Kronika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 28.10-03.11.2019 r.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

28.10.2019
13:07

Chełmno ul. Plac Wolności. Otwarcie mieszkania. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia patrol Policji przed drzwiami mieszkania (4 piętro) w którym miało dojść do próby samobójczej. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Na polecenie Policji przy użyciu sprzętu burzącego ratownicy otworzyli drzwi. Po otwarciu Policja podjęła dalsze działania względem osób znajdujących się w mieszkaniu. Na miejscu ZRM. Zakończono działania. Uległo zniszczeniu lub spaleniu : Zamek w drzwiach

MZ/L

0,20

2

30.10.2019 06:50

Klęczkowo DK55. Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW Tiguan w rowie melioracyjnym. Bez osób poszkodowanych. Brak kierowcy. Ruch na drodze odbywa się prawidłowo. Na miejscu dwa patrole Policji oraz JRG Grudziądz. Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. W toku rozpoznania ustalono, że po dojeździe podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia nie było żadnej osoby. Policja prowadzi czynności dochodzeniowe. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Sprawdzono teren w promieniu 100m celem wykluczenia osób poszkodowanych. Pojazd przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L

5,00

4

31.10.2019 14:06

Kamlarki. Pożar obory: Zastana sytuacja: Pożar balotów słomy na poddaszu obory o wymiarach (dł. szer. wys.) 20m*8m*6m. Ściany wykonane z bloczka gazobetonowego na zaprawie wapienno-cementowej, dach konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Przed przybyciem JOP właściciel ewakuował około 30 sztuk bydła na pobliskie pole.

Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono prąd do obory. Ratownicy w aparatach ochrony układu oddechowego podali 4 prądy gaśnicze w natarciu – 2 prądy wody na palące się baloty wewnątrz obory oraz 2 prądy wody na pomieszczenie gospodarcze przylegające do budynku. Zorganizowano zaopatrzenie wodne z sieci hydrantowej wiejskiej. Po spenetrowaniu budynku nie stwierdzono żadnych osób poszkodowanych. Następnie przystąpiono do usunięcia balotów na zewnątrz obiektu w celu dogaszania i przelania. Czynności te wykonywano za pomocą ładowarki teleskopowej. Przy użyciu wideł przegarnięto i dogaszono pozostałości po pożarze. Miejsce działań przekazano właścicielowi ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich, oraz przeglądu instalacji elektrycznej przez osoby uprawnione. Zakończono działania.

P/Ś

25,00

8

02.11.2019 10:34

Paparzyn – PLAMA OLEJU: Zastana sytuacja: Rozlany olej na jezdni na pow. ok.700 m2. Zanieczyszczona jezdnia na DK55 od miejscowości Wabcz do końca powiatu- Klęczkowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

02.11.2019 19:03

Chełmno. Kot na dachu. Zastana sytuacja: Na miejscu zdarzenia zastano kota siedzącego od kilku godzin na dachu budynku wielorodzinnego na wysokości ok. 6m. Podjęte działania: Zabezpieczono teren zdarzenia. Przy użyciu drabiny przystawnej dostano się do kota. Zwierzę schwytano i wypuszczono. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

02.11.2019 22:30

Unisław. Wyczuwalny zapach gazu: Zastana sytuacja: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano wyczuwalny zapach gazu w budynku mieszkalnym. Butla zakręcona pomieszczenia przewietrzone. Brak osób poszkodowanych. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce działań. Obiekt sprawdzono przy pomocy detektora Multipro. Nie stwierdzono obecności gazu w obiekcie. Butle 11kg Propan butan wyniesiono z budynku. Zalecono przegląd instalacji. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

03.11.2019 14:38

Małe Łunawy. Balot słomy: Opis przebiegu działań ratowniczych. Sytuacja: Na miejscu zastano pożar balotu słomy na poboczu drogi leśnej. Działania: Zabezpieczono teren działań. Na palący się balot słomy podano jeden prąd wody. Balot słomy rozgarnięto i zalano wodą. Pobocze drogi uprzątnięto. Pożar ugaszono i zakończono działania.

P/M

0,00

1

4.11.2019 05:31

Stablewice – Wypadek samochodu osobowego: Zastana sytuacja: Samochód osobowy po uderzeniu w drzewo. Samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie kobiety znajdowały się poza pojazdem. Mężczyzna uwięziony w pojeździe. Zastęp GLBA-Rt JRG Chełmno zadysponowany do zdarzenia nie dojechał na miejsce zdarzenia z powodu przebitego w drodze lewego przedniego koła. Ruch na drodze był całkowicie zablokowany. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia

ustaleniu liczby osób poszkodowanych(dwie kobiety i mężczyzna)

odłączeniu akumulatora w rozbitym pojeździe

zastęp OSP Kijewo Królewskie, wykonaniu dostępu do uwięzionego kierowcy, ewakuowaniu go z pojazdu i przekazaniu załodze ZRM, która przewiozła poszkodowanego do szpitala w Świeciu.

zastęp OSP Unisław udzielił Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kobiecie, która w momencie dojazdu zastępu straciła przytomność i ratownicy OSP przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej a następnie przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ZRM. Ratownik medyczny podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych działań medycznych ze względu na brak oznak życia.

– zastęp JRG Chełmno udzielił KPP drugiej kobiecie (kołnierz ortopedyczny, tlenoterapia, badanie urazowe) i przekazał załodze ZRM, która zabrała poszkodowaną do szpitala w Toruniu.

przekazaniu samochodu osobowego, miejsca zdarzenia Policji

do zakończenie czynności dochodzeniowo-śledczych prze Policję, na miejscu pozostał zastęp OSP Kijewo Królewskie

po usunięciu samochodu osobowego z jezdni miejsce zdarzenia uprzątnięto i przywrócono ruch drogowy.

MZ/L

15,00

4

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 21.10-28.10.2019r.

1 alarmy fałszywe, 1 zdarzenia związane z owadami

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

23.10.2019
11:54

Chełmno ul. Franciszkańska. Plama oleju. Występuje zagrożenie w ruchu drogowym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Plamę oleju zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

24.10.2019 12:50

Nowawieś Chełmińska. Pomoc Pogotowiu. Na miejscu zastano w budynku jednorodzinnym na pierwszym piętrze otyłego mężczyznę z ograniczoną możliwością poruszania się oraz ratowników medycznych z karetki transportowej. Ratownicy z karetki transportowej poprosili o pomoc w zniesieniu chorego mężczyzny z powodu utrudnień: nadwaga chorego i wąska klatka schodowa. Na miejscu zdarzenia nie podejmowano działań medycznych. Mężczyzna wymagał jedynie transportu do szpitala w celu leczenia ambulatoryjnego. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. W trakcie przygotowań strażaków do zniesienia mężczyzny z piętra, mężczyzna odmówił transportu do szpitala. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

25.10.2019 10:43

Kijewo Królewskie. Nad wejściem do kościoła zastano luźny element betonowy konstrukcji budynku który stwarza zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej usunął element likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

25.10.2019 12:41

Chełmno ul. Polna. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zwarcie instalacji elektrycznej rozdzielni prądu na klatce, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działania. Wyłączono bezpieczniki. Pomieszczenie przewietrzono. Zespól pogotowia energetycznego zabezpieczyło rozdzielnię prądu. Nakazał zarządcy wezwanie elektryka w celu naprawy instalacji elektrycznej. Pomieszczenia zostały sprawdzone czujnikiem wielogazowym. Zakończono działania.

P/L

1,00

1

26.10.2019 11:21

Lipienek. Rozsypana kukurydza. Rozsypana kukurydza na drodze powiatowej DP1618 na odcinku o dł. 30m i szer. 2m. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Rozsypaną kukurydzę zmieciono z jezdni za pomocą mioteł. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

26.10.2019 13:49

Tytlewo. Otwarcie mieszkania – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano starszą kobietę (84l) w zamkniętym mieszkaniu na parterze. Nie odpowiada na pukanie. Policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce działań. Ratownik przy pomocy sprzętu burzącego otworzył drzwi. W mieszkaniu zastaną starszą kobietę, z którą kontakt był utrudniony, wymagającej opieki lekarskiej. Ratownicy z OSP Bartlewo udzielili KPP (zabezpieczenie przed utratą ciepła). Po przybyciu ZRM kobietę przekazano ratownikom medycznym, którzy po przebadaniu nie podjęli decyzji o hospitalizacji. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

26.10.2019 16:21

Unisław. Wybuch gazu w budynku mieszkalnym- Budynek jednorodzinny piętrowy, mieszkanie na parterze po wybuchu gazu propan-butan. Kobieta przebywająca na parterze oraz osoby przebywające na I piętrze opuściły budynek przed przybyciem JOP. Na miejscu działają dwa zastępy OSP Unisław i OSP Grzybno, udzielana jest KPP poszkodowanej kobiecie, poparzenia rąk i twarzy (opatrunek żelowy). Równocześnie z zastępami JRG przyjechała karetka pogotowia, której to przekazano poszkodowaną. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
-odłączono media w budynku (prąd)
-rota zabezpieczona w aparaty ochrony dróg oddechowych podała do wnętrza mieszkania jeden prąd wody w natarciu na palące się wyposażenie
-wyniesieniu butli 11kg propan-butan
-podaniu drugiego prądu gaśniczego w celu chłodzenia butli propan-butan
-przeszukaniu całego mieszkania na parterze (nie stwierdzono zagrożenia)
-sprawdzeniu mieszkania przy pomocy detektora wielogazowego pierwszy pomiar 80ppm,
-sprawdzeniu przy pomocy kamery termowizyjnej temperatury ścian i stropów w miejscu wybuchu i pożaru- 150°C
przewietrzeniu mieszkania
-sprawdzeniu budynku pod względem ewentualnych uszkodzeń konstrukcji budynku (brak uszkodzeń)
-ponownym sprawdzeniu mieszkania na parterze ( nie stwierdzono obecności gazów szkodliwych)
-przekazaniu mieszkania członkowi rodziny z dozorem 24h miejsca zdarzenia.  Osoba poszkodowana po zaopatrzeniu przez ZRM została na miejscu zdarzenia.

P/M

40,00

7

27.10.2019 09:57

Bągart. Uwięziona osoba w maszynie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę z obrażeniami lewej ręki. Do urazu doszło w wyniku uwięzienia ręki w maszynie do zbioru cebuli. Mężczyzna uwolnił rękę przed przybyciem zastępów. Zabezpieczono teren działań. Ratownik z OSP udzielił poszkodowanemu KPP. Zaopatrzono zranioną rękę, udzielono wsparcia psychicznego, zapewniono komfort termiczny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM poszkodowanego przekazano. Mężczyznę przetransportowano do szpitala w Toruniu. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

4

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 14.10-20.10.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

15.10.2019
08:08

Wabcz. Gniazdo os w styropianie na szczycie budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w budynku oraz osoby przebywające na sąsiadującym boisku szkolnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy użyciu drabiny ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo os. Miejsce spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

15.10.2019 13:47

Chełmno, ul. Dworcowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono nie przyjemny zapach w jednym z pokoi. Brak dodatkowych zagrożeń zagrożenia. Zabezpieczono teren działań. Dokonano pomiaru dostępnymi urządzeniami pomiarowymi (nie stwierdzono zagrożeń). Przewietrzono pomieszczenia. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi.

MZ/L

0,00

1

15.10.2019 19:06

Górne Wymiary. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano tlące się elementy wyposażenia w trzech pomieszczeniach budynku mieszkalnego. Mieszkańcy poza budynkiem. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń.  Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Po odłączeniu głównego wyłącznika prądu elektrycznego zasilającego budynek. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych sprawdzili pomieszczenia objęte pożarem. W jednym z pomieszczeń znaleziono dwie butle propan- butan (11kg), które wyniesiono na zewnątrz i schłodzono. Pozostałe tlące się elementy wyposażenia wyniesiono na zewnątrz i przelano wodą. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej- nie stwierdzono zagrożeń. O zaistniałej sytuacji poinformowano wójta Gminy Chełmno. Zakończono działania. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.

P/M

50,00

4

16.10.2019 17:55

Chełmno, ul. Dworcowa. Na miejscu zdarzenia zastano ZRM i osobę którą trzeba wnieść na górę. Zabezpieczono teren działań. Udzielono pomocy we wniesieniu osoby. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

20.10.2019 01:17

Dubielno. Zanieczyszczona droga powiatowa nr 1637 błotem na powierzchni około 100 m2, zagrożenie dla ruchu drogowego. Policja na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono i oświetlono. Przy pomocy szyp zgarnięto błoto z drogi, następnie zamieciono drogę. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

20.10.2019 20:56

Podwiesk. Pożar samochodu dostawczego marki Citroen Jumper na DP1621, zaparkowanego na przystanku autobusowym. Brak dodatkowych zagrożeń. Brak osób poszkodowanych.  Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Ratownicy w aparatach ochrony układu oddechowego podali jeden prąd piany ciężkiej na palący się pojazd. W trakcie prowadzenia działań na miejsce przybył patrol Policji. Samochód przekazano właścicielce. Zakończono działania. Do czasu zabrania pojazdu przez pomoc drogową na miejscu pozostaje OSP Podwiesk.

P/M

40,00

7 (5
zastępów powiat Grudziądz)

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 07.10-13.10.2019r.

1 alarmy fałszywe, 2 zdarzenia związane z owadami

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

07.10.2019
15:27

Stolno. Kolizja dwóch samochodów osobowych. Kierowcy po za pojazdami. Suzuki SX4 znajduje się na chodniku. VW Tuareg na psie w kierunku Grudziądza. Brak osób poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania PSP polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołów ostrzegawczych)
-kierowaniu ruchem do czasu przyjazdu Policji
-przekazaniu pojazdów właścicielom
-uprzątnięciu miejsca zdarzenia

MZ/L

30,00

3

07.10.2019 18:22

Bajerze. Zastana sytuacja: Kolizja dwóch samochodów osobowych. Kierowcy po za pojazdami. Patrol Policji na miejscu. Auta poza drogą w przydrożnych rowach. Ruch odbywa się wahadłowo z powodu powstałych wycieków. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania JOP polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołów ostrzegawczych, flar)
-oświetlenie miejsca zdarzenia
-kierowaniu ruchem

-posypaniu powstałych wycieków sorbentem
-przekazaniu pojazdów właścicielom
-wstrzymania ruchu na czas załadunku pojazdów na lawety.
-uprzątnięciu miejsca zdarzenia

MZ/L

155,00

1

08.10.2019 12:30

Chełmno ul. Nad Groblą. Plama oleju na DK91 na długości 20m i szerokości 2m. Plamę posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

08.10.2019 19:38

Chełmno ul. Dworcowa. Wyczuwalny zapach dymu przez użytkowników w budynku mieszkalnym. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Dokonano penetracji pomieszczeń i pomiaru detektorem wielogazowym. Nie stwierdzono przekroczeń. Dokonano przekazania, w którym udzielono instruktarzu o konieczności sprawdzenia instalacji grzewczych i wentylacyjnych przez kominiarza. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

08.10.2019 20:28

Chełmno ul. Dworcowa. Właściciel mieszkania informuje ,że czujka tlenku węgla w mieszkaniu sygnalizuje przekroczenie stężenia. 3 osoby poza mieszkaniem. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Ratownicy w sprzęcie ODO weszli do mieszkania i dokonali pomiaru detektorem wielogazowym. Pomiar wykazał 70PPM. Mieszkanie dokładnie przewietrzono. Odłączono urządzenie gazowe. Dokonano kolejnego pomiaru. Nie stwierdzono przekroczeń. Mieszkanie przekazano właścicielowi. W przekazaniu poinstruowano o konieczności sprawdzenia instalacji grzewczych i wentylacyjnych przez kominiarza. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

09.10.2019 12:04

Chełmno ul. Poprzeczna. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pochylone drzewo nad drogą i chodnikiem, stwarzające zagrożenie dla osób postronnych, oraz pojazdów. Widoczny zgorzel pnia drzewa. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły spalinowej z kosza SH21 pocięto drzewo na mniejsze elementy, następnie usunięto pień drzewa. Uprzątnięto drogę. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

09.10.2019 19:02

Lipienek. Plama oleju na drodze powiatowej 1618 z dwóch pojazdów Audi A3 i VW Sharan. Pojazdy uszkodzone w wyniku najechania na kostkę typu trelinka. Rozlany olej na powierzchni około 100m. Brak osób poszkodowanych. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Przybyła na miejsce Policja przeprowadziła czynności dochodzeniowo śledcze. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

6,00

1

11.10.2019 16:34

Chełmno ul. Gorczyckiego. Plama oleju na chodniku o pow. 2m2. Plamę posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

11.10.2019 18:31

Brzozowo. Plama oleju na jezdni drogi powiatowej o pow. 150m2. Plamę posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

09.10.2019 19:02

Chełmno ul. Szosa Grudziądzka. Kolizja samochodu osobowego Seat Ibiza (2 osoby) i Autobusu Iribis Iveco (32osoby). Brak osób poszkodowanych. Niewielkie uszkodzenia w obu pojazdach. Droga zablokowana. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policje, uprzątnięto jezdnię i przywrócono ruch (brak wycieków). Pojazdy przekazano. Zakończono działania.

MZ/L

3,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 01.10-06.10.2019r.

2 alarmy fałszywe, 3 zdarzenia związane z owadami

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

01.10.2019
22:01

Chełmno ul. Powiśle. Przewrócone drzewo na jezdni. Bez osób poszkodowanych. Zablokowany przejazd na drodze. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznych pił do cięcia drewna pocięto drzewo i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

02.10.2019 00:25

Krusin. Próba samobójcza. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano ciało mężczyzny częściowo wystające nad lustro wody w studni na głębokości około 13 metrów. Na miejscu zastęp OSP Lisewo i ZRM. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania zastępów polegały na:

-zabezpieczeniu miejsca zdarzenie (oświetlenie miejsca zdarzenia przy pomocy masztów oświetleniowych oraz najaśnic akumulatorowych przy pomocy których, oświetlono wnętrze studni)

-zdemontowaniu drewnianego ogrodzenia w celu przygotowania miejsca do rozstawienia trójnogu ratowniczego

-wydobyciu ciała z studni,(ratownik zabezpieczony w aparat ochrony dróg oddechowych oraz detektor wielogazowy, szelki ratownicze, linę asekuracyjną , za pomocą trójnogu ratowniczego został opuszczony do studni), będący na miejscu ZRM odstąpił od medycznych czynności ratunkowych (MCR)

-przekazaniu miejsca zdarzenia Policji; do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo śledczych na miejscu zdarzenia pozostał zastęp OSP Lisewo

MZ/L

0,00

3

06.10.2019 17:19

Chełmno ul. Dominikańska – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano obwieszoną linię telekomunikacyjną nad jezdnią oraz patrol policji. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Ratownicy zabezpieczali oberwaną linię telekomunikacyjną przed osobami postronnymi oraz przed zerwaniem przez pojazdy mechaniczne. Powiadomiono dział techniczny Orange Polska o zaistniałym zdarzeniu. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

06.10.2019 18:57

Chełmno ul. Dworcowa. Budynek mieszkalny zgłoszenie o utracie przytomności. Na miejscu zastano przytomnego mężczyznę po utracie przytomności, leżącego na łóżku, z ograniczonym kontaktem pod wpływem zdarzenia. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. Po przeprowadzeniu wywiadu z żoną, okazało się że pacjent jest przewlekle chory na chorobę z wrodzona wadą sera. Udzielono pierwszej pomocy: wsparcie psychiczne, podano tlen. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zespołu karetki pogotowia, poszkodowanego przekazano ratownikowi medycznemu. Po przeprowadzonych badaniach mężczyznę przetransportowania do szpitala. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 23.09-29.09.2019r.

4 zdarzenia dotyczące usuwania owadów, 2 zdarzenia ściągnięcie kota z drzewa

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

23.09.2019
23:24

Lisewo ul. Długa. Pożar w pomieszczeniach piwnicznych w budynku jednorodzinnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono instalacje elektryczną w budynku. W toku rozpoznania ustalono, że budynek zamieszkiwały 3 osoby. Osoby o własnych siłach wyszły z budynku przed przyjazdem pierwszych zastępów. Osoby były pod stałym nadzorem ratowników. Rota pierwsza w aparatach ODO weszła do budynku od strony frontu, dokonując penetracji pomieszczeń, podając jeden prąd wody na źródło ognia. Rota druga w sprzęcie ODO weszła od tyłu budynku, także dokonując penetracji pomieszczeń na parterze oraz poddaszu. Nie stwierdzono dodatkowych zagrożeń. Na miejsce przybył ZRM, osoby poszkodowane zostały przekazane ratownikom medycznym. Ratownik medyczny stwierdził brak obrażeń. Osoby pozostały na miejscu. Na miejsce przybył patrol policji. Rota pierwsza zeszła do piwnicy, zlokalizowała źródło ognia podając jeden prąd wody w natarciu. Pożar ugaszono. Następnie zaczęto oddymiać pomieszczenia przy użyciu agregatu oddymiającego. Otwarto wszystkie okna w budynku w celu skuteczniejszego oddymienia i obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczenia. Dokonano pomiarów temperatury ścian i stropów za pomocą kamery termowizyjnej. Z budynku usunięto zniszczone i nadpalone elementy wyposażenia. Po całkowitym oddymieniu i ugaszeniu pożaru, zakończono działania gaśnicze. Miejsce zdarzenia przekazano policji. Zakończono działania.

P/M

5,00

6

24.09.2019 14:54

Borówno. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki BMW po dachowaniu na dachu w przydrożnym rowie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. W obecności ratownika medycznego ewakuowano go z pojazdu. W trakcie działań okazało się że kierowca z uszkodzonego samochodu zbiegł z miejsca zdarzenia. W tym samym czasie przygotowano lądowisko na drodze wojewódzkiej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Bydgoszczy. Patrol Policji oraz OSP Bieńkówka przystąpili do poszukiwania w pobliskim polu kukurydzy. Nie odnaleziono zbiegłej osoby. Pasażer pojazdu, który odniósł najpoważniejsze obrażenia w wypadku przetransportowano LPR-em do szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Do szpitala w Świeciu przetransportowano kobietę, która opuściła pojazd o własnych siłach. Miejsce zdarzenia oraz pojazd przekazano Policji. Uprzątnięto jezdnie. Zakończono działania.

MZ/L

12,0

4

24.09.2019 17:23

Kobyły. Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 0,01ha. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

3

25.2019 12:10

Chełmno ul. Biskupia. Zadymienie w mieszkaniu na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym, które wystąpiło podczas rozpalania w piecu kaflowym. Zabezpieczono miejsce akcji. Ratownicy w sprzęcie ODO z mieszkania wyprowadzili dwie osoby, które odmówiły pomocy medycznej. Sprawdzili piec kaflowy, który został wygaszony przez użytkownika mieszkania. Oddymiono mieszkanie za pomocą wentylatora. Dokonano pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą detektora wielogazowego i pirometru nie stwierdzono przekroczeń. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenie szczelności komina. Miejsce zdarzenia przekazano użytkownikowi. Zakończono działania.

P/M

1,00

4

25.09.2019 19:17

Nowe Dobra. Plama oleju hydraulicznego na długości około 200m na DP1621 oraz plama o długości ok. 500m na drodze bocznej, asfaltowej dojazdowej do drogi powiatowej. Działania polegały na : zabezpieczeniu oraz oświetleniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem do czasu przybycia Policji, posypaniu plamy proszkiem pumeksowym , przekazaniu miejsca zdarzenia Policji

MZ/L

0,00

4

26.09.2019 15:11

Chełmno ul. Szosa Grudziądzka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po uderzeniu czołowym. Osoby poza pojazdami, samodzielnie opuściły pojazd. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Policja na miejscu. Pogotowie na miejscu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. W toku rozpoznania ustalono, że w samochodzie marki Audi podróżowały 3 osoby (mężczyzna, kobieta w ciąży, roczne dziecko) drugim samochodem podróżowała kobieta. Wszystkie osoby zostały przebadane przez ZRM. Nie stwierdzono obrażeń. Osoby nie zostały przewiezione do szpitala. Samochody przekazano właścicielom. Po zabraniu samochodów przez lawetę miejsce zdarzenia uprzątnięto a rozlane płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym. Zakończono działania.

MZ/M

5,00

1

27.09.2019 22:15

Płutowo. Na miejscu zdarzenia zastano zwisający konar drzewa nad jezdnią. Stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym. Zabezpieczono i oświetlono miejsce zdarzenia. Z drabiny przystawnej przy pomocy piły do drewna usunięto konar likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

28.09.2019 16:23

Unisław. Motocykl Honda po uderzeniu w przydrożne drzewo, znajduje się poza drogą. Kierowca nieprzytomny, bez funkcji życiowych, znajduje się na chodniku. Na miejscu zastęp OSP Unisław prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową, ratownikom OSP pomaga małżeństwo lekarzy, którzy najechali na zdarzenie i wspomagali działania druhów z OSP Unisław. Działania polegały na:

-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy pachołków oraz parawanu, oświetleniu miejsca zdarzenia do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych przez Policję;

-udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: zastęp OSP Unisła po przybyciu na miejsce przystąpił do resuscytacji krążeniowo

– oddechowej (prowadzenia masażu zewnętrznego serca orazoddechu zastępczego przy pomocy worka samorozprężalnego),podłączenia defibrylatora AED, KPP kontynuowana była do czasuprzyjazdu ZRM;

-przekazaniu nieprzytomnego poszkodowanego do ZRM typu ,,P”, który koordynował dalsze działania medyczne (po zabezpieczeniu poszkodowany został przetransportowany na SOR do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu);

-odłączeniu akumulatora i usunięciu rozlanych płynów eksploatacyjnych przy pomocy proszku pumeksowego;

-przekazaniu motocykla i miejsca zdarzenia Policji – do zakończenie czynności dochodzeniowo-śledczych prze Policję, na miejscu pozostały zastępy OSP Unisław

MZ/L

12,00

3

29.09.2019 21:36

Chełmno ul. Marii Curie- Skłodowskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie na pierwszym piętrze. Z relacji członka rodziny, który przybył na miejsce zdarzenia wynikało, że wewnątrz mieszkania znajduję się 80 letni mężczyzna, który nie reaguje na pukania i nawoływania. Zabezpieczono miejsce działań. Po ustaleniach z synem właściciela, ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego i burzącego otworzyli drzwi. Wewnątrz mieszkania, znajdował się mężczyzna przytomny bez obrażeń. Mieszkanie przekazano synowi. W trakcie działań na miejsce przybył patrol Policji. Zakończono działania.

MZ/L

0,02

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 16.09-22.09.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł

Zastępy

16.09.2019
01:54

Mgoszcz. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar pięciu stogów słowy. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczona miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło ognia, pożar ugaszono a następnie rozgarnięto pozostałości i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

16.09.2019 07:33

Chełmno ul. Łunawska. Po dojeździe zastano potrąconego chłopca na hulajnodze przejeżdżającego na pasach. Jedna osoba poszkodowana. Poszkodowany przytomny pod wpływem zdarzenia.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przed przyjazdem ZRM udzielono KPP poszkodowanemu założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przed utrata ciepła oraz przełożono na noszę typu deska. Udzielono wsparcia psychicznego. Po dojeździe ZRM poszkodowanego przekazano zespołowi. Ruch na skrzyżowaniu chwilowo odbywał się wahadłowo. Po przebadaniu poszkodowanego ratownik medyczny podjął decyzje o zabraniu osoby do szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Pojazd przekazano właścicielce oraz Policji. Przywrócono ruch na drodze. Działania zakończono.

MZ/L

0,30

2

16.09.2019 16:01 Chełmno ul. Dworcowa. Na miejscu zdarzenia w pomieszczeniach budynku mieszkalnego zastano lekki zapach dymu trwa przewietrzanie przez właścicielkę, osób poszkodowanych nie stwierdzono.

Brak dodatkowych zagrożeń. Działania PSP polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
-wyniesieniu i ugaszeniu palącego się garnka woda z kranu przez ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych
-przewietrzeniu mieszkania i sprawdzeniu detektorem wielogazowym (nie stwierdzono obecności substancji zagrażających życiu lub zdrowiu)
-przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielce mieszkania

P/M

0,00

1

17.09.2019 00:04

Chełmno ul. Dworcowa. Rozlany olej na jezdni z nieustalonego pojazdu o długości około 30m na jednym pasie ruchu. Patrol Policji na miejscu przed przybyciem zastępu JRG Chełmno. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono oraz oświetlono miejsce zdarzenia. Rozlany olej posypano sorbentem. Przy pomocy mioteł jezdnię uprzątnięto. Działania zakończono.

MZ/L 0,00 1
17.09.2019 11:30

Chełmno ul. Kościelna. Wyczuwalny zapach dymu w pomieszczeniach, bez zadymienia. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Dokonano pomiarów stężeń w pomieszczeniach przy użyciu detektora wielogazowego, urządzenie nic nie wykazało. Udzielono instruktarzu o konieczności sprawdzenia instalacji wentylacyjnej i kominowej przez odpowiedni podmiot. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

1

17.09.2019 12:17

Chełmno ul. Wiśniowa. Zwisający konar drzewa nad drogą stwarzający zagrożenie dla użytkowników. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Ratownik z kosza podnośnika SHD21 przy pomocy piły spalinowej do cięcia drewna usunął zwisający konar likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

17.09.2019 14:38

Górne Wymiary. Na miejscu zdarzenia zastano drzewo przewrócone na drodze gminnej, droga całkowicie zablokowana. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy usunęli drzewo z drogi przy pomocy pił do cięcia drewna. Uprzątnięto teren działań. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

17.09.2019 14:56

Folgowo. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na drodze powiatowej DP1634. Stwarzając zagrożenie dla podróżujących drogą powiatową. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy usunęli konar drzewa z drogi. Uprzątnięto teren działań. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

18.09.2019 01:00

Żygląd. Samochód ciężarowy „złamany” z naczepą w rowie w stronę Chełmna w miejscowości Żygląd. Ruch wahadłowy. Wyciek paliwa ze zbiorników do pobliskiego rowu, z relacji kierowcy wyciekło około 1000 litrów oleju napędowego z węży łączących zbiorniki (węże wyrównawcze), bez osób poszkodowanych. Policja na miejscu. Samochód ciężarowy który przewozi 16 ton jabłek.
Działania zastępów polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołków ostrzegawczych, flar oświetleniowych, pojazdów pożarniczych)
-oświetleniu terenu działania
-odłączono prąd w pojeździe (akumulatory)
-zadysponowaniu dodatkowych sił i środków
-uszczelnieniu zbiornika, zaślepiając przewód wyrównawczy między zbiornikami,
-wypompowaniu pozostałego paliwa ze zbiornika, przy którym nie było możliwości uszczelnienia, przy pomocy pompy będącej na wyposażeniu SCRChem IVECO do zbiornika 200l., wyciągnięciu pojazdu na drogę przy pomocy SCRt typ MEGA-CITY ( na czas wciągania samochodu i przepompowywania paliwa wstrzymano ruch na DK91)
-kierowaniu ruchem na odcinku 300m
-posypaniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych na jezdnię sorbentem przy współpracy z patrolem GDDKiA
-sprzątnięciu drogi

MZ/Ś

10,00

6

18.09.2019 14:50

Chełmno ul. Biskupia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie na pierwszym piętrze. Z relacji pracownika MOPS wynikało, że wewnątrz mieszkania znajduję się 76 letni mężczyzna, która nie reaguje na pukania i nawoływania. Policja na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. Ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego i burzącego otworzyli drzwi. Wewnątrz mieszkania, na podłodze w pozycji leżącej znajdował się mężczyzna, który uskarżał się na ból prawej nogi. Udzielono KPP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Zespołu Karetki Pogotowia, poszkodowanego przekazano ratownikowi medycznemu. Mieszkanie przekazano osobie, która zajmowała się starszym mężczyzną. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

19.09.2019 06:20

Stolno DK91. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy cysterna po zderzeniu czołowo-bocznym z samochodem dostawczym Fiat Ducato. Pojazdem ciężarowym, który przewoził w cysternie ciekły tlen podróżował kierowca. Samochodem dostawczym podróżowały 3 osoby. Wszystkie osoby opuściły pojazdy o własnych siłach. Ruch całkowicie zablokowany na pasie w kierunku Gdańska. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy oraz pasażerowi samochodu dostawczego (założono kołnierz ortopedyczny, udzielono wsparcia psychicznego, zapewniono komfort termiczny, zaopatrzono rany). Po dojeździe ZRM przekazano osoby poszkodowane. Po przebadaniu przez ZRM, kierowcę pojazdu dostawczego przetransportowano do szpitala w Świeciu w celu dalszej diagnostyki, pasażer po przebadaniu przez ZRM nie wymagał dalszej hospitalizacji. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję uszkodzone pojazdy zostały odholowane, uprzątnięto jezdnię. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

50,00

3

19.09.2019 14:50

Stolno DK55. Dwa samochody: dostawczy Renault Master(poza drogą) i Opel Astra (częściowo na pasie ruchu w kierunku Grudziądza) po zderzeniu. Kierowcy poza pojazdami. Ruch na DK55 wstrzymany całkowicie. W wyniku zderzenia doszło do wyrzucenia butli z gazem LPG około 20 metrów od samochodu. Brak dodatkowych zagrożeń Działania zastępów polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (ruch na DK55 został wstrzymany, wyznaczono objazd)
-ustaleniu liczby osób podróżujących samochodami (kobieta Opel Astra i mężczyzna Renault Master)
-odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach
-udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy polegającej na : ocenie przytomności, badaniu urazowym, unieruchomieniu odcinka szyjnego kręgosłupa za pomocą kołnierza ortopedycznego, założeniu opatrunku osłaniającego na ranę głowy kobiety kierującej samochodem osobowym, wsparciu psychicznym. Mężczyzna kierujący samochodem dostawczym odmówił udzielania pomocy

Poszkodowaną przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego typu P który przetransportował poszkodowaną na SOR w Grudziądzu w celu wykonania dalszej diagnostyki
-sprawdzono butlę LPG, którą w wyniku zderzenia wyrzuciło poza samochód, pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Rozszczelnienia nie stwierdzono.
-przekazaniu samochodu dostawczego kierowcy
-przekazaniu Opla Astry wraz z butlą gazową pracownikowi pomocy drogowej z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas transportu
-po usunięciu samochodu osobowego z jezdni miejsce zdarzenia uprzątnięto i wprowadzono ruch wahadłowy
-przekazaniu miejsca zdarzenia Policji- do zakończenie czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję, na miejscu pozostały zastęp OSP Rybieniec
-przywróceniu ruchu po zabraniu samochodu dostawczego przez pomoc drogową

MZ/L

0,00

5

20.09.2019 13:22

Chełmno ul. Toruńska. Po dojeździe zastano zwisający kabel telefoniczny nad drogą. Zagrożenie dla ruchu drogowego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Zwisający kabel telefoniczny został obcięty przy pomocy gilotyny dielektrycznej. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi Orange, który dojechał na miejsce zdarzenia. Działania zakończono.

MZ/L

0,20

1

20.09.2019 18:06

Trzebcz Królewski. Gniazdo szerszeni w leżącym drzewie przy drodze gminnej. W pobliżu szkoła. Owady stwarzają zagrożenie dla przechodzących dzieci. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym dostano się do gniazda, które usunięto. Miejsce w drzewie spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

22.09.20109 04:49

Chełmno ul. Dr. Franciszka Raszei. Na miejscu zdarzenia zastano pożar śmieci (pozostałości po materiałach budowlanych) na poboczu drogi przy nowo budowanej ścieżce rowerowej. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

22.09.2019 16:22

Bajerze DP1627. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Audi A4 po dachowaniu, na boku poza jezdnią. Kierujący opuścił pojazd przed przybyciem służb, nie odniósł obrażeń. Policja i ZRM na miejscu, droga przejezdna, brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulator oraz zakręcono zawór gazu w instalacji LPG. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez patrol policji pojazd postawiono na koła a następnie przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L

6,00

2

22.09.2019 19:27

Folgowo. Pomoc Policji. Mężczyzna w wieku 66 lat leżący na podłodze w pokoju , przytomny bez logicznego kontaktu, pod wpływem zdarzenia. Policja oraz OSP Papowo Biskupie na miejscu. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą drabiny dostali się do środka przez okno, które wcześniej zostało wybite przez osobę postronną a następnie otworzyli mieszkanie od wewnątrz. Do czasu przyjazdu ZRM prowadzona była tlenoterapia, wsparcie psychiczne, osoba została zabezpieczona folią przed wychłodzeniem. Po przyjeździe ZRM osobę poszkodowaną przekazano zespołowi pogotowia, który podjął decyzje o przetransportowaniu jej do szpitala w Chełmży. Mieszkanie przekazano członkowi rodziny. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 09.09-15.09.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

09.09.2019
09:19

Unisław ul. Spokojna. Rozlany olej silnikowy z misy olejowej na jezdni na długości około 1km oraz pod pojazdem. Pojazd poza drogą. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

09.09.2019 11:14

Stolno DK55 – Samochód osobowy Toyota Corolla poza drogą w rowie po dachowaniu. Kierowca poza pojazdem. Bez osób poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. Uprzątnięto jezdnie. Pojazd przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L

10,00

3

09.09.2019 16:29

Stolno DK55. Plama oleju na drodze po kolizji trzech samochodów osobowych. Bez osób poszkodowanych. Pojazdy poza drogą. Miejsce akcji zabezpieczono. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem odbywał się wahadłowo. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Przywrócono ruch na drodze. Działania zakończono.

MZ/L

10,00

1

09.09.2019 10:02

Chełmno Plac Rydygiera. Gniazdo os w poszyciu dachu budynku administracyjnego ZOZ Chełmno. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenie
-spryskanie części dachu środkiem odstraszającym owady

MZ/L

0,00

1

10.09.2019 11:46

Lisewo ul. Toruńska – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano ciało kobiety unoszące się na powierzchni zbiornika wodnego. Na miejscu zastępy OSP Lipienek i OSP Lisewo oraz patrol Policji. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczenie miejsce zdarzenia. Na miejsce zdarzenia przybył prokurator wraz z zespołem dochodzeniowo-śledczym Policji, oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji. Po wykonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję ratownicy przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego wydobyli ciało kobiety na brzeg, gdzie lekarz z miejscowego ośrodka zdrowia stwierdził zgon kobiety. Po wykonaniu kolejnych czynności przez Policję, ciało zostało zabrane przez zakład pogrzebowy. Działania zakończono.

MZ/L 0,00 3
11.09.2019 08:28

Grzybno. Gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Miejsce spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

00,00

1

11.09.2019 09:09

Grzybno. Gniazdo szerszeni w szkole podstawowej. Zagrożone osoby przebywające w placówce. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

11.09.2019 10:10

Unisław ul. Dworcowa. Gniazdo os w budynku mieszkalnym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo os. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

11.09.2019 10:24

Chełmno ul. Słowackiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano drzewo o wysokości ok 15m pochylone i nadpęknięte nad budynkiem stadionu miejskiego, drzewo zagraża przewróceniem. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy piły spalinowej oraz drabiny mechanicznej drzewo ścięto, pocięto na mniejsze elementy i przekazano zarządcy terenu do uprzątnięcia. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

11.09.2019 11:29

Podwiesk. Pożar traktorka do koszenia trawy. Został ugaszony przez właściciela przed przybyciem JOP. Brak innych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Sprawdzono pojazd pod względem ugaszenia go przez właściciela. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

P/M

4,00

1

12.09.2019 15:18

Stolno DK91. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa pojazdy po kolizji: Opel Insignia i VW LT35. Brak osób poszkodowanych, Policja na miejscu, ruch na drodze odbywa się bez zakłóceń. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez Policję samochody odholowano na pobliski parking. Pojazdy przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L

30,00

1

12.09.2019 19:25

Wabcz. Gniazdo szerszeni na poddaszu budynku gospodarczego stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik w ubraniu pszczelarskim z drabiny przystawnej usunął gniazdo a miejsce, w którym się ono znajdowało spryskał środkiem odstraszającym owady. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

12.09.2019 20:43

Chełmno ul. Poprzeczna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kobietę w obecności funkcjonariuszy Policji, która nie mogła się dostać do mieszkania. Według kobiety w mieszkaniu znajdują się mąż oraz trójka małych dzieci, nie reagują na pukanie, najprawdopodobniej śpią. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. Ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego i burzącego otworzyli drzwi. W mieszkaniu zastano śpiącego mężczyznę z dziećmi. Mieszkanie przekazano właścicielce, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

12.09.2019 21:12

Wabcz Kolonia. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Mazda po uderzeniu w dzika na DK55. Pojazd znajduje się w zatoczce przystanku autobusowego, nie blokuje drogi. Martwy dzik na poboczu w rowie. Rozlane płyny eksploatacyjne z uszkodzonego pojazdu stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Brak osób poszkodowanych. Miejsce akcji oświetlono i zabezpieczono. Odłączono akumulator w pojeździe, rozlane płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Pojazd przekazano właścicielowi. Uprzątnięto jezdnię, zakończono działania.

MZ/L

15,00

1

13.09.2019 08:34

Unisław ul. Dworcowa. Gniazdo szerszeni w otworze wentylacyjnym na dworcu PKP. Zagrożone osoby przebywające na dworcu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej usunięto gniazdo szerszeni. Miejsce spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

13.09.2019 10:39

Głażewo. Konar drzewa na linii energetycznej niskiego napięcia. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działania. Wezwano pogotowie energetyczne. Odłączono napięcie. Przy pomocy piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

10,00

1

13.09.2019 13:07

Grubno DK91. Samochód osobowy Ford Fusion po dachowaniu znajduje się poza drogą. Kierowca poza pojazdem. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (oznakowanie pachołkami)
– udzieleniu KPP, która polegała na badaniu wstępnym, wywiadzie, wsparciu psychicznym
– przekazaniu poszkodowanego ZRM, który po zbadaniu i zaopatrzeniu w celu dalszej diagnostyki przewieziony został na SOR w Grudziądzu
– postawieniu samochodu na koła i odłączeniu akumulator-
– przekazaniu samochodu i miejsca zdarzenia Policji

MZ/L

10,00

6

13.09.2019 16:08

Stolno. Gniazdo szerszeni w drzewie blisko prywatnego budynku. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej spryskano szczelinę w drzewie środkiem odstraszającym owady oraz zaślepiono. Z braku dostępu gniazda nie usunięto. Pobliskich mieszkańców pouczono o niezbliżaniu się do miejsca oraz zamknięciu okien. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

13.09.2019 18:43

Tytlewo. Gniazdo szerszeni w ścianie pod okapem dachowym budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W ubraniu ochronnym z drabiny przystawnej spryskano miejsce środkiem odstraszającym owady oraz zaślepiono. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

15.09.2019 10:36

Trzebcz Szlachecki. Kot w studni uwięziony. Osoba zgłaszająca sama nie poradziła sobie z uwolnieniem kota. Kot uwięziony w studni na głębokości 2m. Ratownik za pomocą drabiny przystawnej schodzi w celu wyciągnięcia zwierzęcia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

15.09.2019 12:09

Pniewite. Na miejscu ZRM, OSP Pniewite oraz OSP Lisewo. Poszkodowany pod opieką ZRM. Brak dodatkowych zagrożeń. Działania polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu na polu lądowiska dla LPR. Pomocy w transporcie poszkodowanego do śmigłowca. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

3

15.09.2019 14:33

Chełmno ul. Toruńska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano plamę oleju o pow. ok. 30m2 na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej- Św. Ducha. Samochód osobowy marki Renault znajdował się na jezdni. Miejsce akcji zabezpieczono. Kierowanie ruchu drogowego przez OSP Chełmno, ruch odbywał się wahadłowo. Neutralizacja plamy oleju. Usunięto pojazd z jezdni. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi pojazdu.

MZ/L

0,00

2

15.09.2019 22:10

Bajerze. Zgłoszenie od policji samochód VW Golf między Bajerzem a Stablewicami uderzył w byka co spowodowało wyciek oleju. Na miejscu patrol policji który prosi o neutralizację wycieku. Zwierzę w rowie. Ruch wahadłowy. Dwie osoby poza pojazdem bez obrażeń. Akumulator odłączony. Plama oleju na długości 60m. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Auto przekazano właścicielowi. Ruch przywrócono i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

16.09.2019 01:54

Mgoszcz. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar pięciu stogów słowy. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczona miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło ognia, pożar ugaszono a następnie rozgarnięto pozostałości i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

16.09.2019 07:33

Chełmno ul. Łunawska – Po dojeździe zastano potrącenie osoby na hulajnodze. Jedna osoba poszkodowana. Poszkodowany przytomny pod wpływem zdarzenia. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przed przyjazdem ZRM udzielono KPP poszkodowanemu. Założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przed utrata ciepła oraz przełożono na deskę. Udzielono wsparcia psychicznego. Po dojeździe ZRM poszkodowanego przekazano zespołowi. Ruch na skrzyżowaniu chwilowo odbywał się wahadłowo. Po przebadaniu poszkodowanego ratownik medyczny podjął decyzje o zabraniu osoby do szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Pojazd przekazano właścicielce oraz Policji. Przywrócono ruch na drodze. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

2

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 02.09-08.09.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

02.09.2019
08:07

Zegartowice. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Ford Fusion znajdujący się na boku w polu w odległości ok. 15m od drogi DK – 91 (161km). 1 osoba podróżująca pojazdem poza nim. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. W związku ze złym stanem psychofizycznym osoby poszkodowanej udzielono jej pomocy medycznej w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz wsparcia psychicznego. Odłączono zasilanie pojazdu, oraz zakręcono instalację gazową. W czasie prowadzenia działań na miejsce przybyło ZRM oraz Policja. Osobę poszkodowaną przekazano służbie zdrowia. Droga DK 91 częściowo zablokowana – ruch wahadłowy ze względu na pojazdy ratownicze. Po czynnościach dochodzeniowo-śledczych Policji, postawiono pojazd na koła. Pojazd przekazano właścicielowi, zakończono działania.

MZ/L

10,00

4

02.09.2019 17:09

Trzebcz Szlachecki. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano przechylone drzewo nad drogą gminną stwarzające zagrożenie dla osób postronnych oraz pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły spalinowej ścięto drzewo, następnie pocięto na mniejsze elementy. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

02.09.2019 17:15

Chełmno ul. Rydygiera. Gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Z powodu braku dostępu stwierdzono brak możliwości usunięcia kokonu. W ubraniu ochronnym spryskano środkiem odstraszającym owady miejsce gniazda szerszeni i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

02.09.2019 17:55

Trzebcz Szlachecki- Gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego. Zagrożone osoby przebywające w budynku. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Miejsce spryskano środkiem odstraszającym owady. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

03.09.2019 10:46

Unisław ul. Rzemieślnicza. Plama oleju na jezdni drogi powiatowej na pow. ok. 1m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Olej posypano sorbentem. Jezdnię uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

04.09.2019 07:58

Bajerze. Po przybyciu na miejsce zastano 2 samochody po otarciu oddalone od siebie ok. 100m na przeciwległych pasach ruchu na drodze powiatowej 1627. Samochód osobowy Citroen Berlingo, podróżowała 1 osoba poszkodowana, 2 pojazd dostawczy IVECO chłodnia przewożący ok. 2 ton żywności, podróżowała 1 osoba – bez widocznych obrażeń. Miejsce akcji zabezpieczono. W czasie prowadzenia działań na miejsce przybył ZRM oraz Policja. Udzielono pomocy medycznej w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz wsparcia psychicznego, odłączono prąd od pojazdu osobowego, który uległ większym uszkodzeniom. Po przyjeździe karetki pogotowia osobę przekazano ZRM, (poszkodowany nie został zabrana do szpitala) usunięto pojazdy z drogi i zakończono działania. Do czasu zakończenia czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję na miejscu pozostały zastępy OSP Kijewo Królewskie i OSP Trzebcz Szlachecki.

MZ/L

20,00

5

05.09.2019 17:15

Brzozowo. Pożar sadzy w kominie dobudowanym do budynku mieszkalnego. Palenisko w piecu wygaszone. Brak innych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy drabiny przystawnej dostano się do wylotu komina. Pożar sadzy ugaszono solą z piaskiem. Zagrożenie usunięto i zakończono działania. Właściciel posiadał aktualny przegląd kominiarski przewodu kominowego.

P/M

0,00

1

06.09.2019 19:27

Lisewo ul. Generała Józefa Hallera. Gniazdo os w ścianie budynku mieszkalnego stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik ubrany w strój pszczelarski usunął kokon os. Miejsce spryskano środkiem odstraszającym owady. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

06.09.2019 19:33

Napole. Paląca się sterta śmieci na prywatnej posesji. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody w natarciu. Pożar ugaszono. Właściciela pouczono o zakazie wypalania śmieci oraz zobowiązano do stawienia się w KP PSP w Chełmnie w celu złożenia wyjaśnień. Działania zakończono.

P/M

0,00

2

06.09.2019 20:47

Kornatowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano obwieszoną linię telekomunikacyjną nad jezdnią stwarzającą zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono teren działań. Ratownicy z drabiny przystawnej podwiesili zwisającą linię telekomunikacyjną do słupa likwidując zagrożenie. Powiadomiono dział techniczny Orange o zaistniałej usterce. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.09.2019 08:57

Unisław ul. Osiedlowa. Po dojeździe zastano opryskiwacz samojezdny (bez numeru rejestracyjnego) po wycieku oleju hydraulicznego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Plamę oleju uprzątnięto przy pomocy sorbentu oraz mioteł. Zagrożenie usunięto. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

07.09.2019 09:23

Pniewite. Po dojeździe zastano samochód osobowy poza drogą po dachowaniu na kołach oczekujący na lawetę. Kierowca twierdzi że nic mu nie jest, odmawia pomocy medycznej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Sprawdzono czy pojazd nie posiada żadnych wycieków. Po dojeździe lawety oraz załadowaniu pojazdu działania zakończono.

MZ/L

3,00

1

07.09.2019 14:54

Chełmno ul. Grzegorza Gorczyckiego. Konar drzewa leżący na budynku gospodarczym. Zerwał linie energetyczne prowadzące do budynku. Zabezpieczono teren działania. Poinformowano energetykę o zerwanej linii. Po odłączeniu prądu przez energetykę przy pomocy piły do cięcia drewna oraz drabiny przystawnej usunięto konar leżący na budynku gospodarczym. Podjęto decyzje o usunięciu pozostałości korony drzewa z którego konar spadł na budynek gospodarczy. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

2

07.09.2019 16:15

Unisław ul. Dworcowa. Po dojeździe zastano kolizje dwóch samochodów osobowych. Osoby poszkodowane poza pojazdami. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Udzielono KPP poszkodowanym po przyjeździe ZRM przekazano je zespołowi. Osoby poszkodowane po przebadaniu przez ZRM zostały na miejscu zdarzenia. Po czynnościach dochodzeniowych Policji, samochody usunięto z drogi oraz przekazano właścicielom. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano. Jezdnie uprzątnięto. Przywrócono ruch na drodze. Działania zakończono.

MZ/L

10,00

2

07.09.2019 17:43

Bajerze. Po dojeździe zastano samochód osobowy po zdarzeniu poza drogą oczekujący na lawetę. Bez osób poszkodowanych. Kierowca twierdzi że nic mu nie jest odmawia pomocy medycznej.

Płyny eksploatacyjne na drodze po zdarzeniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano proszkiem sorbentem. Jezdnie uprzątnięto. Pojazd przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

2

07.09.2019 18:11

Wabcz DK55. Po dojeździe zastano samochód osobowy poza drogą po zdarzeniu. Policja oraz Pogotowie na miejscu. Jedna osoba poszkodowana zaopatrywana przez ZRM po decyzji ratownika medycznego zabrana do szpitala w Grudziądzu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Uprzątnięto jezdnie po zdarzeniu. Pojazd przekazano Policji. Działania zakończono.

MZ/L

10,00

1

08.09.2019 20:36

Chełmno ul. Kopernika – Kot na drzewie na wys. ok. 4m nie mogący zejść samodzielnie. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono i oświetlono miejsca zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej zdjął kota z drzewa i przekazał go właścicielce będącej na miejscu. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 26.08-03.09.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

26.08.2019
15:00

Papowo Biskupie. Na miejscu zdarzenia zastano jedno ognisko pożaru trawy nad zbiornikiem wodnym na pow. około 80 metrów kwadratowych. Zagrożony drewniany pomost.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

26.08.2019 11:05

Grzybno. Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 10m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu gaśniczego wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

26.08.2019 11:45

Chełmno, DK91. Rozlany olej na jezdni z nieustalonego pojazdu na pow. ok.10 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

27.08.2019 09:00

Wabcz, DK55. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody ciężarowe marki Iveco na DK55 (114km) po zderzeniu bokami pojazdów. Jeden z pojazdów biorących udział w zdarzeniu stał z rozbitą lewą stroną (kabina i skrzynia) na pasie drogi w kierunku miejscowości Stolno. Drugi pojazd ciężarowy z przyczepą ustawiony na pasie drogi w kierunku Grudziądza. Pojazdy oddalone od siebie około 100m. Osoby podróżujące pojazdami – dwóch kierowców poza pojazdami. Jeden z widocznymi obrażeniami. Policja na miejscu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. W trakcie rozpoznania ustalono, że jeden z kierowców posiada widoczne otarcia ciała i skarży się na bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa, udzielono mu pomocy medycznej w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz opatrzono rany, wdrożono wsparcie psychiczne. Drugiemu poszkodowanemu udzielono wsparcia psychicznego do czasu przekazania ZRM. W czasie trwania działań ustalono, że w przypadku obu pojazdów brak jest wycieków. Na miejsce przybyły dwie karetki pogotowia. Osoby poszkodowane przekazane ZRM, zostały zabrane do szpitala na szczegółowe badania. Policja wyznaczyła objazd, po czynnościach dochodzeniowo śledczych drogę uprzątnięto. Na miejscu dwa pojazdy pomocy drogowej. Po zabraniu przez pomoc drogową pojazdów ruch przywrócono w obu kierunkach. Zakończona działania.

MZ/L

40,00

4

28.08.2019 08:04

Zakrzewo. Przewrócone drzewo na drodze gminnej. Bez osób poszkodowanych. Zablokowany przejazd na drodze. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznych pił do cięcia drewna pocięto drzewo i usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Przywrócono ruch drogowy. Zakończono działania.

Mz/L

0,00

1

28.08.2019 11:02

Unisław, ul. Lipowa. Rozlany film olejowy na jezdni, na długości ok. 100 m. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

28.08.2019 11:42

Bruki Unisławskie. Na miejscu zdarzenia zastano pożar poszycia leśnego na pow. około 200 m2. Bez dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na palące się poszycie leśne. Pożar został ugaszony, miejsce zdarzenia dokładnie przelano wodą i przekazano przedstawicielowi leśnictwa Raciniewo. Działania zakończono

P/M

0,00

3

28.08.2019 20:23

Błoto (gm. Unisław). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kobietę, lat 67, w zamkniętym budynku mieszkalnym. Kobieta w kontakcie głosowym z obecnymi na miejscu ratownikami medycznymi i Policją.

Zabezpieczono miejsce działań. Ratownik przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego otworzył drzwi. W pomieszczeniu zastano leżącą na podłodze kobietę, której pomocy udzielił będący na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego typu P, podjęto decyzję o transporcie kobiety do szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano sąsiadce. Zakończono działania.

MZ/L

1,00

2

28.08.2019 16:24

Kijewo Królewskie, ul. Chełmińska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW Passat po uderzeniu w schody prowadzące do sklepu spożywczego, podczas wykonywania manewrów na parkingu. Kierowca poza pojazdem, nie odniósł obrażeń. Policja na miejscu zdarzenia.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W uszkodzonym pojeździe odłączono akumulator. Płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym i uprzątnięto. Pojazd przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L

2,00

2

29.08.2019 11:41

Bruki Unisławskie, DW550. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Opel Vectra po uderzeniu w drzewo, znajdujący się po przeciwnej stronie w rowie. Mężczyzna podróżujący samochodem osobowym, znajdował się poza pojazdem. Policja, ZRM, OSP Unisław, OSP Kokocko na miejscu. Ruch na drodze wojewódzkiej DW 550 odbywa się wahadłowo.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w uszkodzonym samochodzie. Zastęp OSP Unisław udzielił poszkodowanemu KPP( wsparcie psychiczne, stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa). Po dojeździe na miejsce zdarzenia ZRM z Łubianki, przekazano załodze osobę poszkodowaną. Poszkodowany mężczyzna odmówił zabrania do szpitala w celu dokonania dalszych badań. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policje pojazd został zabrany, uprzątnięto jezdnię. Pojazd przekazano synowi właściciela. Zakończono działania.

MZ/L

3,00

4

29.08.2019 20:25

Wabcz. Policja na miejscu, kobieta z dziećmi na zewnątrz budynku, mężczyzna znajdował się zabarykadowany w domu jednorodzinnym.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Na prośbę Policji otwarto okno w piwnicy, w celu dostania się do mężczyzny. Po wejściu do pomieszczeń piwnicy okazało się że mężczyzna zablokował również drzwi między piwnicą a parterem, ratownik otworzył je przy użyciu urządzenia hooligan. Mężczyzna został zatrzymany przez Policje. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielce. Zakończono działania.

MZ/L

1,00

1

30.08.2019 06:41

Krajęcin. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe Opel Vectra oraz Renault Scenic po zderzeniu czołowo bocznym. Opel Vectra znajdował się w rowie na kołach, Renault Scenic na lewym boku, również w rowie. Kierowcy obu pojazdów pod opieką zespołów ZRM będących na miejscu. Policja, OSP Robakowo, OSP Lisewo na miejscu. Droga Powiatowa 1613 zablokowana. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Pojazd Renault Scenic postawiono na koła. Po przebadaniu przez lekarza poszkodowanego mężczyznę (Renault Scenic) zabrano do Szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Kobieta kierująca Oplem Vectra po przebadaniu przez ZRM pozostała na miejscu. Uprzątnięto jezdnię, zneutralizowano wycieki płynów eksploatacyjnych. Pojazdy przekazano właścicielom. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L

15,00

3

30.08.2019 19:09

Kornatowo. Pożar trawy wzdłuż brzegu jeziora Kornatowskiego o pow. około 200m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu gaśniczego wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

30.08.2019 23:11

Chełmno, ul. Nad Groblą. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano plamę oleju na jezdni na pow. ok. 5m2, Na miejscu zdarzenia znajdowały się 2 patrole Policji. Uszkodzony pojazd poza drogą (Audi A4).Miejsce akcji zabezpieczono, oświetlono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Miejsce zdarzenia przekazano Policji.

MZ/L

3,00

1

30.08.2019 22:20

Chełmno, ul. Dworcowa. Kolizja samochodu osobowego z drzewem, pojazd poza drogą, na poboczu. Kierowca i pasażerka poza pojazdem, pasażerka zakrwawiona w okolicy nosa po uderzeniu w poduszkę powietrzną. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania PSP polegały na:
– zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołów ostrzegawczych, reflektorów)
– udzieleniu KPP pasażerce (wsparcie psychiczne)
– odłączeniu dopływu prądu w pojeździe
– kierowaniu ruchem
– przekazaniu pojazdu właścicielowi

Na miejscu pozostał patrol Policji w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Właściciel zobligował się zorganizować pomoc drogową w celu z holowania pojazdu we własnym zakresie. Osoby podróżujące pojazdem po przebadaniu przez ZRM zostały na miejscu zdarzenia.

MZ/L

20,00

1

01.09.2019 22:37

Krusin. Konar drzewa na drodze powiatowej 1615. Bez osób poszkodowanych.

Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

01.09.2019 17:43

Folgowo. Pożar trawy na poboczu drogi powiatowej 1615 na pow. około 100 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

01.09.2019 22:00

Bartlewo. Konar drzewa na drodze powiatowej 1615. Bez osób poszkodowanych.

Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

02.09.2019 17:09

Trzebcz Szlachecki. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano przechylone drzewo nad drogą gminną stwarzające zagrożenie dla osób postronnych oraz pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły spalinowej ścięto drzewo, następnie pocięto na mniejsze elementy. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

02.09.2019
08:07

Zegartowice DK91. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Ford Fusion znajdujący się na boku w polu w odległości ok. 15m od drogi DK – 91 (161km). 1 osoba podróżująca pojazdem poza nim. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. W związku ze złym stanem psychofizycznym osoby poszkodowanej udzielono jej pomocy medycznej w postaci stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz wsparcia psychicznego. Odłączono zasilanie od pojazdu, oraz zakręcono instalację gazową. W czasie prowadzenia działań na miejsce przybyło ZRM oraz Policja. Osobę poszkodowaną przekazano służbie zdrowia. Droga DK 91 częściowo zablokowana – ruch wahadłowy ze względu na pojazdy ratownicze. Po czynnościach dochodzeniowo-śledczych Policji, postawiono pojazd na koła. Pojazd przekazano właścicielowi, zakończono działania.

MZ/L

10,00

3

Na terenie powiatu odnotowano 7 zdarzeń związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 19.08-25.08.2019r.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

19.08.2019
13:04

Stolno DK55 -Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Citroen C3 po dachowaniu na boku w przydrożnym rowie. Jedna osoba poszkodowana. Kierująca opuściła pojazd przed przybyciem służb. Ruch odbywa się wahadłowo.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy – założono kołnierz ortopedyczny, opatrzono rany twarzy. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono akumulator w pojeździe. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Zespołu Karetki Pogotowia z Chełmna, osobę poszkodowaną przekazano ratownikowi medycznemu, którą po przebadaniu odwieziono do Szpitala w Grudziądzu w celu dalszej diagnostyki. Miejsce akcji przekazano policji, pojazd przekazano członkowi rodziny osoby poszkodowanej. Uprzątnięto jezdnię Zakończono działania.

Mz/L

12,00

4

20.08.2019 11:27

Chełmno ul. Franciszkańska – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie na parterze kamienicy wielorodzinnej. Ze zgłoszenia wynikało, że w mieszkaniu znajduje się mężczyzna, który od kilku dni majaczy. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce działań. Po przyjeździe policji podjęto decyzje o wejściu do mieszkania. Ratownicy przy pomocy drabiny weszli do mieszkania przez otwarte okno i otworzyli je od wewnątrz. Przytomnemu mężczyźnie udzielono wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM mężczyznę zabrano do szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano policji, zakończono działania.

Mz/L

0,00

1

20.08.2019 16:12

Raciniewo ul. Modrzewiowa – Pożar trawy na nieużytkach na pow. około 20m2. Bez dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody na źródło pożaru, pożar ugaszono. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

21.08.2019 20:03

Papowo Biskupie – Na miejscu zdarzenia zastano zwisający konar drzewa nad drogą gminną stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy lin usunęli konar. Teren uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

22.08.2019 11:38

Grubno DW550- Rozlany olej na jezdni o długości około 40m na jednym pasie ruchu z nieustalonego pojazdu. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto. Działania zakończono.

Mz/L

0,00

1

22.08.2019 15:49

Paparzyn- Paląca się sterta śmieci na prywatnej posesji.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia. Pożar ugaszono. Właściciela pouczono o zakazie wypalania śmieci oraz poinformowano o konieczności stawienia się w Komendzie Powiatowej w Chełmnie celem wyjaśnienia. Działania zakończono.

P/M

0,00

3

23.08.2019 19:00

Niemczyk- Pożar trawy w przydrożnym rowie (podpalone w trzech miejscach) około 600 m2. Bez dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i dwóch prądów wody w natarciu. Pogorzelisko sprawdzono i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

23.08.2019 20:23

Dubielno- Na miejscu zdarzenia zastano jedno ognisko pożaru trawy nad zbiornikiem wodnym na pow. około 80 metrów kwadratowych na terenie prywatnym (nieużytki rolne, były PGR). Bez dodatkowych zagrożeń. Poinformowano Policje.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumic i jednego prądu wody. Sprawdzono okoliczny teren w celu wykluczenia dodatkowych ognisk pożaru. Zagrożenia nie stwierdzono. Zakończono działania.

P/M

0,00

3

24.08.2019 12:25

Chełmno ul. Św. Ducha- Plama oleju na jezdni o pow. ok. 2m2, na miejscu Straż Miejska. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Plamę oleju posypano proszkiem pumeksowym. Uprzątnięto jezdnie. Zakończono działania.

Mz/L

0,00

1

24.08.2019 17:20

Chełmno ul. gen. Jastrzębskiego – Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy nieużytkowany nadłamany słup telekomunikacyjny pochylony nad domkiem letniskowym stwarzający zagrożenie dla osób przebywających w ośrodku wypoczynkowym.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy z kosza podnośnika SHD 21 przy pomocy mechanicznej piły do cięcia drewna skrócili pochylony słup. Następnie przy pomocy piły do stali i betonu odcięto słup od betonowej podstawy. Usunięto zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

25.08.2019 07:35

Storlus- Na miejscu zdarzenia zastano żarzące się wnętrze pnia drzewa. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło ognia. Ugaszono wnętrze pnia do wysokości ok. 4m, wygarnięto i przelano wodą pozostałości roślinne z podstawy pnia. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

25.08.2019 13:07

Klęczkowo A1- Samochód dostawczy po awarii turbosprężarki (zadymienie) oczekujący na pomoc drogową na poboczu drogi. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Samochód przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

Mz/M

0,00

1

Na terenie powiatu odnotowano 5 zdarzeń związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 13-19.08.2019r.

Data i
godzina
przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

13.08.2019
20:11

Malankowo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar słomy oraz rżyska na polu. Właściciel oborał rżysko. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano jeden prąd wody w natarciu na źródło pożaru. Przetrząśnięto dokładnie miejsca objęte pożarem. Słomę przegarniano i przelewano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

5

14.08.2019
01:31

Chełmno ul.Poprzeczna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kobietę w zamkniętym mieszkaniu na drugim piętrze. Policja na miejscu.

Zabezpieczono miejsce działań. Na prośbę Policji przy pomocy narzędzi hydraulicznych i podręcznego sprzętu burzącego wyważono drzwi do mieszkania. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L

0,10

1

14.08.2019
16:16

Kałdus. Rozlany olej na jezdni drogi wojewódzkiej na pow. ok.5m2. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

16.08.2019
12:13

Chełmno ul. Wojska polskiego. Po przybyciu na miejsce zastano kobietę potrąconą przez samochód VW Vento, który stoczył się i przygniótł kobietę do pojazdu z którego wysiadała(Skoda Fabia). Poszkodowana leżała na chodniku uskarżając się na ból lewej reki.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Udzielono KPP poszkodowanej (unieruchomiono odcinek szyjny kręgosłupa oraz kończynę górną lewą, udzielono wsparcia psychicznego). Po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM, poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Świeciu. Pojazdy przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

16.08.2019
12:46

Chełmno ul. Toruńska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę przytomnego w pozycji półsiedzącej na chodniku pod opieka przechodniów, po ataku padaczki.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej (wsparcie psychiczne, badanie urazowe, wywiad Sample), po przybyciu ZRM przekazano poszkodowanego. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

17.08.2019
5:13

Chełmno ul. Nad Browiną. Pożar pozostałości roślinnych. Intensywne zadymienie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono teren działań. Na miejscu zastano właściciela posesji, któremu nakazano wygaszenie palących się pozostałości roślinnych w beczce. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

17.08.2019
16:36

Malankowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW Passat na pasie zieleni po uderzeniu w bariery ochronne na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Osoby uczestniczące w zdarzeniu poza pojazdem. Brak osób poszkodowanych. Ruch na drodze odbywał się bez utrudnień.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w uszkodzonym pojeździe. Na miejsce przybył patrol Policji oraz obsługa autostrady. Uprzątnięto jezdnię z pozostałości po kolizji. Pojazd przekazano właścicielowi, zakończono działania.

MZ/L

15,00

1

17.08.2019
20:38

Unisław ul. Chełmińska. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch samochodów osobowych. Wszystkie osoby podróżujące poza pojazdami. Policja na miejscu. Brak osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji oświetlono i zabezpieczono. Wprowadzono ruch wahadłowy. Odłączono dopływ prądu w pojazdach. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z drogi i przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

6,00

1

Na terenie powiatu odnotowano 8 zdarzeń związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 05.08-12.08.2019r.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

06.08.2019
14:46
Stolno- Pożar trawy. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu. Pożar został ugaszony. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

06.08.2019 15:25 Grzybno – Pożar kombajnu zbożowego. Brak osób poszkodowanych. Pożar opanowano przy użyciu gaśnic przez operatora, który zużył 20 kg proszku gaśniczego.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Strażacy w sprzęcie OUO podali dwa prądy wody w natarciu na palący się kombajn. Pożar ugaszono, miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

P/M

50,00

3

06.08.2019 20:13 Kamlarki – Na miejscu zdarzenia zastano uwięzionego psa w przepuście drogowym.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy łopaty wykonano dostęp do uwięzionego psa. Wydobyto uwięzionego psa, który po uwolnieniu pobiegł do pobliskiego gospodarstwa. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

06.08.2019 21:29 Raciniewo – Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na poboczu drogi stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy usunęli konar likwidując zagrożenie. Drogę uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 11:43 Stolno : Na miejscu zdarzenia zastano pożar trawy na nieużytkach na pow. ok. 20m2. Brak zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu. Pożar został ugaszony. Zakończono działania.

P/M

0,00

2

07.08.2019 12:49 Unisław ul. Chełmińska- Rozlany olej na jezdni drogi powiatowej na pow. ok.10m2. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 15:18
Storlus- Na miejscu zdarzenia zastano zwisający konar drzewa nad drogą gminną stwarzający zagrożenie.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy użyciu drabiny przenośnej i piły mechanicznej do drewna konar drzewa usunięto. Uprzątnięto teren, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 15:41 Grubno- Kolizja samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym na DK91. Zablokowany lewoskręt w kierunku obwodnicy Chełmna. Ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Dwie osoby przytomne wewnątrz samochodu osobowego. Kierowca ciągnika poza pojazdem. 

Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono dopływ prądu w Toyocie Yaris. Udzielono KPP (wsparcie psychiczne) pasażerce i kierującej samochodem osobowym a następnie przekazano je zespołowi karetki pogotowia. Biorące udział w zdarzeniu kobiety odmówiły przewiezienia do szpitala. Po dokonaniu czynności wyjaśniających przez Policję pojazdy usunięto z jezdni i przekazano użytkownikom. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

7,00

2

07.08.2019 19:57 Bieńkówka – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zerwaną linię telekomunikacyjną na skutek silnego wiatru. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono teren działań. Ratownicy z drabiny przystawnej zabezpieczyli zerwaną linię telekomunikacyjną przed osobami postronnymi. Powiadomiono dział techniczny Orange Polska o zaistniałym zdarzeniu. Zakończono działania.

MZ/L

0,50

1

07.08.2019 20:03 Kijewo Królewskie -Konar drzewa na drodze powiatowej blokujący przejazd. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy za pomocą piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze kawałki i usunęli z jezdni. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 20:30 Rybieniec -Zalana droga powiatowa DP1609 na powierzchni ok. 150m2. Brak przejazdu.

Zabezpieczono teren działania. Wodę wypompowano za pomocą motopompy pływającej Niagara oraz pompy szlamowej. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 21:26 Chełmno ul. Młyńska- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono otwarty właz studzienki kanalizacyjnej. Pokrywa studzienki znajdowała się obok otworu.

Działania zastępu polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, zamknięciu studzienki.

Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

07.08.2019 23:53 Chełmno Ul. Grudziądzka- Na miejscu zdarzenia zastano niedrożną rynnę spustową, na skutek czego woda deszczowa dostała się do mieszkania na I piętrze.

2. Podjęte działania: ratownik z drabiny przystawnej udrożnił zatkana rynnę likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,50

1

08.08.2019 17:59 Chełmno ul. Toruńska- Kolizja dwóch samochodów osobowych. Kierowcy po za pojazdami. Brak osób poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania PSP polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołów ostrzegawczych)
– odłączeniu akumulatora i zakręceniu butli z gazem LPG
– kierowaniu ruchem do czasu przyjazdu Policji
– przekazaniu pojazdu właścicielowi (BMW zabrane przez pomoc drogową, Jeep po wymianie koła mógł kontynuować dalszą jazdę)
– uprzątnięciu miejsca zdarzenia

MZ/L

10,00

1

09.08.2019 19:51 Kosowizna -Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Ford Focus po uderzeniu w drzewo. Dwie osoby poszkodowane. Kierowca poza pojazdem, pasażerka uwięziona. Pasażerka przytomna z lekkimi obrażeniami zewnętrznymi. Droga całkowicie zablokowana.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W uszkodzonym pojeździe odłączono akumulator. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do pasażerki. Zastęp OSP udzielił KPP osobom poszkodowanym. W trakcie prowadzenia działań na miejsce przybył ZRM. Zabrał pasażerkę do szpitala. Następnie na miejsce dotarł drugi ZRM. Ratownik medyczny podjął decyzję o zabraniu drugiej osoby poszkodowanej do szpitala. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję, pojazd został usunięty z jezdni. Płyny eksploatacyjne zebrano przy pomocy sorbentu. Uprzątnięto miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L

10,00

3

10.08.2019 20:12 Zegartowice- Otwarcie mieszkania. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zamknięte mieszkanie na II piętrze, oraz małżeństwo z trójką małych dzieci, które nie mogło się dostać do środka (złamany klucz w zamku). Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce działań. Ratownik przy użyciu drabiny przystawnej wszedł do mieszkania przez uchylone okno, a następnie otworzył je od środka. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

11.08.2019 08:35 Wyścig kolarski na terenie gminy Kijewo królewskie oraz gminy Unisław (Kijewo królewskie – Unisław – Dorposz Szlachecki – Kijewo królewskie). 120- zawodników plus ekipy serwisowe. Zabezpieczenie trasy wyścigu.

Zabezpieczono trasę przejazdu kolarzy, zorganizowano punkty medyczne. Po zakończeniu wyścigu zakończono działania.

MZ/M

0,00

10

11.08.2019 18:57 Bartlewo- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy pożar czterech balotów słomy składowanych na skraju polu. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczona miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody w natarciu na źródło ognia, pożar ugaszono a następnie rozgarnięto pozostałości i przelano wodą. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

11.08.2019 18:57 Bartlewo- Pożar pogorzeliska. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ponowne przegarnięcie pogorzeliska oraz przelanie przy użyciu jednego prądu wody. Właściciel przy użyciu ciągnika rolniczego z pługiem przeorał pogorzelisko. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

12.08.201912:50 Chełmno ul .Polna- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar magnezu (ok. 500kg) w piecu odlewniczym częściowo zasypany piaskiem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Temperatura pieca odlewniczego wynosiła 600°C. Ewakuowano 10 osób znajdujących się na hali odlewniczej oraz 40 osób z pozostałych części obiektu. Ewakuacja osób nie była związana z medycznymi działaniami ratowniczymi. Działania straży polegały na wyniesieniu elementów ograniczających prowadzenie akcji bezpośrednio przy piecu oraz ciągłym monitorowaniu temperatury pieca. W celu zabezpieczenia w przypadku dalszego rozwoju pożaru na miejsce zadysponowano pojazd Zakładowej Straży Pożarnej Adriana Kosowizna GCBM 7,5/24Pr. W celu zmniejszenia temperatury i zahamowania procesu palenia się do pieca dostarczano dwutlenek siarki SO2. Co 15 minut dokonywano kolejnych pomiarów temperatury, która systematycznie spadała. Przy temperaturze około 400°C po konsultacji z technologiem i kierownictwem zakładu ustalono, że jest to normalna temperatura pracy pieca i dalsze nadzorowanie prowadzić będą samodzielnie.

Hala odlewni: wymiary 24m x 18m – 430 m2, wysokość 6 m. Konstrukcja obiektu żelbetowa, strop żelbetowy.  Maszyna odlewnicza, w której doszło do pożaru służy do produkcji elementów lamp oświetleniowych.

P/M

200,00

10

Na terenie powiatu odnotowano 12 zdarzeń związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 29.07-04.08.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

29.07.2019
08:03

Chełmno DK91: Rozlany olej napędowy na jednym pasie ruchu pow. ok.20 m2 z nieustalonego pojazdu. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem chwilowo odbywał się wahadłowo.

Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Przywrócono ruch na drodze. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

29.07.2019 09:06

Kałdus DW550: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Daewoo Lanos po uderzeniu w drzewo. Pogotowie Ratunkowe na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Lekarz będący na miejscu zdarzenia stwierdził zgon kierowcy. W uszkodzonym pojeździe odłączono akumulator, oraz zakręcono butlę gazową. Na miejsce zdarzenia przybył asesor z Prokuratury z Chełmna. Na jego polecenie zamknięto całkowicie ruch środków transportu na DW 550. Zorganizowano objazd przez Brzozowo. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policje i prokuraturę przystąpiono do wykonania dostępu do zakleszczonego kierowcy. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego usunięto tylne i przednie drzwi od strony kierowcy. Usunięto dach. Przy użyciu rozpieraka kolumnowego odciągnięto przód pojazdu. Pracownicy z zakładu pogrzebowego zabrali zwłoki. Pojazd odholowano na policyjny parking. Uprzątnięto miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/L

7,00

4

29.07.2019 18:42

Chełmno ul. Dominikańska: Po dojeździe zastano pożar samochodu osobowego Land Rover. Na miejscu Straż Miejska. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prądy piany ciężkiej na palącą się komorę silnika. Po ugaszeniu pojazdu odłączono akumulator i zakręcono zawór butli LPG. Zagrożenia nie stwierdzono. Pojazd przekazano właścicielce. Zakończono działania.

P/M

6,00

2

29.07.2019 21:34

Bruki Unisławskie: Paląca się sterta śmieci na nieużytkach rolnych nieopodal gospodarstw.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia. Pożar ugaszono. Działania zakończono.

P/M

0,00

1

30.07.2019 12:33 Pniewite: Na miejscu zdarzenia zastano pożar rżyska o powierzchni ok. 1000 m.kw., zagrożone ok 2 ha zboża na pniu. Innych zagrożeń nie stwierdzono. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd gaśniczy w natarciu na palące się rżysko. Pożar ugaszono. Teren zlano wodą i zakończono działania.

P/M

0,00

8

30.07.2019 21:33 Chełmno ul. Powiśle: Pożar pozostałości roślinnych i śmieci na działce. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Dogaszenie przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego. Zakończono działania

P/M

0,00

1

31.07.2019 20:19

 

Trzebcz Szlachecki: Gniazdo szerszeni w budynku gospodarczym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

03.08.2019 13:31

Chełmno ul. nad Groblą: Po dojeździe na miejscu zdarzenia zastano kolizję motocyklisty z samochodem osobowym. ZRM z Chełmna na miejscu. Poszkodowanej osobie z samochodu osobowego KPP udzielał ratownik medyczny, który nie stwierdził poważnych obrażeń, osoba poszkodowana nie wymagała transportu do szpitala. Motocyklista biorący udział w zdarzeniu nie odniósł żadnych obrażeń. Policja na miejscu. Ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono dopływ prądu w pojazdach. Płyny eksploatacyjne posypano proszkiem pumeksowym. Po dokonaniu czynności wyjaśniających przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię i przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

6,00

1

03.08.2019 15:56 Raciniewo: Gniazdo szerszeni w budynku gospodarczym. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu budynku. Zabezpieczono teren działania. W ubraniu ochronnym usunięto gniazdo szerszeni. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

03.08.2019 17:21 Malankowo: Na miejscu zastano pożar komory silnika samochodu osobowego. Pojazd znajduje się na parkingu autostrady A1. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Zabezpieczono teren zdarzenia. Pożar samochodu ugaszono za pomocą jednego prądu gaśniczego wody z szybkiego natarcia. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

P/M

5,00

2

03.08.2019 18:00 Grzybno: W budynku wielorodzinnym na parterze stwierdzono zapach gazu. Mieszkańcy poza budynkiem. Brak dodatkowych zagrożeń. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą detektora wielogazowego dokonano pomiarów w całym budynku, urządzenie pomiarowe wykazało 10 ppm obecności tlenku węgla na klatce schodowej. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia otwierając drzwi i okna. Po ponownym dokonaniu pomiarów nie stwierdzono tlenku węgla w całym budynku. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Zalecono właścicielowi częstsze wietrzenie budynku. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

03.08.2019 18:27 Podwiesk: Gniazdo os w ziemi przy placu zabaw, duża liczba latających os stwarza zagrożenie dla osób. Miejsce akcji zabezpieczono. Ratownik w ubraniu ochronnym przy pomocy łopaty rozkopał miejsce, z którego wylatywały osy i usunął gniazdo. Miejsce gniazda spryskano środkiem odstraszającym. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

03.08.2019 22:27 Pniewite: Na miejscu zastano pożar balotu słomy na rżysku. Innych zagrożeń nie stwierdzono.

Działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono za pomocą jednego prądu gaśniczego wody z szybkiego natarcia. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

P/M

0,00

1

04.08.2019 12:23 Firlus: Pożar prasy rolującej do słomy stojącej na boisku sportowym (operator zjechał z pola aby uniknąć pożaru rżyska). Bez osób poszkodowanych. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano dwa prądy wody w natarciu na palącą się prasę. Pożar ugaszono. Maszynę rolniczą schładzano wodą do całkowitego wystygnięcia. Zakończono działania.

P/M

15,00

5

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 22.07-28.07.2019r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

22.07.2019
11:34
Papowo-Biskupie: Zastana sytuacja: Rozlany olej na jezdni na pow. ok.5 m2. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

22.07.2019 14:33 Kijewo-Królewskie: Na miejscu zdarzenia zastano pożar rżyska o powierzchni ok. 500 m.kw., zagrożone ok 2 ha zboża na pniu. Innych zagrożeń nie stwierdzono.
Działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd gaśniczy w natarciu na palące się rżysko. Pożar ugaszono. Teren zlano wodą i zakończono działania.

P/M

0,00

4

22.07.2019 15:57 Wrocławki: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Toyota Yaris poza jezdnią w rowie. Kierowca samodzielnie podróżujący opuścił pojazd przed przybyciem zastępu, bez widocznych obrażeń pod wpływem zdarzenia. Ruch odbywał się wahadłowo. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w pojeździe oraz uprzątnięto jezdnię ze szkieł. Kierowca odmówił pomocy medycznej.
Po dojeździe karetki ratownik medyczny potwierdził brak obrażeń u kierowcy i pozostawił go na miejscu zdarzenia. Właściciel pojazdu (kierowca) na własną rękę zapewnił pomoc drogową. Przybyły na miejsce patrol Policji do czasu zabrania samochodu przez pomoc drogową pozostał na miejscu. Działania zakończono.

MZ/L

7,00

2

22.07.2019 16:11 Chełmno,
ul. Powiśle: Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa nad drogą
stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy z wysięgnika SH21D przy pomocy piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

23.07.2019 17:42 Watorowo: Po dojeździe zastano kolizje dwóch samochodów osobowych. Seat Leon po najechaniu w tył samochodu VW T4. Policja na miejscu. Kierowcy poza pojazdami nie wymagają pomocy medycznej. Twierdzą że czują się dobrze. Wyciek płynów eksploatacyjnych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator oraz zakręcono zawór w butli instalacji LPG w uszkodzonym pojeździe (Seat Leon). Wprowadzono ruch wahadłowy.
Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z drogi oraz przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

8,00

1

24.07.2019 08:30 Starogród Dolny: Gniazdo szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego przy belce kalenicowej. Zagrożone osoby przebywające w budynku. Zabezpieczono teren działań. Przy użyciu drabiny nasadkowej, ratownik w ubraniu ochronnym usunął gniazdo szerszeni. Miejsce występowania owadów spryskano środkiem odstraszającym. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

24.07.2019 18:51

 

Kokocko: Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano gniazdo os znajdujące się w konstrukcji drewnianego stropu w jednym z pokoi. Zagrożone osoby przebywające w pobliżu gniazda. Zabezpieczono teren działań. W ubraniu ochronnym wykonano otwory rewizyjne (sprzęt burzący) w stropie na parterze oraz poddaszu budynku mieszkalnego. Przez wykonane otwory rozpylono środek owadobójczy. Otwory zaklejono pianką montażową. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

24.07.2019 20:29 Chełmno ul. studzienna: Na miejscu zdarzenia zastano kota uwiezionego na drzewie na wysokości ok 7m. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik przy użyciu drabiny przystawnej podjął próbę ściągnięcia kota. Zwierzę spłoszyło się i wdrapało kilka metrów wyżej co spowodowało brak możliwości ściągnięcia go bezpiecznie na ziemię. Na miejscu zdarzenia nie ma możliwości użycia innego sprzętu z powodu trudnego dojazdu i braku możliwości użycia podnośnika SHD-21. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

25.07.2019 15:15 Sarnowo: Samochód osobowy Citroen Xsara przewrócony na lewy bok. Pojazd znajduje się na poboczu w odległości 7 m od pasa awaryjnego. Na miejscu OSP Robakowo. Dwie osoby podróżujące samochodem poza pojazdem bez obrażeń, osoby odmówiły pomocy medycznej, brak wycieków w pojeździe. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (pojazdy pożarnicze na pasie awaryjnym),
– odłączeniu akumulatora,
– ustabilizowaniu pojazdu na kołach,
– przekazaniu samochodu właścicielce;

MZ/L

1,00

3

25.07.2019 16:44 Chełmno DK91: Na miejscu zdarzenia zastano przewróconą przyczepę samochodu ciężarowego przewożącą tarcicę na lewym boku na poboczu drogi. Tarcica jest rozsypana po obu stronach drogi (pasy awaryjne). Dwaj kierowcy pojazdu ciężarowego w trakcie usuwania tarcicy z drogi na pobocze. Ruch drogowy odbywa się bez utrudnień. Osób poszkodowanych nie stwierdzono.
Działania
zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
– usunięciu kłód poza drogę,Użytkownik samochodu ciężarowego posiadał na wyposażeniu ciężarowego samochodu Mercedes Actros podnośnik HDS za pomocą, którego ustabilizował na kołach przewróconą przyczepę.
– uprzątnięciu jezdni z kory,
– przekazaniu przyczepy i miejsca składowania z tarcicą użytkownikowi pojazdu,
Właściciel zobowiązał się do tego, że we własnym zakresie załaduje tarcicę rozrzuconą na poboczu i w przydrożnych rowach. Na miejscu w celu zabezpieczenia pozostała Policja. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

25.07.2019 20:17 Chełmno ul. Powiśle: Pożar pomieszczenia w budynku altanki działkowej. Brak informacji co do osób znajdujących się w środku. Budynek zamknięty, mocne zadymienie. Brak dodatkowych zagrożeń.
Działania zastępów polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (odłączenie prądu od budynku),
– zabezpieczeniu roty w sprzęt ODO oraz oświetleniowy,

– wyłamaniu drzwi wejściowych w celu dojścia do źródła pożaru,
– podaniu prądu wody z szybkiego natarcia,
– oddymieniu pomieszczeń,
– przeszukaniu budynku,
– rozbiórce elementów podbicia stropu drewnianego (płyta kartonowo-gipsowa i wełna mineralna) oraz odsunięciu nadpalonej meblościanki,
– przelaniu i rozgarnięciu pogorzeliska,
– dokonaniu pomiarów temperatury pirometrem i kamerą termowizyjną,
– przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi.

P/M

10,00

3

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 08.07-14.07.2019 r.

Data i
godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

09.07.2019
19:31
Bartlewo – Kolizja dwóch samochodów osobowych Audi A4 i Opel Zafira na drodze powiatowej nr 1615, brak osób poszkodowanych. Policja na miejscu.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Płyny eksploatacyjne zneutralizowano sorbentem. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy przekazano właścicielom. Uprzątnięto jezdnię. Zakończono działania.

MZ/L

3,00

3

10.07.2019 11:48 Płutowo. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na jezdni stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli z drogi likwidując zagrożenie. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

10.07.2019 12:35 Trzebcz Szlachecki. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na chodniku drogi gminnej stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli z chodnika likwidując zagrożenie. Chodnik uprzątnięto, zakończono działania

MZ/L

0,00

1

11.07.2019 16:11 Górne wymiary. Na miejscu zdarzenia zastano pochylone drzewo przy budynku mieszkalnym nad drogą powiatową nr DP1622 stwarzające zagrożenie dla ruchu środków transportu.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy SH21D za pomocą pił do cięcia drewna usunęli drzewo likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

3

11.07.2019 19:35 Bieńkówka. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa nad drogą gminną stwarzający zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej do drewna oraz drabiny przystawnej usunięto zwisający konar i pocięto na mniejsze części likwidując zagrożenie. Drogę uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

12.07.2019 09:21 Klamry. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch samochodów osobowych Saab 93 i Seat Ibiza na drodze powiatowej nr 1622. Kierowcy poza pojazdami. Kierująca kobieta Seatem pod wpływem zdarzenia, uskarża się na ból głowy, kierujący Saab bez obrażeń. Droga całkowicie zablokowana. Brak dodatkowych zagrożeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono dopływ prądu w pojazdach oraz gazu. Ratownik udzielił KPP poszkodowanej – założono kołnierz ortopedyczny, udzielono wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu karetki pogotowia, kobieta została przekazana lekarzowi, która po przebadaniu pozostała na miejscu zdarzenia. Płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Uprzątnięto jezdnię. Pojazdy przekazano właścicielom. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L

12,00

4

12.07.2019 10:46 Bruki Unisławskie. Konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie opadnięciem na jezdnię DW550. Bez osób poszkodowanych.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pomocą piły do cięcia drewna z kasza SH21D pocięto konar na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

12.07.2019 18:54 Wabcz. Gniazdo szerszeni w drzewie na wysokości 1 m, brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsca zdarzenia, ratownik ubrany w kombinezon spryskał gniazdo środkiem owadobójczym, po odczekaniu, aż środek zacznie działać wybrano gniazdo z drzewa, po usunięciu zagrożenia zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

13.07.2019 6:05 Trzebcz Szlachecki. Konar drzewa na drodze powiatowej 1604.

Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zagrożenie usunięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

13.07.2019 17:38 Ostrów Świecki. Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa nad jezdnią stwarzający zagrożenie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej przy pomocy piły spalinowej do drewna usunął konar likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

14.07.2019 16:03 Chełmno ul. Gen. Jastrzębskiego. Konar drzewa zwisający nad chodnikiem na wysokości około 7m. Bez osób poszkodowanych.

Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna oraz drabiny przystawnej konar został usunięty i pocięty na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z chodnika. Teren uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 01.07-07.07.2019 r.

W dniach 01.07-07.07.2019 r. na terenie powiatu wystąpiły 4 zdarzenia w których usuwano owady błonkoskrzydłe.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

01.07.2019
20:30
Chełmno ul. Aleja 3 Maja. Tlenek węgla. W budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań (czwarte piętro) czujka zasygnalizowała obecność tlenku węgla na poziomie 100 ppm. Lokatorka mieszkania poza budynkiem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie OUO przy użyciu detektora wielogazowego dokonali pomiaru w całym mieszkaniu, urządzenie pomiarowe wykazało 80 ppm obecności tlenku węgla w jednym z pomieszczeń – łazience. Przewietrzono wszystkie pomieszczenia otwierając drzwi i okna. Odłączono urządzenia gazowe. W trakcie prowadzonych działań kobieta zaczęła uskarżać się na bóle głowy. Ratownicy podali tlen i zadysponowano zespół pogotowia. Przybyły na miejsce lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanej do szpitala celem przeprowadzenia szczegółowych badań. Dokonano kolejnego pomiaru , który nie wykazał nieprawidłowości. Dokonano pomiarów we wszystkich mieszkaniach budynku – pomiary nie wykazały nieprawidłowości. Na miejsce zdarzenia przybyła przedstawicielka spółdzielni mieszkaniowej, której przekazano miejsce zdarzenia(mieszkanie) z zaleceniem wykonania przeglądu instalacji przez uprawniony podmiot.

MZ/L

0,00

1

03.07.2019 20:37 Stablewice. Sadze w kominie. Pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, płomienie wydostają się z komina. Zadymienie na poddaszu. Częściowo zajęły się drewniane deski stropu przylegające do komina. Wszyscy mieszkańcy poza budynkiem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO wygasili palenisko w piecu C.O w piwnicy w budynku wielorodzinnym. Na dach dostano się przesz wejście do tego przeznaczone, skąd przy użyciu proszku gaśniczego ugaszono pożar sadzy, następnie komin wyczyszczono szczotką kominiarską. Przy pomocy piły do cięcia drewna w stropie wykonano otwory rewizyjne gdzie podano jeden prąd gaśniczy na żarzące się deski. Stwierdzono że pożar nie rozprzestrzenia się dalej. Wybrano sadze z wyczystki i przewietrzono wszystkie pomieszczenia. Dokonano pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych oraz temperatury komina. Nie stwierdzono przekroczeń substancji niebezpiecznych. Temperatura komina spadła do bezpiecznej wartości. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu przez kominiarza oraz sprawdzenia szczelności komina. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Działania zakończono.

P/L

2,00

2

06.07.2019 13:53 Ostrów Świecki. Plama oleju. Plama oleju na jednym pasie ruchu o długości około 30m. Zagrożenie w ruchu drogowym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Plamę oleju posypano proszkiem pumeksowym. Jezdnię uprzątnięto przy pomocy mioteł. Zagrożenie usunięto. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

06.07.2019 16:11 Chełmno. Plama oleju na DK91. Rozlany olej napędowy na prawym pasie ruchu o długości około 300m, z nieustalonego pojazdu. Ruch na odcinku drogi objętym działaniem odbywał się wahadłowo. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Rozlany olej zneutralizowano proszkiem pumeksowym. Drogę uprzątnięto przy pomocy mioteł. Przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

1

06.07.2019 19:35 Chełmno. Ul. Aleja 3 Maja. Tlenek węgla w budynku wielorodzinnym. Mieszkanka na zewnątrz mieszkania. Czujnik tlenku węgla wskazujący przekroczenia. Mieszkanka stwierdziła że czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w sprzęcie ODO dokonali pomiaru urządzeniem PhD – Lite który wykazał obecność tlenku węgla w mieszkaniu 75 ppm (dopuszczalna 35ppm), oraz czujnikiem do pomiaru CGS 20D do pomiaru gazu ziemnego, propan butan nie stwierdzono ulatniania gazu. Przewietrzono pomieszczenia w budynku. Dokonano ponownego pomiaru w pomieszczeniach co nie wykazało przekroczeń. Zalecono nie korzystanie z pieca do czasu wykonania przeglądu. Przebadano czujnikami pozostałe dostępne mieszkania na klatce schodowej, nie stwierdzono przekroczeń. Działania zakończono.

MZ/L

0,00

1

07.07.2019 19:11 Chełmno ul. Franciszkańska. Gniazdo ptaków. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano poluzowane ptasie gniazdo nad wejściem do budynku na wysokości 5m. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, ratownik z drabiny przystawnej usunął puste gniazdo i przekazał je mieszkańcowi posesji w celu dalszego zabezpieczenia. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 24.06-30.06.2019 r

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

25.06.2019
05:59
Robakowo, Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Volvo V70 po uderzeniu w bariery ochronne i przydrożne drzewo. Osoby podróżujące opuściły pojazd przed przybyciem JOP. Brak osób poszkodowanych, zablokowany jeden pas ruchu.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
– odłączeniu akumulatora
– udzieleni kwalifikowanej pierwszej ( zebranie wywiadu i wykonanie badania urazowego)kierowca, który doznał urazu okolic oka odmówił udzielenia pomocy
– posypaniu rozlanych płynów eksploatacyjnych sorbentem a następnie zebraniu z jezdni
– przekazaniu pojazdu właścicielowi, który we własnym zakresie usunął z drogi

MZ/L

15,00

2

27.06.2019 12:09 Chełmno ul. Łunawska, Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa pojazdy osobowe po zderzeniu na skrzyżowaniu drogi DK91 z ul. Łunawską. Jeden pojazd osobowy znajdujący się na skrzyżowaniu bez osoby poszkodowanej, drugi pojazd na ul. Łunawskiej ustawiony w stronę miejscowości Klamry z osobą poszkodowaną w pojeździe. Policja obecna przy zdarzeniu. Ruch odbywał się bez zakłóceń. Miejsce akcji zabezpieczono. Odłączono zasilanie od pojazdów. Do czasu przybycia ZRM osobie poszkodowanej podawano tlen oraz stabilizowano odcinek szyjny kręgosłupa. Po przyjeździe karetki pogotowia wspólnie ułożono osobę poszkodowaną (kierującą Kia Rio) na noszach i przekazano ZRM, który przetransportował kobietę do szpitala. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto z jezdni i przekazano właścicielom. Zakończono działania.

MZ/L

20,00

2

27.06.2019 20:19 Trzebcz Królewski, Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na izolowanej linii energetycznej doprowadzającej prąd do budynku mieszkalnego. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownik z drabiny przystawnej przy pomocy piły spalinowej do drewna usunął konar likwidując zagrożenie. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

29.06.2019 13:48 Chełmno, ul. Rynek, Na miejscu zastano imprezę Festiwal Kolorów. 1.2 Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia, nie było potrzeby podejmowania innych działań. Po zakończeniu imprezy zakończono działania.

MZ/M

0,00

1

30.06.2019 08:47 Płutowo, Wezwanie dotyczyło zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca LPR. Na miejscu okazało się, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny do którego został zadysponowany śmigłowiec.  Na miejscu zastęp OSP Kijewo Królewskie. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania polegały na:
-zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
-udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała na ocenie przytomności(nieprzytomny), ocenie oddechu (brak), ocenie tętna (brak) wykonaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej
-zabezpieczeniu lądowiska LPR
– pomoc podczas RKO załodze LPR na bazie ich sprzętu (podczas reanimacji wykorzystano butle z tlenem będące na wyposażeniu torb PSP R1 JRG Chełmno i OSP Kijewo Królewskie),  po ok.40 minutach RKO lekarz stwierdził zgon
-zabezpieczeniu startu śmigłowca

MZ/L

0,00

2

30.06.2019 21:07 Drzonowo A1, Samochód osobowy Toyota Yaris po dachowaniu znajduje się na zjeździe – MOP Drzonowo. Na miejscu OSP Lisewo i ZRM. Osoby podróżujące samochodem pod opieką ZRM.  Zjazd na MOP zablokowany. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia(oznakowanie flarami, pachołkami)
-odłączeniu akumulatora
– zrobienie dostępu, przez wycięcie tylnych drzwi z prawej strony, do uwięzionej kobiety
-ewakuacji kobiety wraz a ratownikami medycznymi z pojazdu, kobieta po zbadaniu została przewieziona na szpitalny oddział ratunkowy w celu dalszej diagnostyki,
-przekazaniusamochodu właścicielowi
– przekazaniu miejsca zdarzenia Policji
– na miejscu pozostał zastęp OSP Lisewo

MZ/L

30,00

2

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 17.06-23.06.2019r.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

18.06.2019
15:00
Unisław ul. Lipowa, Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Opel Corsa po kolizji ze skuterem. Brak osób poszkodowanych, Policja na miejscu. Miejsce akcji zabezpieczono. Wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlane płyny eksploatacyjne posypano sorbentem. Pojazdy usunięto z drogi i przekazano właścicielom. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

1,00

1

18.06.2019 16:28 Jeleniec, Po dojeździe zastępu zastano wyciek nieokreślonej substancji ze zbiornika typu Mauzer 1000 l na betonowy plac na terenie magazynu produkcyjnego (nieużytkowanego). Wyciek na powierzchni 5 m2. Bez osób poszkodowanych. Przy wjeździe na posesję znajduje się kobieta nadzorująca obiekt ze strony właściciela, która wskazała miejsce w którym znajduje się uszkodzony zbiornik. Zabezpieczono teren działań. Wyznaczono strefę bezpieczną w promieniu około 50m. Po wstępnym rozpoznaniu ratownicy w aparatach ochrony układu oddechowego stwierdzają, że przy budynku magazynowym znajduje się zbiornik z uszkodzoną powłoką na wysokości 30cm. Z otworu o średnicy ok 2cm wydostaje się farba. Ratownicy przy użyciu detektora wielogazowego wykluczyli obecność powodujących wtórne zagrożenia gazów. Rozlaną farbę zasypano piaskiem, równocześnie podjęto próbę likwidacji wycieku przy pomocy gumowych podkładów i transportowych pasów ściągających. Ze względu na odkształcający się płaszcz zbiornika nie udało się zlikwidować wycieku. Na prośbę KDR na miejsce sprowadzono podnośnik teleskopowy, przy pomocy którego przemieszczono uszkodzony zbiornik nad pusty i poprzez zawór dolny przelano zawartość. Miejsce działań przekazano osobie nadzorującej. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

19.06.2019 20:44  Chełmno ul. Rynek. Na płycie rynkowej kilka plam oleju o łącznej powierzchni około 4m2, bez pojazdu na miejscu zdarzenia, brak dodatkowych zagrożeń

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– posypaniu plam olejowych sorbentem, następnie przy pomocy mioteł zamieciono i zebrano sorbent.
– po powrocie do bazy poinformowano Burmistrza Miasta Chełmna o zaistniałym zdarzeniu.

MZ/L

0,00

1

20.06.2019 13:56 Unisław ul. Chełmińska, Samochód osobowy przygnieciony przez drzewo na parkingu. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą mechanicznych pił do cięcia drewna pocięto drzewo na mniejsze elementy oraz usunięto je z uszkodzonego auta. Teren uprzątnięto. Działania zakończono.

MZ/L

18,00

1

20.06.2019 14:23 Unisław ul. Parkowa, po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano trzy powalone drzewa: pierwsze na samochodzie ciężarowym MAN. Pojazd znajdował się w parku w którym zorganizowano wesołe miasteczko. Gałęzie drzewa uszkodziły również szybę w pojeździe dostawczym LDV, oraz szybę w kabinie sterowni Autodrom. Drugie drzewo na alejce parkowej. Trzecie na alejce i częściowo na ogrodzeniu parku. Bez osób poszkodowanych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy piły do cięcia drewna pocięto drzewa na mniejsze elementy. Zakończono działania.

MZ/L

25,00

2

20.06.2019 14:44 Unisław ul. Żwirki i Wigury, uszkodzone dwie płyty poszycia dachu (eternit) na budynku gospodarczym. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy z drabiny przystawnej zabezpieczyli przy pomocy plandeki uszkodzony dach. Zakończono działania.

MZ/L

1,00

2

20.06.2019 14:52 Unisław ul. Lipowa, zalana piwnica w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Zabezpieczono teren działania. Przy użyciu pompy szlamowej wypompowano wodę z pomieszczenia piwnicy. Zakończono działania.

MZ/L

1,00

1

20.06.2019 14:55 Kijewo Królewskie ul. Zbożowa, zerwana część poszycia dachu budynku mieszkalnego ok. 20m2 oraz uszkodzony komin. Całkowite zerwanie poszycia na budynku stodoły ok. 100m2, poszycie znajdowało się na pobliskim polu. Zerwane poszycie na budynku gospodarczym ok.8 m2. Zastana sytuacja stwarzała zagrożenie dla mieszkańców. Brak dodatkowych zagrożeń.

Zabezpieczonomiejsce zdarzenia.
– budynek mieszkalny- przy użyciu podnośnika SH21D i drabin przystawnych usunięto luźne elementy konstrukcji komina i dachu a następnie zabezpieczono dach plandeką.
– budynek stodoły, budynek gospodarczy – przy użyciu podnośnika SH21D i drabin przystawnych usunięto luźne elementy konstrukcji dachu zagrażające mieszkańcom. Budynek stodoły oraz budynek gospodarczy nie wymagał zabezpieczenia plandeką. Zakończono działania

MZ/L

60,00

3

21.06.2019 13:46 Grubno DK91, plama oleju na drodze krajowej na długości około 10m i szerokości 0,5m na jednym pasie jezdni. Brak dodatkowych zagrożeń. Miejsce akcji zabezpieczono, wprowadzono ruch wahadłowy. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym, a następnie uprzątnięto jezdnię. Przywrócono całkowity ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

23.06.2019 15:26 Chełmno ul. 3 Maja, Na miejscu zastano przytomną kobietę po utracie przytomności, siedzącą na ziemi, roztrzęsioną pod wpływem zdarzenia. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce działań. Po przeprowadzeniu wywiadu ze świadkiem, okazało się że pod wpływem ataku epilepsji straciła przytomność i doznała urazu głowy. Udzielono pierwszej pomocy: wsparcie psychiczne, opatrzono ranę głowy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zespołu karetki pogotowia, poszkodowaną przekazano ratownikom medycznym. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

Ponadto w dniach od 17.06.2019 r. do 23.06.2019 r. strażacy z powiatu chełmińskiego:
-14 razy usuwali powalone drzewa i konary drzew,
-3 razy usuwali gniazda os,

 

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 11.06- 16.06.2019 r.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce
zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

11.06.2019
01:59

Kucborek- Pożar trawy na poboczu drogi powiatowej na pow. około 1 m2. Bez dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono przy pomocy tłumicy. Zagrożenie usunięto i zakończono działania.

P/M

0,00

1

11.06.2019 07:48

Lisewo autostrada A1 Wypadek drogowy. Opel Vectra po uderzeniu w liny energochłonne zewnętrzne po prawej stronie. Pojazd blokuje prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Kierująca poza samochodem, zaopatrywana przez OSP Lisewo (stabilizacja odcinka szyjnego- kołnierz, ułożenie na desce ortopedycznej, badanie urazowe, prowadzenie wsparcia psychicznego u osoby poszkodowanej). Na miejscu ZRM i obsługa autostrady. O 8:11 osoba poszkodowana przekazana ZRM. Drugi pojazd Ford Focus z przebitą oponą w skutek najechania na elementy po kolizyjne, bez osób poszkodowanych na pasie awaryjnym. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działania zastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– udzieleniu KPP osobie poszkodowanej,
– posypaniu wyciekłych płynów eksploatacyjnych sorbentem,
– przekazaniu miejsca zdarzenia obsłudze autostrady,
– przekazaniu pojazdu Ford Focus właścicielowi,
– do zakończenia czynności dochodzeniowo-śledczych przez Policję i przyjazdu pomocy drogowej na miejscu pozostał zastęp OSP Lisewo,
– po załadowaniu samochodu przez obsługę lawety, miejsce zdarzenia uprzątnięto i przywrócono ruch.

MZ/L

10,00

2

11.06.2019 10:39

Kamlarki- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar pomieszczenia (4x6m) w budynku gospodarczym. Właściciel odłączył dopływ prądu do budynku przed przybyciem pierwszych zastępów JOP. Brak osób poszkodowanych, brak dodatkowych zagrożeń.  Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych podali dwa prądy wody w natarciu na źródło ognia. W trakcie prowadzonych działań część stropu uległa zawaleniu (4×1,2m). Pogorzelisko przegarnięto i przelano wodą. W celu wykluczenia obecności ukrytych pożarów obiekt sprawdzono za pomocą pirometru i kamery termowizyjnej. Na miejscu zdarzenia pozostał patrol Policji, w celu prowadzenia własnych czynności. Zakończono działania.

P/M

2,00

6

12.06.2019 08:32

Bruki Unisławskie- Samochód osobowy Audi Q7 po uderzeniu w przydrożne drzewo. Kobieta pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W odległości około 50 metrów od miejsca zdarzenia stoi drugi samochód biorący udział w zdarzeniu VW LT (Przed uderzeniem w drzewo doszło do kolizji pojazdów). Na miejscu zastępy OSP Unisław i OSP Kokocko oraz patrol Policji. Ruch na DW550 wstrzymany. Brak dodatkowych zagrożeń.

Działaniazastępów polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (przy pomocy pachołkówostrzegawczych)
– udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała na:wsparciu psychicznym, wywiadzie SAMPLE, badaniu urazowym,unieruchomieniu odcinka szyjnego oraz tlenoterapii biernej,
– przekazaniu poszkodowanej kobiety przybyłemu na miejsce ZRM (po przeprowadzeniu badania kierownik ZRM podjął decyzję o przewiezieniu poszkodowanej kobiety na SOR w celu wykonania dalszej diagnostyki)
– przekazaniu samochodu przybyłemu na miejsce właścicielowi

– przekazaniu VW LT kierowcy
– wycięciu drzewa (w które uderzył samochód), stwarzało zagrożenie dla osób poruszających się po DW 550,( dyżurny SK KP PSP poinformował zarząd dróg wojewódzkich o wycince drzewa)

MZ/L

70,00

3

12.06.2019 17:14

Dorposz Szlachecki- Na miejscu zdarzenia zastano pożar obornika na betonowej płycie obornikowej przy budynku inwentarskim. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działań. Ratownicy podali jeden prąd wody na źródło ognia. Pozostałości przegarnięto przy pomocy maszyny rolniczej, przelano wodą i dogaszono. Pożar ugaszono, zakończono działania.

P/M

 

0,00

 

1

13.06.2019 11:08

Grubno- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Daewoo Matiz przewrócony na prawy bok. Samochód znajdował się poza drogą. Kierowca poza pojazdem. Ruch odbywał się bez zakłóceń. Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w samochodzie. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej (wsparcie psychiczne), a następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM. Ratownicy medyczni podjęli decyzję o pozostawieniu kierującego na miejscu zdarzenia. Samochód przekazano właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/L

3,00

1

13.06.2019 15:53

Lisewo ul. Toruńska- Na miejscu zdarzenia zastano konar drzewa na jezdni stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym.  Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy przy pomocy piły spalinowej do drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli z drogi likwidując zagrożenie. Jezdnię uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

13.06.2019 17:07

Chełmno ul. Toruńska – Plama oleju na jezdni na pow. ok.10m2, na miejscu patrol Policji. Ruch na odcinku drogi objętym działanie odbywał się wahadłowo.  Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Rozlany olej posypano proszkiem pumeksowym. Uprzątnięto jezdnie i przywrócono ruch na drodze. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

15.06.2019 14:02

Chełmno ul. Dominikańska- Mężczyzna na dachu kostnicy na terenie Zespołu Klasztornego Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie na wysokości 5 metrów, policja na miejscu. Zabezpieczono miejsce działania. Na prośbę policji przystawiono i zabezpieczono przenośną drabinę do dachu kostnicy, mężczyzna na polecenie policjanta zszedł na dół, został zatrzymany i przekazany przybyłemu na miejsce ZRM-owi. Mężczyzna w asyście policji został przewieziony do szpitala. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

2

16.06.2019 09:25 Płutowo, konar drzewa na jezdni. Jeden pas ruchu zablokowany. Bez osób poszkodowanych. Podjęte działania: Zabezpieczono teren działania. Za pomocą piły do cięcia drewna konar pocięto na mniejsze elementy. Pocięte elementy konaru usunięto z jezdni. Teren uprzątnięto. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

16.06.2019 10:20 Chełmno ul. Dworcowa- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku magazynowego na terenie zakładu „Adriana”. Na miejscu zdarzenia pracownik ochrony oraz kierownik zakładu. Brak osób poszkodowanych.  Podjęte działania: Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W toku rozpoznania ustalono, że w pomieszczeniu magazynowane były odpady produkcyjne (odpady drzewne). Odłączono instalację elektryczną. Ratownicy w sprzęcie ochrony układu oddechowego otworzyli bramę magazynu i podali jeden prąd wody na źródło ognia. W toku dalszego rozpoznania ustalono, że paliła się paleta drewniana na której składowane były urządzenia i sprzęt elektryczny oraz rozdzielnia prądu wraz z centralą systemu sygnalizacji pożaru. Pożar ugaszono. Dokonano penetracji pomieszczeń – brak dodatkowych zagrożeń. Za pomocą agregatów oddymiających przewietrzono budynek. Miejsce działań przekazano kierownikowi zakładu. Zakończono działania.

P/M

4,00

5

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 03.06- 10.06.2019 r.

 

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

03.06.2019
12:03
Lisewo ul. Mikołaja z Ryńska- pożar śmieci na posesji. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia na źródło pożaru. Pożar ugaszono, przegarnięto i przelano wodą. Teren przekazano właścicielowi pouczając go o zagrożeniu jakie istnieje podczas wypalania śmieci. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

05.06.2019 06:33 Papowo Biskupie DP 1615- wypadek dwóch aut osobowych. Na miejscu zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu na skrzyżowaniu DP1615/DP1641. Jeden pojazd częściowo na pasie ruchu, drugi poza drogą. Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja oraz zastęp OSP Papowo Biskupie znajdują się na miejscu. Nie stwierdzono osób poszkodowanych. Ruch drogowy odbywał się płynnie. Wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Brak dodatkowych zagrożeń. Podjęte działania- zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulatory w pojazdach oraz usunięto płyny eksploatacyjne. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję uprzątnięto miejsce zdarzenia i zakończono działania.

MZ/L

10,00

2

07.06.2019 04:41 Malnankowo A1- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Citroen C4 Picasso na pasie rozdzielającym kierunki autostrady A1 w kierunku Gdańska. Pojazdem podróżowały cztery osoby, obywatele Czech, którzy samodzielnie opuściły pojazd przed przybyciem zastępów JOP. Uczestnicy bez obrażeń. Ruch na drodze w kierunku Gdańska całkowicie zablokowany. Podjęte działania zabezpieczono miejsce zdarzenia. Odłączono akumulator w uszkodzonym pojeździe. Po czynnościach dochodzeniowych Policji, samochód zepchnięto na pas awaryjny autostrady, przekazując Policji. Ratownicy wraz z patrolem drogowym z obsługi autostrady zneutralizowali płyny eksploatacyjne i uprzątnęli jezdnię. Przywrócono ruch. Zakończono działania.

MZ/L

40,00

4

07.06.2019 14:44 Wabcz – Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki BMW na poboczu drogi DK55 (115km) objęty całkowicie pożarem. Brak osób poszkodowanych. Droga całkowicie zablokowana. Podjęte działania: zabezpieczono miejsce zdarzenia. Ratownicy w aparatach ODO podali jeden prąd piany ciężkiej w natarciu na palący się samochód. W trakcie działań na miejsce przybył patrol Policji. Po ugaszeniu pożaru auto przekazano właścicielowi. Przywrócono ruch na DK55. Zakończono działania.

P/L

1,00

3

08.06.2019 13:15 Chełmno ul. Dworcowa- zapach nieznanej substancji. Na miejscu zdarzenia zastano patrol Policji oraz właściciela pizzerii, który twierdził, że na terenie pizzerii oraz ogródka gastronomicznego rozpylono nieznaną substancję. Brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono teren działań. Za pomocą detektora wielogazowego sprawdzono cały obiekt ( pizzerię oraz ogródek gastronomiczny), nie stwierdzono zagrożenia. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

08.06.2019 15:40 Chełmno ul. Studzienna- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano konar drzewa wiszący na izolowanej linii energetycznej stwarzający zagrożenie dla osób postronnych. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przy pomocy wysięgnikowej piły spalinowej do cięcia drewna usunięto konar likwidując zagrożenie. Teren uprzątnięto, zakończono działania.

MZ/L

0,00

1

09.06.2019 21:34 Zegartowice – Paląca się sterta śmieci w parku. Zabezpieczono miejsca zdarzenia. Na źródło ognia podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia. Pozostałości przegarnięto przy pomocy sprzętu burzącego i dogaszono. Pożar ugaszono. Zakończono działania.

P/M

0,00

1

Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w dniach 20.05- 27.05.2019 r.

W dniach 20.05- 27.05.2019- strażacy brali udział w trzech zdarzeniach związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych oraz dwóch alarmach fałszywych.

Data
i godzina przyjęcia zgłoszenia

Miejsce zdarzenia

Rodzaj

Straty
(tys. zł)

Zastępy

20.05.2019
12:31
Chełmno ul. Nad Groblą – wyciągnięcie denata z wody. Brak dodatkowych zagrożeń. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Działania polegały na wyciągnięciu denata z wody przy użyciu pontonu i bosaka. W chwili wyciągania ciała z wody na miejsce dotarło ZRM, którego lekarz stwierdził zgon. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

3

22.05.2019 08:30 Kiełp- Pomoc pogotowiu. Na miejscu ZRM. Poszkodowany pod opieką ZRM (mężczyzna 59 lat po NZK ). Brak dodatkowych zagrożeń. Działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla LPR, pomocy ZRM podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej (prowadzenie oddechu zastępczego, wykonywanie zewnętrznego masażu serca- przy pomocy sprzętu będącego na wyposażeniu ZRM), o godz 9:17 lekarz stwierdził zgon.

MZ/L

0,00

3

22.05.2019 14:45 Storlus- Wypadek trzech pojazdów (bus z osobami niepełnosprawnymi oraz dwóch ciężarówek). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz w pierwszej kolejności udzielenia pomocy przedmedycznej czterem osobom podróżującym busem. Osoby te przekazano ZRM. Kolejne działania polegały na neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz przywróceniu ruchu na DK91.

MZ/L

200,00

8

22.05.2019 18:32 Kiełp- Pożar poddasza w budynku wielorodzinnym. Na miejscu zdarzenia zastano pożar dachu budynku zamieszkiwanego przez 6 osób. Wszystkie osoby ewakuowały się przed przybyciem pierwszych zastępów JOP. Działania polegały na wprowadzeniu dwóch rot w aparatach ocrony układu oddechowego z liniami gaśniczymi na poddasze w celu lokalizacji źródła pożaru oraz podaniu jednego prądu wody z zewnątrz na palący się dach, częściowej rozbiórce dachu. Po ugaszeniu pożaru przy pomocy podnośnika zabezpieczono dach plandeką. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielom . Zakończono działania.

P/M

150,00

11

23.05.2019 09:24 Grubno- na miejscu zdarzenia zastano unieruchomiony samochód ciężarowy z naczepą. Samochód blokował pas w kierunku Torunia- ruch odbywał się wahadłowo. W trakcie działań ustalono, że w pojeździe doszło do awarii skrzyni biegów, zablokowania wału napędowego pojazdu i rozlania oleju na całą szerokość jezdni w stronę Torunia na długości około 20m. W trakcie działań zadysponowano SCRt z JRG Świecie z celu odholowania pojazdu na pobliską stację benzynową. Rozlany olej zneutralizowano przy pomocy proszku pumeksowego. Zakończono działania.

MZ/L

0,00

4

23.05.2019 09:25 Nowe Dobra- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Opel Tigra po uderzeniu w drzewo. Jedna osoba poszkodowana. Ruch na drodze powiatowej był zablokowany.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Kierującej pojazdem udzielono KPP. Po przybyciu na miejsce ZRM, lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanej do szpitala w Grudziądzu w celu przeprowadzenia dalszych badań. Uszkodzony pojazd oraz miejsce zdarzenia przekazano Policji. Uprzątnięto miejsce zdarzenia. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

2

24.05.2019 16:40 Trzebcz Szlachecki- Potrącenie osoby pieszej przez autobus. Podjęte działania udzielenie KPP osobie poszkodowane następnie przekazanie jej przybyłemu ZRM, wprowadzono ruch wahadłowy. Osoba odmówiła transportu do szpitala. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję zakończono działania.

MZ/L

0,00

4

25.05.2019 16:39 Chełmno ul. Marii Curie Skłodowskiej- wyczuwalny zapach gazu w mieszkaniu (budynek wielorodzinny). Zabezpieczono teren działań. Ewakuowano lokatorów mieszkania ( 4 osoby w tym dwoje dzieci ) Ratownicy w sprzęcie ochrony układu oddechowego dokonali pomiaru detektorem gazu. Pomiar wykazał przekroczenie przy zaworze kuchenki gazowej. Zamknięto zawór główny. Przewietrzono mieszkanie. W toku rozpoznania ustalono, że mieszkaniu oraz innych mieszkaniach wymieniano instalację gazową. KDR przekazał informację do SKKP o konieczności zadysponowania Pogotowia Gazowego. Dokonano pomiaru w pozostałych mieszkaniach tej klatki. Pomiar nie wykazał nieprawidłowości. Na miejsce przybyło Pogotowie gazowe. Udzielono instruktarzu BHP i przekazano mieszkanie właścicielowi. Zakończono działania.

MZ/M

0,00

1

25.05.2019 18:53 Trzebcz Szlachecki. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW Passat po uderzeniu w kamień (głaz) znajdujący się na poboczu drogi gminnej. Pojazd blokuje pas ruchu. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Brak osób poszkodowanych. Podjęte działania: Miejsce akcji zabezpieczono. Wezwano na miejsce Policje. Odłączono dopływ prądu w pojeździe. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policje uprzątnięto jezdnie. Pojazd przekazano Policji. Zakończono działania.

MZ/L

3,00

2

26.05.2019 11:18 Borówno, świetlica wiejska- pożar urządzenia kuchennego. Zabezpieczono teren działań. Odłączono dopływ prądu do obiektu (główny wyłącznik prądu). W toku rozpoznania ustalono, że w momencie przyjazdu pierwszego zastępu (OSP Bieńkówka)w obiekcie nie przebywały osoby. Dwie osoby ewakuowały się o własnych siłach przed przybyciem zastępów. Ratownicy w sprzęcie ochrony układu oddechowego wynieśli dwie butle z gazem i zabezpieczyli w strefie bezpiecznej. Podano prąd proszku (gaśnica proszkowa) w natarciu na urządzenie kuchenne. Wyniesiono urządzenie na zewnątrz. Dokonano penetracji pozostałych pomieszczeń obiektu. Nie stwierdzono zagrożeń. Obiekt i miejsce przekazano przedstawicielowi Urzędu Gminy. W przekazaniu pouczono o potrzebie sprawdzenia instalacji elektrycznej przez odpowiedni podmiot. Zakończono działania.

P/M

800

5

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u