży przy wejściu do garażu na terenie osiedla mieszkaniowego w pobliżu placu zabaw. Na miejscu patrol Policji i powiatowy lekarz weterynarii. Miejsce akcji zabezpieczono. Lisa schwytano przy pomocy chwytaka do zwierząt. Następnie zwierze zostało uśpione przez wezwanego na miejsce zdarzenia weterynarza. Teren przekazano lekarzowi weterynarii i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
26-06-2018 17:07

Chełmno ul. Dojazdowa. Nadłamany konar drzewa nad parkingiem stwarza zagrożenie dla osób postronnych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik przy pomocy piły spalinowej na wysięgu usunął konar. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
27-06-2018 14:42

Robakowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano: zwisające konary drzewa nad drogą, stwarzające zagrożenie dla pojazdów oraz osób postronnych. Miejsce akcji zabezpieczono, ze względu na brak możliwości technicznych zastępu na miejscu zdarzenia, do działań zadysponowano SHD-21, ratownik z kosza SHD-21 przy użyciu pilarki do drewna i sprzętu burzącego usunął zwisające konary drzewa. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
28-06-2018 12:41

Chełmno Kolizja dwóch samochodów osobowych Fiat Punto i Audi A3, brak osób poszkodowanych. Pojazdy znajdują się poza jezdnią. Policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem typu pumeks. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L 6,00 2
28-06-2018 16:44

Chełmno ul. gen. Jastrzębskiego. Konar drzewa na jezdni. Bez osób poszkodowanych. Zablokowany jeden pas ruchu. Zabezpieczono teren działań. Przy użyciu piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 18.06-25.06.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

W dniach od 18.06.2018 do 25.06.2018 Jednostki Straży Pożarnej brały udział:
-16 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami – wiatrołomy.
MZ/L 0,00 16

-11 razy usuwanie owadów błonkoskrzydłych ( Osy, Szerszenie)

MZ/L 0,00 11
21-06-2018 16:40

Chełmno ul. Marii Curie- Skłodowskiej, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zerwaną tablicę reklamową , która uszkodziła zaparkowany samochód Opel Astra na poboczu jezdni. Brak osób poszkodowanych. Właściciel samochodu na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zawiadomiono Policję oraz Straż Miejską , która powiadomiła właściciela reklamy o zaistniałym zdarzeniu. Zerwaną reklamę przeniesiono w bezpieczne miejsce i zabezpieczono betonowymi krawężnikami. Samochód przekazano właścicielowi. Na miejscu pozostał patrol Policji. Zakończono działania.

MZ/L 3,00 1
22-06-2018 11:22

Małe Czyste. Wypadek samochodu dostawczego VW T4. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy po uderzeniu w drzewo częściowo na drodze. Jedna osoba poszkodowana znajdująca się w aucie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator. Osobie poszkodowanej udzielono KPP. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ZRM i policję. Po dojeździe karetki osobę poszkodowaną przekazano ZRM. Lekarz zdecydował o transporcie kierującej do szpitala. Policja przystąpiła do czynności dochodzeniowo-śledczych. Usunięto pojazd z jezdni. Wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem i uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 3

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 18.06-25.06.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

 

W dniach od 18.06.2018 do 25.06.2018 Jednostki Straży Pożarnej brały udział: -16 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami – wiatrołomy.

MZ/L 0,00 16
 

-11 razy usuwanie owadów błonkoskrzydłych ( Osy, Szerszenie)

MZ/L 0,00 11
21-06-2018 16:40

Chełmno ul. Marii Curie- Skłodowskiej, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zerwaną tablicę reklamową , która uszkodziła zaparkowany samochód Opel Astra na poboczu jezdni. Brak osób poszkodowanych. Właściciel samochodu na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zawiadomiono Policję oraz Straż Miejską , która powiadomiła właściciela reklamy o zaistniałym zdarzeniu. Zerwaną reklamę przeniesiono w bezpieczne miejsce i zabezpieczono betonowymi krawężnikami. Samochód przekazano właścicielowi. Na miejscu pozostał patrol Policji. Zakończono działania.

MZ/L 3,00 1
22-06-2018 11:22

Małe Czyste. Wypadek samochodu dostawczego VW T4. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy po uderzeniu w drzewo częściowo na drodze. Jedna osoba poszkodowana znajdująca się w aucie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator. Osobie poszkodowanej udzielono KPP. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ZRM i policję. Po dojeździe karetki osobę poszkodowaną przekazano ZRM. Lekarz zdecydował o transporcie kierującej do szpitala. Policja przystąpiła do czynności dochodzeniowo-śledczych. Usunięto pojazd z jezdni. Wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem i uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 3

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 28.05-03.06.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

28-05-2018 09:02

Chełmno, ul. Magazynowa. Na miejscu zdarzenia zastano zadymienie na hali magazynowej w zakładzie produkcyjnym Medos. Pracownicy poza obiektem. Ustalono, że źródłem wydobywającego się dymu jest uszkodzony pasek sprężarki stacjonarnej. Odłączono urządzenie od zasilania, przewietrzono halę magazynową.

MZ/M

1,00

5
29-05-2018 14:55

Kijewo Królewskie ul. św. Wawrzyńca. Na miejscu zdarzenia zastano pożar metalowego kontenera na śmieci na cmentarzu parafialnym. Zabezpieczono teren działań. Ratownicy podali jeden prąd wody na źródło ognia. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M 1,00 1
29-05-2018 19:13

Unisław,
ul. Rynkowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano tlące się elementy konstrukcji dachu w budynku wielorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy użyciu drabiny przystawnej i sprzętu burzącego usunięto metalowe części pokrycia dachowego. Podano jeden prąd wody na tlące się belki. Pożar ugaszono.

P/M 1,00 2
31-05-2018 10:25

Unisław, ul. Parkowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano palące się ocieplenie dachu w budynku wielorodzinnym. Na miejscu działa OSP Unisław. Mieszkańcy budynku poza obiektem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy użyciu pił do cięcia betonu i stali oraz sprzętu burzącego wykonano otwory w poszyciu dachu (10cm. gazobetonu, 5cm. betonowej wylewki pokrytej papą). Podano jeden prąd wody na palące się ocieplenie dachu (celuloza ok 30 cm). Pożar ugaszono.

P/M 10,00 3
31-05-2018 22:25

Ostrów Świecki. Na miejscu zdarzenia zastano palący się pień wierzby. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Rota podała jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło ognia, pożar ugaszono.

P/M 0,00 1
01-06-2018 13:04

Klęczkowo. Po przybyciu pierwszych zastępów z JRG Grudziądz zastano samochód osobowy marki Opel Meriva po najechaniu na tył samochodu Renault Master na prawym pasie autostrady A1 w kierunku Gdańska na 101 km. W samochodzie Opel Meriva podróżowało 5 osób w tym troje dzieci, którzy znajdowali się poza pojazdem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie, założono kołnierz ortopedyczny. Po dojeździe ZRM, przebadano wszystkich uczestników zdarzenia. Lekarz po zbadaniu podjął decyzję o transporcie pięciu osób poszkodowanych na SOR do Grudziądza w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań. Obsługa Autostrady wydzieliła i zabezpieczyła jeden pas ruchu, wyciekające płyny eksploatacyjne posypali sorbentem. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję i zabraniu uszkodzonych pojazdów uprzątnięto jezdnię. Samochody zostały przekazane użytkownikom. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L 25,00 7
01-06-2018 23:59

Kosowizna, ul. Chełmińska. Na miejscu zdarzenia zastano właściciela budynku proszącego o pomoc w zabezpieczeniu plandeką przeciekającego dachu płaskiego budynku mieszkalnego. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Działania zastępu straży polegały na rozłożeniu plandeki na dachu. Dach zabezpieczono plandeką i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
03-06-2018 02:58

Grubno. Całkowicie objęty pożarem samochód osobowy Fiat Cinquecento zaparkowany na drodze polnej. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy podali jeden prąd wody na palący się pojazd. Pożar ugaszono.

P/M 0,30 1
03-06-2018 13:42

Lipienek. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Renault Scenic po dachowaniu na boku na drodze powiatowej, rozlane płyny eksploatacyjne, droga całkowicie zablokowana. Kierujący z obrażeniami lewej ręki, opuścił pojazd przed przybyciem służb, podróżował sam. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. Udzielono KPP kierowcy (opatrzono i unieruchomiono lewą rękę), wdrożono wsparcie psychiczne u osoby poszkodowanej, po przybyciu ZRM o 14:01 przekazano poszkodowanego. Kierownik zespołu karetki podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanego do Grudziądza w celu dalszej diagnostyki. Pojazd postawiono na koła, usunięto z drogi i przekazano rodzinie, która przybyła na miejsce zdarzenia. Rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym następnie jezdnie uprzątnięto, udrożniono ruch. Zakończono działania.

MZ/L 7,00 2
03-06-2018 17:19

Unisław ul. Magazynowa. Rozlany olej na jezdni na pow. ok.2 m/kw, z nieustalonego pojazdu. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem odbywał się wahadłowo. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie przy pomocy sprzętu burzącego uprzątnięto jezdnię. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania

MZ/L 0,00 1
  W dniach od 28.05.2018 do 03.06.2018r. ratownicy z powiatuchełmińskiego brali udział w następujących zdarzeniach:
-9 razy usuwano powalone drzewa i konary z dróg w Chełmnie, Unisławiu, Płutowie, Falęcinie, Napolu, Bągarcie, Bajerzu i Brukach Unisławskich.  – 7 razy pompowano wodę z zalanych ulic i piwnic w Papowie Biskupim, Trzebczu Szlacheckim, Zegartowicach, Bajerzu i Firlusie.
– 2 razy usuwano owady błonkoskrzydłe w Chełmnie.
     

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 14-21.05.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

14-05-2018 17:03

Klęczkowo Wypadek drogowy. Po przybyciu pierwszych zastępów z JRG Grudziądz zastano samochód osobowy marki Audi A6 na poboczu drogi oraz Renault Scenic leżący na lewy boku, na poboczu drogi w kierunku Gdańska. Kierowca oraz pasażerka Audi poza pojazdem, kierująca Renault Scenic uwięziona w samochodzie. Ruch na autostradzie całkowicie zablokowany. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Przy użyciu drabiny ustabilizowano samochód leżący na boku. Wykonano dostęp do osoby uwięzionej w pojeździe i przy użyciu noszy typu deska ewakuowano ranną z pojazdu w obecności lekarza. W tym samym czasie udzielono KPP kierowcy i pasażerce Audi, którzy znajdowali się poza pojazdem – założono kołnierze ortopedyczne, zabezpieczono na noszach po czym przekazano zespołowi karetki pogotowia. Lekarz zadysponował LPR z Bydgoszczy. Zabezpieczono lądowisko na autostradzie. Lekarz z LPR-u podjął decyzję o transporcie kobiety z Renault Scenic do szpitala w Grudziądzu. W trakcie odlotu LPR-u z miejsca zdarzenia zablokowano całkowicie autostradę w kierunku Torunia. Obsługa Autostrady wydzieliła i zabezpieczyła jeden pas ruchu w stronę Gdańska. Lekarz po zbadaniu kierowcy i pasażerki z Audi podjął decyzję o transporcie osób poszkodowanych na SOR do Grudziądza oraz do Szpitala w Chełmży, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję i zabraniu uszkodzonych pojazdów uprzątnięto jezdnię. Samochody zostały przekazane Policji z KPP z Chełmna. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L

25

9
14-05-2018 17:23

Lipienek, dachowanie samochodu osobowego. Podczas jazdy do zdarzenia na autostradzie A1 zauważono w przydrożnym polu przy drodze powiatowej leżący na boku po dachowaniu samochód osobowy. Jedna osoba znajduje się na zewnątrz w stanie przytomnym z zewnętrznymi obrażeniami. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Osobie poszkodowanej udzielono KPP, opatrzono obrażenia zewnętrzne głowy i dłoni, lewą górną kończynę ustabilizowano. W uszkodzonym pojeździe odłączono akumulator. Po przybyciu ZRM poszkodowanego przekazano lekarzowi. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych uszkodzony pojazd ustabilizowano na kołach i przekazano właścicielowi. Lekarz z ZRM podjął decyzję o przetransportowaniu rannego do szpitala. Teren uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 48,00 2
15-05-2018 11:54

Chełmno ul. Świętojerska. Na miejscu zdarzenia zastano oberwaną, zwisającą nad wejściem rynnę budynku Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie stwarzającą zagrożenie dla osób postronnych i pracowników. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z kosza SH-21D usunął zwisającą rynnę w której znajdowała się uszkodzona dachówka. Zakończono działania.

MZ/L 0,20 1
15-05-2018 17:12

Płutowo Pochylone drzewo nad drogą powiatową DP1624, stwarzające zagrożenie dla osób postronnych. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznej piły do cięcia drewna ścięto pochylone drzewo i usunięto zagrożenie. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
15-05-2018 17:20

Unisław ul. Chełmnińska. Pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu CO w kotłowni budynku. Pożar sadzy ugaszono za pomocą proszku gaśniczego. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
16-05-2018 09:58

Chełmno ul. Wybudowanie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pochylone 5 drzew nad drogą przy budynku jednostki, drzewa grożą przewróceniem. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej przywiązał linę na wysokości 7m oraz do wojskowego pojazdu ciężarowego. Naciągnięto linę, następnie przy pomocy piły spalinowej do drewna, ścięto drzewo, działania powtórzono na pozostałych 4 drzewach, które zagrażały przewróceniem, następnie przekazano przedstawicielowi z wojska teren działania w celu uprzątnięcia. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
16-05-2018 16:42

Unisław ul. Toruńska. Potrącenie motorowerzysty na skuterze przez samochód osobowy marki Mazda. Osoba przytomna, bez obrażeń. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Motorowerzysta odmówił udzielenia pomocy przedlekarskiej. Usunięto pojazdy z drogi, posypano rozlane płyny eksploatacyjne z pojazdów proszkiem pumeksowym, następnie zamieciono i zebrano elementy z drogi. W momencie kończenia działań na miejsce dotarła Policja, przekazano miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L

2,0

1

17-05-2018 18:00

Gołoty. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na jezdni stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli z drogi likwidując zagrożenie. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L 00,00 1
20-05-2018 18:52

Paparzyn. Pomoc Policji. Dojazd do miejsca zdarzenia pojazdem niemożliwy, ratownicy udali się pieszo 500 m. W lesie około 500m od drogi Policja prosi o odkopanie miejsca, które wskazane zostało w toku postępowania. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ratownicy przy pomocy łopat przekopali wskazane miejsce o wymiarach 2m x 1m na głębokość 1,8m. Podczas wykonywania wykopu do ziemi utwardzonej nic nie znaleziono, Policja przerwała dalsze wykonywanie wykopu, ratownicy zasypali wykop. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
21-05-2018 06:44

Chełmno ul. Łunawska. Konar drzewa na jezdni. Bez osób poszkodowanych. Zablokowany jeden pas na drodze powiatowej. Zabezpieczono teren działań. Strażacy usunęli konar z jezdni. Teren uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 07-13.05.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

07-05-2018 11:28

Unisław, ul. Chełmińska. Kolizja dwóch samochodów osobowych Peugeot Partner i Peugeot 2008. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L 15 1
07-05-2018 20:46

Bajerze 23, budynek mieszkalny – szerszenie. Gniazdo szerszeni przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku.  Zabezpieczono teren działań. W ubraniu ochronnym z drabiny przenośnej usunięto gniazdo szerszeni. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
08-05-2018 14:41

Kościół pw. Św. Ducha – luźna dachówka. Luźne dachówki zwisające nad chodnikiem na wysokości 18m, zagrażające dla osób postronnych pieszych i pojazdom. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Z przyczyn technicznych (wysokości na której znajdowały się luźne dachówki), zadysponowano na polecenie KDR, SHD 21. Ratownicy z kosza SHD 21 usunęli zagrożenie z dachu demontując dachówki i ułożyli je na ziemi przy chodniku. Telefonicznie przekazano informację zarządcy, który nie mógł się stawić osobiście, o podjętych działaniach oraz o leżących dachówkach na ziemi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
08-05-2018 23:30

Lisewo, wypadek: BMW, MAN z naczepą. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki BMW na lewym pasie po zderzeniu bocznym z samochodem ciężarowym marki Man. Na miejscu znajdował się ZRM, którego zespół udzielał pomocy dwóm osobą poszkodowanym z samochodu osobowego marki BMW. OSP Płużnica, OSP Lisewo na miejscu. Z samochodu ciężarowego marki MAN wyciekł olej napędowy ze zbiornika około 400 l na odcinku około jednego kilometra. Autostrada całkowicie zablokowana. Brak innych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Lekarz ZRM podjął decyzję o transporcie poszkodowanych do szpitala w Toruniu. Samochód ciężarowy przewoził części do samochodów osobowych. Zorganizowano objazd. Obsługa autostrady zneutralizowała rozlany olej napędowy oraz płyny eksploatacyjne. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez zespół dochodzeniowo-śledczy, przywrócono ruch na autostradzie. Samochód ciężarowy przekazano właścicielowi, samochód osobowy patrolowi Policji, miejsce zdarzenia przekazano patrolowi autostrady. Zakończono działania. Przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

MZ/Ś 30 7
10-05-2018 20:12

Płutowo, plama oleju na drodze. Rozlany olej na łuku drogi powiatowej DP1607 na pow. ok.150 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
11-05-2018 15:45
Sklep handlowo usługowy – wydobywający się dym ze sklepu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano intensywnie wydobywający się dym z obiektu sklepu spożywczego. Pracownicy oraz klienci poza budynkiem. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono zasilanie elektryczne budynku. Wprowadzono ratowników w sprzęcie ODO do zadymionego pomieszczenia sklepu. Podano jeden prąd proszku gaśniczego na palącą się instalacje elektryczną chłodziarki. Pożar ugaszono. Pomieszczenie przewietrzono następnie za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono pomieszczenie w celu wykluczenia ukrytych ognisk pożaru. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania. Przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej chłodziarki.
P/M 20 2
11-05-2018 18:00

Chełmno, ul. Dworcowa – OSY w szczelinie ściany budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działań. W ubraniu ochronnym spryskano gniazdo os środkiem odstraszającym. Gniazda nie zlokalizowano. Zakończono działania.

MZ/L 00,00 1
11-05-2018 18:52

Gmina Papowo Biskupie, pompowanie wody z zalanych budynków. Działania polegały na wypompowaniu wody z zalanych piwnic budynków i zalanych dróg. Łącznie interweniowano sześć razy. W działaniach udział brały jednostki z OSP Papowa Biskupiego, Dubielna i JRG w Chełmnie. Działania prowadzono do godz. 20:29. Przyczyną powstania zdarzeń były intensywne opady atmosferyczne.

MZ/L 0,00 3
11-05-2018 20:31

Firlus, pożar transformatora. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po wyłączeniu dopływu prądu do transformatora przez pracownika pogotowia energetycznego podano prąd proszku na palący się transformator. Pożar ugaszono i zakończono działania. Przyczyną powstania pożaru było wyładowanie atmosferyczne.

P/M 30 2
12-05-2018 00:29

Gorzuchowo, A1, kolizja VW Polo i Peugeot 807. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po kolizji z elementami barierki ochronnej leżącymi na jezdni. Osoby kierujące poza pojazdami. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Uszkodzone pojazdy odholowano na pobliski parking. Po czynnościach dochodzeniowych policji jezdnię uprzątnięto i przywrócono ruch na autostradzie. Po przebadaniu osób kierujących pojazdami przez ZRM stwierdził, iż nie wymagają dalszej diagnostyki. Samochody przekazano właścicielom. Zakończono działania. Przyczyną zdarzenia były leżące na drodze luźne elementy.

MZ/L 4 3
12-05-2018 00:45

Gorzuchowo, A1. Kolizja VW UP. Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy VW UP po uderzeniu w barierkę. Kierująca znajdowała się poza pojazdem. Uszkodzony pojazd znajduję się na pasie awaryjnym. Miejsce zdarzenia zabezpiecza obsługa autostrady. Brak dodatkowych zagrożeń.   Miejsce akcji zabezpieczono. Udzielono kierującej KPP (stabilizacja głowy, wsparcie psychiczne, termoizolacja). Zadysponowano na miejsce Karetkę Pogotowia. Przybyły na miejsce ZRM stwierdził, iż poszkodowana nie wymaga dalszej diagnostyki w szpitalu. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję, pojazd odholowano na pobliski parking. Uprzątnięto jezdnię. Pojazd przekazano właścicielce. Zakończono działania.

MZ/L 10 2
12-05-2018 20:55

Chełmno, ul. Kopernika, pomoc Policji w otwarciu mieszkania. Patrol Policji po rozpoznaniu ustalił, że w pomieszczeniu znajduję się osoba nie reagująca na wezwania. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy hydraulicznych narzędzi do wyważania drzwi wyłamano zamek w drzwiach. W pokoju na łóżku leżał mężczyzna, któremu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy (oceniono funkcje życiowe i zebrano wywiad) oraz udzielono wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM typu “P” mężczyznę przekazano załodze karetki. Zakończono działania.

MZ/L 0,2 1
13-05-2018 18:58

Gm. Chełmno, Różnowo. Pomoc Policji w zabezpieczeniu niewybuchu. Niewybuch znaleziony podczas prac polowych, zabezpieczany przez patrol Policji. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania polegały na zabezpieczeniu niewybuchu przed osobami postronnymi. Po przyjeździe patrolu minerskiego niewybuch przekazano saperom. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 30.04-06.05.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

30-04-2018 09:07

Chełmno ul. Powiśle. Pomoc Policji w poszukiwaniu osoby. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano Policję oraz rodzinę osoby poszukiwanej.  Miejsce akcji zabezpieczono. Działania straży polegały na przeszukiwaniu dna rzeki w miejscu wcześniej wskazanym przez sonar. Przeszukania dokonywano przy pomocy kotwicy ciągniętej po dnie przez jednostkę pływającą. Drugą łodzią zlustrowano brzeg rzeki Wisły na odcinku ok. 12km. W miejscu wskazanym przez sonar kotwicą zahaczono o jakiś przedmiot i zacumowano w tym miejscu bojkę. W celu sprawdzenia tego miejsca zadysponowano specjalistyczną grupę wodno nurkową z Bydgoszczy. Po dotarciu na miejsce SRW i zbadaniu wskazanego miejsca ustalono, że jest to duży konar. Po sprawdzeniu dna przez płetwonurka w porozumieniu z Policją zakończono działania.

MZ/Ś 0,00 4
30-04-2018 17:27

Paparzyn, Budynek mieszkalny- Szerszenie. Gniazdo szerszeni w szczelinie ściany budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Szczelinę w ścianie zaklejono. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
01-05-2018 20:31

Chełmno ul. 22 Stycznia Tlenek Węgla. W budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań czujka zasygnalizowała obecność tlenku węgla. Mieszkańcy w pomieszczeniu. Brak dodatkowych zagrożeń. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą detektora wielogazowego dokonano pomiarów w całym mieszkaniu oraz na klatce schodowej. Urządzenie pomiarowe nie wykazało obecności tlenku węgla w pomieszczeniach. Przewietrzono profilaktycznie wszystkie pomieszczenia. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi mieszkania oraz powiadomiono właściciela budynku o konieczności wykonania przeglądu instalacji elektrycznej- wyczuwalny zapach nadpalonej instalacji elektrycznej. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 1
02-05-2018 20:23

Nowawieś Chełmińska, plama oleju na drodze powiatowej na długości około 200mi szerokości 0,5m stwarzająca zagrożenie w ruchu drogowym. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
02-05-2018 20:45
Nowawieś Chełmińska, gniazdo szerszeni w dachu budynku mieszkalnego stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Z braku technicznych możliwości usunięcia gniazda ratownik w ubraniu pszczelarskim z drabiny przystawnej spryskał środkiem odstraszającym owady wejście szerszeni do gniazda. Zakończono działania. MZ/L 00,00 1
03-05-2018 11:39

Zegartowice, dachowanie samochodu osobowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po dachowaniu na 161km DK91. Pojazd znajduje się poza drogą około 10 metrów od krawędzi drogi. Poszkodowany (kierowca) poza pojazdem (pod wpływem zdarzenia) pod opieką ratowników OSP Papowo Biskupie. Brak dodatkowych zagrożeń. Ruch odbywa się bez zakłóceń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Równocześnie z zastępami JRG Chełmno na miejsce zdarzenia dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego typu ,,S” z Chełmży. Godz. 11:53 dotarcie na miejsce zastępu OSP Kijewo Królewskie. Po zbadaniu przez lekarza, poszkodowany odmówił przewiezienia do szpitala i pozostał na miejscu zdarzenia. Samochód przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 20,00 04
03-05-2018 15:25

Chełmno ul. Wodna. Na miejscu zdarzenia zastano oberwane dachówki zwisające w rynnie nad chodnikiem, które stwarzały zagrożenie dla osób postronnych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z kosza SH-21D usunął zwisające dachówki likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
03-05-2018 20:22

Chełmno ul. Wiśniowa, zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Piwnica częściowo zalana z powodu pęknięcia rury w pomieszczeniu nad kotłownią. Przed przybyciem zastępu JRG Chełmno odłączono prąd w piwnicy. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Wygaszono piec i opróżniono podajnik, w którym palił się eko- groszek (przyczyna zadymienia). Zawartość pieca wyniesiono na zewnątrz budynku i przelano z szybkiego natarcia. Kotłownię przewietrzono i sprawdzono przy pomocy detektora wielogazowego – nie stwierdzono obecności tlenku węgla. Miejsce zdarzenie przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 2,00 1
04-05-2018 06:59

Krusin – Pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, duże zadymienie w pomieszczeniu kotłowni na parterze. Brak dodatkowych zagrożeń. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce akcji. Palenisko w piecu wygaszone. Ratownicy w sprzęcie OUDO przy użyciu gaśnicy proszkowej 12kg oraz piasku i soli ugasili pożar sadzy. Przy pomocy szczotki kominiarskiej z drabiny przeczyszczono komin, wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Dokonano pomiarów temperatury przewodu kominowego pirometrem- temperatura systematycznie spadała. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenie szczelności komina. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
04-05-2018 11:44

Łęg, pomoc policji w wyłowieniu osoby z Wisły. Ratownicy ubrani w OUDO, wodery, kamizelki ratunkowe i asekurowani na linach udali się po ostrodze do znalezionej osoby. Przeniesiono osobę na brzeg a następnie przekazano lekarzowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
04-05-2018 19:27

Paparzyn. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano niezabezpieczony pożar śmieci (płyty meblowe) na prywatnej posesji w bliskim sąsiedztwie lasu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano. Poinformowano starsze małżeństwo o zagrożeniu jakie stworzyli dla pobliskiego lasu. Teren przekazano właścicielom. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
06-05-2018 18:58

Kijewo Królewskie, rozlany olej na jezdni na pow. ok.300 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlane media zneutralizowano. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 23.04-29.04.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

23,24-04-2018
Osy, szerszenie 2szt. w miejscowościach Unisław i Robakowo.
MZ/L 0,00 2
25-04-2018 17:46 Konar drzewa na drodze gminnej, Trzebcz Szlachecki. Przyczyną był silny wiatr. MZ/L 0,00
26-04-2018 07:10 Potrącona sarna na drodze powiatowej, Nowawieś Chełmińska. MZ/L 0,00
26-04-2018 15:13 Plama oleju na drodze, Kijewo Królewskie. MZ/L 0,00
27-04-2018 13:55

Zegartowice DK91, kolizja: Citroen Jumper, Chewrolet Aveo. Bez osób poszkodowanych. Straty 10 tys, przyczyną było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

MZ/L 0,00 2

28-04-2018 00:45

Powiśle, Rzeka Wisła – Pomoc Policji w poszukiwaniach osoby. 3 zastępy 14 ratowników. Łącznie działania trwały 2:41 min. Ze względu na porę nocną i czas jaki minął od zdarzenia, KDR podjął decyzję o zakończeniu działań.

MZ/L
>

00,00

3

28-04-2018 07:48

Powiśle, Rzeka Wisła – Pomoc Policji w poszukiwaniach osoby. 15 zastępów 27 ratowników i 8 policjantów. Łącznie działania trwały 9 godz 15 min. Miejsce akcji zabezpieczono. W celu penetracji linii brzegowej Wisły po stronie Chełmna zwodowano 4 łodzie z OSP i 1 łódź (hybrydę) z JRG Chełmno. Zlustrowano łącznie około 15 km linii brzegowej. W celu zbadania dna rzeki w miejscu wskazanym przez policje zadysponowano grupę wodno- nurkową z Bydgoszczy. Po ich przybyciu i zlustrowaniu dna rzeki na miejsce zadysponowano sonar z JRG nr 3 Toruń. Po przybyciu na miejsce sonarem zbadano prawy brzeg rzeki na długości ok. 1km. Zbyt wartki nurt rzeki powodował nieczytelny obraz sonaru. W jednym miejscu sonar wykrył niezidentyfikowany zarys. W celu jego sprawdzenia wysłano tam płetwonurków. Ze względu na dużą głębokość i nurt rzeki nie byli oni w stanie dotrzeć do tego miejsca. W celu spenetrowania w tym miejscu dna postanowiono przeszukać je linką z kotwicą. Po dokładnym przeszukaniu nic nie znaleziono. Z uwagi na wysoki stan wody i wartki nurt rzeki poszukiwania zakończono.

MZ/L 0,00 15
29-04-2018 10:17

Powiśle, Rzeka Wisła – Pomoc Policji w poszukiwaniach osoby. 5 zastępów 17 ratowników. Łącznie działania trwały 4:27 min. W celu penetracji linii brzegowej Wisły po stronie Chełmna zwodowano dwie łodzie z OSP (Bieńkówka i Kokocko) i jedną łódź z JRG Chełmno.

OSP Podwiesk zwodował się w Łęgu. Zlustrowano łącznie około 30 km linii brzegowej po obu stronach rzeki od końca powiatu (Dorposz Chełmiński) do miejsca zaginięcia osoby. Po dwukrotnym dokładnym przeszukaniu obszaru ciała nie znaleziono. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 5

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 16.04-22.04.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

16-04-2018 13:42

Chełmno ul. Konwaliowa, Na miejscu zdarzenia zastano kota siedzącego od kilku dni na konarze drzewa na wysokości ok. 6m. Podjęte działania: Zabezpieczono teren zdarzenia. Przy pomocy podnośnika SH21D dostano się do kota. Zwierzę schwytano i przekazano właścicielowi.

MZ/L 0,00 2
16-04-2018 19:48

Unisław ul. Chełmińska, rozlany olej napędowy na jezdni na pow. ok.300 m2 z nieustalonego pojazdu. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem odbywał się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, następnie przy pomocy sprzętu burzącego uprzątnięto jezdnię.

MZ/L 0,00 1
16-04-2018 20:01

Podwiesk, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

P/M 5,00 1
17-04-2018 19:58

Trzebcz Królewski, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

P/M 0,00 2
20-04-2018 15:23

Cepno, na miejscu zdarzenia zastano niezabezpieczoną studzienkę, do której wpadł młody jelonek. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy drabiny przystawnej ratownik zszedł do studni, nakrył głowę kocem jelonkowi, następnie przy wykorzystaniu trójnogu ratowniczego i płachty do przenoszenia zwierząt wyciągnięto zwierze na powierzchnię. Po obejrzeniu jelonka nie stwierdzono urazów i po zdjęciu koca z łba zwierze oddaliło się w pobliskie zadrzewienia.

MZ/L 0,00 2
20-04-2018 17:02

Gorzuchowo A1, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Skoda Super B na lewym pasie autostrady A1 w kierunku Gdańska, który uderzył w tył samochodu osobowego marki Opel Astra. Kierowcy samochodów znajdowali się poza pojazdami. Ruch na drodze odbywał się jednym pasem. Patrol obsługi autostrady na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Kierowcy nie wyrazili zgody na udzielenie KPP. Po czynnościach dochodzeniowych Policji, samochody zepchnięto na pobocze autostrady, przekazując je właścicielom. Patrol drogowy z obsługi autostrady uprzątnął jezdnię, oraz zneutralizował płyny eksploatacyjne.

MZ/L 30,00 3
21-04-2018 05:05
Chełmno ul. Rycerska, zalane mieszkanie w kamienicy. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działania. Zakręcono główny zawór wody. Odłączono dopływ prądu do mieszkania. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi. MZ/L 5,00 2
22-04-2018 01:24

Chełmno ul. Dworcowa pożar samochodu Polonez Pickup, ul. Podmurna godz. 01:47 pożar samochodu Ford Focus, ul. Kamionka godz. 01:58 pożar samochodów osobowych: Opel Vectra i BMW, ul. Rycerska godz. 01:59 pożar samochodu Ford Mondeo, ul Powiśle godz. 03:21 pożar samochodów osobowych: Kia Sorento, Renault Talia, VW Passat. W gaszeniu wszystkich pożarów samochodów wzięło udział 7 zastępów. Straty oszacowano łącznie na kwotę 51 tyś. zł.

P/M 51,00 7
22-04-2018 03:46

Chełmno ul. Powiśle pożar śmieci w kontenerze.

P/M 0,00 1
22-04-2018 23:11

Żygląd, Pożar sterty pozostałości rolniczych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano 2 prądy gaśnicze w natarciu na palące się pozostałości rolnicze. Zorganizowano punkt czerpania wody z hydrantu. Wodę dostarczano metodą dowożenia. Stertę częściowo przegarnięto, całość przelano wodą. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach  09.04-16.04.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

09-04-2018 20:07

Zegartowice. Pożar trawy. Na miejscu zdarzenia zastano pożar trawy na łące o pow. ok 0,01 ha. Zabezpieczono i oświetlono miejsca zdarzenia. Podano jeden prąd wody na źródło ognia, jednocześnie prowadzono działania gaśnicze przy pomocy tłumic i łopat. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
10-04-2018 13:21

Chełmno ul. Dworcowa. Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmieci w śmietniku. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Pożar ugaszono i zakończono działania.

P/M 0,00 1
10-04-2018 19:50

Chełmno, pożar trawy na poboczu drogi krajowej na pow. około 200 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 3
10-04-2018 22:11

Chełmno ul Franciszkańska. Na miejscu zastano lokatora mieszkania, który twierdził, że czuje zapach gazu w mieszkaniu. Brak osób poszkodowanych.

Zabezpieczono teren działań. Pomieszczenia mieszkania sprawdzono detektorem wielogazowym. Zagrożenia nie stwierdzono. Przewietrzono mieszkanie i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

11-04-2018 09:33

Chełmno ul Marii Curii- Skłodowskiej. Zadymienie w mieszkaniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w mieszkaniu na trzecim piętrze i klatce schodowej w bloku wielorodzinnym. Z relacji sąsiadów wynikało, że w środku mieszkania znajduje się 90 letni mężczyzna, nie reagujący na pukania do drzwi. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownicy w aparatach ODO, przy użyciu sprzętu burzącego otworzyli drzwi. W środku znajdował się właściciel mieszkania, którego ewakuowano na zewnątrz. Podano 100 % tlenu. Otworzono wszystkie okna w mieszkaniu oraz klatce schodowej. Oddymiono wszystkie pomieszczenia przy użyciu agregatu oddymiającego. Zadymienie spowodowane było pozostawieniem garnka na kuchence gazowej. Właściciel mieszkania palący się garnek ugasił przed przybyciem JOP. Sprawdzono pozostałe mieszkania na klatce schodowej w celu wykluczenia zagrożenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM, osobę poszkodowaną przekazano lekarzowi, który podjął decyzję o transporcie mężczyzny do szpitala w Chełmnie w celu dalszej diagnostyki. Miejsce zdarzenia oraz mieszkanie przekazano policji. Zakończono działania.

P/M 0,00 4
12-04-2018 22:11

Linowiec. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar ściany oraz więźby dachowej stodoły. W budynku zmagazynowana niewielka ilość słomy i węgla. Brak osób poszkodowanych, brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Podano dwa prąd wody w natarciu na źródło ognia, jeden prąd w obronie na ściany i słomę znajdującą się w stodole. Pożar ugaszono. Pogorzelisko przeszukano i przelano wodą. Zakończono działania.

MZ/L 8,00 9
13-04-2018 18:06

Papowo Biskupie. Pochylone drzewo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pochylone drzewo nad budynkiem mieszkalnym, drzewo grozi przewróceniem. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej przywiązał linę w połowie drzewa oraz do ciągnika właściciela. Naciągnięto linę, następnie przy pomocy piły spalinowej do drewna ścięto drzewo, pocięto na mniejsze kawałki i przekazano właścicielowi teren do uprzątnięcia. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
13-04-2018 19:51

Chełmno ul.Powiśle. Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 800 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
13-04-2018 20:00

Płutowo. Na miejscu zdarzenia zastano wyrwane i powalone drzewo na drodze powiatowej, droga całkowicie zablokowana.

Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą pił do cięcia drewna pocięli drzewo na mniejsze elementy, które usunięto z drogi na pobocze przy pomocy lin i pojazdu pożarniczego likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2

13-04-2018 20:12

Szymborno. Na miejscu zdarzenia zastano powalone drzewo na drodze gminnej, droga całkowicie zablokowana. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą pił do cięcia drewna pocięli drzewo na mniejsze elementy, które usunięto z drogi na pobocze likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00 1

14-04-2018 10:41

Nowy Dwór Królewski. Przewrócony szczyt, uszkodzony dach oraz strop budynku gospodarczego na skutek silnego wiatru dnia poprzedniego. Wewnątrz budynku przysypany gruzem samochód osobowy marki Daewoo Lanos. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy użyciu stempli zabezpieczono uszkodzony strop. Z uszkodzonego budynku po wcześniejszym odgruzowaniu wyprowadzono pojazd i pozostałe mienie na zewnątrz. Dokonano rozbiórki luźnych elementów konstrukcji. Zabezpieczono budynek przed dostępem osób postronnych. Zakończono działania.

MZ/L

10,00 3
14-04-2018 11:26

Lisewo ul. Mikołaja z Ryńska. Pożar części więźby dachowej budynku jednorodzinnego na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Duże zadymienie wewnątrz budynku.

Zabezpieczono miejsce akcji. Odłączono dopływ prądu do budynku. Podano jeden prąd wody w natarciu na palącą się konstrukcję dachu. Z budynku ewakuowano 78 letnią kobietę o ograniczonej zdolności poruszania się, której udzielono KPP (tlenoterapia, wsparcie psychiczne, termoizolacja). Stan kobiety nie wymagał wezwania ZRM. Pożar ugaszono, przewietrzono pomieszczenia. Sprawdzono budynek kamerą termowizyjną oraz pirometrem w celu wykluczenia obecności pożaru ukrytego. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi. Zakończono działania

P/M 1,00 5
14-04-2018 11:47

Nowy Dwór Królewski. Na miejscu zdarzenia zastano oberwane, luźne dachówki na skutek silnych wiatrów dnia poprzedniego stwarzające zagrożenie dla osób postronnych. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono teren działań. Ratownik z drabiny przystawnej usunął luźne dachówki likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L 2,00 1

14-04-2018 14:29

Bajerze. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po uderzeniu w drzewo. Kierowca opuścił pojazd samodzielnie. Zablokowany jeden pas ruchu. Brak osób poszkodowanych.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w uszkodzonym pojeździe. Wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Podczas prowadzonych działań kierowca zaczął uskarżać się na ból w klatce piersiowej oraz w kolanie. Odmówił jednak przyjęcia KPP od strażaków. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ZRM. Załoga karetki pogotowia podjęła decyzję o przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala na badania. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję uprzątnięto miejsce zdarzenia, przywrócono ruch na jezdni, zakończono działania.

MZ/L

2,00

2
14-04-2018 17:20

Płutowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pochylone drzewo nad jezdnią drogi powiatowej stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wstrzymano ruch na drodze. Za pomocą piły do cięcia drewna powalono drzewo a następnie pocięto na mniejsze elementy i usunięto na pobocze. Zagrożenie zlikwidowano. Uprzątnięto jezdnię, przywrócono ruch na drodze, zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
14-04-2018 23:22

Chełmno ul. Walentego Fiałka. Dwa samochody osobowe całkowicie objęte pożarem zaparkowane na poboczu drogi. Zagrożone pojazdy zaparkowane w pobliżu. Brak osób poszkodowanych.

Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy w aparatach ODO podali dwa prądy piany na palące się pojazdy oraz prąd wody na zagrożone samochody. Po ugaszeniu pożaru odłączono akumulatory z pojazdów. Samochody przekazano policji. Zakończono działania.

P/M 30,00 2
15-04-2018 00:36

Chełmno ul. Dominikańska. Trzy samochody osobowe objęte pożarem zaparkowane na poboczu drogi. Zagrożone pojazdy zaparkowane w pobliżu. Brak osób poszkodowanych.

Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy w aparatach ODO podali dwa prądy piany na palące się pojazdy oraz prąd wody na zagrożone samochody. Po ugaszeniu pożaru odłączono akumulatory z pojazdów. Samochody przekazano właścicielom. Zakończono działania.

P/M 15,00 3
15-04-2018 18:39

Chełmno ul. Powiśle. Na miejscu zdarzenia zastano palący się żywopłot (ok.8 m/b) z tui na posesji prywatnej. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Podano prąd wody w natarciu na ognisko pożaru z szybkiego natarcia. Pożar został ugaszony. Miejsce zdarzenia dokładnie przelano wodą i przekazano właścicielowi do nadzorowania. Zakończono działania.

P/M 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 02.04-08.04.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

02-04-2018 19:46

Unisław, ul. Toruńska. Zalana piwnica w budynku mieszkalnym, w wyniku uszkodzonej instalacji wodnej. Zabezpieczono teren działania. Zakręcono zawór główny w instalacji doprowadzającej wodę do budynku. Wypompowano wodę przy pomocy motopompy pływającej NIAGARA z pomieszczenia piwnicy. Zakończono działania.

MZ/L 0,50 1
04-04-2018 10:20

Błoto. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano palący samochód ciężarowy na posesji, pali się komora silnika i kabina. Właściciel samochodu podjął już próbę gaszenia za pomocą wody z węża ogrodowego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Jednostki OSP Unisław i Kokocko po dojeździe dogasiły palący się pojazd prądem wody z szybkiego natarcia. W czasie gaszenia stwierdzono, że pojazd nie przewozi żadnych substancji, ani rzeczy. Stwierdzono brak możliwości odłączenia akumulatorów (uległy spaleniu, stopieniu). Po ugaszeniu pożaru, przekazano pojazd właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 8,00 2

04-04-2018 20:37

Pniewite. Pożar trawy na nieużytkach przy torowisku kolejowym wzdłuż linii kolejowej nr 207 kilometraż linii 35,350 km na pow. około 200 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i łopat. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

05-04-2018 13:31

Unisław, ul. Kolejowa. Pożar trawy i krzewów powstały podczas wypalania pozostałości roślinnych w ogrodzie na pow. ok. 100m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji dowódca stwierdził, że siły i środki są wystarczające. Podano jeden prąd wody na źródło pożaru. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M 0,00 1
06-04-2018 05:35

Płutowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Seat Cordoba na boku w rowie, tył pojazdu na jezdni. Kierująca pojazdem opuściła pojazd przed przybyciem służb. Policja i ZRM na miejscu, brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulator w pojeździe. Lekarz nie stwierdził obrażeń u kierującej pojazdem. Przy pomocy wyciągarki wyciągnięto pojazd na jezdnie i przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 5
06-04-2018 10:36

Chełmno, ul. Rynek. Płyta rynku – zabezpieczenie lądowiska dla LPR. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wyznaczono strefę lądowania LPR ok. 10000 m2. Miejsce lądowiska oczyszczono z rzeczy, które mogłyby stwarzać zagrożenie podczas lądowania i startu dla helikoptera i osób postronnych. Po starcie śmigłowca przywrócono ruch dla osób pieszych na płycie rynku i zakończono działania.

MZ/M 0,00 4
06-04-2018 14:53

Głażewo. Pożar trawy na poboczu drogi wojewódzkiej na pow. około 200 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 2

06-04-2018 15:51

Trzebcz Szlachecki. Zwisający konar drzewa nad chodnikiem. Występuje zagrożenie dla osób pieszych. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z kosza podnośnika SH21D przy pomocy piły spalinowej do cięcia drewna usunął naderwany konar. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

06-04-2018 17:03

Trzebcz Szlachecki. Pochylone drzewo nad budynkiem mieszkalnym. Zagrożony budynek mieszkalny. Miejsce akcji zabezpieczono. Przy pomocy mechanicznej piły do cięcia drewna drzewo wycięto. Teren uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

07-04-2018 14:09

Cepno. Pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnym. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Ratownicy w sprzęcie ODO sprawdzili palenisko w piecu CO(piec wygaszony). Pożar sadzy ugaszono za pomocą proszku gaśniczego następnie wyczyszczono za pomocą szczotki z kulą. Podczas prowadzenia działań otrzymano informację od właściciela mieszkania na piętrze budynku o pojawieniu się rys na kominie. Przy pomocy detektora wielogazowego QUATTRO sprawdzono pomieszczenia w mieszkaniu na piętrze (odczyt w normie). Użytkownikowi komina zalecono ponowne dokonanie przeglądu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
07-04-2018 15:18

Nowe Dobra. Pożar trawy na nieużytkach o pow. ok 1,5 ha. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy użyciu tłumic oraz podano 4 prądy gaśnicze w natarciu. Zorganizowano punkt czerpania wody z pobliskiego stawu przy pomocy motopompy Niagara. Pożar ugaszono. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/Ś 0,00 4

07-04-2018 17:54

Chełmno, ul. Kolonia Wilsona. Na miejscu zdarzenia zastano pogorzelisko po pożarze trawy, który powstał w wyniku wypalania pozostałości roślinnych. Pożar ugaszony przed przybyciem JRG Chełmno przez właściciela terenu za pomocą wody. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi z zaleceniem nadzoru pogorzeliska przez 24 godziny. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 26.03-01.04.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

27-03-2018 09:02

Sarnowo, Pomoc policji w poszukiwaniu zaginionej osoby, której zaginięcie zgłoszono do Policji dnia 23.03.2018 r. Poszukiwana osoba to kobieta w wieku 55 lat.  Działania zastępu OSP Robakowo polegały na przeszukaniu terenu wskazanego przez Policję, gdzie ewentualnie mogła znajdować się poszukiwana osoba. Podczas poszukiwań ok. godz. 11:00 zaginioną kobietę odnaleziono przez osobę cywilną, która pomagała w poszukiwaniach. Poszukiwaną kobietę odnaleziono leżącą na polanie przed lasem w miejscowości Ruda. Kobietę zastano w stanie przytomnym bez obrażeń, którą przekazano Policji.

MZ/L 0,00 1
27-03-2018 18:04

Papowo Biskupie, konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie opadnięciem na drogę gminną. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
28-03-2018 14:46

Wabcz Na miejscu zdarzenia zastano oberwany konar drzewa nad boiskiem szkolnym przed wejściem do budynku, stwarzający zagrożenie dla osób postronnych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Z drabiny przenośnej konar drzewa usunięto. Ze względu na stan uszkodzonego drzewa kierujący działaniami zdecydował o jego całkowitym ścięciu. Uprzątnięto teren zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
28-03-2018 20:00

Dorposz Chełmiński, pożar trawy na nieużytkach za wałem wiślanym na pow. około 0,6ha. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
28-03-2018 20:51

Unisław ul. Słoneczna. Z informacji od zgłaszającego wynikało że pali się budynek mieszkalny w którym znajdują się cztery osoby. Na miejscu zastano pożar sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym, zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Pożar ugaszono przy użyciu soli. Zakończono działania.

P/M 0,00 4
28-03-2018 21:32

Bruki Unisławskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar baraku mieszkalnego. Pożarem objęte było całe pomieszczenie. Budynek objęty pożarem o konstrukcji szkieletowej, ściany z blachy ocieplone styropianem, dach drewniany pokryty papą. Barak zamieszkany przez jedną osobę. Mieszkaniec obiektu na zewnątrz budynku. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano dwa prądy wody na palące się elementy wyposażenia i konstrukcję dachu. Z budynku wyniesiono butle 11kg propan butan, którą następnie schłodzono. Pożar ugaszono. Oddymiono pomieszczenie, usunięto nadpalone elementy na zewnątrz pomieszczenia. Budynek przekazano właścicielowi. Zakończona działania.

P/M 25,00 5
29-03-2018 10:11

Jeleniec DK91. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po zderzeniu z samochodem ciężarowym. Audi A3 znajduję się na pasie bezpieczeństwa, samochód ciężarowy oddalony około 120 m bez ładunku również na pasie bezpieczeństwa. Na miejscu Policja, OSP Papowo Biskupie. Brak dodatkowych zagrożeń. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania ustalono, że samochodem marki Audi podróżowała jedna osoba, osoba siedziała w pojeździe, poszkodowany był świadomy, ratownicy PSP udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy Audi – założono kołnierz ortopedyczny, opatrzono zadrapania na twarzy, zabezpieczono przed utratą ciepła. Samochodem ciężarowym podróżowała jedna osoba – kierowca, bez obrażeń, poza pojazdem. Po dojeździe na miejsce ZRM z Chełmna osobę przekazano zespołowi ZRM. Lekarz ZRM podjął decyzję o transporcie poszkodowanego do szpitala w Grudziądzu. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez Policję, pojazdy usunięto z drogi. Zakończono działania.

MZ/L 14,00 3
30-03-2018 12:01

Klęczkowo Autostrada A1, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano uszkodzony samochód osobowy BMW znajdujący się poza jezdnią na poboczu drogi. W pojeździe znajdowała się jedna osoba (przytomna pasażerka na przednim prawym siedzeniu), kierowca mężczyzna i trójka dzieci w wieku trzy, pięć i siedem lat znajdowały się poza pojazdem. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanej kobiety przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuowaniu poszkodowanej na nosze i przekazaniu zespołowi Pogotowia Ratunkowego przybyłemu na miejsce zdarzenia. Jednocześnie pozostali ratownicy udzielali wsparcia psychicznego trójce dzieci, które przebywały poza pojazdem. Kierowcy opatrzono stłuczenie głowy i obtarte prawe kolano. W rozbitym pojeździe odłączono akumulator i zamknięto dopływ gazu. W trakcie działań na miejsce przybył zespół LPR i druga karetka pogotowia, którzy wspomagali działania medyczne i zabrali wszystkich poszkodowanych do szpitala. W czasie działań droga w kierunku Gdańska była całkowicie zablokowana. Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski w Grudziądzu, oraz służba techniczna autostrady A1. Na tym działania zakończono. Na miejscu zdarzenia pozostał patrol policji i służba techniczna autostrady.

MZ/L 20,00 6
30-03-2018 12:31

Unisław ul. Wiślana. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano mieszkankę zgłaszającą uwięzionego nietoperza latającego po budynku. Zwierzę stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przeszukano pomieszczenia budynku w celu odnalezienia zwierzęcia. Odnalezione zwierzę schwytano następnie wypuszczono w pobliskim parku. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
30-03-2018 21:01

Storlus, pożar trawy na nieużytkach pow. około 300m2. Blisko słup energetyczny. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu z szybkiego natarcia. Miejsce bliżej słupa ugaszono za pomocą tłumic w dalszej odległości pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
30-03-2018 21:06 Chełmno ul Szkolna. Na miejscu zdarzenia zastano kota siedzącego na konarze drzewa na wysokości ok. 10m. Zabezpieczono oraz oświetlono teren zdarzenia. Przy użyciu podnośnika SH21D ratownicy dostali się do zwierzęcia. Zwierzę schwytano i przekazano właścicielce. Działania zakończono. MZ/L 0,00 1
31-03-2018 15:16 Chełmno ul. Brzozowa. Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 30m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic . Zakończono działania. P/M 0,00 1
01-04-2018 19:03

Chełmno ul. Krótka, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym. Bez osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko na paliwo stałe (kominek). Przy pomocy wycioru wyczyszczono przewód kominowy. Wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono wszystkie pomieszczenia. Dokonano pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach budynku (na parterze, oraz piętrze) za pomocą urządzenia wielogazowego – nie stwierdzono przekroczeń. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
01-04-2018 19:23

Bągart. Na miejscu zastano zwisającą część dachu (ok 1,5 m/kw blachy dachowej) przystanku autobusowego. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zwisający element dachu odcięto pilarką do cięcia betonu i stali. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 1,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 19.03-25.03.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

19-03-2018 12:49

Chełmno, ul. Rycerska. Budynek mieszkalny. Na miejscu zastano zadymienie w mieszkaniu budynku wielorodzinnego (mieszkanie na pierwszym piętrze). Właścicielka mieszkania wraz z dwójką dzieci opuściła mieszkanie przed przybyciem zastępu z JRG Chełmno. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownicy w aparatach ODO weszli do mieszkania. Wygaszono palenisko w piecu oraz przewietrzono pomieszczenia. Dodatkowo sprawdzono mieszkanie przy pomocy detektora wielogazowego – nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm w pomieszczeniu. Właścicielka mieszkania posiadała aktualny dokument potwierdzający wykonanie przeglądu kominiarskiego. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce z zaleceniem wykonania ponownego przeglądu przewodów kominowy i wymiany baterii w czujniku dymu. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
19-03-2018 18:28

Chełmno, ul. 3 Maja. Budynek byłej szkoły podstawowej nr 1 – oberwany gzyms Na miejscu zdarzenia zastano zwisający gzyms nad chodnikiem. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownik z drabiny przystawnej usunął zwisającą część gzymsu. Ze względu na obluzowane inne części tynku elewacji teren ogrodzono taśmą ostrzegawczą. Miejsce zdarzenia przekazano przybyłemu na miejsce strażnikowi miejskiemu i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

19-03-2018 21:13

Piątkowo. Na miejscu zdarzenia zastano pożar trzciny na nieużytkach na pow. około 300 metrów kwadratowych. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i łopat. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

19-03-2018 21:28

Chełmno, ul. Powiśle. Na miejscu zdarzenia zastano pożar trawy i sterty pozostałości roślinnych. Bez dodatkowych zagrożeń. Policja znajduje się na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Podano dwa prądy wody w natarciu na palącą się trawę i stertę roślin. Przy pomocy wideł rozgarnięto tlące się pozostałości i przelano wodą. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M 0,00 3
20-03-2018 07:15

Chełmno, ul. Szosa Grudziądzka. Kolizja samochodów osobowych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po kolizji z radiowozem. Policja na miejscu. Jedna osoba poszkodowana. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Udzielon o KPP osobie poszkodowanej polegającej na  wsparciu psychicznym. KDR podjął decyzję o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków w postaci OSP Chełmno. Po przyjeździe ZRM o 7:25 osobę przekazano załodze karetki. Po zbadaniu kierownik ZRM podjął decyzję o przetransportowaniu osoby poszkodowanej do szpitala w Chełmnie w celu dalszej diagnostyki. Do zakończenia czynności przez policje na miejscu pozostało OSP Chełmno. Przy pomocy sprzętu burzącego uprzątnięto jezdnie z pozostałości po kolizji i ściągnięto pojazdy. Zakończono działania.

MZ/L 10,00 4
20-03-2018 13:59

Dorposz Chełmiński. Pożar trawy na nieużytkach wzdłuż drogi powiatowej na powierzchni około 200m2. Większość trawy uległa wypaleniu, dodatkowo zapaleniu uległ pień drzewa. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji dowódca stwierdził, że siły i środki są wystarczające. Podano jeden prąd wody na palący się pień drzewa oraz trawę, jednocześnie dogaszając za pomocą tłumic i łopat. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M 0,00 1
20-03-2018 15:40

Chełmno, ul. Dworzyska. Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 0,9ha. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i łopat. Zakończono działania.

P/M 0,00 2

21-03-2018 11:04

Gorzuchowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano przewrócone drzewo na jezdni drogi gminnej oraz złamany słup telefoniczny na skutek próby wycięcia drzewa. Droga całkowicie zablokowana. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Poinformowano dział techniczny ORANGE o zaistniałej usterce. Ponieważ istniało podejrzenie, że była to nielegalna wycinka powiadomiono Policję. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez Policję drzewo za pomocą piły spalinowej pocięto na mniejsze kawałki i usunięto z drogi likwidując zagrożenie. Złamany słup telefoniczny zabezpieczono i przekazano przedstawicielowi firmy ORANGE. Zakończono działania.

MZ/L

1,00

1

23-03-2018 17:08

Chełmno. DK91. Plama oleju na drodze krajowej DK91 na długości około 20 m i szerokości 1 m na utwardzonym poboczu w kierunku Chełmno – Toruń. Bez utrudnień w ruchu. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano sorbentem typu proszek pumeksowy i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

23-03-2018 17:09

Kijewo Królewskie, ul. św. Wawrzyńca. Konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie opadnięciem na jezdnię. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
23-03-2018 20:32

Kiełp. Na miejscu zdarzenia zastano pożar budynku mieszkalnego jednorodzinnego na poddaszu. Pożarem objęta była podbitka oraz elementy konstrukcji dachu przy kominie. Na zewnątrz z dachu wokół komina wydobywały się iskry. Mieszkańcy budynku znajdowali się na zewnątrz. Budynek o konstrukcji murowanej, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano dwa prądy gaśnicze. Jeden prąd w natarciu wewnętrznym na palące się ocieplenie, podbitkę i elementy konstrukcji dachu, drugi prąd wody w natarciu zewnętrznym na elementy dachu wokół komina. Zaopatrzenie wodne zorganizowano z pobliskiego hydrantu. Po ugaszeniu pożaru usunięto nadpalone elementy ocieplenia oraz oddymiono pomieszczenie. Przy użyciu pirometru i kamery termowizyjnej kilkakrotnie wykonano pomiar temperatury ugaszonych elementów. Stwierdzono spadek temperatury. Zakończono działania. Właścicielka budynku nie posiadała aktualnego badania technicznego przewodu kominowego.

P/M 30,00 7

25-03-2018 20:50

Górne Wymiary. Przechylone, przydrożne drzewo nad budynkiem mieszkalnym. stwarzające  zagrożenie dla mieszkańców. Pochylanie się drzewa spowodowane  podmokłym niestabilnym gruntem. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem JOP.  Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Zamknięto odcinek drogi powiatowej 1621 (Policja zorganizowała objazd). Pracownicy pogotowia energetyczne odłączyli napięcie w przebiegającej nieopodal linii przesyłowej. Ratownicy z kosza podnośnika SH21D, przy pomocy piły spalinowej do cięcia drewna usunęli poszczególne konary drzewa, a następnie pień drzewa. Uprzątnięto jezdnie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 12-18.03.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

13-03-2018
07:34

Skórzewo, alarm czujki tlenku węgla w budynku mieszkalny. Po sprawdzeniu detektorem nie stwierdzono zagrożenia. Zalecono wymianę baterii w urządzeniu. MZ/L 0,00 1
13-03-2018 17:25

Bajerze, piasek na drodze na długości 50 metrów i szerokości 5 metrów z nieustalonego pojazdu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Piasek usunięto przy pomocy mioteł i łopat. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

15-03-2018
09:53

Chełmno ul. 22 Stycznia, zamknięte mieszkanie na parterze budynku mieszkalnego, wewnątrz wg osób postronnych przebywa starsza kobieta, która nie reaguje na wezwania do otwarcia. Drzwi otworzono przy pomocy sprzętu specjalistycznego, wewnątrz zastano kobietę na podłodze, przytomną, która nie mogła wstać. Zastosowano tlenoterapię, następnie po dojeździe karetki ZRM kobietę przekazano ratownikowi medycznemu. Mieszkanie przekazano opiekunce kobiety.

MZ/L

0,00

1

15-03-2018 21:18

Krusin, Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu C.O. na parterze w budynku. Pożar sadzy ugaszono z dachu za pomocą gaśnicy proszkowej, następnie przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
17-03-2018 16:09

Chełmno, ul. Toruńska, pożar śmieci w śmietniku na terenie cmentarza. Podano jeden prąd wody w natarciu, następnie śmieci przegarnięto i dogaszono.

P/M 0,00 1
17-03-2018 15:46

Stolno, DK91, kolizja dwóch samochodów osobowych marki VW Passat oraz Toyota Avensis, brak osób poszkodowanych, zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono akumulatory w pojazdach, wyciekłe płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Pojazdy usunięto z jezdni, którą uprzątnięto i przekazano właścicielom.

MZ/L 6,00 2
17-03-2018 17:37

Raciniewo, pożar traw na nieużytkach na powierzchni ok. 500 m/kw. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i łopat.

P/M 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 05.03-11.03.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

26-03-2018
08:31

Raciniewo ul. Długa – Wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Mieszkańców lokalu ewakuowano w bezpieczne miejsce. Mieszkańcy nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Praca sprzęcie ODO. Pomiar urządzeniem wielogazowym wykazał obecność tlenku węgla na poziomie 50ppm w mieszkaniu (dopuszczalna 35ppm). Stwierdzono, że przyczyna stężenia tlenku węgla jest niesprawny przewód kominowy oraz brak wentylacji. Przewietrzono mieszkanie oraz wygaszono palenisko w piecu. Dokonano ponownego pomiaru stężenia tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach który wykazał spadek wartości do bezpiecznej wartości. Zalecono dokonanie ponownego przeglądu przewodu kominowego i pieca oraz wykonania systemu wentylacji przez osobę uprawnioną. Pouczono mieszkańców o nieużytkowaniu pieca do czasu dokonania przeglądu i wykonania wentylacji pomieszczeń. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano przedstawiciela pomocy społecznej pod którego opieką jest rodzina. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
08-03-2018 08:42

Klęczkowo – Plama oleju na drodze krajowej DK91 na długości około 800m i szerokości 0,5m na dwóch pasach jezdni (dużo plam o charakterze kałuży). Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlany olej posypywano proszkiem pumeksowym jadąc w stronę Grudziądza i na drodze powrotnej na odcinku 800m, następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2

08-03-2018 09:25

Falęcin – Wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych: Mazda CX3 (poza drogą) i Skoda SuperB (na pasie bezpieczeństwa). Kierowcy poza pojazdami. Na miejscu OSP Papowo Biskupie, Pogotowie ratunkowe i Policja. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. W toku rozpoznania ustalono: kierowca Skody bez obrażeń (podróżował sam). Kierowca Mazdy ( podróżował sam) znajdował się w karetce pogotowia opatrywany przez zespół ratowników. Po przebadaniu lekarz informuje KDR , że stan zdrowia kierowcy Mazdy jest doby i nie ma konieczności dalszych badań w placówce szpitala. Na miejsce zdarzenia przyjechały lawety. Przekazano samochody właścicielom. Uprzątnięto jezdnię. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

30,00

3

08-03-2018 11:42

Folgowo – Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu C.O. na parterze w budynku. Pożar sadzy ugaszono z dachu za pomocą piasku i soli, następnie przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Wykonano analizę detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla – pomiary bez uwag. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

08-03-2018 19:16

Chełmno ul. Polna – Na miejscu zdarzenia zastano zadymione mieszkania w budynku wielorodzinnym. Dym wydostaje się z kratki wentylacyjnej. Osoby poza budynkiem, okna pootwierane. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Po stwierdzeniu, z którego mieszkania wydobywa się dym, wygaszono palenisko C.O. następnie przewietrzono pomieszczenia otwierając okna. Przy pomocy detektora wielogazowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu – nie stwierdzono przekroczeń. Dokonano penetracji wraz z pomiarem wszystkich pomieszczeń zadymionych- bez uwag. Wydano zalecenie niekorzystania z przewodów kominowych do czasu przeglądu przez osoby uprawnione. Przekazano mieszkania użytkownikom. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 1
09-03-2018 01:24

Chełmno ul. Dominikańska – Zalane mieszkanie w kamienicy. Woda wylewa się na klatkę schodową. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono teren działania. Stwierdzono brak osób w zalanym mieszkaniu na 1 piętrze, podjęto decyzję o otwarciu mieszkania w asyście Policji przy pomocy zestawu do wyważania drzwi. W mieszkaniu awarii uległa rura instalacji wodnej, zakręcono zawory w mieszkaniu oraz w całej kamienicy. Otwarte mieszkanie przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 10,00 1
09-03-2018 14:00

Chełmno ul. Rycerska – Powodem wezwania było zadziałanie czujki dwusensorowej (tlenku węgla, dym). Przed przyjazdem na miejsce zdarzenia zastępu JOP użytkownik przewietrzył mieszkanie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu pomieszczeń wykonaniu pomiaru detektorem wielogazowym nie stwierdzono zagrożeń w mieszkaniu. Powodem zadziałanie czujnika było wcześniejsze rozpalanie w piecu kaflowym. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 2

09-03-2018 15:50

Lisewo ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Pożarem objęte było pomieszczenie kuchenne, znajdujące się na pierwszym piętrze, które uniemożliwiło ewakuację lokatorów, mieszkańców przez klatkę schodową. W jednym z pomieszczeń znajdowało się sześć osób dorosłych (trzy kobiety w wieku 28,58,22 lat, mężczyzna w wieku 63 lat oraz dwoje dzieci w wieku – dziewczynka lat 5 oraz chłopiec lat 10). Na parterze budynku znajdował się Urząd Pocztowy z którego siedmiu pracowników ewakuowało się przed przybyciem JOP. Budynek konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana pokryta papą, klatka schodowa drewniana, strop drewniany. Patrol Policji na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odcięto dopływ prądu do budynku. Jeden zastęp przy użyciu drabiny przystawnej D10W ewakuował lokatorów z pierwszego piętra. Udzielono im pierwszej pomocy przedmedycznej. Zastosowano tlenoterapię, wsparcie psychiczne oraz zabezpieczono przed utratą ciepła. W tym samym czasie drugi zastęp w aparatach ODO, podali jeden prąd wody na źródło ognia. Wyniesiono na zewnątrz budynku dwie butle 11 kg propan-butan. Spenetrowano wszystkie pomieszczenia. Zorganizowano zaopatrzenie wodne z sieci hydrantowej wiejskiej. Następnie zaczęto oddymiać pomieszczenia przy użyciu agregatu oddymiającego. Otwarto wszystkie okna w budynku w celu skuteczniejszego oddymienia i obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczenia. Ze względu na prowadzone działania, ruch na DW 548, odbywał się wahadłowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Karetki Pogotowia Ratunkowego z Grudziądza, osoby poszkodowane przekazano ratownikowi medycznemu. Po przebadaniu na miejscu zdarzenia, podjęto decyzję o transporcie jednej z kobiet l.22 do Szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Wyrzucono na zewnątrz nadpalone elementy wyposażenia kuchni, które przelano wodą. Dokonano pomiarów temperatury ścian i stropów za pomocą Pirometru i kamery termowizyjnej. Nie stwierdzono ukrytych ognisk pożaru w przestrzeni pomiędzy drewnianym stropem a poddaszem. Po całkowitym oddymieniu i ugaszeniu pożaru, zakończono działania gaśnicze. Na parterze Urzędu Pocztowego, przy użyciu detektora wielogazowego dokonano pomiaru stężeń substancji niebezpiecznych we wszystkich pomieszczeniach. Zagrożenia nie stwierdzono. Na miejsce zdarzenia przybył elektryk, który dokonał przeglądu instalacji elektrycznej na parterze. Wydał pozwolenie o możliwości włączenia prądu. Ze względu na zniszczenia na I piętrze, zalecono nieużytkowanie pomieszczeń objętych pożarem. Na miejsce zdarzenia przybył Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz, który zapewnił pomoc osobom poszkodowanym. Jednej z rodzin (cztery osoby w tym dwoje dzieci) zapewnił lokum zastępcze, natomiast pozostali mieszkańcy (pięć osób) zapewniło sobie nocleg u rodziny. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikom z zaleceniem wykonania przeglądu instalacji elektrycznej przed rozpoczęciem użytkowania. Na miejsce zdarzenia przybył patrol dochodzeniowo śledczy z KPP z Chełmna. Zakończona działania.

P/M

40,00

5

10-03-2018 00:30

Wichorze – Pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Duże zadymienie w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Dwoje lokatorów opuściło mieszkanie przed przybyciem JOP. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu w pomieszczeniu piwnicy. Przy użyciu gaśnicy proszkowej 6kg oraz proszku gaśniczego ugaszono pożar sadzy. Przy użyciu wentylatora osiowego oddymiono wszystkie pomieszczenia. W trakcie działań dokonano pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych detektorem wielogazowym na parterze budynku w którym znajdowało się pięciu lokatorów w tym troje dzieci w wieku 4,7,13 lat. Zagrożenia nie stwierdzono. Wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono wszystkie pomieszczenia oraz klatkę schodową. Dokonano ponownie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych. Nie stwierdzono przekroczeń. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenie szczelności komina. Wydano polecenie właścicielowi, aby wstawił się w KP PSP w Chełmnie w celu przedstawienia aktualnego badania przeglądu kominowego wydanego przez osoby uprawnione. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

10.03-2018 11:41

 Chełmno ul. Łunawska – Na miejscu zdarzenia zastano samochód ciężarowy typu cysterna, który blokował przejazd na drodze. Pojazd częściowo stał na poboczu jezdni. Samochód przewoził 4 tony propanu. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Brak innych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. W celu wyciągnięcia pojazdu na miejsce zdarzenia zadysponowano dodatkowo GCBA. Samochód blokujący drogę wyciągnięto przy pomocy lin stalowych i przekazano kierowcy. Ruch drogowy przywrócono. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
10-03-2018 17:02

Chełmno ul. Powiśle – Na miejscu zastano radiowóz policyjny, który ugrzązł w nieutwardzonej drodze. Osób poszkodowanych i innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą liny stalowej zaczepionej do SLRR wyciągnięto radiowóz na utwardzoną drogę po czym zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

10-03-2018 19:55

Unisław ul. Chełmińska – Na miejscu zastano uszkodzone dwa samochody osobowe. Ruchem drogowym kierowała Policja, która zorganizowała objazd. Ratownik medyczny z będącego na miejscu ZRM udzielał pomocy poszkodowanemu 8 miesięcznemu dziecku. Innych osób poszkodowanych i zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję uszkodzony samochód BMW zepchnięto na pobliski parking natomiast pomoc drogowa, która przybyła na miejsce zdarzenia zabrała uszkodzony samochód marki Nissan Almera. Rozlane media na drodze zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Teren zdarzenia uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy i zakończono działania. Ratownik medyczny z ZRM po przeprowadzonym badaniu dziecka, które brało udział w zdarzeniu nie stwierdził wskazań do dalszej diagnostyki i hospitalizacji.

MZ/L

5,00

1

11-03-2018
19:24

Trzebcz Szlachecki – Na miejscu zdarzenia zastano patrol Policji po interwencji w budynku mieszkalnym, podczas której stwierdzono zapach dymu w pomieszczeniu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Wygaszono palenisko w piecu, przewietrzono pomieszczenia a następnie sprawdzono detektorem wielogazowym. Nie stwierdzono zagrożenia. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce z zaleceniem niekorzystania z pieca oraz przewodu kominowego do czasu wykonania przeglądu przez uprawnioną osobę. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

11-03-2018 22:35

Krusin – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki BMW w rowie całkowicie poza jezdnią. Uszkodzony hydrant naziemny na poboczu drogi, w który uderzył samochód podczas manewru mającego na celu ominięcie sarny, która wtargnęła na jezdnię (informacja uzyskana od kierowcy). Osób poszkodowanych brak. Bez utrudnień w ruchu. Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono. Odłączono dopływ prądu oraz instalację gazową w pojeździe. Zlokalizowano i zamknięto zawór uszkodzonego hydrantu, z którego lała się woda. Miejsce zdarzenia przekazano przybyłemu patrolowi Policji. Zakończono działania.

MZ/L 2,00 3

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 26.02-04.03.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

26-02-2018
07:26

Chełmno ul. Polna, plama oleju na jezdni o pow. ok. 2m2 po awarii samochodu osobowego. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Uszkodzony pojazd odholowano na pobliski parking. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
26-02-2018 11:31

Łęg, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano: zadymienie w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego. Dym wydobywa się z pod podłogi w kotłowni. Osoby zamieszkujące lokal wygasiły piec i opuściły mieszkanie przed przybyciem zastępów JRG Chełmno i OSP Podwiesk. Przewietrzono pomieszczenia. Z powodu nadal wydobywającego się dymu z pod podłogi podjęto decyzję o zerwaniu części desek na podłodze. W kanale pod piecem przy pomocy kamery termowizyjnej zlokalizowano żarzące się deski (przyczynę zadymienia w mieszkaniu). Podano jeden prąd wody. Następnie usunięto nadpalone deski. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi z zaleceniem nie korzystania z pieca centralnego ogrzewania do czasu sprawdzenia przez osobę uprawnioną oraz wykonania przeglądu kominiarskiego.

P/M 0,50 3
27-02-2018 13:01

Watorowo, awaria samochodu ciężarowego Daf. Plama oleju bezpośrednio pod pojazdem. Policja na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Pojazd przekazano policji. Zakończono działania. Czas dojazdu wydłużony ze względu na ubytek powietrza w układzie pneumatycznym w pojeździe OSP.

MZ/L 0,00 2

28-02-2018 09:40

Chełmno, ul. gen. Hallera 18, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

P/M

0,00

3

28-02-2018 14:15

Nowawieś Chełmińska, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy Mercedes (laweta) po uderzeniu w drzewo. Jedna osoba poszkodowana znajdująca się poza pojazdem. Droga DP 1622 całkowicie zablokowana. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w samochodzie. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Udzielono KPP osobie poszkodowanej – założono kołnierz ortopedyczny, zaopatrzono ranę lewego ucha. Policja zorganizowała objazd. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ZRM lekarz podjął decyzję o transporcie poszkodowanego do szpitala w Grudziądzu w celu dalszych badań. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policje pojazd usunięto z drogi.

MZ/L 10,00 2
28-02-2018 21:01

Wabcz, pomoc Policji w poszukiwaniu osoby zaginionej. Zabezpieczono i oświetlono teren akcji. Działania zastępów OSP polegały na przeszukaniu terenu wskazanego przez Policję, gdzie ewentualnie mogła znajdować się poszukiwana osoba. Podczas prowadzenia poszukiwań otrzymano informację, iż szukany mężczyzna wrócił do miejsca zamieszkania. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
01-03-2018 10:53

Kijewo Królewskie, Rozlany olej na jezdni na pow. ok.20 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

01-03-2018 13:58

Grzybno, Na miejscu zdarzenia zastano dwa uszkodzone samochody osobowe. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Na miejscu znajdował się patrol Policji z Chełmna. Ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Rozlane media na drodze zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy i zakończono działania.

MZ/L

6,00

2

02-03-2018 01:03

Starogród, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

P/M 0,00 1
02.03-2018 07:34

Klęczkowo, Samochód osobowy Ford Fiesta w rowie. Kobieta prowadząca pod opieką ZRM z Grudziądza. Policja na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator. Podczas wyciągania pojazdu z rowu i odholowywania na pobocze wstrzymano ruch na DK55. Przywrócono ruch. Samochód przekazano właścicielce, która po zbadaniu przez lekarza pozostała na miejscu zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L 1,00 4
02-03-2018 11:38

Pniewite, Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano przechylone drzewo nad budynkiem mieszkalnym, stwarzające zagrożenie dla budynku i jego mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ze względu na brak możliwości technicznych zastępu OSP, d-ca akcji poprosił o zadysponowanie SHD-21 z JRG Chełmno. Ratownicy z kosza SHD-21 za pomocą piły spalinowej do cięcia drewna systematycznie od góry ścinali konary, aż do całkowitego usunięcia zagrożenia

MZ/L 0,00 3
02-03-2018 14:48

Zastana sytuacja: Plama oleju na jezdni po kolizji. Policja na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń, pojazdy biorące udział w kolizji odjechały przed przybyciem JOP. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

03-03-2018
19:13

Jeleniec, Na miejscu zdarzenia zastano jedno ognisko pożaru trawy na pow. około 50 metrów kwadratowych. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono.

P/M

0,00

1

03-03-2018 20:24 Chełmno ul. Toruńska, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano mieszkańca zgłaszającego stłuczony termometr rtęciowy. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przeszukano wszystkie pomieszczenia w budynku wielorodzinnym. Zagrożenia żadnego nie stwierdzono. Jeden z lokatorów był w stanie wskazującym. Zadysponowano na miejsce patrol Policji. MZ/L 0,00 1
04-03-2018 12:56

Chełmno ul. 3 Maja, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zalane mieszkanie na czwartym i piątym piętrze, spowodowane uszkodzeniem zaworu wodnego w mieszkaniu na 5 piętrze. Przyczyną wezwania była nie obecność użytkownika mieszkania (brak możliwości dostępu do uszkodzonej instalacji), który pojawił się przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Policja na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. Po otwarciu drzwi przez użytkownika mieszkania, ratownik zakręcił główny zawór wody.

MZ/M 5,00 1
04-03-2018 13:28

Stolno, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

P/M 0,00 1
04-03-2018 22:31

Chełmno, ul. 22 Stycznia, Lejąca się woda z sufitu w mieszkaniu na parterze w budynku wielorodzinnym. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działania. Odłączono prąd w mieszkaniu. Ustalono, iż doszło do wycieku z instalacji wodnej która znajdowała się na strychu budynku. Zakręcono zawór główny wody. Poinformowano o zaistniałej sytuacji zakład usług administracyjnych OJAR, który zobowiązał się usunąć awarie.

MZ/L 5,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 19.02-25.02.2018 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

20-02-2018
15:15

Chełmno ul. Toruńska – Wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym. Zabezpieczono teren działań. Zakręcono znajdującą się w kuchni butlę gazu z propan-butan. Przewietrzono mieszkanie, dokonano pomiaru przy pomocy detektora gazu, który wykazał obecność gazu propan-butan w pomieszczeniu kuchni. Ze względu na awanturujących się mieszkańców na miejsce wezwany został patrol policji. Wygaszono palenisko w piecu kaflowym. Dokonano ponownego pomiaru detektorem gazu, odczyty w normie. Ustalono, że z niedomkniętych drzwiczek pieca kaflowego wydobywał się dym który powodował zadymienie. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
20-02-2018 16:00

Chełmno – Na miejscu zdarzenia zastano jedno ognisko pożaru trawy nad rzeką Wisłą na pow. około 50 metrów kwadratowych. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
22-02-2018 15:10

Unisław ul. Szeroka – po dojeździe zastano samochód ciężarowy ze słomą, kilka leżących balotów słomy na jezdni oraz nieznacznie uszkodzony samochód osobowy stojący na zatoczce przy drodze. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu pomoc drogowa ze sprzętem ładująca zgubione baloty słomy. Nieznacznie zapadnięty chodnik po samochodzie ciężarowym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zadysponowano patrol Policji który po chwili dotarł na miejsce zdarzenia. Na czas załadunku słomy ruch chwilowo wstrzymano. Pojazdy przekazano właścicielom. Poinformowano przedstawiciela gminy o uszkodzonym chodniku. Miejsce zdarzenia uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L 1,00 1

22-02-2018 20:02

Chełmno ul. Poprzeczna – Po dojeździe zastano mieszkankę zgłaszającą wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pomiar urządzeniem wielogazowym nie wykazał obecności żadnych substancji. Przewietrzono pomieszczenia. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
23-02-2018 14:54

Chełmno ul. Polna – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w budynku wielorodzinnym, w mieszkaniu na parterze. Pożar ugaszono przez sąsiadów przed przybyciem zastępów JRG Chełmno. Właścicielka mieszkania pod opieką ZRM. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Mieszkanie sprawdzono i przewietrzono następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia synowi właścicielki. Klatkę schodową budynku sprawdzono przy pomocy detektora wielogazowego (nie wykryto przekroczenia dopuszczalnych stężeń). Właścicielka mieszkania została przewieziona przez ZRM do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

P/M 0,50 2
24.02-2018 06:28

Chełmno ul. Kamionka – Mieszkanie na pierwszym piętrze, z którego słychać było wołanie o pomoc. Na miejscu zdarzenia znajdowała się osoba zawiadamiająca służby. Brak dodatkowych zagrożeń. Na miejscu nie stwierdzono ZRM i Policji. Miejsce akcji zabezpieczono. Nawiązano kontakt słowny z mężczyzną. Ustalono, że osoba leży i nie może się podnieść od dnia poprzedniego, skarży się na ból głowy. KDR podjął decyzję o wyłamaniu zamku w drzwiach. Po otwarciu mieszkania, mężczyźnie udzielono KPP (oceniono funkcje życiowe i zebrano wywiad) i udzielono wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM typu ,,S” mężczyznę przekazano załodze karetki. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
24-02-2018 11:59

Starogród – Zalana piwnica w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przyczyną zalania jest przedostawanie się wód gruntowych do piwnicy. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy pływającej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
24-02-2018 17:23

Na miejscu zdarzenia zastano uszkodzone ogrodzenie budowlane (panelowe), częściowo pochylone na chodnik. Policja na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy ustawili i umocowali luźne elementy ogrodzenia. Zabezpieczyli przed ponownym przemieszczeniem. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
25-02-2018 02:31

Chełmno ul. Kamionka – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę w zamkniętym mieszkaniu na pierwszym piętrze nawołującego o pomoc. Policja i Pogotowie ratunkowe na miejscu. Zabezpieczono miejsce działań. Ratownik przy pomocy narzędzi hydraulicznych do wywarzania otworzył drzwi (bez uszkodzeń). W mieszkaniu zastano leżącego na podłodze mężczyznę, którą zaopatrzył Zespół Ratownictwa Medycznego. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
25.02-2018 06:07

Chełmno ul. Biskupia – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie na pierwszym piętrze w którym znajdował się chory mężczyzna na podłodze nie mogący się poruszać. Policja i Pogotowie ratunkowe na miejscu. Zabezpieczono miejsce działań. Ratownik przy pomocy narzędzi hydraulicznych do wywarzania otworzył drzwi. W mieszkaniu zastano leżącego na podłodze przytomnego mężczyznę, którego zaopatrzył Zespół Ratownictwa Medycznego. Miejsce zdarzenia przekazano Właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,50 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 12-18.02.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

12-02-2018
11:37

Watorowo – rozsypany węgiel na drodze powiatowej na długości ok 10m. Zagrożenie dla ruchu drogowego. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Rozsypany węgiel usunięto na pobocze za pomocą mioteł. Policja spisała dane i udała się ustalić sprawcę. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania. MZ/L 0,00 1
12-02-2018 12:34

Chełmno ul. Powiśle – na miejscu zdarzenia zastano pożar metalowego kontenera na śmieci. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Praca ratowników w ODO (Ochrona Dróg Oddechowych). Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Zakończono działania.

P/M 1,00 1
12-02-2018 19:47

Unisław ul. Dworcowa-zadymienie w pomieszczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zabezpieczono i oświetlono teren działań. Praca ratowników w ODO. Zlokalizowano mieszkanie z którego wydobywa się dym z pieca ogrzewanego na paliwo stałe. Przy użyciu urządzenia pomiarowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu. Pomiar wykazał 42 ppm i 17ppm w dwóch pomieszczeniach. Ewakuowano 7 lokatorów. Zlokalizowano nieszczelność przewodu kominowego. Wygarnięto pozostałości z pieca- użytkownik sam wygasił przed przybyciem JOP, zalecono niekorzystanie z komina do czasu wykonania przeglądu kominiarskiego oraz sprawdzenie szczelności przewodu kominowego przez osobę uprawnioną. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia, dokonano drugiego pomiaru w całym budynku- pomiary w normie. Mieszkania przekazano użytkownikom. Ilość osób ewakuowanych – ewakuacja niezwiązana z medycznymi działaniami ratowniczymi:siedem osób.

MZ/L 0,00 1
13-02-2018 07:58

Chełmno ul. Toruńska – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano
samochód osobowy marki Honda po uderzeniu w barierę ochronną. Zablokowany jeden pas ruchu, brak osób poszkodowanych. Miejsce akcji zabezpieczono. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję pojazd usunięto z jezdni. Zakończono działania

MZ/L 1,00 1
13-02-2018 08:53

Stolno – Na miejscu zdarzenia zastano ZRM prowadzący resuscytację krążeniowo-oddechową u 88-letniego mężczyzny. Zadanie zastępu polegać miało na zniesieniu pacjenta z pierwszego piętra przez balkon do karetki pogotowia. Zabezpieczono teren działań. Przygotowano podest znajdujący się na wyposażeniu SLRt, drabinę oraz deskę ortopedyczną potrzebne do zniesienia pacjenta do karetki. Po nieudanej próbie RKO lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Odstąpiono od ewakuacji. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 1
13-02-2018 10:07

Stolno – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar garażu
(warsztat samochodowy) oraz samochodu osobowego znajdującego się w środku. Poszkodowany właściciel budynku (pod wpływem zdarzenia). Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu głównego wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego budynek strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych podali dwa prądy wody w natarciu na źródło ognia. Poszkodowanemu udzielono KPP. Stan zdrowia oraz brak obrażeń nie wymagały interwencji medycznej ZRM. W pomieszczeniu palił się samochód Ford Fiesta oraz wyposażenie garażu. Po ugaszeniu usunięto spalone pozostałości na zewnątrz, które następnie zostały przelane wodą. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 10,00 5
13-02-2018 13:13

Jeleniec – na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu CO w kotłowni budynku. Pożar sadzy ugaszono za pomocą piasku i soli. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
13-02-2018 16:49

Grubno – Kolizja samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym. Brak osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L 7,00 1
13-02-2018 19:58

Stolno – Kolizja dwóch samochodów osobowych: Honda Accord oraz VW Passat z przyczepką. Kierowcy i pasażerowie poza pojazdami. Brak osób poszkodowanych. Ruch całkowicie wstrzymany. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Wyciekłe płyny eksploatacyjne z pojazdów posypano sorbentem. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję uprzątnięto jezdnię i przywrócono ruch na drodze. Pojazdy przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L 35,00 2
13-02-2018 22:44

Chełmno – ul. Kamionka – kot na drzewie nie mogący zejść samodzielnie. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej zdjął kota z drzewa i przekazał go właścicielowi będącemu na miejscu. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

14.02-2018
01:59

Małe Czyste – Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy po uderzeniu w drzewo, poza jezdnią. Osoba kierująca poza pojazdem, bez widocznych obrażeń. W pojeździe znajduję się 480kg wyrobów mięsnych. Ruch na drodze odbywał się
prawidłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Udzielono KPP osobie poszkodowanej. Po dojeździe na miejsce karetki pogotowia, osobę przekazano ratownikowi medycznemu. Następnie został on przewieziony do szpitala w Świeciu. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych pojazd przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L 20,00 2
17-02-2018 18:54

Chełmno ul. Grudziądzka Patrol Policji na miejscu. Funkcjonariusze Policji otworzyli drzwi przed przybyciem zastępu JRG Chełmno. Osoba wzywająca na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsceakcji zabezpieczono. W mieszkaniu znajdował się starszy mężczyzna, któremu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy (oceniono funkcje życiowe i zebrano wywiad) oraz udzielono wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM mężczyznę przekazano załodze karetki. Zakończono działania.

MZ/L

0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 05-11.02.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

05-02-2018
07:09

Chełmno. Zastana sytuacja: Kolizja dwóch samochodów osobowych: Nissan oraz BMW. Wszyscy uczestnicy kolizji poza pojazdami, bez osób poszkodowanych. Pojazdy na poboczu, ruch odbywał się prawidłowo. Policja na miejscu.

Podjęte działania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję uprzątnięto drogę z pozostałości po kolizyjnych, pojazdy przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 1
05-02-2018 12:02

Papowo Biskupie. Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsca zastano gotujący się piec na paliwo stałe w piwnicy budynku jednorodzinnego. Niewielkie zadymienie w pomieszczeniu.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu oraz wygarnęli pozostałości i usunęli je na zewnątrz budynku. Dokonano pomiarów czujnikiem wielogazowym co nie wykazało żadnych substancji. Temperatura pieca spadła do bezpiecznej wartości. Pomieszczenie przewietrzono. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi oraz zalecono dokonanie przeglądu pieca przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
06-02-2018 06:13

Lisewo. Zastana sytuacja : Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmietnika kontenerowego na prywatnej posesji. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Praca w ratowników w sprzęcie ODO. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru z szybkiego natarcia. Pozostałości z kontenera przegarnięto oraz dogaszono. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
06-02-2018 17:59

Małe Łunawy. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono i oświetlono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu CO w kotłowni budynku. Pożar sadzy ugaszono za pomocą piasku i soli. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
07-02-2018 07:51

Storlus. zastana sytuacja: Na miejscu zastano wydobywający się dym przy połączeniu metalowego komina z dachem konstrukcji drewnianej budynku mieszkalnego. Osób poszkodowanych nie stwierdzono.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wygaszono palenisko w piecu na paliwo stałe. Podano jeden prąd gaśniczy na palące się elementy dachu. Rozebrano część dachu w obrębie komina i dogaszono tlące się ocieplenie dachu. Pożar ugaszono. Przewietrzono pomieszczenia budynku. Przy użyciu detektora wielogazowego i pirometru sprawdzono pomieszczenia. Zagrożeń nie stwierdzono. Wydano zalecenie nie używania pieca grzewczego do czasu wykonania przeglądu komina przez osobę uprawnioną. Zagrożenie zlikwidowano i zakończono działania.

P/M 1,50 4
07-02-2018 13:51

Obory. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano właścicielkę mieszkania, która twierdziła że w mieszkaniu słychać syczenie przypominające wydobywanie się gazu.

Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Sprawdzono pomieszczenia urządzeniem pomiarowym. Zagrożenia nie stwierdzono. W trakcie przewietrzania pomieszczeń stwierdzono syczenie z pękniętej rury wodociągowej w miejscu gdzie znajdowała się butla z gazem. Zakręcono zawór doprowadzający wodę i zakończono działania.

Uległo zniszczeniu lub spaleniu : Zalaniu uległa podłoga w dwóch pomieszczeniach budynku.

MZ/L 10,00 2
07-02-2018 15:31

Podwiesk. Zastana sytuacja: Pożar komory silnika samochodu osobowego VW Golf II. Pojazd znajdował się na poboczu drogi gminnej. Brak osób poszkodowanych.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zakręcono dopływ gazu w pojeździe. Ratownicy w aparatach ODO podali jeden prąd piany ciężkiej na komorę silnika. Pożar ugaszono. Samochód przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

Uległo zniszczeniu lub spaleniu: Spaleniu uległa komora silnika.

P/M 2,00 4
07-02-2018 17:40

Chełmno. Zastana sytuacja: Otrzymano informację od dyspozytora Policji w Chełmnie, że na moście nad rzeką Wisłą wisi paralotniarz. Zadysponowano na miejsce zdarzenia zastęp GBA, SLRR oraz łódź hybrydową.

Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Na miejscu zdarzenia znajdowały się trzy patrole Policji. Po spenetrowaniu terenu pod mostem od strony Chełmna i Świecia, oraz na całej długości mostu nie stwierdzono obecności paralotniarza. Uzyskano informację, że osoba, która prawdopodobnie miała brać udział w zdarzeniu znajdowała się od godziny w domu. Zakończono działania. Okoliczności powstania całego zdarzenia prowadzi Policja w Chełmnie.

MZ/L 0,00 3
07-02-2018 18:06

Brzozowo. Zastana sytuacja: Rozlany olej na jezdni na pow. ok. 200 m2. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
07-02-2018 21:21

Chełmno. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano lokatora mieszkania, uskarżającego się na wyczuwalny zapach dymu w jego mieszkaniu. Brak dodatkowych zagrożeń. Patrol Policji na miejscu.

Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Przy użyciu detektora wielogazowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu. Zagrożenia nie stwierdzono. Pomieszczenia przewietrzono i zakończono działania. Przyczyną zadymienia w mieszkaniu było prawdopodobnie przedostawanie się dymu z zewnątrz.

MZ/L 0,00 1

08-02-2018
07:39

Chełmno. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano oderwany maszt antenowy (4m.) na dachu budynku wielorodzinnego- stwarzający zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Przy użyciu SH 21 ratownik zabezpieczył liną a następnie zdjął maszt z dachu budynku. Na czas prowadzonych działań ulica toruńska całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Po likwidacji zagrożenia zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
08-02-2018 10:17

Chełmno. Zastana sytuacja : Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmietnika kontenerowego. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Zakończono działania.

P/M

0,00 1
08-02-2018 11:42

Brzozowo. Zastana sytuacja: Oberwany konar drzewa nad budynkiem mieszkalnym stwarzający zagrożenie dla mieszkańców.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z kosza podnośnika SH21D, przy pomocy piły spalinowej do cięcia drewna usunął odstające gałęzie, a następnie przy pomocy liny odciągnięto zagrażający konar likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

Zużyty i uszkodzony sprzęt : Zniszczona lampa tylna prawa SH21D.

MZ/L 0,00 2
08-02-2018 16:40

Chełmno. Zastana sytuacja: Pożar trawy na nieużytkach za wałem wiślanym na pow. około 100m2. Bez dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
09-02-2018 14:34

Lisewo. Zastana sytuacja: Zalany kanał w budynku garażowym na skutek pęknięcia rury doprowadzającej wodę. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu do budynku. Przy pomocy motopompy pływającej NIAGARA wypompowano wodę z kanału. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
09-02-2018 20:57

Unisław. Zastana sytuacja: Wyczuwalny zapach dymu w mieszkaniu na trzecim piętrze. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Przystąpiono do sprawdzenia pomieszczeń przy użyciu urządzenia wielogazowego, nie stwierdzono zagrożenia. W przewodzie kominowym stwierdzono nieszczelność, którą mógł się wydobywać dym. Przewietrzono pomieszczenia, zalecono niekorzystanie z pieca do czasu usunięcia usterki i wykonania przeglądu przez uprawnioną osobę. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 1
10-02-2018 17:03

Chełmno. Zastana sytuacja: Pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnym, niewielkie zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Pożar ugaszono przy użyciu proszku gaśniczego. Pomieszczenia sprawdzono detektorem wielogazowym, który nie wykazał żadnych substancji. Komin sprawdzono kamerą termowizyjną oraz pirometrem. Urządzenia wykazały spadek temperatury do bezpiecznej wartości. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi oraz zalecono dokonanie ponownego przeglądu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
11-02-2018 10:24

Chełmno. Zastana sytuacja: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte
mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy. Z relacji świadków i Policji, która przybyła na miejsce zdarzenia wynika, że prawdopodobnie w środku znajduje się kobieta, która nie reaguje na pukanie do drzwi. Brak dodatkowych zagrożeń.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce działań. Przy pomocy hydraulicznych narzędzi do wyważania drzwi wyłamano zamek w drzwiach. W pokoju leżała kobieta, którą zajął się przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Zakończono działania.

Uległo zniszczeniu lub spaleniu: Zniszczony zamek drzwi wejściowych.

MZ/L 0,50 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 29.01-04.02.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

29-01-2018
09:11

Dubielno, zalana piwnica w budynku mieszkalnym oraz budynek gospodarczy. Przyczyną zalania jest wysoki poziom wód gruntowych i opadami deszczu. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy pływającej wypompowano wodę do przydrożnego rowu. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
29-01-2018 10:57

Chełmno ul. Biskupia, wyczuwalny niezidentyfikowany zapach na korytarzu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Przewietrzono klatkę schodową. Sprawdzono pomieszczenia w budynku wielorodzinnym przy użyciu detektora gazu CGS – 20DN. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

MZ/M 0,00 2
29-01-2018 11:26

Chełmno ul. Toruńska, budynek mieszkalny wielorodzinny. Wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu na parterze. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy detektora gazu stwierdzono obecność gazu propan-butan z nieszczelnej instalacji. Zakręcono butlę gazową a następnie przewietrzono mieszkanie. Pouczono o zakazie korzystania z butli gazowej w budynku wyposażonym w instalację gazu ziemnego. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
29-01-2018 12:32

Unisław ul. Toruńska, zalana piwnica w budynku mieszkalnym (w piwnicy kotłownia z rozpalonym piecem co). Przyczyną zalania jest przedostawanie się wód gruntowych do piwnicy i opady deszczu. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy szlamowej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielce. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
29-01-2018 17:24

Chełmno ul. Grudziądzka, zadymienie na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dym wydobywał się z nieszczelnego przewodu kominowego. Zabezpieczono teren działań. Wygaszono palenisko w piecu centralnego ogrzewania. Przewietrzono poddasze. Właścicielowi zalecono niekorzystanie z urządzenia grzewczego do czasu wykonania przeglądu kominiarskiego oraz sprawdzenie szczelności przewodu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
29-01-2018 17:40

Żygląd, zalana piwnica w budynku mieszkalnym wraz z kotłownią (około 50cm). Przyczyną zalania jest przedostawanie się wód gruntowych do piwnicy. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy szlamowej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
29-01-2018 19:27

Unisław ul. Toruńska, zalana piwnica w budynku mieszkalnym (1metr wody). Przyczyną zalania jest przedostawanie się wód gruntowych do piwnicy. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Przy pomocy pompy szlamowej wypompowano wodę z zalanej piwnicy. Miejsce akcji przekazano właścicielowi. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
30-01-2018 05:56

Chełmno ul. Powiśle, przewrócone drzewo w poprzek drogi wojewódzkiej 245, całkowicie blokuje ruch. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznych pił do cięcia drewna pocięto drzewo i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
30-01-2018 15:49

Chełmno ul. 22 Stycznia, powodem wezwania było zadziałanie czujki tlenku węgla. Przed przyjazdem na miejsce zdarzenia zastępu z JRG właścicielka mieszkania przewietrzyła mieszkanie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pomiar detektorem wielogazowym nie wykazał obecności tlenku węgla w mieszkaniu. Ponownie przewietrzono mieszkanie i zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
30-01-2018 16:01

Lisewo ul. Chełmińska, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar dachu budynku jednorodzinnego. Ogień wydobywał się na zewnątrz. Budynek murowany dwukondygnacyjny (strop drewniany). Dwa zastępy z OSP Lisewo znajdują się na miejscu. Mieszkańcy znajdują się poza budynkiem. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Oświetlono teren działań. Odłączono prąd w budynku. Podano dwa prądy gaśnicze w natarciu, jeden na dach drugi do wewnątrz budynku na drugie piętro. Ratownicy działali w sprzęcie ODO. Zorganizowano zaopatrzenie wodne z pobliskiego hydrantu. Dokonano rozbiórki zabudowy sufitu w pokoju na drugim piętrze, następnie podano prąd wody na palącą się więźbę dachową. Równocześnie ratownicy będący na dachu wykonali otwór w dachu budynku przez,który dostali się do poddasza i podali jeden prąd wody w natarciu na palącą się konstrukcję. Wygaszono piec CO w kotłowni. Dokonano rozbiórki części pokrycia dachowego. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do dogaszania pozostałości. Pożar ugaszono i przewietrzono pomieszczenia, wykonano pomiar pomieszczeń kamerą termowizyjną, pirometrem, detektorem wielogazowym. Przekroczeń nie stwierdzono. Po ugaszeniu pożaru stwierdzono przechylenie komina, który zabezpieczono belkami z drewna. Uszkodzony dach zabezpieczono przy pomocy plandeki. Zakończono działania. Przyczyną powstania pożaru była nieszczelność komina spowodowana popękaniem cegieł, z których był wykonany.

P/M 50,00 9

30.01-2018
18:49

Brzozowo DP1604, rozlany olej napędowy na jezdni na pow. ok. 300 m2 z nieustalonego pojazdu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym następnie przy pomocy sprzętu burzącego uprzątnięto jezdnię. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
01-02-2018 07:27

Wielkie Łunawy, alarm czujki tlenku węgla. Brak osób poszkodowanych. Mieszkańcy na zewnątrz budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO przy pomocy miernika wielogazowego sprawdzili pomieszczenia mieszkania. Pomiar nie wykazał obecności tlenku węgla. Mieszkanie przewietrzono przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Stwierdzono rozładowanie baterii czujnika. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce. Zakończono działania.

MZ/L

0,00 2
01-02-2018 07:52

Stolno DK55, samochód osobowy po uderzeniu czołowym z samochodem  ciężarowym. Samochód osobowy w rowie poza jezdnią (samochód na dachu). Jedna osoba poza pojazdem. Samochód ciężarowy oddalony około 30m stoi na pasie drogi ( kierunek Grudziądz). Policja na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania stwierdzono wyciek paliwa z sam. osobowego. Odłączono instalację elektryczną w uszkodzonym samochodzie osobowym. Zbudowano linię gaśniczą w zabezpieczeniu. Po konsultacji z Policją podjęto decyzję o postawieniu samochodu na koła przy użyciu lin stalowych i pojazdu pożarniczego. Miejsce oraz plamę po wycieku zneutralizowano sorbentem. Ratownik zaopatrzył medycznie osobę poszkodowaną. Kobieta uskarżała się na ból w kolanie. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zespół Pogotowia. Kierowca samochodu ciężarowego bez obrażeń. Ratownik medyczny z zespołu pogotowia podejmuję decyzję o transporcie poszkodowanej do placówki szpitala w Świeciu. Samochód przekazano Policji. Na miejsce przyjeżdża zastępczy samochód ciężarowy, celem zabrania naczepy. Po konsultacji kierowcy samochodu ciężarowego z Policją i uzyskaniu zgody na poruszanie się, ciągnik siodłowy odjechał do swojej bazy. Zakończono działania.

MZ/L 25,00 3
02-02-2018 08:57

Grzybno DW551, po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po pożarze komory silnika. Pożar ugaszono przed przybyciem straży przez kierowcę i osoby postronne. Osób
poszkodowanych nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W uszkodzonym samochodzie odłączono instalację gazową i akumulator. Na dymiącą się komorę silnika podano jeden prąd gaśniczy piany. Zagrożenie usunięto. Przybyła na miejsce laweta zabrała uszkodzony pojazd. Ruch drogowy przywrócono i zakończono działania.

P/M 2,00 2
02-02-2018 09:18

Grzybno, na miejscu zdarzenia zastano uszkodzony samochód osobowy marki Renault Twingo, który uderzył w tył innego samochodu osobowego. Stwierdzono jedną osobę poszkodowaną (poszkodowany: kierujący samochodem Renault Twingo mężczyzna ok 80 lat). Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Poszkodowanemu udzielono KPP. Na miejsce zdarzenia przybył ZRM z Chełmży, któremu przekazano ranną osobę. Osoba poszkodowana w momencie przekazywania ZRM była w stanie przytomnym z lekkimi otarciami kończyn górnych, mocno zdenerwowana. Ratownik zespołu ratownictwa medycznego podjął decyzję o przewiezieniu osoby poszkodowanej do szpitala. Jezdnię uprzątnięto. Rozlane media na drodze posypano proszkiem pumeksowym. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

MZ/L 11,00 2
04.02.2018 07:56

Chełmno ul. Żurawia, zwarcie instalacji elektrycznej w samochodzie osobowym, ugaszono przed przybyciem jednostek straży. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. Przewietrzono samochód. Pojazd usunięto z jezdni na pobocze i przekazano właścicielowi, z zaleceniem niekontynuowania dalszej jazdy do czasu sprawdzenia przez osoby uprawnione. Zakończono działania.

MZ/M 1,00 2
04.02.2018 12:15

Unisław ul. Parkowa, zalana piwnica o powierzchni ok. 50m2 do wysokości 0,2m w budynku mieszkalnym, woda podchodziła do pieca CO. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu od pomieszczeń piwnicy. Przy pomocy motopompy pływającej Niagara oraz szlamowej wypompowano wodę z piwnicy do kanału burzowego. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi z zaleceniem obserwacji piwnicy. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
04.02.2018 23.37

Chełmno ul. Poprzeczna, w budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań czujka zasygnalizowała obecność tlenku węgla. Kobieta, mężczyzna i miesięczny noworodek w mieszkaniu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Praca ratowników w ODO. Ewakuacja osób z mieszkania i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dziecku oraz matce, zadysponowano pogotowie ratunkowe. Po przybyciu karetki poszkodowanych przekazano lekarzowi. Za pomocą detektora wielogazowego dokonano pomiarów w całym mieszkaniu, które wykazało 120 ppm obecności tlenku węgla. Wyłączono gazowy podgrzewacz wody. Przewietrzono profilaktycznie wszystkie pomieszczenia. Dokonano także pomiarów w sąsiednich mieszkaniach i na korytarzu bez wskazań. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 22-28.01.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

21-01-2018
11:12

Unisław, pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego występuje zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu centralnego ogrzewania i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Do komina dostano się przy pomocy drabiny zainstalowanej do ściany budynku. Założono sito kominowe na komin i przystąpiono do gaszenia. Pożar ugaszono przy użyciu soli z piachem. Miejsce działania przekazano właścicielowi, któremu zalecono ponowne wykonanie przeglądu przewodu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
22-01-2018 15:08

Kucborek, na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy w rowie częściowo blokujący jeden pas ruchu na drodze gminnej. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy samochodu pożarniczego i liny wyciągnięto pojazd z rowu. Pojazd przekazano właścicielce. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
22-01-2018 15:15

Malankowo, zderzenie  samochodu dostawczego marki VW T4 z pociągiemo sobowym  relacji Grudziądz – Toruń na niestrzeżonym przejeździekolej owym. Na miejscu znajdowały się OSP Pniewite orazOSP Lisewo. Ratownicy z OSP Pniewite oraz OSP Lisewo udzielali pomocy medycznej osobie poszkodowanej z samochodu dostawczego VW. Samochód stał na sypie kolejowym ok 50 m od przejazdu kolejowego. Szynobus znajdował się ok 200m od samochodu. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Odłączono dopływ prądu w samochodzie. Dokonano rozpoznania w którym ustalono, że samochodem jechała jedna osoba – poszkodowany ( kierowca VW ). Ratownicy dokonali kontroli ABC poszkodowanego i stwierdzili brak funkcji życiowych. Przystąpili do resuscytacji. Na miejsce zdarzenia przybyli: Policja i zespół Pogotowia. Lekarz stwierdził zgon osoby ( kierowca VW T4 ). W toku rozpoznania ustalono, że szynobusem podróżowało 31 osób ( 28 pasażerów + 3 osoby obsługi pociągu). Nikt z podróżujących nie odniósł obrażeń. Kierownik pociągu zorganizował komunikację zastępczą dla pasażerów (dwa autokary). Oświetlono miejsce zdarzenia. Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowo śledcza z Chełmna oraz Prokurator. Po oględzinach i czynnościach dochodzeniowych miejsca zdarzenia i pojazdów biorących udział w zdarzeniu Policja podjęła decyzję o zadysponowaniu lawety i zakładu pogrzebowego. Uprzątnięto pozostałości. Miejsce zdarzenia oraz samochód przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/Ś 15,00 5
22-01-2018 17:07

Chełmno ul. Toruńska, wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Stwierdzono, iż przyczyną ulatniającego się gazu była nieszczelność przewodu łączącego butlę propan-butan z kuchenką gazową. Odłączono butlę i wyniesiono na zewnątrz, zalecono niekorzystanie z butli do czasu usunięcia usterki przez osobę uprawnioną. Pomieszczenie przewietrzono a następnie sprawdzono detektorem wielogazowym, nie stwierdzono zagrożenia. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
22-01-2018 17:36

Chełmno, DK91, po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu blokujące skrzyżowanie DK91 i ul. Łunawskiej. Na miejscu policja. Kierowca samochodu Audi poza pojazdem, natomiast kierowca Fiata Seicento w pojeździe. Ruch na DK91 cakowicie wstrzymany. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wprowadz no ruch wahadłowy. Odłączono dopływ prądu w pojeździe.  Udzielono KPP osobom poszkodowanym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ZRM ewakuowano osobę poszkodowaną z pojazdu. Następnie zostały one przekazane pod opiekę ZRM. Po zakończeniu czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez policję uprzątnięto miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L 5,00 4
22-01-2018 20:01

Strucfoń, na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu CO w kotłowni budynku. Pożar sadzy ugaszono za pomocą piasku i soli. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
23-01-2018 08:51

Chełmno ul. Szkolna, zwisające sople lodu nad chodnikiem, stwarzające zagrożenie dla pieszych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z kosza podnośnika SHD-21 przy pomocy łopaty usunął zwisające sople likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto. Przekazano miejsce zdarzenia pracownikowi administracyjnemu szkoły. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
23-01-2018 11:19

Grubno. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano przechylone drzewo nad drogą gminną, stwarzające zagrożenie dla osób postronnych, oraz pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły spalinowej ścięto drzewo, następnie pocięto na mniejsze kawałki usuwając zagrożenie. Uprzątnięto drogę. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
23-01-2018 14:22

Brzozowo, na miejscu zdarzenia zastano samochód ciężarowy na drodze gminnej, częściowo w rowie. Samochód bez ładunku. Droga całkowicie zablokowana. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy liny stalowej i pojazdu pożarniczego wyciągnięto pojazd na drogę. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
23-01-2018 20:07

Górne Wymiary, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Bez osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu. Ratownicy z drabiny przystawnej ugasili pożar sadzy w kominie przy użyciu soli oraz gaśnicy proszkowej 4kg. Wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Sprawdzono temperaturę przewodów kominowych przy pomocy pirometru oraz kamery termowizyjnej. Zalecono nie korzystanie z kotła c.o oraz przewodu kominowego do czasu wykonania przeglądu przez kominiarza. Zakończono działania.

P/M 0,00 4

25-01-2018
14:53

Stablewice. Na miejscu zdarzenia zastano właścicielkę zgłaszającą zapach dymu w mieszkaniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO dokonali pomiaru czujnikiem wielogazowym który nie wykazał obecności tlenku węgla w pomieszczeniach. Niewielkie zadymienie w pomieszczeniach powstało z powodu próby rozpalenia pieca. Przewietrzono mieszkanie oraz za pomocą drabiny przenośnej dostano się na dach po czym sprawdzono przewód kominowy który okazał się niedrożny. Właścicielce zalecono nie użytkować pieca do czasu wykonania przeglądu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
25-01-2018 16:26

Chełmno ul. Wiślana, pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego oraz niewielkie zadymienie w kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Za pomocą drabiny zamocowanej przy budynku dostano się do komina po czym pożar ugaszono przy użyciu proszku gaśniczego Właścicielowi zalecono dokonanie ponownego przeglądu przewodu kominowego przez osobę uprawnioną. Zakończono działania.

P/M

0,00 1
26-01-2018 13:13

Malankowo, dwa samochody osobowe: Opel Astra i Opel Zafira po uderzeniu czołowo bocznym. Trzy osoby poszkodowane. Na miejscu OSP Lisewo oraz Pogotowie ratunkowe. Ruch całkowicie zablokowany Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Zespól pogotowia ratowniczego udziela pomocy poszkodowanemu 10 letniemu uczestnikowi zdarzenia (złamana kończyna dolna i uraz głowy). Dwie pozostałe osoby pod opieką strażaków do czasu przyjazdu pozostałych karetek. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poszkodowanych przekazano przybyłym ZRM a następnie przetransportowani zostali do szpitala. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję i zabraniu uszkodzonych pojazdów uprzątnięto jezdnię. Samochody zostały przekazane Policji. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L 8,00 4
26-01-2018 21:34

Stablewice Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano obwieszoną linię telekomunikacyjną nad jezdnią. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczo no teren działań. Ratownicy zabezpieczyli przewód telekomunikacyjny przed osobami postronnymi oraz przed zerwaniem przez pojazdy mechaniczne (z drabiny przenośnej ratownik umocował przewód do słupa). Powiadomiono dział techniczny Orange Polska o zaistniałym zdarzeniu. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
27-01-2018 15:03

Watorowo, zalana piwnica o powierzchni ok. 12m2 do wysokości 0,8m w budynku mieszkalnym poprzez przesiąkanie wód gruntowych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu do budynku. Przy pomocy motopompy pływającej oraz pompy szlamowej wypompowano wodę z piwnicy. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
27-01-2018 20:15

Grzybno Brak energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym znajdował się mężczyzna w wieku 68 lat podłączony do saturatora. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Działania zastępu polegały na zasilaniu saturatora z agregatu prądotwórczego do czasu usunięcia awarii przez służby energetyczne. Po usunięciu awarii zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach  15-21.01.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

16-01-2018
07:23
Wichorze, DRZEWO na drodze. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznych pił do cięcia drewna pocięto drzewo i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania. MZ/L 0,00 3
16-01-2018 09:57

Podwiesk. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Opel Vectra częściowo w przydrożnym rowie. Samochód nieznacznie uszkodził płot przy posesji. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Jeden pas jezdni chwilowo zablokowany. Ruch odbywał się wahadłowo. Ratownicy przy pomocy stalowej liny wyciągnęli samochód na drogę który dalej odjechał z drogi na pobocze o własnych siłach. Samochód osobowy przekazano właścicielowi. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L 1,00 1
16-01-2018 10:31

Chełmno ul. Toruńska. Zastana sytuacja: Antena telewizyjna leżąca na dachu budynku mieszkalnego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podjęto próbę zdjęcia anteny. Z powodu braku możliwości technicznych oraz warunków atmosferycznych nie usunięto anteny. Chodnik przy budynku zabezpieczono przed dostępem osób postronnych taśmą ostrzegawczą. Miejsce zdarzenia przekazano Straży Miejskiej. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
17-01-2018 05:07

Grubno. Samochód ciężarowy z naczepą częściowo w rowie blokujący jeden pas jezdni. Kierowca poza pojazdem, bez osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Zadysponowano SCRt z JRG Świecie celem usunięcia pojazdu z przydrożnego rowu. Przy pomocy wyciągarek z SCRt wyciągnięto pojazd z rowu. Na czas działań ruch na DK91 ruch całkowicie wstrzymany. Po usunięciu pojazd przekazano użytkownikowi. Zakończono działania

MZ/L 1,00 2
17-01-2018 20:23

Chełmno ul. dr. F. Raszei. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar piwnicy w bloku wielorodzinnym. Duże zadymienie. Brak osób poszkodowanych.  Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego pomieszczenia piwniczne, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych zlokalizowali pożar w piwnicy. Podali jeden prąd wody na źródło ognia. W pomieszczeniu zastano palące się kartony oraz elementy plastikowe. Po ugaszeniu uprzątnięto spalone pozostałości, które następnie zostały na zewnątrz budynku przelane wodą. Wszystkie pomieszczenia piwniczne oraz trzy klatki schodowe przewietrzono przy użyciu agregatu oddymiającego. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów, pomieszczenie sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej oraz pirometru. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia mieszkalne przy użyciu detektora wielogazowego. Zagrożenia nie stwierdzono. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 2,00 2
17-01-2018 20:40

Lisewo ul. Chełmińska. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch samochodów osobowych: Opel Astra i Peugeot 208 na drodze wojewódzkiej. Wszyscy uczestnicy kolizji poza pojazdami. Jedna osoba poszkodowana – kobieta uskarżająca się na ból w klatce piersiowej. Zablokowany jeden pas ruchu. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Do przybycia ZRM poszkodowanej kobiecie udzielano wsparcia psychicznego. Po przebadaniu przez lekarza poszkodowaną zabrano do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z jezdni, przywrócono całkowity ruch na drodze, zakończono działania.

MZ/L 5,00 1
18-01-2018 19:51

Papowo Biskupie. Na miejscu zdarzenia zastano 2 samochody osobowe (BMW oraz AUDI QUATTRO) w poprzek drogi powiatowej, w zaspie śnieżnej. Droga całkowicie zablokowana. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Przy pomocy samochodu pożarniczego i liny wyciągnięto pojazdy z zaspy. Pierwszy pojazd AUDI QUATTRO zaraz po wyciągnięciu odjechał z miejsca zdarzenia uniemożliwiając spisanie danych. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
18-01-2018 19:58

Starogród. Zastano autobus relacji Chełmno – Bydgoszcz częściowo na poboczu, prawą stroną oparty o barierkę i przechylony w stronę parowu po prawej stronie DW550. Autobusem podróżowały trzy osoby i kierowca. Dwie osoby wydostały się o własnych siłach, trzecia osoba( kobieta, która zemdlała pod wpływem zdarzenia) nadal przebywa w autobusie pod opieką ratowników z OSP Starogród, którzy przybyli pierwsi na miejsce zdarzenia. Droga bardzo śliska w wyniku gwałtownych opadów śniegu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce działań. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie. KDR poprosił o zadysponowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz GCBA 8/50. Po rozmowie z kierowcą KDR podjął decyzję o usunięciu szyby i wsporników w drzwiach bocznych w celu ewakuacji kobiety. Godz. 20:16 – ZRM na miejscu. Po usunięciu szyby i wsporników kobietę ewakuowano z autobusu przy pomocy noszy ortopedycznych. Następnie przekazano załodze karetki. Po odgarnięciu spod kół autobusu śniegu, przy pomocy liny stalowej wyciągnięto pojazd na drogę i przekazano kierowcy. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L 2,00 5
18-01-2018 20:07

Płutowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zerwaną linię energetyczną, obwieszoną na płocie pobliskiej posesji. Linia pod napięciem, stwarzająca zagrożenie dla osób postronnych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono teren działań. Powiadomiono pogotowie energetyczne o zaistniałym zagrożeniu. Po przyjeździe, pogotowie odłączyło zasilanie i przystąpiło do prac naprawczych. Przekazano miejsce zdarzenia energetykom. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1

18-01-2018
20:09

Nowy Dwór Królewski. Na miejscu zdarzenia zastano 2 samochody osobowe w odległości od siebie 25m częściowo w przydrożnym rowie, częściowo na drodze. Droga całkowicie zablokowana. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Przy pomocy samochodu pożarniczego i liny wyciągnięto pojazdy z rowu. Pierwszy pojazd VW Sharan zaraz po wyciągnięciu odjechał z miejsca zdarzenia uniemożliwiając spisanie danych. Drugi pojazd przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
18-01-2018 20:18

Storlus. Na miejscu zdarzenia zastano samochód osobowy w zaspie śnieżnej, który zjechał częściowo w pole. Droga częściowo zablokowana. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Przy pomocy samochodu pożarniczego i liny wyciągnięto pojazd z zaspy. Pojazd przekazano właścicielowi

MZ/L

0,00 1
18-01-2018 23:46

Unisław ul. Magazynowa. Na miejscu zdarzenia zastano zalegający śnieg na dachu hali magazynowej namiotowej, wykonanej z profili i pokrytej mocną plandeką PCV. Na dachu zauważalne mocne naprężenia pokrycia, wywołane obciążeniem przez zalegający śnieg. Właściciel na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy z drabiny przystawnej przy pomocy mioteł, usunęli część zalegającego śniegu z dachu. Z przyczyn bezpieczeństwa i technicznych zadysponowano do zdarzenia SHD-21 gdzie ratownicy z kosza mogli bezpiecznie usunąć śnieg ze szczytu dachu.

MZ/L 0,00 2
19-01-2018 03:21

Unisław ul. Parkowa. Na miejscu zdarzenia zastano leżący konar na drodze gminnej i chodniku, częściowo blokujący przejazd. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Na czas działań zatrzymano ruch na drodze. Konar drzewa pocięto przy pomocy piły do cięcia drewna i przesunięto na pobocze, teren uprzątnięto.

MZ/L 0,00 1
19-01-2018 08:20

Wrocławki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowe w zaspie tarasujący ruch na drodze powiatowej 1616 bez osób poszkodowanych. Miejsce akcji zabezpieczono. Dalsze działania polegały na usunięciu pojazdu z drogi w celu udrożnienia drogi.

MZ/L 0,00 1
19-01-2018 13:30

Chełmno ul. Łunawska. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar garażu (warsztat samochodowy). W budynku znajduje się samochód osobowy Ford Focus. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu głównego wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego budynek, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych podali dwa prądy wody w natarciu na źródło ognia. W pomieszczeniu garażowym zapaliła się drewniana podbitka dachu, oraz styropianowe ocieplenie. Po ugaszeniu uprzątnięto spalone pozostałości, które następnie na zewnątrz zostały przelane wodą. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru. Miejsca w których stwierdzono podwyższoną temperaturę schłodzono prądem wody.

P/M 6,00 5
19-01-2018 14:12

Chełmno, ul. gen. J. Hallera. Na miejscu zdarzenia zastano nawisy śnieżne (będące zagrożeniem dla osób postronnych) nad chodnikiem na dachu budynku wielorodzinnego. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z kosza SH-21D za pomocą sprzętu burzącego usunął nawisy likwidując zagrożenie.

MZ/L 0,00 1
19-01-2018 16:15

Grzybno. Po przybyciu na miejsce zastano wychłodzone dziecko wyciągnięte ze studni przez sąsiadów i matkę przy pomocy węży ogrodowych przed przybyciem JOP. Miejsce akcji zabezpieczono. Dziecko – dziewczynka w wieku 7 lat w stanie ogólnym dobrym. Bez widocznych obrażeń. Studnia o głębokości od kręgu nad ziemią do tafli wody ok. 3m, głębokość wody w studni nieznana. W momencie wpadnięcia dziecka do wody studnia nie zabezpieczona. Podano dziecku tlen, założono pulsoksymetr, zastosowano termoizolację. Po przyjeździe Pogotowia Ratunkowego dziecko przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, które w celu dokładnego przebadania zabrało dziecko do szpitala w Toruniu. Przekazano protokólarnie miejsce zdarzenia w którym nakazano natychmiast zabezpieczyć studnię przed możliwością wpadnięcia tam osoby trzeciej.

MZ/L 0,00 5
20-01-2018 10:24

Chełmno ul. Powiśle. Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmieci w kontenerze. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Ratownicy w aparatach ODO podali jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego. Pożar ugaszono i zakończono działania.

P/M 0,00 1
20-01-2018 13:26

Chełmno ul. M.C. Skłodowskiej. Na miejscu zdarzenia zastano wyczuwalny zapach spalenizny na klatce schodowej. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Zabezpieczono teren działań. Klatkę schodową przewietrzono i sprawdzono urządzeniem pomiarowym. Zagrożeń nie stwierdzono. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
20-01-2018 13:49

Chełmno, ul. Osiedle Dworzyska. Pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnym, duże zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Założono sito kominowe na komin. Pożar ugaszono przy użyciu soli.

P/M 0,00 1
20-01-2018 14:46

Kosowizna. Wyczuwalny zapach gazu propan-butan na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Po rozpoznaniu przez KDR ustalono, że jeden z lokatorów wymieniał butlę 11 kg propan butan. Podczas transportu na zewnątrz budynku doszło do odkręcenia butli, co spowodowało zaniepokojenie mieszkańców. Przewietrzono klatkę schodową. Przy pomocy detektora wielogazowego sprawdzono wszystkie pomieszczenia. Zagrożenia nie stwierdzono.

MZ/L 0,00 2
20-01-2018 15:23

Wielkie Łunawy. Odpadające elementy konstrukcji wieży kościoła z wysokości około 45-50 metrów, stwarzające zagrożenie dla ludzi. Zabezpieczono teren działań. Ze względu na brak możliwości usunięcia zagrożenia, KDR wydał całkowity zakaz przebywania ludzi w pobliżu 200 metrów oraz całkowity zakaz użytkowania kościoła do czasu usunięcia zagrożenia, oraz nadzór nad obiektem. Wszystkie wejścia na teren kościoła zabezpieczono taśmą odgradzającą oraz dodatkowo siatką ogrodzeniową. O godzinie 16:40 na miejsce zdarzenia przybył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wydał polecenie zakazu użytkowania obiektu. Obiekt przekazano księdzu proboszczowi. Ze względu brak możliwości całkowitego oszacowania strat, wstępnie przyjęto kwotę około 40 tyś. zł. Zakończono działania.

MZ/L 40,00 6
20-01-2018 23:10

Dubielno. Na miejscu zdarzenia zastano zadymienie w budynku wielorodzinnym. Brak dodatkowych zagrożeń. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Przed przybyciem JOP właściciel mieszkania polał wodą źródło ognia. Ustalono, że źródłem wydobywającego się dymu jest nieszczelny komin, przy którym znajdował się zbiornik wyrównawczy ocieplony wełną mineralną. Wygaszono palenisko w piecu, przewietrzono mieszkania. Dokonano również rozbiórki części stropu, w celu wyeliminowania zarzewi ognia. Przy pomocy urządzenia pomiarowego dokonano pomiarów stężeń substancji w powietrzu, nie stwierdzono przekroczeń. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono część stropu. Zagrożenia nie stwierdzono. Lokatorom zalecono niekorzystanie z urządzeń grzewczych do czasu wykonania przeglądu kominiarskiego oraz sprawdzenie szczelności przewodu kominowego przez osoby uprawnione.

P/M 1,00 4
21-01-2018 11:12

Unisław, ul. Wiślana. Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego występuje zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu centralnego ogrzewania i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Do komina dostano się przy pomocy drabiny zainstalowanej do ściany budynku. Założono sito kominowe na komin i przystąpiono do gaszenia. Pożar ugaszono przy użyciu soli z piachem. Miejsce działania przekazano właścicielowi, któremu zalecono ponowne wykonanie przeglądu przewodu kominowego przez osobę uprawnioną.

P/M 0,00 1

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 08-14.01.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

08-01-2018
09:47

Chełmno Ul. 3 Maja zalana piwnica w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po udrożnieniu kratki ściekowej w pomieszczeniu cała woda zaszła do kanalizacji. Przekazano miejsce zdarzenia. Zakończono działania. MZ/L 0,00 1
08-01-2018 10:10

Robakowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pochylone drzewo nad budynkiem mieszkalnym, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zatrzymano ruch na drodze gminnej. Ratownicy z kosza SH-21D systematycznie usuwali zagrażające konary przy pomocy pił spalinowych do całkowitego usunięcia drzewa znad budynku mieszkalnego. Uprzątnięto teren. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 3
08-01-2018 16:12

Kolno. Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnego, płomień wydostaje się z komina, niewielkie zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsce akcji. Wygaszono palenisko w piecu CO w kotłowni. Pożar sadzy ugaszono za pomocą piasku i soli z drabiny przystawnej. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 2
09-01-2018 04:54

Unisław ul. Dworcowa. Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmietnika z odzieżą używaną, zagrożona reszta kontenerów, stojąca obok. Zabezpieczono i oświetlono teren działań. Ratownicy podali jeden prąd wody na źródło ognia, przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego rozgięli elementy konstrukcji, śmieci wygarnięto i przelano wodą. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M 1,00 1
09-01-2018 14:24

Klamry – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano 2 samochody osobowe po zderzeniu boczno czołowym poza drogą. Opel Corsa przewrócony na prawy bok. Osoby kierujące poza pojazdami. Ruch odbywa się wahadłowo. OSP Nowawieś Chełmińska na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, która polegała na wsparciu psychicznym, badaniu urazowym (osoby przytomne pod wpływem zdarzenia. Przekazanie osób poszkodowanych załodze karetki. Uszkodzone pojazdy przekazano właścicielom. Po badaniu poszkodowanych kierownik ZRM podjął decyzję o przetransportowaniu kierowcy Opla na SOR. Kierowca Hyundai (kobieta) odmówiła zabrania z miejsca przez ZRM. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. Do czasu przyjazdu lawet na miejscu zdarzenia pozostało OSP Nowawieś Chełmińska. Uprzątnięto miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L 12,00 4
09-01-2018 17:52

Chełmno ul. Kwiatowa, pożar sadzy w kominie budynku jednorodzinnym, duże zadymienie w pomieszczeniu kotłowni. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu CO i przewietrzyli pomieszczenie kotłowni. Założono sito kominowe na komin. Pożar ugaszono przy użyciu soli. Miejsce działania przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L 0,00 1
10-01-2018 06:18

Gołoty. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano uszkodzony samochód ciężarowy wraz z leżącą na boku na środku drogi naczepą załadowaną dachówką ceramiczną. Miejsce akcji zabezpieczono. Ustalono, że naczepa samochodu ciężarowego przewoziła ok 24 ton dachówek ceramicznych na paletach. Droga całkowicie zablokowana. Część przewożonego towaru wysypała się na jezdnię.

Działania: Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Policja wytyczyła objazd drogi. W celu posprzątania jezdni i częściowego odciążenia naczepy na miejsce działań przybyły dwa ładowacze i kolejny samochód ciężarowy do zabrania towaru. Na miejsce zadysponowano zastęp SCRt, przy pomocy którego postawiono zestaw na koła. Przy eskorcie Policji i jednego zastępu straży pożarnej pilotowano odjeżdżający uszkodzony pojazd i naczepę w miejsce bezpieczne. Jezdnię uprzątnięto i przywrócono ruch drogowy. W czasie prowadzenia akcji droga była całkowicie zablokowana. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 600,00 9
10-01-2018 07:18

Chełmno, ul. Dworcowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w korytarzu na parterze i pierwszym piętrze hotelu. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Po sprawdzeniu pomieszczeń ustalono, że dym przedostawał się do pomieszczeń hotelowych z komina sąsiadującego budynku. Przewietrzono całkowicie budynek hotelu. zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
13-01-2018 12:20

Nowy Dwór Królewski. Na miejscu zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnego, duże zadymienie z komina. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce akcji. Sprawdzono kocioł na paliwo stałe- stwierdzono wygaszenie paleniska w kotle. Ze względu na trudne warunki techniczne pożar gaszono z dołu przez wyczystkę przy pomocy gaśnicy proszkowej. Po ugaszeniu pożaru sadzy z drabiny przystawnej przeczyszczono komin przy pomocy szczotki kominiarskiej. Przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Wykonano pomiary temperatur komina i ścian przyległych do komina przy pomocy pirometru- nie stwierdzono podwyższenia temperatury. Zalecono niekorzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez osobę uprawnioną. Przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M 0,00 1
14-01-2018
19:42

Żygląd. Na miejscu zastano zadymienie w mieszkaniu socjalnym budynku wielorodzinnego. W jednym z pomieszczeń uruchomiona czujka tlenku węgla wskazująca jego obecność. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Zadymienie spowodowane niewłaściwą eksploatacją kotła na paliwo stałe. Zabezpieczono teren działań. Przewietrzono pomieszczenia. Budynek sprawdzono urządzaniem pomiarowym. Nie stwierdzono zagrożenia. Ze względu na agresywne zachowanie lokatora mieszkania, na miejsce zdarzenia zadysponowano Policję. W obecności Policji pouczono lokatora o prawidłowej eksploatacji pieca. Miejsce zdarzenia przekazano Policji i zakończono działania.

MZ/L 0,00 2
14-01-2018 21:39

Chełmno ul. Polna. Na miejscu zastano zadymione zamknięte mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Uzyskano informację, że w mieszkaniu znajdują się lokatorzy, którzy nie reagują na pukanie oraz nawoływanie. Zabezpieczono teren działań. Wyważono drzwi, wewnątrz zadymionego mieszkania zastano lokatora w stanie przytomnym. Poszkodowanemu udzielono KKP i zadysponowano ZRM. Powodem zadymienia był rozsypany przy piecu żar. Wygaszono palenisko w piecu kaflowym. Wywietrzono mieszkanie. Rozsypany żar wyniesiono na zewnątrz i zalano wodą. Na miejsce zdarzenia przybył ZRM, któremu przekazano poszkodowanego. Lokal do zabezpieczenia przekazano Policji. Usunięto zagrożenie i zakończono działania.

P/M 0,00 2

.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 01-07.01.2018r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

02-01-2018 08:08
Cepno, DW548, samochód osobowy marki Opel Meriva w przydrożnym rowie, częściowo tarasuje przejazd drogą wojewódzką. Brak poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, pojazd wyciągnięto z rowu i odholowano w bezpieczne miejsce. Zakończono działania.
MZ/L 3,00 3
03-01-2018 13:47

Lipienek, pochylone drzewo nad drogą powiatową stwarzające zagrożenie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, drzewo obcięto przy pomocy piły spalinowej, następnie pocięto na mniejsze elementy i usunięto z jezdni.

MZ/L 0,00 1
04-01-2018 00:12

Chełmno, droga gminna, działania polegały na wyciągnięciu z błotnistej drogi samochodu Fiat Ducato Policji.

MZ/L 0,00 1
04-01-2018 04:31

Błoto, pożar dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego spowodowany pożarem sadz w kominie. Mieszkańcy (5 osób) po za budynkiem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono energię elektryczną, podano dwa prądy w natarciu, jeden do wnętrza poddasza, drugi na dach. Dokonano rozbiórki części sufitu w pomieszczeniu na poddaszu. Wygaszono piec CO, dokonano rozbiórki części dachu budynku. Po dogaszeniu dokonano sprawdzenia budynku kamerą termowizyjną oraz pirometrem. Nie stwierdzono zagrożeń. Pomieszczenia przewietrzono, budynek przekazano właścicielowi.

P/M 10,00 4
04-01-2017 05:48

Stablewice, poluźnione płyty na dachu przystanku autobusowego stwarzające zagrożenie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, płyty poliwęglanowego w części zdemontowano, w części przytwierdzono do konstrukcji dachu.

MZ/L 0,30 1
04-01-2018 06:31

Płutowo, droga powiatowa nr 1624, drzewo na jezdni całkowicie blokujące przejazd. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, drzewo przy pomocy piły spalinowej pocięto na mniejsze elementy i usunięto z jezdni.

MZ/L 0,00 1
04-01-2018 11:13

Trzebcz  Szlachecki, poluźnione cegły na kominie budynku szkoły. Ratownik z drabiny przystawnej ściągnął luźne cegły. Chodnik przy budynku zagrodzono taśmą ostrzegawczą. Miejsce działań przekazano zarządcy.

MZ/L 0,00 1
04-01-2018 15:38

Watorowo, pompowanie wody z piwnicy budynku mieszkalnego. Powodem duży przybór wód opadowych i gruntowych. Przy użyciu pompy pływającej wodę wypompowano.

MZ/L 0,00 1
06-01-2018 11:17

Brzozowo,
pompowanie wody z piwnicy budynku mieszkalnego. Powodem duży
przybór wód opadowych i gruntowych. Przy użyciu pompy
pływającej wodę wypompowano.

MZ/L 0,00 1
06-01-2018 11:53

Chełmno,
ul. Młyńska, kot na gałęzi nie potrafiący samodzielnie zejść.
Ratownik z drabiny przystawnej schwytał kota i uwolnił na ziemi.

MZ/L 0,00 1
07-01-2018 11:27

Linowiec, pożar sadz w kominie w budynku mieszkalnym, duże zadymienie w kotłowni budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, wygaszono palenisko w piecu CO, pożar ugaszono za pomocą soli i piasku. Przewietrzono pomieszczenia, zalecono kontrolę przewodów kominowych przez uprawnioną osobę.

P/M 0,00 1
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u